- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Den nye Salmonsen (4. udgave, 1949) /
4270,4271,4272

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - stadsbygmesteren ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

stadsbygmesteren

Stalin

stadsbygmesteren i Kbh.,
bygningskom-missionens forretningsførende medlem og
bygningsinspektørernes nærmeste
foresatte.

stadsdyrlæge, en af en kommune ansat
veterinær til at varetage denoffentl.
kød-el. mælkekontrol ei. begge disse,
stadsfæstemand kaldtes en person, dei
i en by, mod vederlag, ydede sin
medvirkning til afslutn. af
medhjælper-(tyende-) kontrakter,
stadshauptmand, tidl. øverstbefalende

for en bys borgervæbning,
stadsingeniør, kommunal tjenestemand,

varetager ingeniørarbejder i byerne,
stadskonduktør, kommunal
tjenestemand i Kbh., opmåler og afsætter
grunde m. m.
stadslæge, øverste embedslæge i Kbh.
(siden 1857), har funktioner som en
amtslæge.

stadsmusikant, i ældre tid den
musikant, der i en købstad havde eneret på
at levere musik til bryllupper,
begravelser o. 1. Kendt i Danm. allerede 1380,
ophævet i Kbh. 1860.
stadsret, retsregler, der gælder for en by,
mods. den for det omkringliggende land
gæld. ret. s kendes bl. a. fra Kbh.,
Roskilde, Ribe og de store sønderjyske
købstæder.

Stael [stal], Madame de
(Anne-Louise-Germaine) (1766-1817), fr. forf., datter
af Necker, gift med
baronde
Staél-Hol-stein (1749-1802),
sv. minister i Paris.
Liberal modstander
af Napoleon. I
romanerne Delphine
(1802) og Corinne
(1807) viser hun
umuligheden for en
overlegen kvinde at
nå lykken. I De
l’Allemagne (1810)
lærer hun sine landsmænd Tyskl.s natur,
tænkning og digtning at kende. Ved
sin sans for følelsens betydning er hun
en forløber for romantikken,
sta’fet (ital. stafetta, af staffa stigbøjle
(opr. et germ. ord, beslægtet m. stav)),
ridende (ei. kørende) il- ei. sendebud,
som overbringer breve o. 1. - stafetløb,
holdkonkurrence i løb, skiløb m. m.;
hver deltager gennemløber sin etape og
afleverer en stafet (en rund træpind,
depeche) til næste mand på holdet.
Staff [staf], Leopold (f. 1878), po. lyriker,
tilhørte »det unge Polen«, debuterede
omkr. 1900.
Staffa [’stäfa], ø bl. indre Hebrider med

Fingalshulen.
staffage [sda’fa.Js] (ty. staffieren udstyre
(m. stof)), figurer, der indføjes f. eks. i
et maleri som oplivende ei. udfyldende
element; staf’fe’re, pryde, udsmykke,
udstyre m. s.
staffede kaldes brædder, der er profileret
sådan, at samlingsfugerne bliver mindre
iøjnefaldende.
’Staffel’dt, Adolph Wilhelm Schack von
(1769-1826), (ty.-)da. forfatter. Af ty.
adelsslægt, udd. som da. officer.
Tilegnede sig allerede før 1800 de
romantiske hovedtanker. Digte (1804), bl. a.
med romanceforsøg i Oehlenschlägers stil,
nåede ikke forbilledet og blev, ligesom
de spekulativt ujordiske Nye Digte (1808),
ikke anerkendt. S-s medfødte melankoli
forstærkedes og hans gode
embedskarri-ere (amtmand fra 1810) bragte ham ingen
tilfredsstillelse. Eftertiden har anerkendt
hans store lyriske evne. (Portræt),
staffe’li’ (ty. Staffelei af staff ei trin),
malers arbejdsstativ, s- billede betegn,
for alm. maleri mods. fast vægbillede.
Stafford [’stäfad], by i Midt-Engl. NNV
f. Birmingham. 38 000 indb. (1948).
Skotøjsindustri.
Staffordshire [’stäfadjia], grevskab i
Midt-Engl. omkr. øvre Trent. 2988 km2;
1 586 000 indb. (1948). Rige kul-,
jern-og saltlejer. Kemisk industri,
’stafylo- (gr. stafylé drueklase), drueagtig,

drue-; drøbel-,
stafylo’kokker (stafylo- drue- + kokkos
kærne), runde kokker, med ureglm.,

A. Schack Staffeldt. Josef V. Stalin.

f. eks. drueklaselignende, lejring. Mange
s fremkalder bylder,
benmarvsbetæn-delse o. a.

stafy’lo’m (gr. stafylé drue + -om),
udbulning på øjets hornhinde,
stafylomy’kose (stafylo- + mykose), d.

s. s. byldesyge.
stag [sta’y], søv., tov ei. wire, der
forstøtter mast ei. stang forefter; s-sejl,
trekantet sejl, der hejses langs et s;
s-fok hejses på det s, der forstøtter
forreste mast.
stagbolte, støttebolte i
damplokomotiv-kedler.

Stage, Carl Frederik Gottlob
(1803(?)-92), da. skibsreder. Til minde om
sønnen Georg Stage, der døde ung af
tuberkulose, oprettede han stiftelsen Georg
Stages Minde og skænkede den
skoleskibet Georg Stage.
Stågeiros, gr. oldtidsby på Chalkidike.

Aristoteles’ fødeby.
Stagnelius [storç’nerliüsj.FWA: Johan (1793
-1823), sv. digter. Skrev under påvirkn.
fra Geijer digte og dramaer med motiver
fra nord. oldtid. Et rel. gennembrud fik
udtryk i Liljor i Saron (1821-22), hvori
forkyndes en forening af gnosticisme og
romantisk naturfilos., og i dramaet
Martyrer na og Bacchanterna (1822).
Karakterist. f. S er modsætningen ml.
ekstatisk stemning og klassisk diktion,
stagnere [sday’ne’ra, sdaVne’ra] (lat.
stagnare stå stille), standse, stå stille;
forsumpe, stagnation stilleståen.
stagvending, sejlskibsmanøvre, vending
gnm. vinden, gå over stag (mods.
kovende).

Stahanov [-’fanof], Aleksej (f. 1906), sovj.
kulminearbejder, der på eget initiativ
satte produktionen op gnm.
rationalisering af arbejdsprocessen. Hans
eksempel blev fra 1935 fulgt i stigende grad
(S-arbejdere, der lønnes efter en
progressiv skala).
Stahl [sta:l], Georg Ernst (1660-1734), ty.
læge og kemiker. Fremsatte
flogiston-teorien.

’Stahlas, fabriksnavn for stålslaggeasfalt.
’Stahlhelm [’Jtarl-], (ty. stålhjelm),
nationalistisk ty. organisation af gl.
frontkæmpere. Stiftet nov. 1918 af F. Seldte,
bekæmpede de demokr. partier, udvikl,
til svært bevæbnet korps. Ca. 1 mill.
medl. 1932. Gik 1933 i samarb. m.
Hitler-reg., indorganiseredes 1934 i
nationalsoc. som National-sozialistischer
Deutscher Frontkämpferbund.
Stahlschmidt [’sta:lsmet], Paul (i. 1888),
da. embedsmand; dept.chef i
landbrugs-min. fra 1945.
Staines [stæinz], sydvestl. forstad til
London. 39 000 indb. (1948). Maskin- og
linoleumsindustri, gartnerier.
ståk (ældre da. støgbrod), bot., en
børste-formet, ofte stikkende forlængelse fra et
blads spids ei. ryg, f. eks. hos mange
græssers avner (nedre inderavne),
stake [stæik] (eng.), indskud. Opr.
knyttedes s til navnet på et hestevæddeløb for
at angive, at præmiesummen bestod af
indkomsten af indskud og forfeit, men
s bruges nu også om løb med forud
fastsat præmiesum, f. eks. The Derby S.
Staked Plains [’stæ:kt ’plæ:nz], eng.

navn på Llano Estacado.
stakkehave, en indhegnet plads, hvor

korn-, hø- og halmstakke anbringes,
stakrytter ei. hæsje er et stativ, der anv.
til vejring af kløvergræs og forsk,
frøafgrøder.

stakåndethed, med., dyspnø.
stalag’mit (gr. stalagma dråbe), afrundede

forhøjninger af drypsten, der opstår på
bunden af drypstenshuler, hvor vandet
drypper ned.
stalagmo’me’ter (gr. stalagmös dryppen
+ -meter), apparat til måling af en
væd-skes overfladespænding ved antallet af
dråber, der drypper fra en åbning ei
et kapillarrør af bestemt dimension,
stalak’tithvælving, i maurisk
arkitektur et hvælv, sammensat af celleagtige
fordybninger og nedhængende tappe,
mindende om stalaktitter i drypstenshule,
stalak’titter (gr. staldssein dryppe),
drypsten, der som istappe hænger ned
fra drypstenshulers loft.
stald, opholdsrum for større husdyr. Tidl.
var en s ofte et mørkt, snavset og klamt
rum; men i de senere årtier er man mere
og mere blevet klar over, at det af
sundhedsmæssige, hygiejniske og
produktions-økon. grunde er af den største betydning,
at en s er rummelig, lys, velisoleret og
ventileret. Af hensyn til
byggeomkostninger og praktisk arbejdsgang gøres
staldbygninger nu i alm. langt bredere
(13-16 m) end tidl., ligesom man søger
at anbringe foderrum og lade i så
direkte forbind, med staldrummene som
muligt. En løsning, der honorerer disse
krav, er den såkaldte T-gård.
staldflue (Mu’scina ’stabulans),
stueflue-lign., lidt større. Knyttet til kvæg og
stalde. Bruges også om stikflue.
staldfoder, alm. betegn, for græs og
grøntfoder, der gives på stald til forskel
fra afgræsning på marken,
staldgødning omfatter egl. både den
faste og flydende gødning (ajle) fra
husdyr, såvel som den indblandede strøelse.
I alm. tænker man dog ved s kun på
den faste gødning, s er et meget vigtigt
gødningsmiddel i landbruget. Fra jævnt
fodrede besætninger indeholder s 0,5 %
kvælstof, 0,3% fosforsyre og 0,4% kali.
Sammenlignet med den gnm. årene
stærkt stigende import af kunstgødning
havde s (+ ajlen) i årene før 2.
Verdenskrig en gødningsværdi, der for kvælstof
og kali var ca. 6 gange og for fosforsyre
l1/, gang så stor, som den samlede
import af kunstgødning,
staldlænge, en bygning, der hoveds,
optages af staldrum og tilhørende foderrum.

Staldlange ved Borris landbrugsskole.

’Stalheim [-hæim], kendt no. hotel,
Hordaland, i Nærøydalen.

’Stalin (dæknavn, afledt af russ. stal stål),
Josef (russ. Iosif Vissari’onovitj), egl.
Dzjuga’sjvili (f. 21. 12. 1879), sovj.
politiker. Skomagersøn fra Georgien;
studerede til præst, men blev tidligt
socialistisk propagandist og sabotør. 1903
bolsjevik; fængsledes og deporteredes fl.
gange. Ledende bolsjevik i Kaukasus til
1912, s. å. medl. af partiets
centralkomité, red. af »Pravda«. Lenins nære
medarbejder under Okt.-revolutionen og
krigene 1917-20, forsvarede 1918
Tsari-tsyn (nu Stalingrad), 1920-23 medl. af
krigsrådet. Nov. 1917-23
folkekommissær f. nationalitetsproblemer; 1919-22
f. bonde- og arbejderinspektion. 1922
generalsekretær f. det kommunist, parti,
fra 1924 tillige form. f. Politbureau.
Havde afgørende indflydelse på de sovj.
forfatn. 1922 og 1936. S-s samarbejde m.
Kamenjev og Zinovjev afløstes efter
Lenins død 1924 af modsætningsforhold, og
S-s modstandere fjernedes efterhånden
fra magten; Trotskij ledede fra udlandet
modstanden mod S, men ved
udrensningsprocesser 1936—38 (Moskvaproces-

serne) likvideredes oppositionen. 1927
standsede S Nep-politikken og gennem-

4270

4271

4272

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 20 00:09:48 2020 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/4/1580.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free