- Project Runeberg -  Svenskt biografiskt handlexikon /
Andersson, Ola

(1906) Author: Herman Hofberg, Frithiof Heurlin, Viktor Millqvist, Olof Rubenson - Tema: Reference, Biography and Genealogy
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Andersson, Ola

(i Nordanå, sedan Burlöf), riksdagsman, bankman, född i Nordanå, Görslöfs församling Malmöhus län, d. 2 nov. 1837. Föräldrar: hemmansegaren Anders Jönsson och Karna Olsdotter.

A. åtnjöt undervisning i folkskolan samt bevistade äfven en termin Lunds realskola. Efter faderns död 1857 öfvertog han skötseln af fädernegården, af hvilken han efter ett par år blef ensam ägare. Hans goda hufvud och kunskaper öfver det vanliga allmogemåttet beredde honom snart åtskilliga kommunala uppdrag, såsom kommunalordförande, landstingsman m. m. och 1870 valdes han till Torna och Bara härads representant i riksdagens Andra kammare, hvilken post han beklädde till 1884, då han på grund af afflyttning från valkretsen ej längre var valbar därstädes. Han gjorde sig snart känd som en af de kunnigaste och slagfärdigaste debattörerna inom landtmannapartiet, som också visade sin erkänsla genom att tidigt anförtro honom betydande utskottsplatser. Redan under sin första riksdag ledamot af ett tillfälligt utskott för undervisningsfrågor, blef han 1872 suppleant i konstitutionsutskottet, 1873 ledamot af bevillnings-, 1874--77 af konstitutions- och 1878--84 af statsutskottet, var under åtskilliga år medlem af landtmannapartiets förtroenderåd samt 1884 jämväl ledamot af talmanskonferensen. Som en af partiets mest betydande män insattes han i 1879 års skatteregleringskommitté och 1880 års landtförsvarskommitté samt tillhörde de 1878 och 1883 för behandling af hithörande frågor tillsatta särskilda utskotten. Af regeringen har hans förmåga tagits i anspråk för arbetet i åtskilliga kommittéer.

Han tillhörde landtmannapartiets vänstra flygel och blef trogen de sträfvanden för folkupplysningens främjande, han utvecklat i sin hemort. Under en lång följd af år var han nämligen ordförande i styrelsen för den första svenska folkhögskolan å Hvilan och har kraftigt understödt arbetet för slöjdundervisningens utveckling. I riksdagen var det han, som jämte S. Wieselgren frambar den första motionen om statstidrag till arbetarinstituten. A:s relativt korta men vackra riksdagsmannabana afbröts som sagdt 1884. Redan 1873 styrelseledamot af riksbankens afdelningskontor i Malmö, afflyttade han 1883 till samma stad där han äfven ingick som ordf. i lif- och brandförsäkringsaktiebolaget Skåne. Han erhöll å sin nya ort nya offentliga uppdrag, är från 1883 stadsfullmäktig i Malmö och var 1892--94 v. ordförande i Malmöhus läns hushållningesällskap, hvars beredningsutskott han tillhört sedan 1876. Var jämväl ledamot af 1888 års kyrkomöte. Som författare har han uppträdt med Historik om rustnings- och roteringsbesvären (N:o 40 bland skatteregleringskommitténs promemorior 1882), och broschyren Hvarför? 1883. Gift 1864 med Maria Pehrsson.

[supplement]

Andersson, Ola (i Nordanrå, sedan Burlöf), är från 1905 Malmö stadsfullmäktiges ordf.


The above contents can be inspected in scanned images: I:35, II:794

For more information about this person, see Project Runeberg's Nordic Authors.

Project Runeberg, Mon Mar 24 00:35:10 1997 (runeberg) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/sbh/andersol.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free