- Project Runeberg -  Svenskt biografiskt handlexikon /
Dalberg, Nils

(1906) Author: Herman Hofberg, Frithiof Heurlin, Viktor Millqvist, Olof Rubenson - Tema: Reference, Biography and Genealogy
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Dalberg, Nils,

läkare. Född i Linköping d. 1 april 1736. Föräldrar: skräddaren Erik Dalberg och Margareta Lundberg.

Promoverad medicine doktor 1763, anställdes D. som husläkare hos riksrådet grefve Axel von Fersen, på hvars förord han 1768 antogs till lifmedikus hos d. v. kronprinsen. Det inflytande, D. lyckades tillvinna sig, bibehöll han hos Gustaf äfven efter hans uppstigande på tronen och använde det enligt eget påstående till »det nästan alldeles försummade medicinalverkets upphjälpande». Han följde konungen på hans resor, skötte honom vid alla sjukdomstillfällen och erhöll uppsikten öfver kronprinsen Gustaf Adolfs fysiska uppfostran. Han var äfven på väg att bli adlad, och underrättelsen härom hade redan hunnit spridas genom de allmänna tidningarna, när beslutet återkallades och D. i stället utnämndes till konungens förste lifmedikus 1773.

Af naturen lättretlig hade D. svårt att finna sig vid hofvet och stötte sig med den ena efter den andra; slutligen inträffade en brytning mellan honom och konungen personligen. D. begärde då sitt entledigande 1781 men förordnades samma dag till tjänstgörande bergsråd med bibehållande af sin lön som lifmedikus och en förut erhållen pension, hvarjämte han bekom Rådmansö kungsgård i Uppland mot ett obetydligt arrende. Dessa ovanliga ynnestprof förmådde likväl icke utplåna det hat, han fattat emot konungen. I några memoarer, som han författade, företog han sig att afmåla Gustaf III:s person och hof i de mörkaste färger. Största delen af dessa anteckningar förstörde han väl själf af fruktan, att underrättelsen om deras tillvaro kunde komma till Gustaf Adolf och föranleda en undersökning, som utan tvifvel gjort deras författare olycklig; men en del åtföljde hans till Linköping skänkta boksamling och röjer alltför tydligt den ovänliga stämning han hyste mot sin välgörare. Icke desto mindre kallades han till Gustaf III:s dödsbädd och mången har ansett det klander, han där uttalade öfver behandlingen af konungens skottsår, och den hårdhet, hvarmed han tillkännagaf för monarken hans annalkande död, som yttringar af hans personliga hämndkänsla.

D. var en lärd man, och hans studier omfattade icke blott läkare- och naturvetenskaperna, utan äfven historia, politik, geografi m. m. Likväl inskränkte sig hans lärda författareverksamhet till tvenne uppsatser i Vetenskapsakademiens handlingar och ett par tal i samma akademi.

1816 erhöll han afsked från sitt bergsrådsämbete.

Död, ogift, i Stockholm d. 3 jan. 1820.


The above contents can be inspected in scanned images: I:215

For more information about this person, see Project Runeberg's Nordic Authors.

Project Runeberg, Sun Sep 8 18:03:25 2002 (runeberg) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/sbh/dalbenil.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free