- Project Runeberg -  Svenskt biografiskt handlexikon /
1. Crusenstolpe, Magnus

(1906) Author: Herman Hofberg, Frithiof Heurlin, Viktor Millqvist, Olof Rubenson - Tema: Reference, Biography and Genealogy
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

1. Crusenstolpe, Magnus,

ämbetsman. Född i Lund d. 2 nov. 1724. Den ofvannämndes sonsons son. Föräldrar: öfverkomministern vid Lunds domkyrka Magnus Corin och Maria Magdalena Falckman.

Sedan C. tjänstgjort någon tid som auskultant i Göta hofrätt, utnämndes han 1751 till auditör vid Södra skånska kavalleriregementet, hvilket han äfven åtföljde till kriget i Pommern. Emellertid fick han snart vända åter till fäderneslandet, där han, efter vunna meriter som tillförordnad landtdomare, 1761 utnämndes till landssekreterare i Jönköping. Då han sedermera vid flera assessorsutnämningar i Göta hofrätt förbigicks, anförde han besvär först hos konungen och sedan hos rikets ständer, hvilka senare förklarade den skedda utnämningen ogiltig, och att fullmakt skulle utfärdas för C. Den vunna segern blef honom emellertid rätt dyrköpt. Den betraktades som en partisak af hofvet och C. blef som partiman genast illa anskrifven af Gustaf III.

C. hade 1769 adlats, då han antog namnet Crusenstolpe. Men sex år därefter urladdade sig det åskmoln, som den kungliga onåden hopat öfver Göta hofrätt i allmänhet och C. i synnerhet. Jämte tretton andra hofrättsledamöter ställdes han till rätta inför en kommission och anklagades för en mängd verkliga eller förmenta tjänstefel. Slutet på processen blef, att C. och tre af hans kamrater dömdes förlustiga sina ämbeten. Hans bemödanden att återfå tjänsten eller vinna någon slags upprättelse blefvo alltjämt fruktlösa och han tillbragte sina återstående lefnadsår i näringsbekymmer och ett sträfsamt arbete för dagligt bröd. Den orätt, han ansåg sig ha lidit, närde hos honom mot konungen en förbittring, som följde honom genom lifvet, och hvilken han bl. a. tillfredsställde genom att vid riksdagarna vara verksam för oppositionens intressen. Hans efterlämnade papper andas ett bittert hat mot hans kunglige förföljare, i hvilken han dessutom, i följd af sina politiska grundsatser, såg en af fäderneslandets farligaste fiender. Död d. 13 jan. 1805.

Gift 1: i hemligt äktenskap med Gustafva Charlotta Strömfelt och 2: 1756 med Sara Maria Hall.


The above contents can be inspected in scanned images: I:204, I:205

For more information about this person, see Project Runeberg's Nordic Authors.

Project Runeberg, Sun Sep 8 23:36:09 2002 (runeberg) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/sbh/crusemag.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free