- Project Runeberg -  Svenskt biografiskt handlexikon /
3. Warburg, Karl Johan

(1906) Author: Herman Hofberg, Frithiof Heurlin, Viktor Millqvist, Olof Rubenson - Tema: Reference, Biography and Genealogy
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

3. Warburg, Karl Johan,

litteraturhistoriker, publicist, politiker. Född i Göteborg d. 23 nov. 1852; den föregåendes kusin. Föräldrar: danske konsuln Michael Simon Warburg och Hanna Salomonsson

Student i Uppsala 1870, blef W. 1873 fil. kand, och 1876 fil. licentiat samt promoverades efter försvar af afhandlingen Det svenska lustspelet under frihetstiden. 1876 hade han förordnats till docent i litteraturhistoria vid Uppsala universitet men lämnade denna post för att ingå i »Göteborgs handels- och sjöfartstidnings» redaktion, inom hvilken han företrädesvis skötte litteratur- och konstafdelningen man äfven verksamt medarbatade som politisk artikelförfattare. 1878--90 var W. tillika bibliotekarie vid Göteborgs museum och höll från hösten 1881 på uppdrag af styrelsen för Göteborgs undervisningsfond föreläsningar i litteraturhistoria till 1890, då han utnämndes till professor i estetik, litteratur- och konsthistoria vid Göteborgs högskola. Denna post lämnade han 1900, då han utnämndes till bibliotekarie vid Svenska akademiens Nobelbibliotek i Stockholm. Liksom W. med stort intresse deltagit i främjandet af sin hamstads andliga hif, bl. a. som ledamot och ordf. i Göteborgs stadsbiblioteks och museums styrelser samt af styrelserna för konstutställningarna i samma stad 1881, 1886 och 1891, följde han äfven städse med vaken blick dess utveckling i öfriga riktningar. Hans medborgerliga sinne togs ock snart på hans nya plats i anspråk, och han valdes 1904 till medlem af Stockholms stadsfullmäktige samt 1906 till suppleant i dess beredningsutskott. Vid ett fyllnadsval i juli 1905 korades W. efter en skarp valstrid, under hvilken han förklarade sig endast under vissa villkor lämna sitt medgifvande till unionens upplösning, till representant i Andra kammaren för Stockholms stads andra valkrets och omvaldes vid de ordinarie valen i sept. s. å. Vid 1906 års riksdag var han vice ordf. i ett af kammarens tillfälliga utskott och har anslutit sig till liberala samlingspartiet. W. är ordf. i Sveriges författarförening och sedan 1905 led. af Vitterh.-, hist.- och ant.-akademien.

Bland alstren af W:s synnerligen flitiga och betydande författareskap må, förutom artiklar i in- och utländska tidningar, tidskrifter och kalendrar, nämnas: de i mångfaldiga upplagor utgångna Svensk litteraturhistoria i sammandrag 1880 och Svensk litteraturhstaria för folkhögskolor (jämte H. Odhner), den af Sv. akad. prisbelönade Olof Dalin, hans lif och gärning 1884, Moliére, en lefnadsteckning 1884, Holberg i Sverige 1883, Anna Maria Lenngren, ett bidraq till Sveriges litteraturhistoria 1885, Lidner, ett bidrag till Sveriges litteraturhistoria 1889, Hedlinger, ett bidrag till frihetstidens konsthistoria 1890, Karl August Ehrensvärd. En lefnadsbild från gustavianska tiden 1893, andra delen af Illustrerad svensk litteraturhistoria af H. Schück och K. Warburg, omfattande tiden 1718--1830, 1895--97, Lefnadsteckning af Viktor Rydberg, i två delar, utgörande supplement till de af W. redigerade Samlade skrifter af samma författare 1900, Johan Gabriel Richert, hans lefnad och uttalanden, I--II 1905, Carl Snoilsky, hans lif och skaldskap 1905. W. har dessutom redigerat Pontus Wikners vittra skrifter 1888 och Anna Maria Lenngrens skaldeförsök i urval 1884 samt antologien Ur svenska sången 1883, ny upplaga 1905.

Af publicistiska yrkesangelägenheter har W. städse visat sig lifligt intresserad och verksamt deltagit i åtskilliga publicistmöten, vid flera som funktionär.

Gift 1877 med Betty Drucker.


The above contents can be inspected in scanned images: II:697

For more information about this person, see Project Runeberg's Nordic Authors.

Project Runeberg, Sat Feb 20 23:47:59 1999 (runeberg) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/sbh/warburg.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free