- Project Runeberg -  Svenskt biografiskt handlexikon /
Norling, Sven Adolf

(1906) Author: Herman Hofberg, Frithiof Heurlin, Viktor Millqvist, Olof Rubenson - Tema: Biography and Genealogy, Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Norling, Sven Adolf,

veterinär. Född i Göteborg d. 10 nov. 1785. Föräldrar: bagaren Börje Norling och Carolina Vilhelmina Winberg.

Redan från barndomen hade N. fattat ett så lifligt intresse för djur och djurskötsel, att han beslöt att däråt ägna hela sitt lifs verksamhet. Vid fjorton års ålder, efter erhållen skolbildning vid läroanstalten Christiansfeld i Norge, lämnades han därför till djurläkekonstens grundläggare i Sverige, prof. Hernqvist på Brogården vid Skara, där han åtnjöt undervisning i veterinärvetenskap 1800-05, hvarefter han, blifven student i Lund 1806, fortfor att studera samma ämne därstädes under den äfven såsom veterinärläkare framstående anatomen A. H. Florman och vid veterinärinstitutet i Köpenhamn under E. Wiborg. Inskrifven 1807 såsom kirurgie studiosus vid n. m. Karolinska institutet, kommenderades han till tjänstgöring såsom underläkare vid västra arméens sjukhus under kriget 1808-09 och hade det sistnämnda året uppsikten öfver arméns hästlasarett. Samma uppdrag förnyades sedan under kriget 1814. Då professor Hernqvist 1808 afled, befanns han hafva till förmån för Skara veterinärinrättning upprättat ett testamente, hvars exekutor N. blef. Efter att ifrån 1810 i enlighet med Hernqvists i lifstiden uttalade önskan hafva varit förordnad till förste lärare vid veterinärinrättningen i Skara, utnämndes han 1813 till föreståndare och förste lärare (lektor) vid nämnda läroverk, förordnades 1820 att anlägga en veterinärinrättning i Stockholm och utsågs att tills vidare vara chef och förste professor vid densamma. Undfick s. å. titel af öfverdirektör med tromans rang, heder och värdighet och blef under årens lopp ledamot af flere in- och utländska lärda samfund. Död d. 20 sept. 1858.

Om någonsin en person lefvat för en idé och varit denna fullt trogen, så var det visserligen N., liksom å andra sidan säkert få varit mera på sin plats än han. Nit och kärlek för saken, outtröttlig ihärdighet, skarp observationsförmåga och stor fyndighet att veta råd vid alla tillfällen voro isynnerhet de egenskaper, hvilka utmärkte honom såsom veterinär. Liksom det var Hernqvist förbehållet att blifva stiftaren af veterinärinrättningen i Skara och grundläggaren af denna vetenskapsgren i Sverige, så blef det N:s mission att fullkomna sin lärares verk och uppbringa det till ett anseende, som gjorde heder åt vårt land och väckte utländingarnes beundran och afund. Mot slutet af sin lefnad nödgades N. till följd af den omorganisation, som blifvit beslutad för veterinärinrättningen i Stockholm, lämna denna sin skapelse. Han återvände då till Skara och verkade där, ehuru med brutna krafter, till inemot sin död, städse görande sig känd för en originalitet och en kvickhet, hvarpå traditionen ännu bevarar åtskilliga prof.

Gift 1822 med Fredrika Eleonora Weidman, en dotter till biskop Weidman i Skara.

N:s sonson, Ture Börje, född å Mälby i Södermanland d. 20 mars 1859 och son af godsägaren Thure Carl Norling och Carolina Beata Selenius, blef student i Uppsala 1877. Han gjorde sig genom Nya skolan, bedömd i litteraturhistorien 1880, och Nya skolan, bedömd i nutidens press 1882, öfversättning af L. Uhlands »Ballader och romanser», 1881, samt utgifning af L. Hammarskjölds »Valda humoristiska och poetiska skrifter», känd som en lofvande litteraturhistoriker och vitterlekare, men måste snart på grund af sjuklighet afbryta sina studier och ägna sig åt praktiska sysselsättningar. Död i Köpenhamn d. 17 nov. 1894.


The above contents can be inspected in scanned images: II:215

For more information about this person, see Project Runeberg's Nordic Authors.

Project Runeberg, Tue Apr 22 03:13:42 2003 (runeberg) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/sbh/norlisve.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free