- Project Runeberg -  Svenskt biografiskt handlexikon /
4. Düben, Joakim von, d.y.

(1906) Author: Herman Hofberg, Frithiof Heurlin, Viktor Millqvist, Olof Rubenson - Tema: Reference, Biography and Genealogy
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

4. Düben, Joakim von, d.y.,

riksråd, kanslipresident. Född i Stockholm d. 21 okt. 1708; de föreg. brorson. Föräldrar: hofmarskalken, friherre Anders von Düben och Ulrica Friedenreich.

Efter fleråriga utrikes studier, bl. a. under ledning af Joh. Archenholtz (se sid. 42), inskrefs von D. 1724 i k. kansliet, blef sedermera kommissionssekreterare i Haag och utnämndes 1731 till kammarherre. 1733 förordnades han till handsekreterare hos drottning Ulrika Eleonora, 1739 till assessor i kommerskollegium och erhöll redan 1747 fullmakt som kommerseråd, ehuru han först 1753 kom i besittning af med befattningen förenade förmåner.

Vid denna tid började von D. också att framträda i det politiska lifvet. Han slöt sig till det s. k. hofpartiet, som arbetade på att skaffa Adolf Fredrik ökad makt och stod så högt i konungens ynnest, att denne utom förslag 1755 utnämnde honom till statssekreterare, men rådet ogillade utnämningen, hvarpå von D. drog sig tillbaka för att ej onödigtvis öka tvistepunkterna mellan konungen och rådet. Von D., som dessutom 1753 blifvit kronans fullmäktig uti General-tullarrende-societeten, hvilket förtroende han innehade i 14 år, fick i stället trösta sig med det smickrande uppdraget att förvalta drottning Lovisa Ulrikas enskilda kassa. När, tack vare det gagnlösa pommerska kriget, Hattarnas stjärna snart började sjunka, banades 1759 genom hofvets inflytande von D. väg till en statssekreterarepost i kanslikollegium. Han erhöll dock vid denna tid en rival om hofvets ynnest i öfverste Sinclair, mellan hvilka båda snart uppstod ett bittert hat, som i någon mån utom af de personliga förhållandena kan förklaras af personernas olika ställning till den yttre politiken. Von D. var nämligen intimt allierad med den ryske ministern och reserverade sig 1764 mot kanslikollegii tillstyrkande af förlängning af den franska alliansen, för hvilken hofvet och Sinclair ifrigt arbetade. På så sätt förvandlades hofvets forna ynnest mot von D. snart till ett bittert hat, och vid den följande riksdagen 1765, då Mössorna kommo till väldet, var D. ock på mångfaldigt sätt verksam för korsande af hofpartiets önskningar. Följden häraf visade sig snart, då von D., som vid riksdagen tillhörde sekreta utskottet, ehuru uppförd å fyra rådsförslag, dock städse blef af konungen förbigången. Mössorna voro dock fullt beslutna att belöna hans oförtrutna arbete i partiets tjänst. och för att trygga honom för faran att blifva förbigången infördes i den »förordning om lagarnes verkställighet», som riksdagen 1766 påtvingade konungen, den bestämmelsen, att den, som tre gånger varit uppförd å rådsförslag, skulle fjärde gången ensam föreslås. Sedan ytterligare en ledighet blifvit åvägabragt i rådet genom afsägelse, uppfördes von D. ensam å rådsförslag och blef äfven af konungen utnämnd i okt. 1766. Inom rådet kom han sedermera att utöfva ett stort inflytande och var en af dem, som 1768 ifrigast motsatte sig konungens förslag att utlysa riksdag. Denna stod dock ej att hindra, och sedan Hattarna nått en afgjord majoritet i alla stånd, blef von D. jämte nio sina ämbetsbröder afsatt från sitt ämbete 1769. När Mössorna vid följande riksdag åter kommo till väldet, blef von D. i maj 1772 åter insatt i rådet, denna gång som kanslipresident å den främsta platsen. Hans intima förbindelser med de ryska och engelska ministrarna gjorde honom allt utom sympatisk för Gustaf III, hvilken ock efter revolutionen skyndade att meddela honom sitt afsked. Von D., hvilken två år efteråt hugnades med pension, drog sig därefter tillbaka till privatlifvet och afled å sin egendom Riksten i Södertörn den 27 jan. 1786. Gift 1) 1738 med Catharina Eleonora Temming 2) 1751 med Cornelia Florentina Hildebrand 3) 1774 med Ulrika von Rosenheim.


The above contents can be inspected in scanned images: I:257, I:258

For more information about this person, see Project Runeberg's Nordic Authors.

Project Runeberg, Mon Apr 21 01:36:40 2003 (runeberg) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/sbh/dubenjob.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free