- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Den nye Salmonsen (4. udgave, 1949) /
4567,4568,4569

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Þorstensson ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

|>orsteinsson

Thrym

Jjorsteinsson [’/>å(r)sdæinså:n],
Steingrl-mur (1831-1913), isl. digter og skolemand.
I> besad stor klassisk og sproglig dannelse
og har beriget isl. litt. med overs, af Dante,
Shakespeare, Tegner og H. C. Andersen.
Hans egne digte er letflydende og
opnåede stor popularitet.

Thortsen, Carl Adolph (1798-1878), da.
skolemand og forf. til den 1. da. litt.hist.
til skolebrug (1839) samt til Forsøg til en
Da. Metrik (1833-34). Skoletaler i
Efterladte Småskrifter (1880).

’Tho’rup, Viggo (1876-1941), da. dommer,
fra 1929 i Højesteret. Navnlig kendt som
dommer i sager vedr. overtrædelser af
krigstidslovgivn., især udførselslovgivn.
under 1. Verdenskrig.

Thorvaldsen [’tårval’san], Bertel (Albert)
(1768-1844), da. billedhugger; elev af
Abildgaard. Ophold i Rom 1798-1819,
hvor han vandt formående venner og
opnåede berømmelse m. Jason (1802), der
efterfulgtes af værker m. antikke, mytol.
motiver, bl. a. Ganymed (1805), Mars og
Amor (1810), Venus m. Æblet (1813-16),
Håbet (i forb. m. restaurering af
gavlgrupperne fra Athene-templet på Ægina,
1817-18), portrætstatuen af fyrstinde
Bariatinska (1818-20), Luzern-løven (1819)
samt fl. relieffer, bl. a. Alexandertoget
(1811, s. d.). 1820-21 forberedte T i Kbh.
arb. til Frue Kirke, derefter atter ophold
i Rom til 1838, da han rejste hjem m.
fregatten Rota og modtoges m. store
æresbevisn. Værker: Monument over
Pius 7. (1824-31, Peterskirken), J.
Poniatowskis rytterstatue (1827,
Warszawa), Maximilian 1. af Bayerns
rytterstatue (1833-34, München) og Schillers
statue (1835, Stuttgart). Sine sidste år
oph. T sig som baronesse Stampes gæst
på Nysø, hvor et mus. indrettedes 1925
over T-s dér udf. arb. Bl. værker fra tiden
efter T-s hjemkomst: Selvportrætstatue:
T lænet til statuen »Håbet« (1839),
Herkules (1843) m. fl. T har udf. en lang række
portrætbuster af tidens mest fremtrædende
personligheder, f. eks. Alexander 1.,
Metternich og Byron, og står i det eur. kunstliv
som tidens centrale skikkelse. Hans kølige,
klassicistiske stil præges af fredfyldt ro;
finest træderhans enestående rytmiske kom-

Bertel Thorvaldsen: Dåbens Engel.
(Vor Frue Kirke).

positionssans frem i hans relieffer og
tegninger. (Portræt). (111. se endv. tavle
Dansk Kunst IV).

Thorvaldsen Medaillen, sølvmedalje,
stiftet 1837 til minde om hjemsendelsen
af Thorvaldsens værker. Tildeles for et
bestemt arb.; kunstakademiets højeste
udmærkelse for malere og billedhuggere.

Thorvaldsens Museum i Kbh., oprettet
ved Thorvaldsens testamente af 5. 12.
1838; bygningen opført 1839-48 af M. G.
Bindesbøll, indviet 1848, s. å. overdraget
til Kbh.s kommune. Indeholder foruden
Th.s egne værker (originalmodeller og
marmorarbejder) hans personlige
kunstsamlinger, deriblandt ægypt., gr.,
etruskiske og rom. oldsager, mønter, gemmer
m. m. samt malerier fra kunstnerens egen
tid. Bygningens ydermure er smykket

med J. Sonnes monumentale frise
(1846-50), der fremstiller Th.s modtagelse ved
hjemkomsten 1838. Frisen er stærkt
angrebet af det da. klima og en
istandsættelse er derfor påkrævet, hvis den ikke
helt skal udviskes. De tekn. forstudier for
rekonstr. blev siden 1923 foretaget af
maleren Axel Jørgensen og efter hans død
1938 fortsat af Axel Salto s. m. murerfor-

Thorvalds’ens Museum. Gården mea
Thorvaldsens grav.

mand H. Petersen. Finpudsen, en
blanding med Portland-cement,
gennemfar-vedes i 5-6 mm tykkelse, intet sted
anvendtes tyndt påmalede farver. - I
gården findes Thorvaldsens grav.

■Thorval’d ’Vidførle (den vidtberejste),
isl. viking, der deltog i Svend Tveskægs
vikingetog til England, antog
kristendommen og missionerede i Island i slutn.
af 10. årh.

Thorø, tidl. stavemåde for Torø.

Thot, ægypt. månegud, skrivekunstens og
videnskabens beskytter; ibisen og aben
var T-s hellige dyr, hvorfor han ofte
fremstilles med ibis-hoved.

’Thotmes, ægypt. konger af 18. dyn.
Thotmes 3. (d. 1447 f. Kr.) erobrede
Syrien (slagene ved Megiddö og Kadesh)
og sluttede forbund med Mitanni;
byggede den store søjlehal i Amon-templet i
Karnak.

Thott, skånsk adelsslægt. Våben: firdelt
skjold af guld og rødt; nævnes fra 1283.
Jakob Kyrning var 1355-61 ærkebisp af
Lund. I 15. årh. var de ni Akselsønner
berømte: Oluf (d. 1464) blev 1447
rigs-marsk, og 1459 rigsadmiral; Erik (d.
1481) var 1457 og 1466-67 sv.
rigsforstander og fra 1457 herre til Finland;
Iver spillede 1464-86 som herre på
Gotland en stor rolle i unionsstriden. Denne
linie uddøde 1674. En anden linie,
Næslinien, spillede en rolle i da. og sv.
historie, indtil den uddøde 1785, hvorefter
slægten Reedtz (R-T) optog navnet i
Danm. En 3. linie (Tott) optoges 1756
i sv. adel og blev fra 1807 grever.

Thott, Birgitte (1610-62), da. adelsdame
og oversætter, hvis Seneca-overs. (1658)
er et hovedværk i ældre da. prosa.

Thott, Otto (1703-85), da. politiker,
bibliofil og godsejer (Gavnø). Fra 1723
embedsmand i centraladmin., især
knyttet til finansstyrelsen; 1763-70 oversekr.
i da. kancelli, men uden større initiativ.
Medl. af gehejmekonseillet 1758-70,
1772-85. T efterlod sig et bibl. på 138 000
bd., hvoraf de ældste ting skænkedes
Det Kgl. Bibi., der desuden købte
60 000 bd. (Portræt).

Thrakien [’trå’-], gr. Thrdké, tyrk.
Trakya, bulg. Trakija, kystlandet N f.
Ægæerhavet 0 f. Makedonien, siden 1923
delt ml. Grækenland (8586 km!; 350000
indb. (1938)), Tyrkiet (hovedby: Edirne)
og Bulgarien (Øst-Rumelien). - I
oldtiden beboet af indoeur. folk beslægtet m.
grækerne, som fra dem overtog
Dionysos-dyrkelsen; kom i 4. årh. f. Kr. under
Makedonien, i 1. årh. f. Kr. under Rom.
Fra 1361 under tyrk. herredømme,
hvorved gr. befolkn. efth. blandedes med
tyrk. elementer. 1913 deltes T ml.
Græ-kenl., Bulg. (ml. floderne Mesta og
Maritsa) og Tyrkiet. Trods nederlag 1918
og afståelsesbestemm. i Sévres-freden
hævdede Tyrkiet det meste af sin del ved

Lausanne-freden 1923. Bulg. måtte
afstå sin del til Grækenl. 1919; besatte den
atter 1941; 1944-45 genoprettedes det
gr. herredømme.

Thrane, Carl (1837-1916), da.
musikhistoriker. Har bl. a. skrevet Danske Kom-

4568

Bertel Thorvaldsen. Otto Thott.

ponister (1875), Fra Hofviolonernes Tid
(1908) (Det Kgl. Kapels hist.
1648-1848) og Weyses Minde (1916).
Thrane, Markus (1817-90), no.
arbejderfører og litterat, 1848 red. af »Drammens
Adresse«, som T gjorde til organ f. no.
arbejderkrav; stiftede dec. 1848 no.
arbejderforening, rejste ved virkningsfuld
agitation en omfattende
thranitterbe-vægelse, krævede alm. stemmeret,
frihandel, skolereform,
husmandslovgiv-ning. Beskyldt for planer om blodig
revolution, fængslet 1851, da bevægelsen
enkelte steder mod T-s ønske gik over til
selvtægt; dømtes m. tvivlsom ret til 4 års
strafarbejde. Udvandrede 1863 til USA.
Thrane, Waldemar (1790-1828), no.
komponist. Levede som kapelmester i Oslo.
Skrev det første no. syngespil
Fjeldeventyret.

Thrane Petersen, Kirsten, da.
operasangerinde (mezzosopran). Deb. 1946 på Det
Kgl. Teater.
Thrasy’bulos (d. 338 f. Kr.), athener,
ledede flådens oprør mod oligarkiet 411
og fordrev 403 de 30 tyranner.
Threadneedle Street [’/>rædni:dl ’stri:t],
gade i City, London; fører til Bank of
Engl., som spøgefuldt kaldes The Old
Lady of T [öi ’ould ’læidi av-],
three-island-vessels [/»ri: ’ailsnd1 væslz]

(eng.), d. s. s. poop-bro-bak-skibe.
Three Rivers [’/>ri:’riv3rz], eng. navn på

byen Trois Riviéres, Canada.
Thrige [’tri:ya], Thomas Barfoed
(1866-1938), da. maskinfabrikant. Oprettede
1894 maskinfabr. i Odense. I 1934 stiftede
T og hans hustru Thomas B. Thriges
Fond, der ejer firmaet i Odense og Kbh.,
aktiekap. i vognfabrikken Scandia i
Randers og aktiemajoriteten i De Foren.
Au-tom.-fabr. i Odense. Disse virksomheder
beskæftigede i 1948 ca. 3000 arb. og
funktionærer. Fondens midler skal anv. til
støtte af da. industri og håndværk,
thriller [’/»rite] (eng. thrill gyse), gyser,
thrips [trips] (gr.), d. s. s. blærefødder,
thrombe [’tr-] (gr. thrömbos klump),
kartillukning, blodprop,
throm’bi’n. [tr-] (gr. thrömbos klump),
enzym, der ved blodets koagulation
omdanner fibrinogen til fibrin.
thrombocytter [-’s-] (gr. thrömbos klump

+ kytos hulning), d. s. s. blodplader,
thromboki’nase (gr. thrömbos klump +
kinein bevæge), enzym, der findes i
vævs-saften, specielt i blodpladerne, og som
omdanner det uvirksomme prothrombin
i plasma til thrombin.
thrombo’pe’nia essen ti’alis (gr.
thrömbos klump + penia fattigdom),
blodsygdom med ukendt årsag; hovedsymptomet
er blødningstendens. Antallet af
blodplader synker stærkt. Forekommer i akut,
kronisk og intermitterende form.
Sygdommen kan være både god- og ondartet,
throm’bose (gr. thrömbos klump + -ose),

dannelse af blodprop, kartillukning,
throm’bosis arteri’arum
coronari-’arum (gr.-lat.), tilstopning af
hjertemusklens pulsåre, fremkalder
hjerte-infarkt, d. v. s. ophævet blodforsyning
med evt. påfølgende henfald af en del
af hjertemusklen. Ledsages af stærke
smerter. Sygdommen helbredes oftest,
men kan være alvorlig,
throm’bosis ’cerebri, d. s. s.
hjerne-trombose.

’Thrudvang’, i nordisk religion Thors
bolig.

Thrym, i nord. rel. en jætte, der stjæler
Thors hammer, men ved Lokes list
berøves den igen og dræbes af Thor.

4569

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 20 00:09:48 2020 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/4/1695.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free