- Project Runeberg -  Svenskt biografiskt handlexikon /
Dacke, Nils

(1906) Author: Herman Hofberg, Frithiof Heurlin, Viktor Millqvist, Olof Rubenson - Tema: Reference, Biography and Genealogy
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Dacke, Nils,

upprorsledare.

Det missnöje med Gustaf I:s regering, som flerestädes yppade sig i landet, fann ingen tacksammare jordmån än hos de halfvilda smålänningarna, hvadan Småland blef den provins, där den väpnade oppositionen uppträdde mest hotande och sist med rötterna upprycktes. Var allmogen således lätt att förleda, saknades icke förledare. En af dessa, Nils Dacke, var född i Bleking, men hade flyttat in till Sverige och lär ha bott på en gård, Dackemåla, i Sandsjö socken. Han hade för ett begånget mord blifvit dömd till döden, men fått försona sitt brott med böter, som medtogo hela hans egendom. Då denna likväl ej räckte till, blef han kvarhållen i sina bojor på Kalmar, men slutligen lyckades det honom att fly, då han sällade sig till tjufbanden, som svärmade på gränsskogarna mellan Värend och Bleking. När D. slöt sig till de missnöjda, hade upproret redan utbrutit; han stämde bönderna sig till mötes och började med dem i maj 1542 tåga omkring bygden, under plundring och våldsamheter mot adeln och konungens tjänstemän. Under tiden spred sig upprorslågan som en löpeld och inom kort räknades skarorna till flera tusen man. Vapen anskaffades från Bleking och anföraren började inlåta sig i underhandlingar med främmande furstar. Pfalzgrefven Fredrik säges till och med förlänat honom adlig värdighet. Därjämte skref han till Svante Sture och erbjöd honom hans farfaders rike, om han ville blifva böndernas anförare; men Sturen sände både bref och budbärare till konungen.

Vid oväsendets början sökte Gustaf med mildhet och varningar återföra de förvillade, men förgäfves. Då beslöt han att med kraft kväfva upproret och gjorde för detta ändamål stora rustningar både inom och utom riket. Men de obändiga bönderna hade under D:s ledning tillägnat sig en viss krigstukt, och konungens höfvidsmän blefvo slagna den ena gången efter den andra och äfven från andra landskap spordes oroliga rörelser. Vid dessa många och oväntade motgångar blef konungen allvarligt bekymrad och erbjöd de upproriska en vapenhvila, hvarunder de skulle anföra sina besvär. Denna antogs; bönderna aflämnade en klagoskrift i sjutton punkter och D. erbjöd sig att med tvåtusen hakeskyttar gå i konungens tjänst, om denne ville försäkra honom om sin nåd och åtskilliga andra fördelar. Men vintern därpå förnyades upproret värre än någonsin; bönderna belägrade Kalmar och Stegeborg och slogo ånyo de kungliga. Då inryckte tre härar på en gång i Småland; hufvudstyrkan påträffade bondehären vid sjön Åsunden och slog densamma i grund och det ena häradet efter det andra skyndade att begära nåd och nedlägga vapen. Konungen beviljade deras bön på det villkor, att de skulle hjälpa till att fånga D. och hans förnämsta anhängare; tillika tog han tolf af de anseddaste bönderna i hvarje härad, för att försäkra sig om de hemmavarandes trohet. D., som vid Åsunden lyckats undkomma, försökte väl förnya upproret men nu var lyckan viken ifrån honom. Både han och hans skaror blefvo slagna af den tappra Jakob Bagge, som en gång kom D. själf på spåren och jagade honom sju mil på ett dygn. Till slut blefvo smålänningarna själfva så utledsna på den ständiga oron och osäkerheten, att de icke kunde lida D:s anhängare bland sig. Själf flydde denne på hemliga stigar nedåt de blekingska skogarna, förföljd af konungens knektar. Ändtligen upphanns han på Rödeby skog af en frimodig krigsman Ragvald Pederson, hvilkens följeslagare genomborrade honom med sina pilar 1543. Den döda kroppen fördes till Kalmar och lades på stegel och hjul, med en kopparkrona öfver hufvudet. Enligt en annan berättelse kom D. öfver till Tyskland, men blef, när han 1580 återvände till fäderneslandet, upptäckt och slutligen insatt på ett hospital, där han dog af pest.


The above contents can be inspected in scanned images: I:206, I:207

For more information about this person, see Project Runeberg's Nordic Authors.

Project Runeberg, Sun Sep 8 14:39:01 2002 (runeberg) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/sbh/dackenil.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free