- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Den nye Salmonsen (4. udgave, 1949) /
4804,4805,4806

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Wallin ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

vandingskanal

vandprøve

Uden for vækstperioderne kan markerne
helt oversvømmes, mens der må udvises
megen forsigtighed med vandingen, når
jorden bærer afgrøde. Under mindre
forhold ei. hvor afgrøden er særlig
værdifuld, udføres også v, hvor vandet gnm.
trykledninger pumpes ud til
forbrugsstedet for der at spredes gennem trykdyser
ei. særlige spredeapparater, således at
det falder ned på jorden som regn. Denne
form er tidl. forsøgsvis prøvet ved
Blang-stedgård og i 1945-47 ved St. Jyndevad
Forsøgsstation. De sidste års forsøg viser,
at navnlig kartofler og kløvergræs på
sandjord kan give gode udslag for vanding.
Men økonomien står og falder med, til
hvilken pris vandet kan haves på marken.
- Særlige v er udført i lande som Kina og
Ægypten, hvor tørkeperioder er alm.
Også med kloakvand kan v udføres, se
oversprøjtningsanlæg.
vandingskanal, kanal, der fører vandet
fra vandløb ei. vandsamlinger til tørre
områder, som skal vandes,
vandisolation, d. s. s. fugtighedsisolation.
vandkalve (Dy’tiscidae), billefam. Ovale,
affladede, baglemmerne
omdannet til svømmeben. Henter
luft ved vandoverfladen,
medfører luft under vingerne.
Rovdyr. Larverne har hule
kindbakker, gnm. hvilke byttet
udsuges. Både larver og
voksne i ferskvand, pupperne i
jorden ved bredden.
vandkandemusling(/4i/)tr’^///um), stærkt
forlænget kappe. De ganske små skaller
i forenden sammenvoksede m. et kalkrør,
der omgiver hele muslingen, og hvis
forreste væg er gennemhullet. Varmere have.
vandkandeskimmel, da. navn for
Asper-gillus.

vandkraftanlæg, anlæg til udnyttelse af
energien i naturlige vandløb v. hj. af
vandhjul og vandturbiner. Denne energi
er produktet af vandmængde og fald-

Karlsgårde vandkraftanlæg ved Holme Å
øst for Varde.

højde, således at en stor faldhøjde kan
opveje en ringe vandføring. Tidl.
byggedes mølleanlæg o. 1., hvor et vandhjul
direkte drev kværnen; et moderne v er i
reglen et anlæg, hvor energien
omdannes til elektricitet, som ofte føres langt
bort til forbrugsstederne, v kan indrettes
således, at deres produktion kun svarer
til vandløbets minimale vandføring,
medens på andre årstider overskydende vand
løber bort uden at have gjort nytte.
Imidlertid bygges nu oftest kraftige
dæmningsanlæg, bag hvilke der i vandrige
perioder opsamles store vandmængder, som
benyttes på de vandfattige årstider.
Sådanne anlæg kræver store
kapitalinvesteringer, ligesom de lange
højspændingsledninger, som transporterer
elektriciteten, er kostbare. Til gengæld er
drivkraften gratis, og i kulfattige lande som Sv.
og No. er v af stor nationaløkon. betydn.
I Sv. er vandløbene meget udbyggede,
medens der endnu er mange uudnyttede
muligheder for v i No. Overførelsen af
elektricitet fra No. til Danm. er p. gr. af de
tekn. vanskeligheder ved kraftoverføring
over så lange afstande og af økonomiske
grunde endnu på et forberedende
stadium. Derimod får Nordsjælland i de
vandrige årstider elektr. strøm fra sv. v. I
Danm. mindre v(Gudenåcentralen,
Karls-gårde og fl.),
vandkran, høj vandopstander med
bevægelig vandret udligger, opstillet v. jern-

4804

banespor på banegårde til brug ved
lokomotivernes vandforsyning,
vandkrans (Zanni’chellia), slægt af
vand-aksfam. 3 arter i Danm., både i fersk- og
saltvand. Uanselige, eenkønnede
blomster, der blomstrer under vandet,
vandkræft, med., d. s. s. noma.
vandkultur, bot., kultur af planter i vand
med næringssalte. Anv. til undersøgelse
af, hvilke næringssalte planterne behøver.
Benyttes nu også i gartnerier,
vandkunst, gl. navn for mekanisk
vandpumpe, f. eks. til forsyning af springvand
o.I. med vand. Det lille torv
Vandkunsten i Kbh. er opkaldt efter en af Chr. 3.
opført v.

vandkærer (Hydro’philidae), billefam.
De fleste i ferskvand, enkelte i gødning.
Henter luft v. overfladen v. hj. af de
korte, omdannede følehorn. Planteædere,
larverne rovdyr,
vandledninger, lukkede rør af stål,
støbejern, jernbeton, eternit ei. træ. Til
indvendigt brug i reglen af trukne
galvaniserede stålrør,
vandlinie, søv., skæringslinien ml.
skibssiden og vandets overflade,
vandliniekoefficienten, søv., forholdet
ml. vandliniearealet og produktet af
skibets længde og bredde,
vandlist (list, d. s. s. liste), svært vandret
tømmerstykke, der anbringes i
vandlinien - ei. tæt derover - på et bolværk
ei. lign. for at afdæmpe stød fra fartøjer,
vandlopper, d. s. s. copepoder.
vandluftpumpe, luftpumpe, der beror på,
at en vandstråle, der strømmer ud af en
snæver åbning med stor hastighed, river
luften med sig, fordi der inde i
vandstrålen opstår et lavt tryk. v kan pumpe ned
til de mættede vanddampes tryk (10-15
mm kviksølvsøjle),
vandlæberne, anat., de to små skamlæber

hos kvinden,
vandløb, 1) geogr., d. s. s. flod; 2) jur. I
Danm.inddeles v i priv. og offentl.; ejerne
af de i v interesserede ejendomme kan
forpligtes at bidrage efter den nytte, de
opnår, til gennemførelsen af foranstaltn.
som inddæmning, regulering o. 1.
vandløbere, d. s. s. damtæger,
vandløbsregulering, regulering af
vandløb enten for at forbedre forholdene for
skibsfarten ei. for at frembringe en bedre
afvanding af de omkringliggende arealer.
Det første kan ske ved ændring af
tværprofilet ei. længdefaldet (kanalisering), v.
udretning af krumninger ei. ved forøgelse
af vandføringen i vandfattige perioder v.
hj. af reservoirer. Det sidste v. hj. af
sænkning af vandspejlet, f. eks. ved
uddybning og udretning af løbet,
vandlås, indretning, hvorved vand danner
afspærring for luftstrømme.’ v
hindrer ved afløbsledninger, at
dårlig luft trænger ud fra
ledningerne. Regler for anbringelse af
v ved kloakanlæg findes i de
kommunale afløbsregulativer og i Da.
Ingeniørforenings normer.
Vandmanden (A’quarius), stjernebillede

omkr. himlens ækvator,
vandmelon (Ci’trullus), slægt af græskar-

Gren af vandmelon med frugt.

fam. Frugterne med rødt ei. gult kød;
sødlig, noget flov smag.
Dyrkes i subtrop, og trop.
egne. Vokser vild i S-Afr.
vandmider
(Hy’drachni-dae), ofte stærkt farvede
mider. Forekommer alm.
i ferske vande. Rovdyr,
udsuger dafnier o. 1.
vandmotorer, hydrauliske

Hjotorer, der drives v. hj. af trykvand.

4805

vandmuldvarpe (’Scolops), nordamer.
muldvarp>e, der lever v. vand.
Svømmehud ml. bagfodens tæer.
vandmyreløver (Os’mylidae), fam. af
netvinger. Larverne i ferskvand. En art i
Danm.

vandmælkeri, tidl. meget udbredt
mejeri-system, hvor mælken hensættes til
flødeaf-sætning i spande nedsænket i vandbad,
vandmænd, de fritsvømmende stadier

Alm. vandnavle.

Vandmide.

Øregople.

(meduser) hos storgoplerne; øregopler og
brændegopler alm. i da. farvande,
vandmærke, gennemsigtig figur ei.
fa-briksnavn i håndgjort papir. Fås ved at
give arket forsk, tykkelse under
formningen.

vandmølle, mølle, der v. hj. af et
vandhjul drives ved vandkraft,
vandmørtel ei. hydraulisk mørtel, mørtel,

der kan hærdne både i luft og vand.
vandmåler, apparat, som indsat i en
vandledning måler den vandmængde,
som passerer. Målingen foregår v. hj. af
et lille vandhjul ei. en turbine, som driver
et tælleværk,
vandnavle (Hydro’cotyle), slægt af
skærm-plantefam. Urter
med skjoldformede
blade;
almindelig v (H. vulgaris)
findes i Danm. på ,
fugtige steder.
E-neste da.
vildtvoksende plante m.
skjoldformede blade,
vandnymfer (Zyg’optera), underafd. af
guldsmede. Forholdsv. små, slanke former,
vandnyre,med., da. navn for hydronefrose.
vandnæse, arkit., spec. profileret liste
forneden på vinduer ei. yderdøre samt
foran på altaner og betontage, som
bevirker, at regnvand drypper af.
vand og brød, fængsel på, tidl. anv.
straf. Ophævet som alm. straf ved
straffeloven af 1930. Forekommer dog stadig
som disciplinærstraf i fængslerne,
vandpest (Helo’dea), slægt af frøbidfam.,
fra N-Amer.; almindelig v (H.
cana-densis) med kransstillede blade har sine
grenede skud helt nedsænket i vandet.
Indkommet til Eur. i nyere tid, kun
hunplanter. Stærk vegetativ formering, kan
næsten helt tilstoppe grøfter og damme
(heraf det da. navn),
vandpibe, d. s. s. nargilh, en vandafkølet

tobakspibe,
vandpiber, zool., d. s. s. skærpiber,
vandpileurt (Po’lygonum am’phibium),
art af pileurtslægten. Flerårig urt, der har
en håret landform og en vandform med
glatte flydeblade. Rødlige blomster i aks.
vandplanter ei. hydro’fyter, planter, hvis
blade enten er nedsænkede i vandet ei.
hviler på vandfladen. Oftest fæstnet til
bunden med rødder; nogle få er
fritsvømmende (frøbid, andemad). Bladene
kan enten være flydeblade med
spalteåbningerne på oversiden, ei.
undervands-blade, de sidste smalle ei. stærkt delte, så
de ikke sønderslides af strømmen. De
fleste har blomsterne over vandet, nogle
få blomstrer under vandet og har da
selvbestøvning ei. bestøvning ved
vandets hjælp. De fritsvømmende arter kan
overvintre ved knopper, der om efteråret
synker til bunds,
vandpolo, håndboldlignende spil, som

spilles i vandet af to 7-mandshold.
vandprøve, middelalderlig gudsdom, der
bestod i, at en person blev nedsænket i
vand. Gik han ikke til bunds, betragtedes
dette som bevis for, at han stod i pagt med
djævelen.

4806

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sat Nov 21 02:50:12 2020 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/4/1778.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free