- Project Runeberg -  Svenskt biografiskt handlexikon /
2. Dickson, Charles

(1906) Author: Herman Hofberg, Frithiof Heurlin, Viktor Millqvist, Olof Rubenson - Tema: Biography and Genealogy, Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

2. Dickson, Charles,

läkare, filantrop, politiker. Född i Göteborg d. 28 jan. 1814; den föregåendes son.

D. blef student i Uppsala 1830, och medicine doktor därstädes 1837. S. å. företog han en vetenskaplig resa genom Tyskland, Schweiz, Frankrike och England och besökte därunder de förnämsta medicinska läroanstalter i dessa länder. Efter sin återkomst till fäderneslandet 1840 förordnades han till bataljonsläkare vid Göta artilleriregemente, från hvilken befattning han på egen begäran erhöll afsked 1845. Han upphörde 1858 äfven med sin enskilda praktik. D. har utöfvat en betydande och nyttig verksamhet i det allmännas tjänst. Han var 1848-64 ledamot af fattigvårdsstyrelsen i Göteborg och i många år dess ordf., 1867-72 ordf. i folkskolestyrelsen och valdes 1863 till stadsfullmäktig. 1867-72 satt han i Första kammaren som ombud för Göteborgs och Bohuslän, men förflyttades från och med 1873 som ombud för Göteborgs stad till Andra kammaren, som han tillhörde till 1886, då han åter utsågs till ledamot af Första kammaren, denna gång som ombud för Göteborgs stad, hvilket uppdrag han beklädde till och med 1895 års riksdag. I Andra kammaren var han en af »intelligensens» ledare och en af landtmannapartiets mest utpräglade motståndare samt hölls med anledning häraf utestängd från utskottsarbetet. Första kammaren insatte honom däremot under hans första period i konstitutionsutskottet, men under den andra vållade hans utprägladt frihandelsvänliga åsikter ett afgjordt svalg mellan honom och majoriteten och beredde honom plats i »ledighetskommittén». I politisk mening var han starkt konservativ. Lifligt intresserad af filantropiska sträfvanden, deltog han 1856 i en välgörenhetskongress i Bruxelles och anordnade följande år en dylik i Stockholm. 1862 deltog han på regeringens uppdrag i kongressen »för de sociala vetenskapernas utveckling» i London och 1867 i Pariskongressen för förbättrande af arbetsklassens ställning. Han afgaf därvid på franska en berättelse om de arbetande klassernas ställning i Norden. Han blef s. å. ledamot af kommittén för utarbetande af ny fattigvårdslag. 1859-68 var han sekreterare i Göteborgs Vet.- och Vitt-samhälle.

Gift 1843 med Eva Amalia Ekström. Hans son, Robert, f. 1843, landshöfding i Malmöhus län, än fr. o. m. 1892 ledamot af riksdagens Första kammare.


The above contents can be inspected in scanned images: I:241, II:801

For more information about this person, see Project Runeberg's Nordic Authors.

Project Runeberg, Tue Sep 10 00:57:02 2002 (runeberg) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/sbh/dicksonc.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free