- Project Runeberg -  Svenskt biografiskt handlexikon /
Dryander, Jonas Carlsson

(1906) Author: Herman Hofberg, Frithiof Heurlin, Viktor Millqvist, Olof Rubenson - Tema: Reference, Biography and Genealogy
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Dryander, Jonas Carlsson,

botaniker. Född i Göteborg d. 5 mars 1748. Föräldrar: lektorn därstädes Carl Leonard Dryander och Brita Maria Montin.

Vid Uppsala universitet, där D. blef student 1765, eröfrades han genast för Linnés vetenskap och blef en af denne mästares flitigaste lärjungar. Detta synes ha vållat något afbrott i hans examensstudier, emedan han först tretton år därefter promoverades till filosofie magister i Lund, där han 1776 låtit inskrifva sig som student och samma år aflade fil. kandidat-examen. Följande året lämnade D. Sverige och begaf sig till London, hvarest han inom kort vann det anseende som naturforskare, att, då Solander 1782 afled, D., förordad af den bortgågne, blef hans efterträdare så väl vid British Museum som bibliotekariebefattningen hos presidenten i Royal Society, baroneten Jos. Banks. Under de trettio år, D. här befann sig i den linnéanska vetenskapens medelpunkt, vidgade sig kännedomen om främmande länders naturalalster till ett ej anadt omfång. På denna vetenskapens utveckling utöfvade D. genom det rika materiel, han hade under sina händer, sin lärdom, sitt skarpsinne och noggranna bestämningar ett inflytande, som väl nu icke låter sig fullt afgöras, då han själf, föga svag för författarära, ofta lät andra publicera, hvad han bestämt och granskat, men dock visar honom som en vetenskapsman af första ordningen. Hans skrifter, af hvilka hans tvenne större arbeten Catalogus Bibliothecæ historico-naturalis Josephi Banks I-V Tom. 1796-1800 och Hortus Kewensis etc. Vol. I-V 1810-13 med rätta vunnit klassiskt anseende, vittna icke blott om förf:s skarpsinnighet som botaniker, utan äfven om den vidsträcktaste litteraturkännedom. En af stiftarna af Linnean-Society 1788, intresserade han sig under hela sin lefnad för detta samfunds angelägenheter och var en af de verksammaste vid uppsättandet af dess reglemente, hvilket vann kunglig stadfästelse 1802. Ledamot af Vet.-akademien.

D. dog ogift i London i slutet af okt. 1810 och är begrafven i S:t Anna kyrka därstädes.


The above contents can be inspected in scanned images: I:251

For more information about this person, see Project Runeberg's Nordic Authors.

Project Runeberg, Thu Oct 24 08:26:08 2002 (runeberg) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/sbh/dryanjon.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free