- Project Runeberg -  Svenskt biografiskt handlexikon /
Andersson, Hans

(1906) Author: Herman Hofberg, Frithiof Heurlin, Viktor Millqvist, Olof Rubenson - Tema: Reference, Biography and Genealogy
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

[supplement]

Andersson, Hans

(i Nöbbelöf), riksdagsman. Född i Snårestads förs. af Malmöhus län d. 24 aug. 1848. Föräldrar: hemmansägaren Anders Hansson och Gertrud Persdotter.

Efter att vid unga år slagit sig ned som landtbrukare i sin hembygd, väckte A. snart uppmärksamhet för sitt vakna medborgerliga intresse och valdes 1881 efter grefve Arvid Posse att representera Ljunits och Herrestads härad i Andra kammaren, där han sedermera alltjämt haft plats, från 1890 äfven företrädande Vemmehögs härad. Med den sorts frisinnade kynne, som var rikt representeradt i den tidens landtmannaparti, och slagfärdig frimodighet gjorde sig ock A. så bemärkt, att han reda 1885 invaldes i lagutskottet. I tullstriden var han ifrig frihandlare, och motståndarna begagnade sin majoritet att 1881 beröfva honom hans utskottsplats, hvilken han dock redan 1889 återfick och innehade till och med lagtima riksdagen 1892. På denna post väckte han bl. a. uppmärksamhet genom att 1889 jämte A. A. Lilienberg (se II:51) helt afstyrka k. m:ts förslag om inskränkning i tryckfriheten (»munkorgslagen»). Vid 1892 års riksdag invaldes han i »gamla landtmannapartiets» förtroenderåd, och genom en skarp replik i försvarsfrågan vid samma riksdag till krigsministern Palmstierna (»vi rösta ej på kommando») blef han än mera framskjuten. Han insattes ock 1893 i statsutskottet, som han tillhört vid alla efterföljande riksdagar.

De förhoppningar, som på sina håll hysts om A. som en af de framtida ledarna för ett enhetligt liberalt parti af representanter från stad och land, erhöllo redan 1891 en stöt genom hans understöd af det hvilande förslaget om inskränkning i städernas representationsrätt, och än mera blef så fallet, när han 1895 lämnade sin medverkan till sammanslagningen mellan landtmannapartierna. 1896--1905 tillhörde han ock det förenade landtmannapartiets förtroenderåd. Han fortfor dock att i vissa frågor ådagalägga liberala tendenser och röstade ännu 1899 för liberala samlingspartiets rösträttsförslag. Redan följande år ville han dock ha ytterligare utredning, och på de sista åren har han varit en ifrig förespråkare för proportionella val. Vice ordf. i 1901 års försvarsutskott, motsatte han sig det då framlagda härordningsförslaget. Efter att vid 1905 års båda urtima riksdagar tillhördt särskilda utskottet för behandling af med unionens upplösning sammanhängande spörsmål, uppträdde A. på hösten s. å. som inbjudare af ett nytt parti af moderat högerfärg: »nationella framstegspartiet», hvilket ock kom till stånd vid 1906 års riksdag, och i hvars förtroenderåd han invaldes. Från 1904 har han tillhört talmanskonferensen.

Statsrevisor 1891--92, har A. äfven anlitats för åtskilliga kommittéer såsom ang. ordnande af SVeriges fasta försvar 1897--98, tvångsuppfostringskommittén 1896--98 och prästlöneregleringskommittén 1897--1901. Numera disponent för ett sockerbruk i hemorten, är han från 1887 ledamot af Malmöhus läns landsting.

Gift 1874 med Bengta Larsdotter.


The above contents can be inspected in scanned images: II:793, II:794

For more information about this person, see Project Runeberg's Nordic Authors.

Project Runeberg, Mon Mar 24 00:35:10 1997 (runeberg) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/sbh/andersha.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free