- Project Runeberg -  Svenskt biografiskt handlexikon /
Dippel, Johan Conrad

(1906) Author: Herman Hofberg, Frithiof Heurlin, Viktor Millqvist, Olof Rubenson - Tema: Reference, Biography and Genealogy
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Dippel, Johan Conrad,

teolog, läkare och alkemist.

Ehuru hvarken genom sin börd eller genom tjänst fäst vid Sverige, må denne besynnerlige man, hos hvilken en svärmisk öfvertro och en rationalistisk otro stodo med hvarandra i den sällsammaste förbindelse, här likväl få ett rum, emedan det buller han under sin tillfälliga vistelse i landet uppväckte, ådrog honom mer än vanlig uppmärksamhet och till sina verkningar fortlefde, äfven efter det upphofvet till detsamma var långt utom landets gränser. D. föddes d. 10 aug. 1673 på slottet Frankenstein i grannskapet af Darmstadt. Vid universitetet i Giessen studerade han på en gång teologi, medicin och juridik och blef snart berömd för sina olikartade kunskaper. Vid denna tid fördes en häftig strid mellan de ortodoxa och pietisterna, och D. dröjde ej att blanda sig i striden. Genom sina heterodoxa satser och påståenden stötte han likväl bägge partierna och snart fann han bäst att begifva sig åt ett annat håll. Men till följd af sina kätterska meningar blef han öfverallt, dit han kom, ett mål för hat och förföljelse och irrade därför ostadigt omkring i flere länder, sysselsatt än med läkarpraktik, än med guldmakeri, än med polemiskt skriftställeri. Slutligen kom han äfven till Sverige, och blef 1727 kallad till Stockholm af konung Fredrik, som ville begagna hans läkarvård. Här blef han med öppna armar mottagen af flere riksdagsmän, särdeles inom adeln, hvilka, i förening med pietisterna, hoppades kunna genom honom lossa på de band, statskyrkan lagt på den enskilda såväl öfvertygelsen som andakten. Missnöjet uteblef emellertid icke länge. Snart spriddes kring landet en skrift, »Papismus protestantium vapulans», som han under det antagna namnet Christianus Democritus 1698 utgifvit, hvilken innehöll en granskning af några trosbekännelsens hufvudpunkter och som, enligt hans egna ord: »öfverändakastade hela den luterska kyrkan». Härigenom kom han i öppen fejd med prästeståndet. Till hans vederläggning framträdde flere af statskyrkans mest ansedde lärare, såsom H. Schröder, H. Benzelius, men främst den lärde Andreas Rydelius, som då var professor i Lund och sedan blef biskop därstädes. När nu D. nedskref och kringspridde en ny mot samma bekännelse riktad uppsats, kallad Ponenda et removenda, blef oviljan så allmän och häftig, att han, i följd af prästerskapets bemödanden och de tre ofrälse ståndens beslut, måste 1728 lämna riket, hvarefter regeringen utfärdade ett bref, som förklarade hans satser för grofva, »från afgrunden uppkommande läror», hvilka hvarje kristen borde »afsky, utstänga och motarbeta». Han dref sedan omkring i sex år i Hessen och rhentrakterna, i afsikt att stifta en ny sekt, och slutade sin oroliga lefnad i Berleburg d. 28 april 1734.


The above contents can be inspected in scanned images: I:244, I:245

For more information about this person, see Project Runeberg's Nordic Authors.

Project Runeberg, Tue Sep 10 00:57:07 2002 (runeberg) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/sbh/dippejoh.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free