- Project Runeberg -  Svenskt biografiskt handlexikon /
Bennich, Nils Axel Gustafsson

(1906) Author: Herman Hofberg, Frithiof Heurlin, Viktor Millqvist, Olof Rubenson - Tema: Reference, Biography and Genealogy
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Bennich, Nils Axel Gustafsson,

generaltulldirektör, riksdagsman. Född på Ophem i Tjärstad socken af Östergötland d. 31 okt. 1817. Föräldrar: majoren Gustaf Bennich af en gammal schleswigsk adlig ätt, och Gustafva Henrietta Sabelfelt.

Efter slutade studier i Uppsala ingick B. 1838 i åtskilliga statens och stadens verk i Stockholm. Vid riksdagen 1840 fick B. anställning som kanslist hos bevillningsutskottet. På den utskottsafdelning, där B. tjänstgjorde, handlades tullfrågorna och den brytning med gamla traditioner, som i så många hänseenden utmärkte nämnda riksdag, gjorde sig icke minst gällande i fråga om tullsystemet. 1839 års tullkommitté hade afgifvit ett förslag, som förelåg till behandling, och handelsfrihetens grundsatser, förfäktade under de långa muntliga förhandlingarna, gjorde på den unge kanslistens sinne ett vida djupare intryck än de vid universitetet i ett torftigt statsekonomiskt kompendium studerade teorierna och bestämde för all framtid hans uppfattning i hithörande ämnen. Vid sidan af sina ordinarie befordringar -- notarie i krigshofrätten 1845, krigsfiskal i samma hofrätt 1846, samt tillika notarie i Stockholms Kämnersrätt 1848 -- behöll B. fortfarande sin plats i bevillningsutskottets kansli, först som kanslist, sedan som notarie och slutligen som sekreterare, hvilken befattning han ännu innehade vid 1859-60 års riksdag, under hvars lopp han utnämndes till landshöfding i Jämtland.

1864 tilldelades B. adlig värdighet, på grund hvaraf han intog säte på riddarhuset under sista ståndsriksdagen, då han talade för representationsreformen, samt förflyttades året därpå från sin plats som styresman för Östersunds län till generaltulldirektörsämbetet. Såsom först bevillningsutskottets sekreterare samt sedermera under en följd af år samma utskotts ordförande, i öfriga maktpåliggande uppdrag, han haft att behandla rörande tullagsstiftningen, och slutligen som generaltulldirektör har B. högst verksamt bidragit till de segrar, handelsfrihetens grundsatser till en tid tillkämpade sig i vårt land, och var han i flera år ordf. i »Fören. mot lifsmedeltullar».

Efter det nya stateskickets införande har han tillhört riksdagens Första kammare till och med 1893.

Hedersledamot af Cobden Club i London.

1888 erhöll han afsked från generaltulldirektörsskapet.

B. har varit ledamot och ordf. i en mängd kommittéer -- finanskommittén 1858, i kommittén för norra stambanans sträckning, för förberedandet af frågor rörande en handels- och sjöfartstraktat med Frankrike o. s. v.

Gift 1: 1844 med Catarina Fredrika Antigone Fries; 2: 1851 med Hildegard Lovisa Charlotta Bredenberg, och 3: 1863 med Emilie Kristina Nordqvist.


The above contents can be inspected in scanned images: I:69, II:795

For more information about this person, see Project Runeberg's Nordic Authors.

Project Runeberg, Fri Sep 26 23:16:07 1997 (runeberg) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/sbh/bennicna.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free