- Project Runeberg -  Svenskt biografiskt handlexikon /
3. Breda, Carl Fredrik von

(1906) Author: Herman Hofberg, Frithiof Heurlin, Viktor Millqvist, Olof Rubenson - Tema: Reference, Biography and Genealogy
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

3. Breda, Carl Fredrik von,

porträttmålare. Född i Stockholm d. 16 aug. 1759; den föregåendes son.

B:s tidiga anlag för målarkonsten utvecklades i Målare- och bildhuggareakademien samt under enskild ledning af L. Pasch, hvarjämte mönsterverken i faderns målningsgalleri icke torde varit utan inflytande på hans konstnärliga utveckling. I juni 1787 afreste B. till London, där han i åtta år studerade under den berömde Joshua Reynolds, hvars kraftfulla manér och präktiga penselföring han tillägnade sig. Efter hemkomsten till fäderneslandet invaldes han enhälligt 1796 af Konstakademien till professor i teckning och erhöll 1812 adelsdiplom. Hans hänförande porträtt utmärka sig framför allt genom den genialiska uppfattningen och återgifvandet af de afbildade originalens karaktär och själslif. Såsom det yppersta af hans många mästerstycken nämnas med rätta porträtten af de fyra talmännen vid riksdagen i Örebro 1810. B. var i synnerhet den högre aristokratiens porträttmålare och lämpade sig härför genom det nobla i uppfattning och teknik. Hans färgskala, i början grå och mörkviolett, blef allt ljusare, så att det hvilar en silfverton öfver många af hans arbeten. Denna färgskala omstämde B. sedermera, under sin yppersta period, till mera varma, bruna och röda toner.

B. hade under de sista åren af sitt lif stora sorger. Hans söner förde ett sådant lefnadssätt, att han måste stänga sitt hus för dem. Den kröningstafla, som han fått Carl XIII:s uppdrag att utföra, kunde aldrig fullbordas, sedan B. måst lämna det lediga statybildhuggarebostället, hvilket Byström erhöll. Händelsen tyddes som hämnd för Bredas visade frisinne. Då konungen snart dog, ville man icke heller godkänna uppdraget rörande kröningstaflan, emedan det ej var kontrasigneradt.

B. förtjänar att minnas icke blott som en af Sveriges yppersta konstnärer, utan ock som lärare vid Konstakademien. Om än hans inflytande där kan sägas varit mera medel- än omedelbart, har han dock genom sin smak, sina råd och sitt fint bildade umgänge utöfvat ett ganska stort sådant och på ett utmärkt sätt befordrat den anda och smak, som sedan röjde sig hos det yngre konstnärssläktet. Död d. 1 dec. 1818. Svenska akademien lät 1895 slå en minnesmedalj öfver den store målaren.

Gift 1781 med Inga Kristina Enqvist och hade med henne sönerna Adolf Fredrik och Johan Fredrik (John), hvilka båda i yngre år utvecklade ganska lofvande anlag som målare.The above contents can be inspected in scanned images: I:134, I:135

For more information about this person, see Project Runeberg's Nordic Authors.

Project Runeberg, Sat May 18 15:01:26 2002 (runeberg) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/sbh/bredacar.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free