- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Den nye Salmonsen (4. udgave, 1949) /
4720,4721,4722

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - U ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

udlevering

udvalg

udlevering, jur., overgivelse af en
forbryder til retsforfølgning i et land,
normalt hans hjemland, under hvis
straffemyndighed forbrydelsen hører, u sker
normalt ikke for politiske forbrydelser, og
staterne udleverer normalt ikke egne
statsborgere til retsforfølgning for
forbrydelser begået i udlandet. Nærmere
regler er hyppigt aftalt ml. staterne i
særlige u-traktater.
udligningsfonden, d. s. s. den
fælleskommunale udligningsfond.
Udlignings kassen for de
Sønderjyske Landsdele, oprettet 1920, ydede
erstatning til folk i Nordslesvig, som
uforskyldt helt ei. delvis havde mistet
deres formue efter 1914 ved den ty. marks
inflation.

udligningskyst, en af en kyststrøm
udlignet kyst.
udludning, adskillelse af en blanding i
opløselige og uopløselige bestanddele ved
behandling med et opløsningsmiddel,
udlyd, sprogv., sidste lyd ei. lydgruppe i et
ord.

udlæg, jur., d. s. s. eksekution;
udlægsforretning, foretagelse af eksekution,
udlægsmark, skifte med korn, hvori der

er sået kløver- og græsfrø, udlægsfrø.
udlændinges beskatning sker efter da.
lovgivn. principielt efter samme regler
som for danske, således at bopæl,
besiddelse af fast ejendom ei. udøvelse af
erhverv i Danm. er afgørende for
skattepligten - uanset at dette kan medføre
dobbeltbeskatn., som dog kan undgås
ved overenskomst med vedk. land.
udløbere, bot., vandrette, straktleddede,
tynde skud, som kan være overjordiske
(jordbær) ei. underjordiske (kvikgræs).
Underjordiske u ender ofte med knolde,
som er rige på oplagsnæring (kartoffel).
Ved u formeres planten vegetativt,
udløsningsret, jur., en panthavers ret til
i visse tilf. at udløse en anden panthaver,
således at han betaler dennes
tilgodehavende og indtræder i hans retsstilling,
udmattelsesbrud, tekn., d. s. s.
træthedsbrud.

udmeldelse, jur., beskikkelse (foretaget

af en domstol),
ud’murter, d. s. s. votjakker.
Ud’murternes ASSR, i RSFSR, Sovj.,
ved Kama omkr. hovedstaden Izjevsk;
38 800 km4; 1 220 000 indb. (1939), deraf
ca. 50% udmurter (votjakker).
udnyttelse af en andens nød, letsind,
enfold ei. andre i aftalelovens § 31
omhandlede tilstande medfører, at et på denne
måde fremkaldt løfte er ugyldigt.
Forholdet vil desuden i adsk. tilf. være
strafbart som åger.
udpantning, inddrivelse af et pengekrav
ved fogedens bistand i tilf., hvor loven
særlig hjemler en sådan
tvangsfuldbyrdelse. Adskiller sig bl. a. fra udlæg ved
ikke at kræve dom, tinglyst pantebrev ei.
lign. grundlag. Navnlig praktisk ved
skattekrav og krav på underholdsbidrag.
De effekter, hvori u finder sted,
bortsælges ved tvangsauktion,
udparcellering, d. s. s. udstykning,
udradere deres byer, vi vil, ty: wir
werderi ihre Städte ausradieren, Hitlers trusel
mod England i sin tale 4. 9. 1940 under de
ty. luftangreb mod London,
udrandet, bot., kaldes en plantedel, som
i sin iøvrigt afrundede ei. butte spids har
en svag indskæring,
udrensning (polit.), uskadeliggørelse af
personer, der ved handlinger ei.
synspunkter står i modsætning til herskende
polit, system; særlig ved fjernelse fra mere
ei. mindre fremtrædende stillinger i
ad-min., politik ei. erhvervsliv. Gennemføres
normalt i diktaturstat, uanset om vedk.
har forbrudt sig mod landets alm. love.
Efter 2. Verdenskrig særlig anv. om
opgøret med dem, der i de besatte lande på
samfundsskadelig måde havde støttet
tyskerne og deres forbundsfæller, hjulpet
med til bekæmpelse af
modstandsbevægelsen ei. udnyttet forbind, m.
besættelsesmagten til at skaffe sig polit, magt ei.
privatprofit som værnemagere på deres
medborgeres bekostning, u har i fl. lande
nødvendiggjort særlig lovgivning, evt.
m. tilbagevirkende kraft. For dem, der

har forvoldt landsmænds død,
mishandling ei. deportation til
koncentrationslejre, er i mange tilf. dødsstraf anv.,
ligeledes for dem, der højforræderisk
samarbejdede med fjenden og som polit,
ledere dækkede over ei. deltog i terror;
således henrettedes Laval, Quisling,
Mus-sert, Nedic, Hagelin, Filov, Antonescu.
I adsk. lande er der foretaget
masseløsladelser af dømte i mindre u-sager. I
Danm. fængsledes i dagene fra 4. 5. 1945
ca. 30 000 personer (heraf ca. 2000 tilh.
det ty. mindretal). Rigsdagen vedtog love
om afskedigelse af embedsm., der havde
tient ty. interesser (25. 5.), tillæg til Borg.
Straffelov (1. 6. 1945, revideret 29. 6.
1946) og oprettelse af
tjenestemands-domstol til behandl, af sager, der ikke
vedr. straffeloven. Dertil kom nedsætt.
af parlam. kommission. Ved udgangen af
1948 var afsagt 17 435 domme efter
straf-felovstillægget, heraf 3586 ankedomme
ved landsretterne og 131 ved Højesteret.
Af dommene var 97 dødsdomme (28
eksekveret), 60 fængsel på livstid og 3619
fængsel i 4 år og derover. Ca. 2560
domme er fældet for værnemageri,
hvoraf 704 ankedomme. Adskillige
frihedsstraffe blev forkortet, adsk.
prøveløsladelser. - I No. indlededes retsopgør
mod landssvigerne v. provisorisk anordn.,
udstedt i London dec. 1944, fortsat m.
senere love, m. straffe for forræderi,
for støtte til Nasjonal Samling og
er-hvervsmæss. virksomhed for fjenden.
Indtil udgangen af 1948 var 38
dødsdomme eksekveret,
udrigger, søv., tværskibs bjælke et stykke
oppe på en mast, som benyttes til
fastgørelse af blokke m. m.
udrustningshjælp, mil., pengeydelse,
givet da. faste befalingsmænd,
sekond-løjtn>nter o. 1. med pligt til at
vedligeholde eget, krævet udstyr,
udrykker, et organ på et automobil, som

etablerer udløsning af en kobling,
udrykningskørsel, kørsel med
myndighedernes særl. tilladelse i bestemt øjemed
(politi, brandv., redningskorps, syge- og
ambulancekørsel); er ikke bundet af
motor- ei. færdselslovens
hastighedsbestemmelser,
udråbsord, d. s. s. interjektion.
udråbstegnsuglen (A ’grotis
exclamati-’onis), natsommerfugl af uglernes fam.
Larven i jord. Skadelig på roer m. m.
udsagnsord, d. s. s. verbum,
udsagnspsykologi, d. s. s. vidnepsykol.
udsalg, salgsform i detailhandelen,
hvorunder afsætningen gnm. en begrænset tid
søges fremskyndet v. ekstraord.
prisnedsættelser. Særlige u kan afholdes p. gr.
afforretningsophør, flytning, beskadigelse
af varer m. m. Sæson-u kan afholdes en
ei. to gange årl. for at realisere varer der
er ved at blive umoderne ei. lign.
Konkurrenceloven af 31. 3. 1937 indeh.
regler om kontrol og begrænsn. af u.
udsaltning, udfældning af et opløst stof
ved tilsætning af salt, f. eks.
natriumklorid, magniumsulfat og ammoniumsulfat,
u anv. ofte ved udfældning af proteiner,
udskiftning, udskillelse af de enkelte
ejendomme af et landsbyfællesskab.
Efter små tilløb var det forordningen af 23.
4. 1781, der lagde grunden til en alm. u.
Enhver lodsejer kunne herefter fordre
jorder, han havde fælles med andre,
udskiftede, således at hans jord kom til at
ligge samlet på eet ei. højst 2-3 steder. I
forbindelse med udskiftningen fulgte ofte
udflytning af gårdene fra landsbyen.
Denne landboreform, der gav plads for
den enkeltes frie initiativ, banede vejen
for nye og bedre driftsformer inden for
landbruget,
udskiftningsspiller, spiller, der når som
helst under en match i ishockey, basket
ball og indendørs håndbold kan sættes
ind, når en af spillerne på banen trænger
til hvil.

udskilningsløb, cykleløb på bane, hvori
sidste rytter i hver omgang udgår afløbet,
udskrabning, med., fjernelse af
livmoderens slimhinde. Væsentlig af diagnostiske
grunde, men også af terapeutiske,
udskrivning, mil., tilvejebringelsesmåden
affolk til værnet i lande m. alm. værnepl.

udskrivningsår, mil., det år en
værnepligtig møder ved hæren ei. flåden,
udskud, arkit., i ældre, landl. byggeri et
ud fra væggene skydende parti, m. lavere
ydermur (lude, lyde),
udskydning, satssidernes anbringelse på
trykmaskinens fundament før trykning,
idet papirets falsning kræver en særlig
placering af siderne,
udskår, hvid almuesyning fra
Hedebo-egnen omkr. 1800. Mønsteret dannes af

små, klare huller ofte m. stopning ei.
korssting over de mellemligg. stolper.
Mønsteret er geometrisk ei. stærkt
stiliserede dyr, blomster m. m.
udslæt, fællesbetegn. for afgrænsede,
synlige hudforandringer, som skyldes
hudlidelser, infektionssygdomme ei. a. interne
lidelser.

udspare, ikke fylde et rum ei. en flade,
lade stå tom; i malersprog: følge den
angivne grænse for malingen uden at komme
udenfor.

udsparing, bygningskonstr., hulrum i
betonkonstruktioner, der f. eks.
frembringes ved indstøbning af træpropper ei. lign.
som siden fjernes, u foretages oftest for
at lette monteringen af rørledninger o. a„
men kan også udføres for derved at spare
overflødigt materiale, u bruges også i
murværk.

udsted, i Grønl. mindre, fast bebyggelse
(handelsplads), der modtager forsyninger
fra og leverer fangstprodukter til den
koloni, i hvis distrikt det ligger,
udstillinger, (stats)anerkendte, i
Danm. betegn, for kunstudstillinger, der
har opnået anerkendelse af kunstakad.,
hvilket medfører deltagelse i akad.s arb.
Undervisningsministeriet indkøber værker
på u, der er flg: Charlottenborgs
Forårs-og Efterårsudst., Den Frie Udst.,
Grønningen, Kunstnernes Efterårsudst.,
De-cembristerne, Koloristerne,
Kammeraterne, Corner, Høstudst., Grafisk
Kunstnersamfund og Bølleblomsten,
udstykning ei. udparcellering, deling af en
fast ejendom i to ei. fl. parceller.
Formerne og omfanget af u er reguleret af
det offentlige,
udstykningsplan, plan, der angiver et
areals opdeling i byggegrunde, park- og
vejarealer og fastsætter servitutter for de
enkelte grunde,
udsvedningssystem, d. s. s.
sweating-system.

udsvingsstyrke, den største spænding,
et materiale kan tåle uendeligt mange
gange, bestemmes ved varighedsforsøg,
under hvilke spændingen stadigt
veksler ml. 0 og en vis værdi,
udsættelsesforretning, fogedforretning,
hvorved en person sættes ud af
besiddelsen af en ting, jfr. ind- og
udsættelsesforretninger.

udtagelsesret (lat. beneficium
competen-tiæ), retten til at unddrage visse ejendele
fra udlæg ei. anden tvangsforfølgning.
udtryksbevægelser, reflektoriske
bevægelser (mimik, gestus m. v.), der optræder
i forb. med emotioner og intentioner og
opfattes som udtryk for disse,
udtrækker, ved håndskydevåben den
låsdel, der, efter at skuddet er affyret,
fjerner det tomme patronhylster fra løbets
kammer.

udtrækning, tilbagebetaling med pålyd.
værdi af obligationer, udtrukket ved
lodtrækning.

udtørrende midler, stoffer med
vandsugende evne (svovlsyre, kalciumklorid,
silika-gel osv.),
udvalg, 1) admin., ofte betegn, for en af
staten administrativt nedsat
kommiss-sion; 2) biol., da. betegn, for selektion.

4720

4721

4722

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sat Nov 21 02:50:12 2020 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/4/1748.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free