- Project Runeberg -  Svenskt biografiskt handlexikon /
2. Crusebjörn, Jesper Ingewald

(1906) Author: Herman Hofberg, Frithiof Heurlin, Viktor Millqvist, Olof Rubenson - Tema: Reference, Biography and Genealogy
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

2. Crusebjörn, Jesper Ingewald,

militär, statsråd. Född å Åfvinge i Grödinge socken af Stockholms län d. 12 juli 1843; den föregåendes sonsons sonsons sonsons son. Föräldrar: hofjunkaren Frans Adolf Crusebjörn och Lovisa Magdalena Fougt.

Efter 1862 aflagd studeutexamen ägnade sig C. åt den militära banan och utnämndes 1863 till underlöjtnant vid Västmanlands regemente samt blef 1869 löjtnant vid generalstaben, där han slutligen 1883 avancerade till major. Han deltog äfven lifligt i allmänna angelägenheter, var 1883-89 stadsfullmäktig i Stockholm och hade flera gånger varit ifrågasatt till hufvudstadens representant i Andra kammaren, då han 1888 blef öfverstelöjtnant vid Andra lifgrenadierregementet, hvarifrån han s. å. förflyttades till chef för Jämtlands fältjägarekår. 1891 blef han öfverste i armén och utnämndes s. å. till landshöfding i Västerbottens län.

Som sekreterare i 1880-82 års parlamentariska landtförsvarskommitté och 1883 års försvarsutskott hade C. varit i tillfälle att förvärfva en inblick i riksdagslifvet, som nog kom honom till nytta, då han 1893 af Västerbottens län invaldes i Första kammaren, där han tillhörde den frihandelsvänliga och moderata fraktionen. Vid 1896 års val förflyttades han till Andra kammaren, som han ännu tillhör. D. 27 okt. 1899 utnämndes han till statsråd och chef för landtförsvarsdepartementet och kan i denna egenskap fröjda sig åt framgång åt åtskilliga viktiga militära önskningsmål. Sålunda beviljade riksdagen 1900 grundplåten till en fästning i Boden och 1901 genomdrefs det viktiga beslutet om värnpliktens utsträckning från tre månaders öfning till åtta för infanteriet och tolf för specialvapnen i sammanhang med indelningsverkets afskaffande. Utan tvifvel kan C. personligen tillskrifva sig en ej oväsentlig del af dessa segrar. Utan att i egentlig mening vara innehafvare af de egenskaper, som konstituera en talarebegåfning, förstår han dock att imponera genom sin flärdfria och förtroendeingifvande personlighet och gedigna kunskaper.

C., som 1876 blef ledamot af krigsvetenskapsakademien, tillhörde 1895 års lappkommitté. Vid öfvertagande af krigsministersportföljen hugnades han med värdighet af generalmajor och 1901 efter härordningsförslagets seger af generallöjtnant i armén.

Utom en del uppsatser i militära facktidskrifter har han från trycket utgifvit: Kort sammanfattning af de vigtigaste bestämmelserna rörande arméns organisation 1870; Kort redogörelse för Danmarks arméorganisation 1871; Öfversigt af grannstaternas arméorganisationer 1873; Öfversigt af allmänna värnpliktens tillämpande i Sverige under förflutna tider 1879, m. m.

Gift 1873 med Augusta Georgina Bahrman.


The above contents can be inspected in scanned images: I:203, I:204, II:801

For more information about this person, see Project Runeberg's Nordic Authors.

Project Runeberg, Sun Sep 8 23:36:07 2002 (runeberg) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/sbh/crusebji.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free