- Project Runeberg -  Svenskt biografiskt handlexikon /
7. Düben, Gustaf Vilhelm Johan von

(1906) Author: Herman Hofberg, Frithiof Heurlin, Viktor Millqvist, Olof Rubenson - Tema: Reference, Biography and Genealogy
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

7. Düben, Gustaf Vilhelm Johan von,

läkare, anatom, etnolog. Född på Hvargarn i Södermanland d. 25 maj 1822; den föregåendes kusin. Föräldrar: frih. Gustaf Henrik von Düben och Petronella Sutthoff. Von D. inskrefs 1837 till student i Lund och promoverades 1844 till filos. doktor. I november samma år anträdde han på uppdrag af Vetenskapsakademien en vetenskaplig resa till England, Goda Hoppsudden, Afrikas ostkust, Arabien, Ostindien och Kina, hvilken resa han populärt beskrifvit och utgifvit 1847. Återkommen till fäderneslandet 1846, återtog han sina vid utresan afbrutna medicinska studier, aflade vid Karolinska medicokirurgiska institutet fullständiga examina - den sista 1851 - och undfick, efter en i Uppsala utgifven och försvarad afhandling: Öfversigt af de bidrag mikroskopet lämnat till den medicinska diagnostiken, medicine-doktors-diplom 1855. Samma år förordnad till professor i patologisk anatomi vid Karolinska institutet, utnämndes han 1858 till ordinarie innehafvare af denna befattning.

1860 undfick han förordnande att jämte sin egen förestå professuren i anatomi och fysiologi vid institutet och erhöll utnämning å sistnämnda professur 1861. Sv. läkaresällskapets sekreterare och hufvudredaktör af tidskriften Hygiea 1858-60, Karolinska institutets inspektor 1860-71, brunnsintendent vid Medevi 1862-66, från 1861-68 professor i målare-anatomi vid Akademien för de fria konsterna och 1861-75 lärare i fysiologi och hälsolära vid seminariet för lärarinnor.

Utom ofvannämnda resa till Ostindien företog v. D. vetenskapliga resor till utlandet 1851-52, 1858 och 1864-65 och har gjort en mängd resor, hufvudsakligen i etnografiskt syfte, inom landet.

Af hans utgifna skrifter må nämnas: Om nödvändigheten af vetenskaplig kontroll öfver Gymnastiska centralinstitutet etc. 1851, Om karantäner oeh spärrningar mot koleran 1854, Homoeopathiens hufvudläror 1855, Föreläsningar i patologisk anatomi 1857, Kurs i anatomi, fysiologi, hälsolära och fysisk uppfostran etc. 1864, Medevi helsobrunn och bad 1867, Om Lappland och lapparne 1873, m. fl. Det sistnämnda, rikt illustrerade etnografiska arbetet är både underhållande och en källskrift af bestående värde. 1878 utgaf von D. Forskningarne i Central-Afrika (i samlingen »Ur vår tids forskning»). 1881 uttalade han sig i skriften I vivisektionsfrågan för den vetenskapliga vivisektionen. Han tog 1887 afsked från professuren, bosatte sig å sin egendom Nysund, i Vårdinge socken, där han afled d. 14 juli 1892. Led. af Vet-akad. 1860.

Von D. var en ytterst mångsidig natur och i besittning af stor kvickhet. Gift 1857 med Carolina Charlotta Mariana von Bahr.


The above contents can be inspected in scanned images: I:258, I:259

For more information about this person, see Project Runeberg's Nordic Authors.

Project Runeberg, Mon Apr 21 01:36:40 2003 (runeberg) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/sbh/dubengus.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free