- Project Runeberg -  Svenskt biografiskt handlexikon /
4. Celsius, Anders

(1906) Author: Herman Hofberg, Frithiof Heurlin, Viktor Millqvist, Olof Rubenson - Tema: Biography and Genealogy, Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

4. Celsius, Anders,

astronom. Född i Uppsala d. 27 nov. 1701; den föregåendes brorson och son af C. 2.

Anders C. var ett matematiskt snille. Redan i barnaåren var det hans förnämsta nöje att upprita hvarjehanda geometriska figurer och vid tolf års ålder hade han genomgått den matematiska lärobok, som var beräknad för mognade studenters uppfattning. Icke dess mindre önskade hans anhöriga att han skulle studera lagfarenhet, såsom varande ett vida säkrare brödyrke än matematiken. Han lät också öfvertala sig att bevista Castovii föreläsningar, under det han samtidigt sysselsatte sig med juridiska studier. Men den medfödda fallenheten kunde ej kväfvas. Han öfvergaf juridiken, återtog matematiken och kallades, sedan han 1728 tagit den filosofiska graden, följande året till mates. docens. Vid trettio års ålder befordrad till astronomie professor, företog han en utländsk resa, hvarunder han hos främmande lärda väckte stor uppmärksamhet. Bland de viktigare ämnen, till hvilkas kännedom eller utredning C. bidragit, må nämnas den olika ljusstyrka, med hvilken föremålen visa sig, när de betraktas på olika afstånd. I sammanhang därmed beräknade han, att solens ljus är trehundratjugu tusen gånger starkare än månens och på sin middagshöjd etthundratrettio gånger starkare än vid synranden. Bland föremålen för hans forskningar märkas dessutom: ett närmare bestämmande af orternas geografiska lägen, utredandet af tyngdkraftens progressiva tillväxt från ekvatorn till polerna, äfvensom jordens form, för hvars utrönande han blef kallad att medfölja den af honom själf förordade resa till Lappland, som 1736 företogs af några franska vetenskapsmän och på franska regeringens bekostnad. Afsikten var att uppmäta meridiangradens längd i grannskapet af polen. Genom denna och genom en likartad undersökning, anställd i Peru, i grannskapet af ekvatern, blef en gång för alla utrönt, att jorden var hvarken klotrund eller aflång, som några tillförene trott, utan afplattad vid polerna, såsom Newton förutsagt. Tillika uppfann C. den efter honom uppkallade termometern samt sysselsatte sig mycket med magnetens olika missvisningar, för hvilket viktiga ämnes utredande han säges anställt öfver sextusen observationer. Norrskenets inverkan på magnetnålen var han också den förste som upptäckte och anvisade, en bragd, som senare den ryktbare fransmannen Arago försökt, men icke lyckats, att med förbigående af C. fästa vid sitt namn. Slutligen var C. bland de första, som fäste uppmärksamheten på att vattenhöjden i somliga af Sveriges omgifvande haf tycktes mer och mer sänka sig eller landet höjas, och var den, som påyrkade och förberedde införandet af den s. k. nya eller gregorianska tidräkningen. Till stort hinder för astronomiens studium hade vid Uppsala högskola förut icke funnits något observatorium. C. påyrkade uppbyggandet af ett sådant och sedan han lyckats vinna akademiens d. v. kanslär Carl Gyllenborg för saken, blef det akademiska observatoriet färdigt 1742. För sina astronomiska observationer hade C. ofta under de kalla vinternätterna nödgats vistas ute under bar himmel. Detta i förening med nattvak och öfveransträngningar bröt hans af naturen svaga hälsa och en tärande lungsot lade honom i grafven d. 25 april 1744. Led. af Vet.-akad. Af hans många arbeten må nämnas: Arithmetica eller Räknekonst 1727, Nova Methodus distantiam Solis a terra determinandi 1730, Memorial om Calendarii förbättrande 1738, Tankar om cometernes iqenkomst 1735, Bref om jordens figur 1736, en mängd almanackor, rön och afhandlingar i Vet-akademiens Handlingar och Vet-societetens acta i Uppsala, m. m.

Ogift.


The above contents can be inspected in scanned images: I:180, I:181

For more information about this person, see Project Runeberg's Nordic Authors.

Project Runeberg, Sun Feb 21 00:26:31 1999 (runeberg) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/sbh/celsiand.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free