- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Den nye Salmonsen (4. udgave, 1949) /
4393,4394,4395

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - sukkersyge ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

superheterodynmodtager

survival

betegn, for det amer. bombefly Boeing
B-29 Superfortress, et firemotoret
metal-monoplan, der i slutningen af 2.
Verdenskrig blev anv. til bombetogter mod
Japan og jap. besatte områder, s vejer
fuldt lastet over 61 000 kg.
superhetero ’dy’nmodtager, korrekt navn

på supermodtager,
’superintenden’t (lat: tilsynsførende),
ved Reformationen indført betegn, f.
biskop; i Danm. gik betegn, hurtigt af
brug, men i ty. evang. landskirker anv.
den endnu,
su’perior (lat.), øvre.

Superior [sa’pirisr], havneby i Wisconsin,
USA, ved den vestl. ende af Øvre Sø;
35 000 indb. (1940). Verdens største
kornelevatorer og malmkajer. Sammenbygget
med Duluth i Minnesota.
Superior) Lake [læ:k sa’piriar], eng. navn

på Øvre Sø.
su’perlati’v (lat: øverste (grad)), højeste
trin af adjektivernes og adverbiernes
komparation,
’supermodtager (egl:
superheterodynmodtager), radiomodtager hvor de
indkommende svingninger omdannes til en
anden frekvens (mellemfrekvens)
beliggende over det hørlige område inden den
endelige ensretning,
superoksyder, gl. betegn, for overilter,
superpolyamider er højpolymere
polyamider, bragt på markedet i form af Nylon,
super’porte (ital. sopra ’porte over døren),
dørstykke, billede anbragt over døren,
som fast led i dekorationen,
superpositionsloven (vulgærlat.
super-positio sætten ovenpå) omhandler
fuldkomment elastiske legemer påvirket af
fl. kræfter og siger, at deres formændring
og dermed deres spændinger er summen
af de formændringer, henh. spændinger,
som kræfterne hver for sig frembringer,
■superregenerati’v modtager (super- +
lat. regenerare genfrembringe), simpel
radiomodtager, der ved positiv
tilbagekobling virker som selvsvinger i
kortvarige perioder,
superstition (lat.), overtro.
Supervielle [sypær’vjæl], Jules (f. 1884),
fr. forfatter; surrealistiske digte, bl. a.
La Belle du Bois 1932. Var under 2.
Verdenskrig i Sydamer. og deltog herfra
i den fr. frihedsdigtning.
supination (lat. supinus tilbagebøjet),
drejning af underarmen, således at
håndryggen, ved bøjet albu, vender nedad og
tommelen bort fra kroppen; supi’nator,
muskel, der udfører s.
su’pinum (lat.), gramm., benævnelse på to
lat. verbalformer: første s betegner
hensigten (»for at«; eks: necatum venit:
han kom for at dræbe); andet s
præciserer i forb. m. et adjektiv den handling
egenskaben gælder (mirabile dictu:
underligt at sige, d. v. s. mærkværdig nok).
Suppe [’zupe:], Franz von (egl. Francesco
cavaliere Suppe-Demelli) (1819-95), østr.
komponist til operetter og syngespil,
herimellem Den Skønne Gaiathea (1865, Kbh.
1893), Let Kavaleri (1866, Kbh. 1883) og
Boccaccio (1879, Kbh. 1880).
supple’an’t (lat. supplere udfylde),
stedfortræder.

supplement [-’mæn’t, -’mat|] (lat.), tillæg;

fulds tændiggørelsé.
supplementvinkler, to vinkler, der
tilsammen er 180°.
sup’ple’re (lat.), udfylde, fuldstændiggøre,
sup’ple’ringsvalg, valg, der afholdes i
tilf. af, at den opr. valgte dør, frasiger sig
hvervet ei. lign. Forekom tidl. i Danm.
ved valg til rigsdagen; nu overflødiggjort
ved reglerne i valgloven om valg af
stedfortrædere samtidig med valget af
rigsdagsmænd. s findes stadig i Engl.
’suppleti’v fleksion, gramm., d. s. s.

heteroklise.
suppli’ce’re [-’se’ra] (lat.), bede ydmygt,
bønfalde; sup’plik, bønskrift;
suppli-■kan’t, ansøger,
suppo’ne’re (lat.), forestille sig, antage,
tænke sig; underskyde; supposition,
antagelse, underskydning.
supposi’to’rier(lat. suppositus sat ind
forneden), farm., stikpiller, aflange piller
(2-4 cm), hyppigst anv. til indføring af et
lægemiddel i endetarmen. Består foruden

4393

af lægemidlet af fedtstof, der har
smeltepunkt v. legemstemp. (f. eks. kakaosmør),
suppri’me’re (lat.), undertrykke,
suppu’ran’tia (lat. suppurare være bullen),
tidl. anv. midler til fremkaldelse af
betændelse for at holde et sår åbent og
derved skaffe afløb for dybere liggende
betændelse.

suppuration (sub- + pus), afsondring af
materie, bylddannelse; suppu’re’re,
afsondre materie,
supra- (lat. supra oven over), over-,
’supradenta’ler (supra- + lat. dens tand),
fonet., gummelyd, sproglyd, der
artikuleres med tungespids mod gummeranden
som d, t og n på engelsk,
supraledning, fænomen, som optræder
hos visse metaller ved afkøling til en
bestemt temp. få grader over det absolutte
nulpunkt, hvorved den elektr. modstand
pludseligt falder til praktisk talt nul. Der
er ikke fundet nogen simpel forklaring
på s.

’supranaturalisme (supra- +
naturalisme), teol. retning omkr. 1800, som
hævdede, at åbenbaringen var faktisk uden
dog at være fornuftstridig,
suprema’ti’ (lat. supremus højeste),
overhøjhed, spec. pavens overhøjhed over
biskopperne og over kirken,
supréme conseil [sy’præ:m kä’sæ:j] (fr:
højeste råd), øverste ledelse af
frimureriets Gamle og Antagne (Skotske) Ritus.
Supreme Court of Judicature
[sju-■pri:m ’kå:t sv ’d3u:dik3tj3] (eng.),
højeste eng. domstol, med sæde i London.
Omfatter High Court of Justice og Court
of Appeal.

Supreme Headquarters Allied
Ex-peditionary Forces [sju’pri:m
’hæd-kwå:taz ’älaid ækspi’dijanri ’få:siz],
se SHAEF.
Sür [su:r], lille by (ca. 6000 indb.) i Libanon

ved Middelhavet. Oldtidens Tyrus.
’süra ei. sure (arab.), betegn, for et kapitel

i Koranen.
Surat (eng. [’suarat, su’rät]), by i prov.
Bombay, Hindustän, N f. Bombay;
171 000 indb. (1941).
Jernbaneknudepunkt. Tekstilindustri.
Surbiton [’sa:bitn], forstad til London ved
Themsen, 20 km SV f. City; 59 000 indb.
(1948). Store landsteder,
surbrød, brød, bagt af en blanding af
rug-sigtemel og flormel og i alm. hævet ved
hjælp af surdejg; bestrøet med kommen,
’surbundsplanter, planter, der sædv
findes på sur jord, hvor de trives bedst
(bølget bunke, lupin), ei. fordi de kun dér
kan klare sig i konkurrencen (rødknæ,
spergel).

surdejg, en dejg, der foruden gær
indeholder mælkesyrebakterier, som under
fremst, af s danner mælke- og
eddikesyre. Om s-s bagetekn. betydn. se brød.
sure bjergarter, de kiselsyrerige, mest

lyse eruptiver (over 66% Si02).
Suresnes [sy’ræ:n], vestl. forstad til Paris;

32 000 indb. (1946).
surfriding [’S3:fraidi7j] (eng. surf
brænding + riding ridning (på)), vandsport,
hvor deltagerne, balancerende på et bræt
(surfboard), lader sig trække hen over
vandet af hurtiggående motorbåde. Opr. anv.
uden bugsering af sydhavsøernes
indfødte, som på denne måde forsøgte at
forcere brændingen.
’Surikov [-of], Vasilij (1848-1912), russ.
-historiemaler. Hovedværk: Bojarfruen
Morozov føres til Bålet.
Suriname [syri’na:m3], d. s. s. Holl.
Guayana.

sur jord, jord, der som følge af den alm.
kalciumudvaskning har for lavt
reaktionstal, ph. s må tilføres kalk for igen at
komme i god kultur,
surkløver (navnet hentyder til bladenes
smag) (’Oxalis), slægt af s-fam. Urter
(få træagtige) med i reglen sammensatte
blade, 800 arter. I Danm. vokser s
(O. acetocella) i skove, har hvid krone
med rødlige årer, kaldes også skovsyre.
Bladene har søvnbevægelser. Et par arter
dyrkes i haver.
Sur’kov [-’kof], Aleksej (f.1900), sovjetruss.
digter, som under borgerkrigen og 2.
Verdenskrig skrev en bevidst folkelig lyrik
m. sociale motiver og optimistisk livssyn.

4394

Sun Yat-sen. Hans Svane.

sur mælk, mælk, i hvilken en større ei.
mindre del af sukkeret er omdannet til
syre ved bakteriers virksomhed,
surprise (fr. [syr’pri:z], eng. [sa’praiz]),

overraskelse,
surre (holl.), søv., binde fast med tov ei.
kæde.

surrealisme [’syr-] (fr.), retning inden for
litt. og billedkunst; opstod ca. 1924,
delvis på grundlag af dadaismen med den fr.
forf. André Breton som nærmeste ophavs-

René Magritte: Forelsket Perspektiv.

mand. s søger at give udtryk for det
underbevidste, i motiver fra drømmelivet og i
tilknytning til Freuds psykoanalytiske
undersøgelser. I Danm. har s ikke haft
større bet. Bl. a. har Vilh.
Bjerke-Peter-sen (f. 1909) dyrket den i teori og praksis.
Surrey [’säri], grevskab i SØ-Engl. V f.
London; 1869 km2; 1 572000 indb. (1948).
Frugtbar agerjord. Hovedstad: Guildford.
Surrey [’säri], Henry, Earl of (1517-47),
eng. digter. Indførte s. m. Wyatt den
ital. sonnetform i Engl. og overs. 2. og 4.
bog af »Æneiden« (1557, i blankvers),
surro’ga’t (lat. surrogare lade vælge i
nogens sted), erstatningsmidler for
naturel. industriprodukter, f. eks. syntetisk
fremst., ofte af ringere kvalitet end disse.
Dog har .mange produkter, der opr. var
s, fået en selvstændig bet. for den tekn.
udvikling, f. eks. celluloid (elfenbens),
kunstsilke, kunstgummi osv.
surstof (ty. Sauerstoff), no. betegn, for ilt.
’sursum ’corda (lat: hjerterne opad), i
den kat. messe indledningsordene til
nadverhandlingen; bevaret på samme plads
i Danm. (»Opløft eders hjerter tir
Herren«),

surtarbrandur [’sørtar’brandør] (isl:
Surts brand, efter dværgen Surtr, der
skal hærge verden med ild), brunkul
forekommende i miocæne sandstens- og
ler-lag mellem basaltbænke på
nordvesthalvøen i Island. ’
surtout [syr’tu] (fr., egl: over alt), 1) i 17.
og 18. årh. navnet på overklædningen i
almindelighed; 2) d. s. s. platmenage.
Surtshellir [’sørts’hædlar] (isl.), lavahule
i Island, V for Langjökull; 1,6 km 1.,
15-16 m bred. Dannet af en lavastrøm,
hvor lavaen’er løbet ud, efter at overfladen
var størknet,
survival [sa’vaival] (eng.), levn, spec. om
rester af urtidçns religion og
trosforestillinger, der i ændret og misforstået form
genfindes i folketraditionen.

4395

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 20 00:09:48 2020 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/4/1623.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free