- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Den nye Salmonsen (4. udgave, 1949) /
4735,4736,4737

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - uglebjælke ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Ulysses

underforsikring

form af kapital, ikke rente) samt
dagpenge under midiert. arbejdsudygtighed.

U’lysses, lat. form for Odysseus.

UMA [’jumäj (fork. f. t/nited Maritime
Authority Executive Board), sov.,
internat. skibsfarts-pool, stiftet af De Allieiede
under 2. Verdenskrig til kontrol af
internat. skibsfart og lettelse af transport
af livsfornødenheder til de befriede lande,
i første række omfattende egen, men senere
også neutral handelsskibstonnage.
Tiltrådt af den da. regering 1945. Ophævet
2. 3. 1946.

U’man, by i Ukraine, SSV f. Kijev; ca.
50 000 indb. Centrum for et veldyrket
landbrugsområde.

Umanak (grønl.) [’o:m:än:«q] (grønl: det
hjerteformede), alm. grønl. stednavn,
bl. a. 1) ø i U-fjorden med kolonien U.
Radiostation, børnesanatorium; 439 indb.
(1946). U distrikt (1466 indb. (1946))

Umanak. Havn og flagbatteri.

omfatter området ml. Svartenhuk og
Nügssuaq. Heri marmorbruddet
Marmo-rilik. 2) karakteristisk fjeld af form som
en afskåret kegle ved handelsstationen
Thule (såk. Thulefjeld). (111. se endv.
tavle Grønland I).
U’manskij, Konstantin (1902-45), sovj.
journalist og diplomat. 1930-36 chef for
udenrigskommissariatets presseafd., 1939
-41 ambassadør i Washington, fra 1943
i México.

Umbelli’ferae (lat. umbella parasol +

ferus udyrket), bot., skærmplanter,
’um’berfisk (Sci’aenidae), aborrelign.
havfisk. Vandrer op i floder. Kan frembringe
lyd m. svømmeblæren. Velsmagende.
Hertil ørnefisk og trommefisk.
Um’berto, ital. konger. Umberto 1.
(1844-1900), reg. 1878-1900. Søn af
Viktor Emanuel 2., støttede forb. m. Tyskl.;
myrdedes af anarkisten Gaetano Bresci
t’bræji], - Umberto 2. (f. 1904), reg.
1946. Søn af Viktor Emanuel 3.;
kronprinsregent, da faderen 5. 6. 1944 trak
sig tilbage, tog kongetitel, da Viktor Em.
også formelt abdicerede 9. 5. 1946.
Forlod efter nogen tøven Ital., da
folkeafstemning 2. 6. 1946 havde givet et lille
flertal for republik, men udstedte
proklamation med kritik af afstemningens
form. G. m. Marie José af Belgien, søster
t. Leopold 3. (Portræt),
um’bilicus (lat.), navle,
’umbra (lat: skygge), en ved forvitring af
manganholdige jernmalme dannet
jordfarve i forsk, toner. Anv. alene ei.
blandet med mineral- og lakfarver til facader,
tapeter, i litografien m. m. u kan tåle alle
bindemidler,
’um’brer, ital. oldtidsfolk i Umbrien.
’Um’brien, ital. ’Umbria, mellemital.
landsdel omkr. Tiberens øvre og
mellemste løb; 8470 km2; 780 000 indb. (1947).
Urne älv [’ü:ma], 470 km 1. sv. elv, fra
övreuman ved no. grænse til Bottniska
viken. Vandkraftstationer.
Tømmerflåd-ning.

Umeå [’ü:meå:], sv. købstad (fra 1622),
hovedstad i Västerbottens län, nær Ume
älvs udløb; 17 000 indb. (1949).
Trævareindustri, handel og skibsfart. Udhavn:
Holmsund.
’umiak, grønlændernes ord for konebåd.
umiddelbare fogedforretninger,
fæl-lesbetegn. for ind- og
udsættelsesforretninger..

umiddelbarhedsprincippet, princippet
i retsplejen, hvorefter alle beviser tilveje-

Umberto 2.

M.de Unamuno.

östen Undén.

Sigrid Undset.

bringes for den domstol, der skal dømme
i sagen, således at f. eks. afhøring af
vidner skal ske for denne domstol og
oplæsning af fraværende vidners forklaringer
ikke er tilstrækkelig. I modsætn. til den
ældre retspleje har retsplejeloven i vidt
omfang gennemført u; men der findes
stadig væsentl. undtagelser.
Um-napishtim [-’pil-] (tidl. læst Ut-n-)
(livsdagen (er lang)), oldbabyl. heros. U
reddede sig ud af urtidens store vandflod
i et fartøj, der også rummede hans
familie, bohaVe og dyr; det stod fast på
e"t bjerg i Armenien; inden U gik ud,
havde han forvisset sig om
tilstedeværelsen af land ved udsendelse af fugle.
Fortællingen om U er optaget i
Gilga-mesh-eposets 11. bog og danner en
parallel til G. T.s Syndflodsberetn.
umpire [’ämpaia] (eng: voldgiftsmand),

dommer i sportskampe (især cricket),
umyndiggørelse af myndige personer
kan ske ved retsafgørelse, når der
foreligger en af de i myndighedsloven af
30. 6. 1922 § 2 hjemlede
umyndiggørel-sesgrunde, f. eks. sindssygdom, ødselhed,
umyndighed. Personer under 18 år er
umyndige i personlig henseende,
medmindre de har indgået ægteskab.
Personer under 21 år er formueretligt
umyndige. Hvis en person, der ikke er 21 år,
indgår aftaler af formueretligt indhold,
er aftalen ikke bindende, og hver af
parterne er pligtig at tilbagelevere det
modtagne ei. erstatte dets værdi. Den
umyndige er dog kun erstatningspligtig for,
hvad han har forbrugt, i det omfang
det er brugt til hans passende underhold
ei. iøvr. skønnes at være kommet ham
til nytte. Hvis den umyndige har erlagt
penge til medkontrahenten, vil denne dog
i reglen være fritaget for
tilbageleveringspligt m. h. t. disse,
umættede forbindelser, organiske
forbindelser, der indeholder dobbelte ei.
tredobbelte bindinger,
un- (lat. unus een), een-, ens.
UN, fork. f. l/nited Nations, De Forenede
Nationer.

’una ’corda (ital.), een streng; mus.,
betegner, at der på et klaverinstrument
skal benyttes dæmper,
’unam ’sanctam (lat: een hellig (kirke)),
indledningsordene til Bonifacius 8.s bulle
af 1302, som i den skarpest kendte form
kræver pavens verdensherredømme, kirk.
som verdsligt (»de to sværd«), og gør
dette til trossag. Gælder i princippet
stadig.

Unamuno y Jugo [una’muno i ’fugo],
Miguel de (1864-1936), sp. filos. forfatter.
Prof. ved Salamanca univ., 1924-30 i
frivilligt eksil i Paris. Mest kendt for Del
Sentimiento Trdgico de la Vida en los
Hombres y en los Pueblos (1914; da. Den
Tragiske Livsfølelse 1925). Hævdede,
at kun de konkrete individer (mods.
samfund og menneskehed) eksisterer, at
sjælen er udødelig, og at menneskets
opfattelse af verden er intuitiv. Var
påvirket af Kierkegaard, men i øvr. præget af
mystikfarvet katolicisme. (Portræt),
unani’misme (un- + lat. animus sjæl),
fr. litt. retning, der går ud på at opfatte
og beskrive menneske-grupper (familie,
klasse, by, menneskehed o. 1.) som
sjælelige enheder. Dens grundlægger og væs.
repr. er Jules Romains.
unanimi’te’t (un- + lat. animus sjæl),

enstemmighed.
Unartoq [’o:nartoq] (grønl: den hede),
grønl. navn på steder med varme kilder
bl. a. i Julianehåb distrikt.

’unau (Cho’loepus di’dactylus), tofingret

dovendyr. Sydamer. regnskove,
unci’a’ler (lat. uncia ’/il (af en fod),
tomme), i bogtryk større begyndelsesbogstaver
uden forsiring.
Uncle Sam [’äfjkl ’säm], d. s. s. Onkel
Sam.

’undecim (lat: elleve), mus., det 11.
diatoniske trin opad fra en given tone.
Undén [un’de:n], Östen (f. 1886), sv.
politiker. Jur. prof. (Uppsala) 1917-37;
1917-20 konsultativ minister (soc.dem.)
under Edén, 1920 justitsmin. under
Bran-ting; udenrigsmin. 1924-26,
folkerets-sagkyndig i udenrigsmin.; konsultativ
min. 1932-36. Hyppigt anvendt som sv.
repr. i Folkeforbundet. Udenrigsmin. fra
juli 1945. Erklærede sig 1948 for
modstander af sv. tilslutn. til nogen
stor-magtsblok. (Portræt),
under, et mirakel, der har religiøs betydn.
underafkøling, der består i, at en vædske
afkøles under størkningspunktet uden
at størkne, forekommer hos mange
stoffer. Sættes en krystal af stoffet til den
underafkølede vædske, indtræder
størkningen straks og temp. stiger til
størkningspunktet. Vand kan underafkøles
stærkt (til -h20°); ved rystelser fryser
det straks. Isslag dannes, når
underafkølede regndråber rammer jorden,
underbalance siges en virksomheds
status at udvise, når passiverne (gælden) er
større end aktiverne,
underbegreb, i logikken det begreb, som
i en kategorisk syllogisme underordnes
overbegrebet; subjektet i konklusionen,
underbelysning, fot., for svag belysning
af fot. negativ, hvorved sværtningen
bliver for ringe. Kan korrigeres v.
forstærkning.

underbenet (crus), benet fra knæ til fod.
u-s skelet består af to knogler: tibia
(skinneben) og fibula (lægben),
underbevidste, det ei.
underbevidstheden, 1) (misvisende) betegn, for
be-vidsthedsytringer, som ikke opleves af
individet selv; 2) hos Freud m. fl:
samlingen af psyk. kræfter, som individet
normalt ikke kan opleve; 3) ofte
(formentlig) sjæl uden bevidsthed,
underbinding, kir., den hyppigst anv.
form til standsning af blødninger under
operationer. Det blødende kar fattes
med en klemmetang (péan), og med en
tynd tråd omsnøres - underbindes
-karret, hvorefter klemmen tages af
underbygning, 1) ved broer:
fundamenter og piller, som bærer den egl.
brokonstruktion (overbygningen); 2) ved
jernbaner selve banelegemet, f. eks.
dæmninger, broer o. 1. i modsætn. til
overbygningen (s. d.).
underbæger, bot., den udvidede del af
blomsterbunden, som i omkring- og
over-sædige blomster bærer biosteret og
støvbladene.

■underdominan’t, mus., d. s. s.
subdominant.

underdreje, søv., i stormvejr lægge et
skib op mod vind og sø med ringe fart.
’underekspone’ring, d. s. s.
underbelysning.

underentreprenør, bygningsentreprenør,
der kun udfører en del af et
byggearbejde, f. eks. snedkerarbejdet, og ikke
har kontrakt direkte med bygherren,
men kun med hovedentreprenøren,
underfaldshjul, vandhjul, hvor vandet
strømmer til for neden, mods.
overfalds-hjul.

underforsikring foreligger, når forsikr,
summen er mindre end den forsikr, in-

4735

4736

4737

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 20 00:09:48 2020 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/4/1753.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free