- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Den nye Salmonsen (4. udgave, 1949) /
4813,4814,4815

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - vandværk ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Warburg

Varitype

lange kampe generobret af Fred. 2.
1569, efter at Daniel Rantzau var faldet
her; sv. 1645; nedlagt 1830.
Warbur’g [’va:r-j, Erik (i. 1892),da. læge;
prof. i intern medicin ved Kbh.s Univ.
1931 og 1932 overlæge på Rigshosp.
Vidensk. arb. spec. om hjertesygdomme
og biokemiske emner.
Warburg [’va:rbürj], Karl (1852-1918),
sv. litteraturhistoriker. Prof. i Göteborg
1890, Sthlm. 1909. Monografier o verDalin,
Rydberg, Snoilsky m. fl. Udg. s. m. H.
Schück III. sv. litt.hist. (2. udg.
1912-16), hvori W behandler tiden 1718-1830.
varbylder (var materie, blodvædske),
bylder, forårsaget af oksebremsens larve,
varbørster, hos pattedyr følsomme hår

på snuden ei. læberne,
-vard i nord. mandsnavne betyder vogter.
’Vardar, gr. Axiös, 370 km 1. flod i
S-Jugoslavien og N-Grækenl., munder i
Det Gr. Øhav.
varde, mærke på land, der skal vejlede
vejfarende i vejløse egne. Som regel en
stendysse ei. opbygn. af mursten ei.
tømmer i let kendelig form. Tjener også
som sømærke.
Varde, da. købstad, ved V Å, 17 km N f.
Esbjærg; 8216 indb. (1948).
St. Jacobi Kirke (opr.
romansk bygn. af
granit-kvadre, gentagne gange
udvidet), museum (1914), Den
Kampmannske Gård (1781).
Industri: stål, jernvarer m.
m. Lille havn. Station på vestjyske
længdebane, V-Nørre-Nebel banen og
V-Grindsted banen. V nævnes fra 12. årh.,

Varde. St. Jacobi Kirke.

men hvornår den er blevet købstad, vides
ikke; ældste kendte privilegier fra 1442.
I middelalderen og 16. årh. bet.
handelsby (udførsel af øksne) og havde en
befæstet kongsgård (Vardehus). Ho og
Hjerting var dens ladepladser.
Varde Bank, A/S, grl. 1872. Aktiekap.

6 mill. kr.
Varde Å, 99 km 1. vandløb i V-Jyll„
opstår ved sammenløbet af Grindsted Å og
Ansager Å, optager Holme Å og Alslev Å
og udmunder i Ho Bugt.
’Vardø, no. købstad, Finnmark, på øen
Vardøy, ved Ø-kysten af
Varanger-halvøya; 2800 indb. (1946). Vardøhus
fæstning og kirke (14. årh.). Et af No.s
største fiskevær. Handel med fisk,
fiskeprodukter, tran m. m. Anlagt 1788.
75°/o ødelagt af tyskerne nov. 1944.
vareafgift, afgift, der i Kbh. betales af
alle fra udlandet søværts indførte varer,
i provinsen (her også kaldet bropenge)
af alle søværts ind- og udgående varer,
v opkræves af toldvæsenet, men tilfalder
den stedlige havnekasse,
varefalsk, det forhold, at varer, der
udbydes til salg (især levnedsmidler), ikke
opfylder de krav, lovgivningen stiller.
Vareforsyning, Direktoratet for
(varedirektoratet), oprettet 1940 under
han-delsmin.; afløste Valutacentralen i admin.
af import- og eksportreguleringer,
varefordeling til fremstillings- og
handelsvirksomheder osv.
varehus, d. s. s. stormagasin,
varelotteriet (off. Almindeligt Dansk
Vare- og Inaustrilotteri), grl. 1887 ved
sammenslutn. ml. en række lokale
lotterier. Gevinsterne er da. industrivarer;
overskuddet går til de stiftende
institutioner og til velgørende formål.

4813

varemærke, mærke, hvormed en vare
forsynes for derved at adskilles fra andre
varer af lign. art. Kan bestå i et navn, et
billede, en kombination af begge ei.
andet, v kan indregistreres i h. t. lov
af 7. 4. 1936 i varemærkeregistret i
Kbh., medmindre det mangler særpræg
ei. indeholder en efterlign, af et andet
registreret mærke m. m. Misbrug af
re-registreret v er strafbart og medfører er
statningsansvar samt pligt til at fjerne
de ulovlige mærker, evt. til at
tilintetgøre varen ei. indpakningen.
Varennes-en-Argonne [va’ræn [-änar-’gon],-] {+änar-
’gon],+} fr. landsby ved Aisnes biflod Aise.
Bekendt fra Ludvig 16.s fængsling under
flugten fra Paris juni .1791.
vare- og markedslære, den gren af
skovbrugslæren, som omhandler den
forberedende produktion af træ i skoven:
skovningsteknik, måling, sortering osv.,
samt anvendelsesområderne for de forsk,
træsorter.

vareprøve, 1) lille del af størrev
varemængde, hvis beskaffenhed den skal give
indtryk af, idet den f. eks. skal informere
køberen om et tilbudt varepartis kvalitet.
I alm. skal v svare nøje til det påg.
vareparti (konform v); jfr. dog ty peprøve
og udfaldsprøve; 2) postal betegn, for
åben forsendelse, der kan indeholde
prøver uden handelsværdi, men ikke
korrespondance, v skal være let
tilgængelig for undersøgelse af indholdet.
Dimensioner: højst 45 x 20 X 10 cm, som
rulle 45 x 15 cm. Maks.-vægt 500 g.
Varese [-’ræse], ital. by i Lombardiet,
50 km NV f. Milano; 45 000 indb. (1936).
Silke-, garve- og papirindustri. I V-søen
rester af pælebygninger,
varetægtsfængsel kan anordnes ved
retskendelse under en sags behandl., især
når der er grund til at tro, at sigtede
vil fortsætte sin forbryderiske
virksomhed ei. modvirke undersøgelsen, f. eks.
påvirke vidner. Såfremt v ikke skyldes
sigtedes eget forhold under sagen, skal
der v. udmåling af straffen tages hensyn
til det udståede v; men dette behøver
ikke at afkortes fuldt ud i straffen,
vareåger, sælgers udnyttelse af en
foreliggende vareknaphed til at beregne
urimelig høj pris ei. fortjeneste på sin vare.
Varga [’vorgo], Eugen (i. 1879), ung.
marxistisk nationaløkonom og politiker. 1919
finansmin. i den ung. sovjetregering;
efter dens fald økon. ekspert for
Kom-intern i Moskva.
’Vargas [-gal], Getulio (f. 1882),
brasiliansk politiker og general. Præsident ved
statskup 1930, styrede diktatorisk til
1934, konstitutionelt til 1937, da ban
ved nyt kup gjorde sig til præsident for
livstid. Diktator til han blev styrtet
okt. 1945.

Vargas-Bedemar [bargasßæöæ’mar],
Ed-ouard Romeo (1770-1847), af sp.
grandeslægt. Inspektør ved Chr. 8.s
Naturalie-kabinet og direktør for Det Kgl.
Natur-hist. Museum i Stormgade.
Wargentin [’varjanti :n], Fer (1717-83), sv.
astronom og statistiker; særlig kendt for
sine undersøgelser over de sv.
befolkningsforhold (1766).
varg i veum [’ve:om] (oldnord: ulv i
helligdommen), oldnord. udtryk brugt
om fredløs.
Vargöfallen [’varjø:-], vandfald i Göta

älv, 2 km fra Vänern; kraftværk.
Vargön [’varjø:n], sv. industriby, NV
Västergötland; 2400 indb. (1948).
Smelteværker, papir-, karbidfabrik.
’vari (’Lemur varie’gatus), stor halvabe af
lemurernes fam. Busket sort hale;
sort-og hvidbroget. Madagascar.
’varia (lat.), forskelligt, diverse,
vari’a’bel (lat.), foranderlig; mat. En
størrelse kaldes v, når den, evt. inden
for visse grænser, kan antage alle mulige
værdier. Er y en funktion af x, kaldes
x den uafhængige, y den afhængige v.
variabili’te’t (lat.), foranderlighed. I biol.
skelner man ml. para-v ei. modifikation:
forandringer, der alene skyldes kår og
tilfældigheder; mixo-v ei. ko mb i
nation sv : v i en individgruppe som følge af
krydsning og udspaltning; idio-v ei.
mutation-, v hos det enkelte individ, når

4814

den skyldes ændringer af arvegrundlaget
på anden måde end ved udspaltning, v
kan være glidende, kontinuerlig, som
f. eks. vægt og størrelse, både hos
individet ei. ml. individerne indbyrdes, ei.
springende, mutativ ei. diskontinuerlig,
som f. eks. fra en farve til en anden,
v af to størrelser kan være korrelative,
d. v. s. afhængige af hinanden.

vari’a’ble stjerner, d. s. s. foranderlige
stjerner.

vari’an’s ei. spredningskvadrat, statistisk
udtryk, der giver et mål for en række
iagttagelsers tilfældige variation. Kaldes
iagttagelserne xly x2,–-xn bliver
variansen S2 bestemt ved formlen:

(jc12+jc22+— +xn2)–- (*,+;*:,+–+*„)2

S2 =

n-I

vari’an’t (lat. variare skifte), afvigende

læsemåde (i tekst); afart,
variation (lat. varius mangfoldig),
afveksling, forandring; astron., ujævnhed
i Månens bevægelse med en periode på
en halv synodisk måned, frembragt ved
Solens tiltrækning, v blev opdaget af
Tyge Brahe. - Mus., kompositionsform,
hvor et tema gentages en ei. fl. gange,
ændret enten melodisk, harmonisk ei.
begge dele.
variationsregning, den gren af
matematikken, som udvikler metoder til
bestemmelse af den største ei. mindste
værdi af en størrelse, der afhænger, ikke
som en funktion af enkelte variable, men
af vilkårlige funktioner ei. kurver, f. eks.
arealet af et område, begrænset af en
kurve med given længde,
variationsstatistik, den gren af
statistikken (fejlteori), der beskæftiger sig
med at måle variationen i et foreliggende
antal observationer, v udtrykkes
talmæssigt i konstanter som f. eks.
gennemsnitstallet og middelfejlen.
vari’cella [-s-] (mlat. diminutiv af variola),

skoldkopper,
va’ricer [-sar] (lat. varices, flertal af

varix), åreknuder,
varicocele [-’se-] (lat. varices åreknuder

+ gr. kele svulst), årebrok.
vari’cø’s [-s-] (fr., fra lat.), vedrørende va-

ricer (åreknuder),
vari’e’re (lat.), skifte; afvige,
varie’té (fr. af lat. variare forandre,
afveksle), forlystelsessted af lettere art med
afvekslende, let underholdning,
varie’te’t (lat. varietas forskel), arvelig

afvigelse fra en arts alm. type.
varighedsforsøg, langvarige
materialeforsøg, hvor påvirkningen enten er
statisk ei. dynamisk, og hvis mål er at
fastsætte de spændinger, materialerne
kan udsættes for i bygværker ei.
maskiner. Varighedsstyrken er ofte kun halvt
så stor som styrken bestemt ved en alm.
styrkeprøve. Udsvings- og
svingnings-styrke bestemmes-ved v med dynamisk
påvirkning,
vario- (lat. varius mangfoldig, broget),

forandrings-,
va’riola (lat. variolus småplettet), kopper,
variolation (lat. variola kopper),
indpodning af menneskekoppernes smitstof som
middel til beskyttelse mod den naturlige
koppesmitte, anv. før opdagelsen af
ko-koppevaccinationen; var langt farligere
end denne,
variolo’ider (lat. variola kopper), let
form for kopper, som især ses hos tidl.
vaccinerede,
vario’me’ter (lat. variare ændre + -meter),
1) flyveinstrument, der viser, om
flyvemaskinen flyver vandret, stiger ei.
synker. På instrumentet aflæses (f. eks. i
m/sec) den stige- ei. synkehastighed,
hvormed højden ændres, idet viserens
udslag fremkaldes af den til
højdeændringen svarende trykvariation. 2)
radio, kontinuerligt variabel
selvinduktionsspole.

va’riskiske foldning (af varisker
folkestamme i Fichtelgebirge),
bjergkædefoldning, hvis hovedfase faldt i karbon
(Mel-lem-Eur. med Armorikanske og
Hercyni-ske Bjergkæde, Ural, Argentina,
Vestaustralien) ei. i perm (Appalacherne).
Varitype [’væaritaip] (eng. to vary variere

4815

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 20 00:09:48 2020 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/4/1781.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free