- Project Runeberg -  Svenskt biografiskt handlexikon /
7. Cronstedt, Axel Fredrik

(1906) Author: Herman Hofberg, Frithiof Heurlin, Viktor Millqvist, Olof Rubenson - Tema: Reference, Biography and Genealogy
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

7. Cronstedt, Axel Fredrik,

mineralog. Född på Ströpsta i Stockholms län d. 23 dec. 1722; son till C. 3.

Enligt faderns önskan studerade han i Uppsala hufvudsakligen matematik, för att framdeles ingå i krigarståndet, men Vallerii föreläsningar i mineralogi, till hvilka han en gång kommit att blifva åhörare och som han sedan aldrig försummade, gåfvo hans studier en ny riktning. Väl underbyggd ingick han 1742 som auskultant i bergskollegium, där han i då varande direktören, sedermera landshöfdingen Dan. Tilas erhöll en lika upplyst som uppmuntrande beskyddare. Under de följande åren företog han dels ensam, dels med någon af den tidens utmärktare vetenskapsmän, såsom Reuterholm, Tilas och von Swab, vetenskapliga resor till rikets bergslager och ingaf så väl till bergskollegium som Vetenskapsakademien berättelser och afhandlingar om sina rön och iakttagelser.

Icke dess mindre gick hans befordran trögt och först sedan han i elfva år varit geschworner, en syssla som han var den förste som beklädde, utnämndes han 1758 till bergmästare i Öster- och Västerbergslagen. Samma år utgaf han anonymt Försök till Mineralogie eller Mineralrikets upställning, hvilket väckte stort uppseende långt utom Sveriges gränser och öfversattes på tyska, danska, franska och engelska. Redan flera år förut hade C. inom den lärda världen förvärfvat sig ett namn genom upptäckten af ett nytt mineral, nickelmetallen, som han 1751 fann i Los koboltgrufva i Helsingland, och hvilken upptäckt föranledde hans inkallande i Vetenskapsakademien 1753.

C., hvilken bortkallades oförmodadt d. 19 aug. 1765, kan sägas vara en grundläggare af mineralogien och bergartläran, på hvilka områden hans verksamhet var epokgörande. Han uppdrog en riktig gräns mellan stenrikets och djurrikets alster och lade äfven grunden till geognosien genom att behörigen skilja mellan stenarter och bergarter.

Gift 1760 med Gertrud Charlotta Söderhjelm.


The above contents can be inspected in scanned images: I:201

For more information about this person, see Project Runeberg's Nordic Authors.

Project Runeberg, Sun Sep 8 21:36:00 2002 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/sbh/cronsaxe.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free