- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Den nye Salmonsen (4. udgave, 1949) /
4732,4733,4734

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - uglebjælke ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

ulnarisparalyse

ulykkestilfælde

fingre med følenerver, håndmusklerne
med bevægenerver.

ul’narisparalyse, lammelse af
albuenerven (nervus ulnaris). u viser sig ved
følelsesløshed af 4. og 5. finger i forb.
med kraftesløshed af visse håndmuskler.

Ulpi’an(us), Domitius (d. 228 e. Kr.), en
af Roms store jurister,
prætorianerpræ-fekt og faktisk leder af regeringen 222-28,
da han myrdedes p. gr. af sine reformer
for at genoprette statsautoriteten blandt
soldaterne. Hans værker er en vægtig
kilde til digesterne i Corpus juris civilis,
der for ca. ’/, består af citater fra U.

Ulrice’hamn [ülriss-], sv. købstad,
Vä-stergötland, ved Ätrans udløb i Åsunden;
7500 indb. (1949). Tekstil- og
møbelindustri. Gl. by, hed til 1741 Bogesund.

Ulrichsen, //ans Frederik (1888-1941),
da. politiker. Journalist v. kons. presse til
1919, overretssagfører, folketingsmand
(Hjørring amt) 1924-29, 1932-39.
1939-41 chef f. Statens Udvandringskontor.
Udg. geogr.-polit. skrifter og Politisk
Håndbog.

Ulrik (1611-33), Chr. 4.s og Anna
Cathrines yngste søn. I sachsisk
krigstjeneste 1632-33, dygtig ryttergeneral;
myrdet under forhandl, m. de kejserlige
tropper.

Ul’rika Eleo’nora (1688-1741), sv.
dronning 1718-20. Søster til Karl 12., lod sig
udråbe til dronning efter dennes død,
men hyldedes først, da hun havde
godkendt stændernes krav om ny
regeringsform. Egenrådig, lidet begavet;
abdicerede 1720 til fordel for sin gemal
Frederik af Hessen-Kassel.

Ulriks’dal [ül-J, slot N f. Sthlm., opr.
bygget af Jakob de ia Gardie. Hypp.
anv. af Karl 15. der på konference her
8. 9. 1863 måtte vige f. ministrenes krav
om forsigtig politik i da.-ty. konflikt.
Fra 1925 bolig f. kronprinsen.

Ulriks’hol’m, hovedgård SV f.
Kerteminde; hed opr. Skinnerup, 1616 købt af
Chr. 4. 1645 under navnet U skænket til
Ulrik Chr. Gyldenløve. Hovedbygning
opført 1636-46, fredet i kl. A.

Ulster [’älstar], irsk Ultach, opr. den
nordligste af de 4 gl. prov. i Irland.
Grevskaberne Antrim, Down, Armagh,
Fer-managh, Tyrone og Londonderry i U
danner siden 1921 Nordirland under
Storbritannien og Nordirland, medens
de resterende grevskaber i U (Cavan,
Donegal og Monaghan) danner prov.
Ulster under Eire (sidstnævnte: 8010
km1; 264 000 indb. (1946)).

’ul’ster (opr. fremstillet i Belfast i Ulster),
tyk vinterfrakke af svært og groft
uldent stof.

Ulstrup, hovedgård SV f. Randers; 1406
købt af dronning Margrethe, 1579-1818
i slægten Skeels eje. Efter 1921 næsten

helt udstykket. Hovedbygn. fra ca. 1591
og 1617, danner s. m. ladegården fra
1668 en smuk arkitektonisk helhed;
fredet i kl. A.
ult., fork. f. ultimo,
’ultima ’ratio (lat.), yderste middel,

sidste udvej.
’Ultima ’Thule (lat: det ydersteT),d. v. s.
Norden.

ulti’matum (lat. ultimus yderst, sidst),
erklæring indeholdende krav, som en
ståt forlanger opfyldt af en anden,
normalt inden en vis frist og således, at
ikke-opfyldelse vil medføre
magtanvendelse.

’ul’timo (ital: sidst), i handelssproget:
den ei. de sidste dag(e) i måneden; f.
eks. betaling u nov.
ultra- (lat. ultra ud over), hinsides; mere
end; overordentlig.

’ultraba’siske bjergarter, særlig basisk,
mest feldspatfri afd. af basiske
eruptiver. Hertil dybbjergarterne pyroxenit,
pikrit og peridotit og dagbjergarterne
limburgit, augitit og melilitbasalt.
’ultracentrifuge, centrifuge med uhyre
højt omløbstal (50 000-100 000 omdr./
min.), som giver centrifugalfelter indtil
400 000 gange tyngdefeltet, u er især
udviklet af The Svedberg til adskillelse
af proteinstoffer. De drives af olie- ei.
luftturbiner,
’ultrafiltre’ring, filtrering gnm.
membraner, der også tilbageholder visse
kol-loidpartikler.
’ultrakorte bølger, radiobølger mellem

1 og 10 m bølgelængde,
ultralyd er mekaniske bølger med
frekvens større end 20 kHz, som ikke kan
opfattes af øret som lyd. u frembringes
af u-generatoren, der udnytter den
piezoelektriske effekt (elektrostriktion) i
en kvartskrystal ved at udsætte denne
for et højfrekvent elektr. vekselfelt,
frembragt af en elektr. svingningskreds,
hvorved der kan frembringes u med
frekvenser over 1000 kHz. u anv. ved
ekkolodning, til fremstilling af emulsioner og
har også biologiske virkninger,
ultrama’ri’n (lat: oversøisk),
mineralfarvestof, forekommer i naturen i
lasur-sten, hvoraf det allerede i oldtiden
vandtes. Det naturlige u er blåt. u fremstilles
tekn. ved brænding ved 730° C af kaolin,
kvarts, natriumsulfat og trækul og kan
have andre farver, således lilla, violet og
grønblå, u er lys-, luft- og vaskeægte og
uopløseligt i alle opløsningsmidler, men
overordentligt syrefølsomt. Anv. til
olie-og kalkfarver, til bog- og tapettryk samt
til blånelse af papir, sukker, stivelse,
vasketøj o. a.
’ultramikrosko’p, et sædvanligt
mikroskop, udstyret med
mørkegrundsbelys-ning, så at man ved det spredte lys kan
iagttage partikler med størrelse mindre
end mikroskopets opløsningsgrænse.
ultramonta’nisme (lat. ultra montes
hinsides bjergene, d. v. s. Alperne), kat.
bevægelse, især i 19. årh., som vil
koncentrere al kirk. magt hos paven, særlig
båret af jesuitterne.
Ufejlbarheds-dogmet var en stor sejr for u.
’ultra ’posse ’nemo obli’gatur (lat.), d.

s. s. impossibilium nulla est obligatio.
ultrara’pi’d-foto (ultra- + lat. rapidus
hurtig), fotografering m. uhyre korte
eksponeringstider (1/10 000 sek. og
mindre). Lukker kan ikke anv., men objektet
belyses kortvarigt m. gnister (flash-light).
’ultrarødt ei. infrarødt kaldes usynligt lys,
der ligger uden for den røde del af
spektret, og som har bølgelængder større end
7600 Å.

ultrastråling d. s. s. kosmisk stråling,
’ultraviolet kaldes usynligt lys, der ligger
uden for spektrets violette del, d. v. s.
elektromagnetiske bølger med
bølgelængder ml. 4000 og 2000 Å. u lys har
stærk fotografisk og biologisk virkning
(solbrændthed, finsenbehandling) og
findes i solstråling (indtil 3000 Å) ei.
frembringes ved særlige lyskilder, f. eks.
kulbue- ei. kviksølvkvartslampe
(»højfjeldssol«). u fremmer D-vitamin-dannelsen af
ergosterol.
’ultravirus, d. s. s. virus,
’ultravisi’ble mi’krober (ultra- +
visibel), andet navn for virus.
Ultuna [’ültü:na], sv. statsejendom ved
Uppsala med bl. a.
Lantbrukshög-skolan, grl. 1849 som landbrugsinstitut,
fra 1932 som Lantbrukshögskolan sæde
for den højere landbrugsundervisning i
Sv. Undervisningen omfatter et 3-årigt
kursus, der er delt i 4 studielinier
(jord-brugs-, husdyrbrugs-, økonomi- og den
alm. linie) og afsluttes med
»agronom-eksamen«, og dels et fortsættelseskursus,
der slutter med »agronomie
licentiat-examen«. Desuden kan der ved højskolen
disputeres for den agronomiske
doktorgrad.

ulv (’Canis ’lupus), stor vild hund. Kraftig
hjørnetand, kraftig rovtand. Nordl.
Rusl., Asien og Amer., næsten
forsvundet i V-Eur. og Skand., fra Danm. for
ca. 150 år siden. (111.).

Ulvefod.

Ulvedalene, dalstrøg i Dyrehaven v.
Kbh.; vintersportssted, friluftsteater
(oprettet 1910).
ulvefod (Lyco’podium), slægt af u-fam.,
flerårige urter med
gaffelfor-met grenede stængler og
skælformede, tilspidsede
blade. Sporehuse i reglen på
blade i spidsen af skuddet.
Kun een slags sporer;
forkimene tvekønnede,
underjordiske. 180 arter; i Danm.
6 arter. Sporerne af
almindelig u (L. clavatum) har
med. anv. (heksemel),
ulvegrave, mil., hindring,
dannet af tæt ved hverandre
gravede huller med spids
pæl i bunden. Nu sjældne.
Ulven Lupus), stjernebillede på den sydl.

stjernehimmel.
Ulven, sandflak på østl. del af Horns Rev.
1 m vand.

ulvesjakal (’Canis lu’paster), nordøst-

afr. ret stor sjakal,
ulvi’o’lmælk, mælk behandlet med
ultraviolette stråler, hvorved holdbarheden
øges, og indholdet af D-vitamin stiger.
Ulvs’hale Løb, farvandet ml. Ulvshale

(Møn) og øen Nyord.
ulvsrøn, da. navn for Viburnum.
Ulv’sun’d, 15 m dybt farvand ml. Sjælland
og Møn.

Ulvsundbroen, off. Dronning
Alexandrines Bro (Mønbroen), fuldført 1943,
vejbro ml. Kalvehave (Sjælland) og Koster
(Møn). U er en højbro, samlet længde
744,3 m, med en fri
gennemsejlingsåb-ning på 85 m i bredden og 26 m i højd.
Ulvåsa [’ülv-], sv. herregård i Närke; her
boede Den Hellige Birgitta til sin mands
død 1344. Nuv. bygn. fra 1765.
ulykkesforsikring, 1) alm. forsikr, mod
økon. tab som følge af ulykkestilf. 2)
spec. lovpligtig forsikr, mod følgerne af
ulykkestilf. i den forsikredes arbejde,
herunder visse opregnede
erhvervssygdomme. u i denne forstand bygger på
arbejdsgivernes ansvarlighed over for
arbejdsrisiko, der efter loven af 1933
omfatter alle arbejdsforhold. Denne
risiko skal afgives til et anerkendt
forsikringsselskab. Visse selvstændige med
lav indtægt kan tegne u for egen person.
Ydelserne er sygebehandl. m. v.,
dagpenge, invaliditetserstatning, erstatn. til
efterladte og begravelseshjælp.
Invalidi-tetserstatn. ydes, såfremt erhvervsevnen
er nedsat med 5 % ei. mere. Den kan
udbetales som rente ei. som et kapitalbeløb.
Statstilskud ydes til nedsættelse af
præmien for visse mindrebemidlede
forsikringstagere. 1946-47 var udg. 14,2 mill.
kr., heraf arbejdsgiverbidrag 12,5 mill. kr.
ulykkestilfælde, forsikringstekn., enhver
tilfældig, af den tilskadekomnes vilje
uafhængig, pludselig ydre voldelig
ind-virkn. på legemet med påviselig
beskadigelse af dette til følge, u kan dog også
omfatte andre begivenheder, f. eks.
erhvervssygdom, garagedødsfald og lang
sommere virkende forgiftninger. I Danm.
indtræffer normalt årl. ml. 1000 og 2000
dødsfald som følge af u. Erstatn. for
økon. skade (herunder også gnm.
invaliditet) forvoldt ved u i forb. med alt
alm. lønarbejde ydes gnm. den lovpligt,
ulykkesforsikr.; anden skade kan
dækkes gnm. ulykkesforsikr., der omfatter
døds- og lnvaliditetserstatn. (oftest i

Ulv.

4732

4733

4734

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 20 00:09:48 2020 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/4/1752.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free