- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Den nye Salmonsen (4. udgave, 1949) /
4582,4583,4584

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - tilbud ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

tilbud

Time

Zoltån Tildy.

F. F. Tillisch.

tilbud ei. offerte, i handel sælgers
henvendelse til køber m. angivelse af varens
mængde, kvalitet, pris og
leveringsbetingelser. Fast t er bindende for sælger inden
for det angivne tidsrum, t der afgives
fritblivende (uden forbindende, uden
obligo) kan kun betragtes som opfordring
til køber om at fremsætte bud på varen.
’Tilburg [-bart], by i sydl. Holl., prov.
N-Brabant; 116 000 indb. (1948);
trafikknudepunkt. Stor tekstilindustri.
Centrum for de holl. katolikker. Erobredes af
amer. 28. 10. 1944.
Tilbury [’tilb(a)ri], by i SØ-Engl. ved
Themsen 0 f. London. T dokkerne for
passagertrafik blev delvis ødelagt under
2. Verdenskrig,
tilbury [’tilb(a)ri] (opkaldt efter en eng.

vognmager Tilbury), let, tohjulet vogn.
Tilden [’tildan], William Tatem (f. 1893),
amer. tennisspiller. Mester i single 7
gange i USA, 3 gange i Wimbledon, vandt
1920-26 Davis Cup for USA; professional
1930; har bl. a. udg. The art of lawn-tennis
(1920).

Tildy [tildj], Zoltån (f. 1889), ung.
politiker. Opr. reformert præst; leder for ung.
bondeparti, ønskede forståelse m. De
Allierede, fra marts 1944 i
modstandsbevægelse rnod ty. besættelsestropper. Nov.
1945 chef f. samlingsreg., febr. 1946 valgt
tilUng.s præsident, afgik 1948. (Portræt),
tilegnelse ei. dedikation, indskrift (foran)
i et litt. ei. mus. værk, hvormed værkets
ophavsmand vier dette til en (ei. fl.), som
regel for således at hædre vedkommende,
tilflugtsrum, d. s. s. beskyttelsesrum,
tilfælde, begivenhed uden påviselig årsag
ei. formål.

tilgift, i varehandelen en ydelse, der
erlægges ved siden af den vare, som købet
angår, uden at der af den grund betales
højere pris for denne; undertiden dog
således, at der betales en mindre pris for
tillægsydelsen end denne er værd. t i
detailhandelen er forbudt, medmindre t
er af ganske ubetydelig værdi.
Tilgner [’tilgnar], Viktor (1844-96), østr.
billedhugger. Hovedværk:
Tilgner-brøn-den (faun, der bærer en nymfe) (Wien),
tilgroningsmose, mose dannet ved
tilgroning med planter (græs, star, mos o. a.)
af søer og åer.
tilhold, d. s. s. polititilhold,
tilholder, spærhage, der fastholder riglen
i en lås i åben og lukket tilstand. Når
nøglen drejes, løftes tilholderen, og riglen
frigøres.
’Tilia (lat.), bot., d. s. s. lind.
tilje, i da. folkeviser d. s. s. gulvbræt,
dæksplanke; gik over i 19. årh.s digtning
i bet. bræt, gulv ei. jordbund.
Til’landsia (efter sv. botaniker E.
Til-landz (1640-93)),
slægt af ananasfam.,
findes i de varmere
egne i Amer.
Arterne er epifytter.
Fibrene af T
usneoi-desgiver vegetabilsk
krølhår. Planten kal
-des også spansk mos.
Tillge-Rasmussen
[tilg3-],5ve/i(f,1902),
da. journalist;
med-arb. v. »Politiken«
fra 1926, korresp.
bl. a. i London 1938-46, har skrevet
Abessinien i Krig (1936) og En
Tredjedel af Verden (1937).
tillidsmand, arbejder, valgt af sine
arbejdskammerater i samme fag til at
re-præs. dem over for arb.giveren ved hen-

stillinger ei. klager over konkrete
ar-bejdsforh. m. m. t-systemet er i Danm.
udviklet siden 1900 (især i jern- og
metal-industr.) gnm. de kollektive
overenskomster, som indeholder best. for at betrygge
t mod afskedigelse m. v. Ved visse større
bedrifter findes desuden en fællest for
alle dens arbejdere.
’Tillisch [-ILf], Christian Ludvig
(1797-1843), da. embedsmand. Søstersøn af
P. Chr. Stemann; amtmand 1825-41,
kabinetssekretær hos Chr. 8. 1841-43;
helstatsmand.
Tillisch, Frederik Ferdinand (1801-89),
da. politiker. Broder til C. L. T, som
han efterfulgte som kabinetssekr. 1843,
støttede da. bevægelse i Sønderjyll. 1848
i samarb. m. De Nat.lib.; modstander
af Sønderjyllands deling. Da. kommissær
i Sønderjylland 1850, gennemførte
udrensning, Regenburgs sprogreskripter
1851, marts-juli min. f. Slesvig, måtte
under russ. pres bytte m. indenrigsmin.,
gik af 1852. Vendte tilbage til sin opr.
kons. indstilling; 1854 indenrigsmin.
under Ørsted, derefter i baggrunden, skarpt
angrebet af De Nat.lib. Indenrigsmin.
under Bluhme 1864-65. (Portræt),
til’lit, hærdnet moræneler fra ældre geol.
perioder, t forekommer fra
prækam-brium i N-Norge, Ø-Grønl. og Canada og
fra permo-karbone istid i S-Afrika,
Australien, Indien og S-Amerika.
Tilly [’tili], Johann Tserclaes, greve
(1559-1632), katolsk general under 30-årskrigen.
Leder af Den Kat. Ligas hær, slog 1620
böhmerne ved Det Hvide Bjerg, erobrede
Pfalz 1623, slog Christian 4. 1626 ved
Lutter am Barenberg. Erobrede
Magdeburg 1631, slået af Gustav Adolf ved
Breitenfeld, dødeligt såret apr. 1632
ved Lech.

tillæg betyder i landbruget 1) forøgelse
af husdyrbestanden med hjemmefødte
dyr; 2) det hjemmefødte afkom,
tillægsbevillingslov, lov, som
indeholder de bevillinger, der ikke har kunnet
optages på finansloven, fordi de ikke
kunne forudses ei. beregnes ved dennes
udarbejdelse,
tillægsmandat. Den da. grundlov fordrer
siden 1915 forholdstalsvalgmåde ved
valg til folketinget. I valgloven af 9. 6.
1948 sikres dette bl. a. ved, at 44 t fordeles
ml. de partier, som er mandatberettigede,
men ikke har opnået en i forh. til deres
stemmetal tilstrækkelig repræsentation
gnm. det antal kredsmandater, der er
tilfaldet partiet,
tillægsmåde, d. s. s. participium,
tillægsord, d. s. s. adjektiv,
tillægsskat, i alm. ethvert tillæg til den
ordinære skat, i da. skattelovgivn. spec.
en del af de siden 1936-37 pålignede
overord, skatter til staten på pers. og
selskaber.

tilpasning, biol., d. s. s. adaptation,
tilpasningsvanskelig ungdom,
ungdom, der er slået ud af de normale
baner og som har særlig hjælp nødig,
tilregnelighed, en vis psykisk
normalitet, der er en betingelse for, at en person
kan idømmes straf. Manglende t kan
skyldes sindssygdom ei. tilstande, der
må sidestilles hermed, ei. åndssvaghed;
men disse tilst. medfører efter da. ret
ikke i sig selv utilregnelighed; afgørelsen
heraf er henlagt til domstolene,
tilregnelse, det forhold, at en handling
kan henføres til en person som forsætligt
ei. uagtsomt begået af denne.
Tilsit [’tilzit], til 1946 navn på Sovjetsk
i det tidl. Østpreussen. I T sluttedes 1807
fred ml. Rusl., Preussen og Frankr. m.
store preuss, afståelser og aftale om
fr.-russ. samarb. mod England.
Tilskueren, da. tidsskrift 1884-1939;
behandlede litt., kunsthist., filos., polit, og
økon. emner. — Navnet indgik også i
titlen på ældre da. tidsskrifter, f. eks.
K. L. Rahbeks Den Danske Tilskuer
(1791-1808, 1815-22).
tilslag, stof, der tilsættes ved
metalsmeltning, kalk- og betontilberedning for
at gøre massen letflydende,
tilslager, v. smedning medhjælper, der

fører forhamren,
tilstandsforbrydelse, forbrydelse, der

består i opretholdelsen af en vis lovstridig
tilstand, f. eks. fordølgelse af stjålne
koster.

tilstandsformer ei. aggregatformer, de
tre former: fast, flydende og luftformig,
hvori legemerne kan forekomme. I den
faste t holdes atomerne i faste stillinger
i forhold til hverandre af de indbyrdes
virkende kræfter, men udfører
svingninger omkr. ligevægtsstillingerne med
en energi, der er proportional med temp.
I vædsker bevæger atomerne (ei.
molekylerne) sig frit ml. hverandre, men
holdes sammen til et bestemt rumfang af
de indbyrdes virkende kræfter. I
luftarter er afstanden ml. molekylerne så
stor, at de ikke påvirker hinanden
indbyrdes. Forandring af t bestemmes af
temp. Med stigende temp. vokser
molekylernes kinetiske energi, indtil de river
sig løs fra de faste stillinger i det faste
stof, som derved smelter. Stiger temp.
yderligere, rives molekylerne bort fra
hinanden i den smeltede vædske, som
derved fordamper,
tilståelsessager, straffesager, hvori
sigtede har afgivet uforbeholden tilståelse,
og som derfor, under visse betingelser,
straks kan fremmes til dom.
tilsynsværge, person, der beskikkes til
at føre tilsyn med børn i tilf., hvor det
ikke skønnes fornødent at fjerne dem
fra hjemmet, men børneværnet dog anser
det fornødent at undergive dem tilsyn,
t forekommer dog også i andre
retsforhold som betegn, for en person, der
udøver et specielt værgemål.
tiltale, d. s. s. påtale,
tiltalefrafald, det forhold, at denoffentl.
anklagemyndighed undlader at rejse
påtale mod en person i anl. af en af denne
begået forbrydelse, evt. på betingelse af
bøde ei. erstatning, inddragelse under
børneværnet ei. andet. Anv. navnlig over
for lovovertrædere under 18 år.
tiltrækning ei. attraktion, fys., kraft, der
virker indbyrdes ml. to adskilte legemer,
og som findes som flg. naturkræfter:
1) alm. masse-t (gravitation), 2)
magnetisk t og 3) elektrostatisk t,
der alle er omv. proportionale med
afstandens kvadrat,
tilvækst, 1) jur., indføjelse af en ting i
en anden, således at der ikke derved
fremkommer en ny ting, f. eks.
beplantning af en andens ejendom, bebyggelse
af hans grund, anv. af en andens
byggematerialer osv. 2) skovbrug, det enkelte
træs ei. en bevoksnings
vedmasseforø-gelse i en vis tid; ved den ægte t forstås
forskellen ml. bevoksningens vedmasse
ved slutningen og begyndelsen af-et
bestemt tidsrum under hensyntagen til
den vedmasse, som i løbet af tidsrummet
er borttaget ved udhugning. En
bevoksnings værdiforøgelse hidrører dels fra
masset og dels fra værdit, idet de større
dimensioner normalt er mere værd pr.
m3 end de mindre,
tilvækstbor, rørformet bor til udtagning
af vedprøver til undersøgelse af
årringenes bredde,
tilvækstret (lat. jus accrescendi), en
testamentarisk arvings ei. legatars ret til
at få del i en lod af arven, som bliver
ledig, f. eks. ved at den til lodden
berettigede giver afkald på denne.
Ti’maios, 1) gr. filosof af den
pythagoræiske skole i 4. årh. f. Kr.; 2) person i
Platons dialog T, som handler om Platons
naturfilos. og verdensanskuelse,
ti’ma’lier, primitive, trop. sangere.
Afrundede vinger, små kratfugle. Hertil
kinesisk nattergal,
timbale [tæi?’bal] (fr., af arab. al tabl
tromme), 1) det fr. navn på pauke; 2)
postejform af bagt butterdejg, som ved
anretning fyldes med ragout ei. lign.
timbre [’tæ:br] (fr.), klangfarve;
timbreposte [tæbra’pDst], frimærke.
Tim’buktu, traditionel stavemåde for

Tombouctou.
time, Vs4 af et døgn.
Time [taim] (eng: tiden), amer. tidsskrift,
udgivet fra 1923, der i populær
journalistisk opsætning behandler polit., især
udenrigspolit. og andre aktuelle
spørgsmål.

4582

4583

4584

Tillandsia usneoides.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 20 00:09:48 2020 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/4/1700.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free