- Project Runeberg -  Svenskt biografiskt handlexikon /
Almgren, Knut August

(1906) Author: Herman Hofberg, Frithiof Heurlin, Viktor Millqvist, Olof Rubenson - Tema: Biography and Genealogy, Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Almgren, Knut August,

industriidkare, politiker. Född i Västerås d. 15 juli 1806. Föräldrar: landssekreteraren i Västmanlands län Joachim Wilhelm Almgren och Katarina Elisabet Arosenius. Föräldrarna dogo tidigt utan att efterlämna förmögenhet, hvadan den unge A., som förut studerat vid Västerås läroverk, måste med två tomma händer bege sig till Stockholm för att försöka sin lycka. Han lyckades erhålla plats hos den aktade firman Mazér & komp., genom hvars bemedling han kom i tillfälle att under ett par års vistelse i Lyon taga noggrann kännedom om sidentillverkningen. Hemkommen grundade han 1832 firman K. A. Almgren, som under oförändrade namn bedrifves i nämnda bransch af hans son. A. var den förste, som här i Sverige införde den i sidenindustriens annaler så betydelsefulla Jacquardmaskinen, hvars utförsel från Frankrike var vid strängt straff förbjuden, ett företag, som var förenadt med ganska stor risk. Hans tillverkningar erhöllo ock snart ett synnerligt godt namn om sig, hvilket bl. a. bekräftas af den mängd pris, firman förvärfvat från världsexpositionerna i Paris, Wien, Philadelphia m. fl. Också förvärfvade A. en betydlig förmögenhet.

A:s å många områden ådagalagda duglighet och intresse för allmänna värf föranledde ock, att hans förmåga i hög grad kom att tagas i anspråk för det offentliga lifvet. Sålunda var han i många år en af borgerskapets femtio äldste, i 26 år ordf. i Stockholms köpmannaförening, stadsfullmäktig allt från institutionens uppkomst till 1878, o. s. v.

Äfven i det politiska lifvet spelade A.en ganska stor roll. Fullmäktig för Stockholms stad i borgarståndet vid alla riksdagar från 1844 till 1858 ansågs han här som en af de verksammaste medlemmarna af den konservativa minoriteten, särskildt i alla frågor, som rörde handels- och näringsfrihet. A. var nämligen en synnerligen öfvertygelsetrogen protektionist och detta vid en tid då hans meningsfränder i hela landet knappt kunde räknas i hundratal. Denna hans ståndpunkt afskar honom möjligheten att vidare få representera hufvudstaden, men han fortfor lika oförfäradt att på mångahanda sätt drifva propaganda för sina åsikter.

Af regeringen togs A. i anspråk för arbetet i kommittén för folkundervisningens ordnande. Död i Stockholm den 20 april 1884.

Gift med Albertina Lovisa Campbell.

Af A:s fyra å olika områden bemärkta söner har Oscar, född 1842, som öfvertagit hans firma, fortsatt faderns traditioner genom hedrande insats i vårt politiska och kommunala lif. Stadsfullmäktig sedan 1879, tillhör han sedan många år dess beredningsutskott. Sedan 1890 en af hufvodstadens representanter i Första kammaren, intager han där en mot fadern rakt motsatt handelspolitisk ståndpunkt, i det att han gjort sig känd som en af frihandelsidéernas talangfullaste och stridbaraste kämpar.


The above contents can be inspected in scanned images: I:20

For more information about this person, see Project Runeberg's Nordic Authors.

Project Runeberg, Mon Mar 24 00:35:09 1997 (runeberg) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/sbh/almgknut.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free