- Project Runeberg -  Svenskt biografiskt handlexikon /
2. Beckman, Ernst Johan

(1906) Author: Herman Hofberg, Frithiof Heurlin, Viktor Millqvist, Olof Rubenson - Tema: Reference, Biography and Genealogy
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

2. Beckman, Ernst Johan,

politiker, skriftställare. Född i Uppsala d. 10 maj 1850. Den föregåendes son. Student i Hernösand 1868, uppehöll B. sig de åtta följande åren mest i utlandet och studerade filologi och konsthistoria, men sedermera nationalekonomi och uppfostringsväsendet. Vid hemkomsten kallades han 1876 till folkskoleinspektör i Södermanlands län, hvilken post han innehade till 1879. Med anledning af den stora Sundsvallsstrejken 1879, uppehöll sig B. en del af sommaren samma år i Sundsvallstrakten och meddelade sina iakttagelser i en uppseendeväckande artikelserie i »Stockholms Dagblad», hvilken föranledde hans insättande i den af sågverksägarna tillsatta kommittén för förbättrande af arbetarnas ställning. 1880--83 var B. redaktör för Ny illustrerad Tidning, 1884 insattes han i den första stora arbetareförsäkringskommittén och blef 1885 biträdande redaktör i Stockholms Dagblad, hvilken plats han lämnade hösten 1886, efter att på våren vid ett fyllnadsval ha valts till ledamot af Andra kammaren af det liberala partiet. Han omvaldes härtill vid 1887 års båda val, fastän hans val vid det senare på grund af gjutaren Larssons obetalda utskylder upphäfdes, men han intog ånyo sin plats å Stockholmsbänken under perioden 1891--93. Såväl här som under sin redaktörstid dec. 1887--dec. 90 för Aftonbladet stod B. å den frihandelsvänliga och liberala sidan, särskildt intresserad af nykterhets- och sociala frågor. Det är sålunda bl. a. hans initiativ vårt land har att tacka för påbörjandet af en svensk arbetarstatistik. Likaså förde han med värma talan för en vidgad religionsfrihet. B. har dessutom tagits i anspråk för åtskilliga kommittéer, bl. a. 1891 års kommitté för behandling af frågan om minderårigas användning i industriellt yrke, och var 1886--95 stadsfullmäktig i Stockholm. 1886 deltog han i stiftandet af »Föreningen mot lifsmedelstullar» samt utgaf under en tid föreningens skrifter. 1893 blef B. rektor för Stockholms nya samskola och verkställande direktör för Djursholms aktiebolag, från hvilken senare post han afgick 1900, sedan han i hög grad befrämjat platsens utveckling.

B. har varit en synnerligen vaksam kämpe på det sociala området, där han ständigt verkat i frisinnad anda. Han har utgifvit åtskilliga reseskildringar, särskildt behandlande nationalekonomiska och sociala förhållanden, samt ett par band dikter, m. m.

Gift 1876 med Louise Woods Baker (från Amerika).


The above contents can be inspected in scanned images: I:66, II:795

For more information about this person, see Project Runeberg's Nordic Authors.

Project Runeberg, Sun May 25 04:31:48 1997 (runeberg) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/sbh/beckmern.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free