- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Den nye Salmonsen (4. udgave, 1949) /
4462,4463,4464

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - syrerest ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

særhjælp

Søborg

kan afholdes udgifter til visse
helbredelses- og oplæringsforanstaltn. 1946-47
fandtes gnstl. 26 200 patienter, heraf
21 400 for statens regning. Socialmin.s
udgift var 50 mill. kr., Indenrigsmin.s 12
mill. kr.

særhjælp ydes efter forsorgsloven i en
række spredte og midlertidige
trangstilfælde; bl. a. fødselshjælp for mødre, der
ikke er i sygekasse, fortsat
sygekassehjælp, hjælp til kronisk syge, kommunal
sygepleje, hjælp til hjemmets
opretholdelse under husmoderens sygdom,
husvildeforsorg, hjælp til indkaldtes familier.
Endv. regnes al forsorg for abnorme,
vanføre o. 1. og for tuberkulose- og
kræftpatienter for s. Også skolebespisning
bogføres som s. s medfører ingen
retsvirkninger. 1946-47 var der i Danm. 21 000
særforsorgspatienter og 104 000 andre
understøttede. Udgift: 76 mill. kr.
’Særimner, galt i Valhal, hvis flæsk stadig
fornyes.

særklasser, klasser for børn med særlige
vanskeligheder. Særundervisning (evt. s)
skal indrettes, hvis forholdene tillader
det for børn, der er: svagtbegavede
(hjælpeklasser), læsesvage (læseklasser),
svagtseende (svagsynsklasser), tunghøre
(tunghøreklasser), talelidende
(taleklasser). Desuden findes i Kbh.
observationsklasser (for vanskelige børn) og
fri-luftsskolen (for legemligt svage børn).
Børnene til s udtages i alm. efter
undersøgelse af skolepsykolog og/el. skolelæge,
særkuldbørn, jur., en ægtefælles børn af

tidl. ægteskab, mods. fællesbørn.
særkønnet, biol., d. s. s. enkønnet.
Særlige Anliggender,Ministeriet for,
da. ministerium 1945-47 til varetagelse
af statens midlertidige hjælp til
frihedskæmpere, fastlæggelse af erstatn. til
besættelsestidens ofre m. v.
særmelding, under ty. besættelse af
Danm. meddelelse over eng. radio til da.
modstandsbevægelse, især om
nedkastning af våben, ammunition og
sprængstoffer. Givet i kodeform: »Hilsen til -«,
hvorefter fulgte aftalte, hyppigt skiftende
personnavne.
’Särna, sv. landsby, NV-Dalarna,
hjemstavnsmuseum i trækirke fra 17. årh.
Turiststed. S og Idre-området kom fra
No. til Sv. 1644-45, skønt ikke anført i
Brömsebrofreden.
særskoler bestående af særklasser findes
uden for Kbh. kun som hjælpeskoler, i
Kbh. er desuden tunghøre-, svagsyns- og
taleklasserne samlet på 2 s.
særtog, jernbanetog, som tillyses i hvert
enkelt tilf. v. særl. s-anmeldelser, f. eks.
ved højtider, i forsinkelses tilf., i
sukker-roekampagnen o. 1.
særtryk, aftryk af enkelte artikler i
tidsskrifter o. 1.
særundervisning, 1) undervisning af
børn, der p. gr. af afstand ei. svagelighed
ikke kan gå i nærmeste folkeskole; 2)
un-dervisn. af børn med særlige
vanskeligheder i særklasser (særskoler) ei. i
ekstratimer.

’Särö, sv. badested, N-Halland, på øen

Särön. Svovlholdige gytjebade.
sæson I-’sdtj] (fr. saison (års)tid) tiden for

nogets højeste udvikling,
sæsondimorfi, det forhold, at forsk,
generationer af samme dyreart har forsk,
udseende på forsk, årstider. Findes hos
insekter, krebsdyr m. fl.
sæt (eng. set), sport, i tennis betegn, for 6
vundne partier, dog mindst 2 mere end
modstanderen har opnået. En
matchafgørelse finder sted med 2 eller 3 vundne s.
sætbold har en tennisspiller, som ved
at vinde den næste bold vil vinde sættet,
sæter, i No. betegn, f. de højtliggende
græsgange, der ligger langt fra gårdene
og kun kan benyttes om sommeren. De
er forsynet med bolig for s-jenter ei.
andre, der passer dyrene og behandler
mælken, s-bruget fortrænges mere og
mere af moderne mejeridrift.
■Säter, sv. købstad (fra 1642),SØ-Dalarna;

2400 indb. (1949).
sæthammer, hammer m. plan,
kvadratisk bane til glatning af smedegods og
fremstilling af aftrapninger (ansætning).
sætning, gramm., ordgruppe, der, bl. evt.

4462

andre led, skal indeholde et subjekt og et
prædikat; på da. og mange andre sprog
skal prædikatet være et finit verbum
(’jeg læser’). En s, der er et underordnet
led i en større sammenhæng, kaldes en
bi-s, den overordnede s ho ved-s (’jeg
ryger (hoved-s), mens jeg læser’ (bi-s),
sætning, bogtryk, sammenføjning af de

støbte typer til ord og linier,
sætningstone, den skiften i tonehøjden,
der ledsager et udsagn, s afspejler den
talendes stemning og bidrager til at
tydeliggøre det sagte,
sætport, søv., løs port for åbning i
skibssiden.

sætstykke, løs del af teaterdekoration,
der anbringes på scenegulvet v. hj. af
stivere.

’Sættargjerden [-järdan], forlig i
Tønsberg 1277 ml. Magnus Lagabøter og Jon
Raude om forholdet ml. konge og kirke
(gejstlig domsret i kirk. sager; udvidet
kirk. skattefrihed),
sætte, i jagtsproget d. s. s. føde, benyttes

kun for hjortevildt og harer,
sættedommer, dommer, der beskikkes
til at beklæde retten i en enkelt sag, fordi
den ordinære dommer som part i sagen ei.
som interesseret i dennes udfald er
forhindret.

sættefisk, ’/2-1 år gl. fisk (ørred, suder o.

a.) opdrættet i damme,
sættegarn, fiskeri, forankrede garn
(modsat drivgarn),
sættekasse, bogtryk, d. s. s. skriftkasse,
sættemaskine, maskine, der både sætter
og støber skrift til bogtryk. Før s
opfandtes i slutn. af 19. årh. sattes og støbtes
alle bogtryktyper i hånden. Forbedringer
søgtes indført, bl. a. ved sammenstøbning
af de hyppigst forekommende
bogstavkombinationer. s kan deles i 2
maskintyper: 1) liniestøbemaskinen,
opfundet af ty. OttmarMergenthaler
(1854-99) i Baltimore. Denne maskintype, der
støber hele linier, er i dag den mest
udbredte og fremstilles af to amer. firmaer:
Linotype og Intertype. Andre former for

Linotype sættemaskine.

liniestøbemaskinen er den noget
sjældnere anv. Typograph, opfundet af amer.
John G.Rogers, samt
håndsættemaskinerne Ludlow (opf. 1905 af amerikaneren
Washington L.) og APL (All Purpose
Linotype), der begge anv. ved
dagbladene; 2) enkel tbogsta v-s, opfundet af
amer. Tolbert Lanston (1844-1913) og
som fremstilles af firmaet Monotype.
Denne s, der støber enkelte bogstaver,
består af 2 maskiner: et tastbord
(skrivemaskine), ved hvis anslag en papirrulle
gennemhulles, og en støbemaskine, som
støber bogstaverne, styret af
papirstrimlens perforeringer. Den Nye Salmonsen
er sat på Monotype,
sætter, af sætte, i jagtsproget hunharen,
sætter, mil., stang af træ til at bringe
projektilet på plads i skytsets løb.
sætteri, bogtrykkerilokale, hvor
maskinsats færdigbehandles af håndsætteren, og
håndsatsen fremstilles,
sætte sit lys under en skæppe, citat
fra Matth. 5. 15.

4463

sætteskipper, person, der, efter mindst 2
års sømands tjenes te, har bestået
s-prøven (5-6 mdrs. kursus) og derved fået
ret til at føre da. skib under 100 BRT i
indskrænket fart.
sættevogn, en speciel påhængsvogn, hvis
baghjul har normalt luftgummi, medens
forhjulene er spinkle støttehjul, der kun
bruges, når s står alene. Forenden af s
hviler over den trækkende bils bagaksel.
•Sæverud [-rü], Harald (f. 1897), no.
komponist. Deb. 1920 i Oslo med Symfoni
i to diktninger. Har skrevet ialt 7
symfonier, Cinquanta Variazioni piccole og
Lucretia-suite samt adsk. slåtter for
orkester, cellokoncert, klaverstykker m. v.
Endv. ny musik til »Per Gynt« af Ibsen.
Sävsjö [’sæ:vlø:], sv. købstad (fra 1946),
Småland; 4100 indb. (1948). Sanatorium,
sø, 1) (indsø) vandfyldt fordybning på
landjorden, hvis bund ligger lavere end
grundvandsspejlet og som ikke står i
direkte forbindelse med havet, s kan
inddeles efter a) den geol. dannelsesmåde for
deres bækkener; ved gletschererosion
(Geneve Søen), ved aflejring af moræner
(talr. små danske søer, canadiske søer),
landhævninger (reliktsøer, Vänern),
vulkansk virksomhed (kratersøer, Maare i
Eifel), jordfaldshuller, gravsænkninger
m. fl.; b) karakteren af deres vand: de
alm. ferskvands-s med såvel tilløb som
afløb og salt-s uden afløb; 2) (strandsø),
bugt skilt fra havet ved en tange,
søagurker (Cucu’maria), ret faste,
aflange, i begge ender tilspidsede søpølser.
Forekommer i da. farvande.
Søalperne, fr. Alpes maritimes, den del af
Vestalperne, der strækker sig ned langs
den fr. Riviera,
søanemoner (Actini’aria), enlige, skelet-

løse, mangearmede koraldyr. Som regel
ret store, ofte stærkt farvede, ligner i
udfoldet tilstand en blomst. Fangarmene
og mundskiven kan trækkes helt ind.
Lever af smådyr, der lammes af
fangarmenes nældeceller. Formerer sig ved
knopskydning ei. ved æg, der dannes i
mavehulen. Den fimreklædte larve svømmer
frit omkr. Nogle s lever i symbiose m.
eremitkrebs, s er alle havdyr, der sidder
på sten, skaller, pæle o. 1. Fl. arter i Danm.

søartilleri, alt om bord på orlogsfartøjer
anbragt skyts og ammunition, de til
skydningen nødv. hjælpemidler, selve
skydningen samt læren om de nævnte våben
og deres anv. - Udviklingen under og
efter 2. Verdenskrig tilstræber den størst
mulige ildkraft pr. mand, gennemført ved
udstrakt mekanisering og
automatisering, anvendelighed af alt skyts som
luftværnsskyts, hurtig og nøjagtig
afstandsbestemmelse og nedslagsbedømmelse
(radar).

søhjørne (Arcto’cephalus), øresæler m.
veludviklet uldhår. Kostbare pelsdyr, der
leverer såkaldt søløveskind. Nordl.
Stillehav.

søblad, herald, figur, der ofte forveksles
med et hjerte.

Søbo, hovedgård N f. Fåborg. Hovedbygn.
fra 1743 med rester fra 16. årh. og 1648
-56.

Søborg, 1) borgruin i N-Sjælland, nær
Gilleleje. Udgravn. har afdækket rester
af det ældste S-s 8-kantede tårn
(1100-25); øvrige bygn. må have været af træ.
Over dette ligger ærkebisp Eskils
tegl-stensborg fra. 1150erne (ringmur, tårne,
boligfløj, rundkapel). Valdemar d. St.
tillistede sig borgen 1161, noget senere er
den blevet forstærket m. ny ringmur på
høj kampestenssokkel mod N og V. - I

4464

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sat Nov 21 02:50:12 2020 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/4/1658.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free