- Project Runeberg -  Svenskt biografiskt handlexikon /
Berger, Ossian

(1906) Author: Herman Hofberg, Frithiof Heurlin, Viktor Millqvist, Olof Rubenson - Tema: Reference, Biography and Genealogy
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Berger, Ossian,

justitieombudsman. Född å egendomen Södra Håkanbol i sydöstra Värmland d. 13 febr. 1849. Föräldrar: bruksägaren och fullmäktigen i riksgäldskontoret, fil. doktor Anders Alexander Berger (f. 1815 d. 1871) -- liberal representant i borgarståndet vid riksdagarna 1850, 53, 59, 62 och 65 och ledamot af statsutskottet vid de fyra sistnämnda och af konstitutionsutskottet vid den första; sedermera ledamot af först Andra, sedan Första kammaren -- och Maria Charlotta Löwenhjelm.

Efter studier vid Örebro läroverk, blef B. student i Uppsala 1866, fil. kand. 1872 och fil. doktor 1877. Han ägnade sig därefter åt juridiska studier, blef juris kandidat 1880, v. häradshöfding 1882 och juris doktor 1884 efter försvaret af en alhandling: »Om tiltsynen af omyndigs egendom samt om förmyndarekamrar enligt svensk rätt». Han befordrades kort därefter till assessor i skånska hofrätten 1886 blef konstit. revisionssekreterare 1889 och utnämndes till häradshöfding i Norra Åsbo domsaga i Skåne 1892. Härifrån kallades han 1898 till justitieombudsman efter lottning med platsens förutvarande innehafvare, och en till visshet gränsande förmodan hur uppstått, att på B. härvid fallit alla rösterna från Andra kammarens elektorer, hvilka. voro missnöjda med den afgåendes ståndpunkt i ett mål om offentliga handlingars tillgänglighet. Den goda tanke, de åter hyste om B., grundad på hans uppträdande i hemorten, har åter visat sig fullt berättigad, ty här om någonsin kan man säga, att »rätta mannen kommit på rätta platsen». Ej nog med, att han med sällsynt drift och oväld beifrat missbruk och öfvergrepp inom den civila och militära ämbetsmannavärlden, har han äfven uppfyllt en annan, under de senare decennierna åsidosatt, skyldighet, som åligger detta ämbete, nämligen »att utreda lagskipningens tillstånd i riket, anmärka lagarnas och författningarnas brister samt afgifva förslag till deras förbättring». De af honom afgifna förslagen vittna om en med godt omdöme parad vaken blick och en nobel humanitet, liksom de af honom påpekade bristerna i lagskipningen, trots det skri, de väckt hos dem, det vederbör, (såsom t. ex. i fråga om öfveråriga domhafvandes tjänstledighet), näppeligen kunna af någon opartisk förnekas. Också har B., trots den mot honom oblida stämningen i Första kammaren, för hvarje år haft att fröjda sig åt ett stigande röstetal bland elektorerna.

Ogift.


The above contents can be inspected in scanned images: I:76, II:796

For more information about this person, see Project Runeberg's Nordic Authors.

Project Runeberg, Sun Sep 28 16:23:48 1997 (runeberg) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/sbh/bergeros.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free