- Project Runeberg -  Svenska folkets underbara öden /
X. Supplement I

(1913-1939) [MARC] Author: Carl Grimberg
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
CARL GRIMBERG

SVENSKA FOLKETS UNDERBARA ÖDEN

X:1 SUPPLEMENT TILL BD I och II

X:2 SUPPLEMENT TILL BD III-V

Stockholm. P. A. Norstedt & Söners Förlag ISBN 91 1 853442 2 © Carl Grimberg 1932-1936 Fingraf AB, Södertälje 1985

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till hela verket.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, titelbladets baksida, vii, viii, ix, x, titelsida, titelbladets baksida, v, vi, vii, viii, ix, x

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, titelbladets baksida, vii, viii, ix, x, titelsida, titelbladets baksida, v, vi, vii, viii, ix, x
Företal - iii, iv, v, vi
    Supplement till band I - 1
    1. Sammanhängande kapitel - 3
De första människorna i vårt land - 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Den yngre stenålderns svenskar - 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Ett försök med stenåldersliv i vår tid - 22, 23, 24, 25
Bronsåldern - 26, 27, 28, 29, 30, 31
»Kung Björns hög» och Lugnarohögen - 31, 32, 33
Hällristningarnas gåta - 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51
Järnåldern avlöser bronsåldern - 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58
Hur är det möjligt att bedöma fornsakernas ålder? - 58, 59, 60
Skandinaviens insats i de stora germanska folkvandringarna - 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69
Jordanes' upplysningar om Scandia - 69, 70
Kampen mellan svear och götar - 70, 71, 72
Ivar Vidfamne, Bråvalla slag och det svenska rikets tillkomst - 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83
Sveriges namn - 83, 84, 85
Praktgravar från vår yngre järnålder - 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92
Runorna - 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108
En längre resa på 800-talet - 108
De första nybyggarne på Island - 108, 109
Snorre Sturlasson - 109, 110
Upptäckterna av Grönland och Vinland - 110, 111, 112, 113, 114, 115
Eddan och Sverige - 116, 117, 118
Gudarnes födelse - 118, 119, 120, 121, 122
I Österväg! - 122, 123, 124, 125, 126, 127
En märklig episod från vikingafärderna till Kaspiska havet - 127, 128, 129
Nordens största stad under vikingatiden - 130, 131
Ansgar, Nordens apostel - 132, 133
I Birka - 133, 134, 135
Jomsborg - 135, 136
Slaget på Fyrisslätten - 136, 137
Den vetenskapliga diskussionen om slaget vid Svolder - 137, 138, 139, 140
Sägnen om Torgny lagman på tinget och diskussionen om dess historiska värde - 140, 141
Gutalagens stadgande om mandråp och vårt äldsta kända rättsdokument - 141, 142, 143
Grundvalarna till Uppsala hednatempel upptäckta - 143, 144
Kristendomen tränger in - 145, 146, 147, 148, 149
Alvastraminnen efter gamle kung Sverker och hans ätt - 149, 150, 151, 152
Slutakten i kampen mellan Sverkerska och Erikska ätterna - 152, 153, 154
Våra äldsta kloster - 154, 155, 156, 157
De sista bladen i klosterbroderns och helgonets kärlekssaga - 158, 159
I Guds hus - 159, 160, 161, 162
Skänninge möte och celibatet - 163, 164
Svenska Jorsalafarare - 164
Diskussionen om Erik den helige - 164, 165, 166
Den tyska inflyttningen till Sverige på Birger jarls tid - 166, 167, 168
Stockholms grundläggning - 168, 169, 170
Birger jarls arvslag - 170, 171
Vårt äldsta bergsbruk - 171, 172, 173
Magnus Ladulås införlivar Gotland med Sverige - 173, 174
Valmötet vid Mora sten 1319 - 174, 175
Fredsslutet i Nöteborg 1323 - 175
Voro norrmännen missnöjda redan med den första unionen med Sverige? - 175, 176, 177
Sverige förlorar Gotland - 177, 178
Den heliga Birgittas straffpredikningar - 179, 180, 181
»Tjänande bröder och systrar» i Vadstena kloster - 181, 182
Vadstenaklostrets anseende - 182, 183, 184
Om Sankta Katarinas skrinläggning - 184, 185
Albrekt av Mecklenburg och Bo Jonsson Grip - 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192
Drottning Margaretas politik - 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199
Bör Arboga möte 1435 betraktas som vår första riksdag? - 199, 200, 201
Engelbrekts minne hålles heligt - 201, 202
Motsatta omdömen om Karl Knutsson - 202, 203, 204
De äldsta svenska städerna - 204, 205, 206
Drag ur medeltida stadsliv - 206, 207, 208, 209, 210
Gillen och skrån - 210, 211, 212
Dyveke och Torben Oxe - 212, 213
Sten Sture den yngre - 213, 214, 215, 216
Kristians egna och nutida historikers försök att rentvå honom från tyrannamnet - 216, 217, 218
Medeltida folkvisor - 218, 219
Då det fanns lappar i mellersta Dalarne - 220
Gamla lapska offerplatser - 220, 221
Lappkvinnan Margareta - 222, 223
2. Smärre rättelser - 223, 224, 225
3. Smärre tillägg - 225, 226, 227, 228
4. Nya litteraturförteckningar - 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247
5. Tillägg till litteraturförteckningarna - 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256
6. Nya tillägg till litteraturförteckningarna - 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265
    Supplement till band II - 267
    1. Sammanhängande kapitel - 269
Gustav Vasa belägrar Stockholm och väljes till Sveriges konung - 269, 270, 271
Sören Norby och Kristina Gyllenstierna - 272, 273
Avlatshandeln - 273, 274
Kraftåtgärder av Gustav mot den katolska kyrkan före reformationsriksdagen 1527 - 275
Vandalism i reformationens spår - 276, 277, 278, 279
Ärkebiskop Johannes Magnus’ landsflykt - 279, 280
Var daljunkern son till Sten Sture? - 280, 281
Gustav djärvs bjuda det mäktiga Lübeck spetsen - 281, 282
Dackefejden. Smålänningarnes missnöje - 283, 284
Hur det heta Vasablodet kunde sjuda över - 284, 285
Gustav Vasas blick för skogsbrukets betydelse - 285, 286
Den store affärsmannen Gustav Eriksson Vasa - 286, 287, 288, 289
En illustration till skolornas förfall på Gustav Vasas tid - 289, 290
Skandalen vid prinsessan Katarinas bröllop. Eriks ingripande mot greve Johan bedömes numera mildare - 290, 291
Prinsessan Cecilias öden närmast efter bröllopet - 291, 292, 293
Prinsessan Katarina, grevinna av Ostfriesland - 293, 294
Liten Karin - 294
Nordiska sjuårskriget. Erik XIV:s militära egenskaper - 294, 295, 296
Eriks mening med Ronnebys förstöring - 296, 297, 298
Slaget vid Axtorna och Daniel Rantzaus stora härjningståg - 298, 299, 300
Några drag av Erik XIV:s misstänksamhet - 300, 301, 302
»Mycket att förklara men föga att försvara» - 302, 303, 304
Kung Eriks olycklige son - 304, 305
Nöden i landet på Johan III:s tid - 306
Jesuitorden - 307
Var Karl IX kalvinist? - 307, 308
Stångebro slag - 308, 309, 310, 311, 312
Gamle kung Göstas arvtagare - 312, 313
En hemindustri med anor från Karl IX:s dagar - 313, 314, 315, 316
Finnarne i mellersta Sverige - 316, 317, 318, 319
Skuggsidor i livet på 1500-talet - 319, 320, 321
Ur »Gamble Grefwe Peer Brahes, fordom Sveriges Rijkes Drotzetz Oeconomia eller Huuszholdz-Book för ungt adels-Folck» - 322, 323
Emoot Pestilentzie - 323, 324
2. Smärre rättelser - 324, 325, 326
3. Smärre tillägg - 327, 328, 329, 330, 331, 332
4. Nya litteraturförteckningar - 332, 333, 334
5. Tillägg till litteraturförteckningarna - 335, 336, 337, 338, 339
6. Nya tillägg till litteraturförteckningarna - 340, 341, 342, 343, 344
Företal - iii
    Supplement till band III - 345
    1. Sammanhängande kapitel - 347
Från Gustav II Adolfs barndom och ungdom - 347, 348, 349, 350, 351, 352
En förädlad telning av Vasarnes gamla stam - 353, 354, 355, 356
Dansk-norska kriget 1611—1613. Epilogen till »slaget vid Kringen». Gustav Adolfs holländska hjälptrupper - 356, 357, 358
Älvsborgs lösen - 358
Örebro stadga och dess tillämpning - 359, 360, 361
Första tiden av det svenska väldet i Livland - 362, 363
Sveriges tullintäkter i de preussiska hamnstäderna - 364
Axel Oxenstiernas barndom och ungdom - 364, 365, 366, 367
Ur Axel Oxenstiernas brev - 367, 368
Gustav Adolf och Sveriges riksdag - 368, 369
Svenskarne gripa in i tyska kriget. Svenskarnes motiv för ingripande - 369, 370
Sverige och Stralsund - 371, 372
Mötet i Ulvsbäck 1629 - 372
Gustav Adolfs förbindelser med tatarernas khan - 373
Svenska flottan samlad vid Älvsnabben - 373, 374, 375
Några minnesmärken i anledning av Gustav Adolfs krig i Tyskland - 375, 376
Gustav Adolf i norra Tyskland. »Lejonet från midnattslandet» - 377, 378, 379
Gustav Adolfs krigsartiklar - 379, 380
Magdeburgs förstöring - 380, 381, 382
Slaget vid Breitenfeld - 382, 383
Svenskarnes tåg längs »Prästgatan». Svenskarne i Rothenburg och Miltenberg - 384, 385
Gustav Adolfs Rhenövergång - 385
En episod från Gustav Adolfs vistelse i Mainz - 386
Tänkte Gustav Adolf bli kejsare? - 386, 387
Från Mainz till München. »Barntåget» i Dinkelsbühl - 388
Gustav Adolf i Augsburg - 389, 390
Kättarkonungens död - 390, 391, 392
Lützenminnen - 393, 394
Gustav Adolfs och hans efterföljares fredliga fälttåg - 394, 395, 396
Gustav Adolfs framtidsplaner för handel och sjöfart. Ett försök att skapa nya, direkta handelsförbindelser med utlandet - 396, 397
Ett trettiotal nya städer anlades - 397, 398, 399, 400
Stapelstäder och uppstäder - 400, 401
Svenskar och indianer - 401, 402, 403, 404, 405
Ett par minnesmärken från den första kolonisationen i Nordamerika - 405, 406
Louis De Geer och vallonerna - 406, 407, 408, 409
»Bergverkens översvinneliga välsignelse.» Taberg - 409, 410
Kengisbruken - 410
Nasafjäll och andra silverberg - 410, 411, 412, 413, 414, 415
Skogsbruk och jakt - 415, 416
Samfärdseln. Våra vägars tillstånd på 1600-talet - 416, 417
Postverket - 417, 418
Våra äldsta högskolor - 418, 419, 420
En storman i andens värld. Djäkneliv - 420, 421, 422
Johannes Messenius - 422, 423, 424
Ur domkapitelsprotokoll från Rudbeckius’ biskopstid - 425
Margareta Huitfeldt, en av alla tiders största kulturdonatorer - 426, 427, 428
Axel Oxenstierna blir Sveriges styresman - 429, 430, 431
Karl Gustav Wrangels fälttåg 1646—48 - 431, 432, 433
Drottning Kristina. Drag ur hennes personlighet - 433, 434
Hennes beslut att avsäga sig kronan - 434, 435, 436
Drottning utan land - 436, 437, 438
Kristinas besök i Paris 1656 - 438, 439, 440
Kristinas judevänlighet - 440, 441, 442
Karl X Gustavs polska krig - 442
Ett par episoder från Karl X:s andra danska krig. Hur vi förlorade Bornholm - 443, 444
Lorenz Tuxens försök att ta svenske kungen till fånga - 444, 445
Eskilstuna järn- och stålmanufakturverk - 445, 446
Lasse Lucidor - 446
2. Smärre tillägg - 447, 448
3. Smärre rättelser - 448, 449
4. Nya litteraturförteckningar - 449, 450
5. Tillägg till litteraturförteckningarna - 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460
6. Nya tillägg till litteraturförteckningarna - 461, 462, 463, 464
    Supplement till band IV - 465
    1. Sammanhängande kapitel - 467
Överflöd och yppighet - 467, 468
Ett hetlevrat släkte - 468, 469
En uppryckningens tid - 469, 470, 471
Ur 1664 års legohjonsstadga - 471, 472, 473
Sikeiner och tattare - 473, 474
Havets arbetare. De äldsta sjömärkena - 474, 475, 476
»För eld och brand etc.» - 477, 478
Sjukdomar och läkemedel - 478, 479
Olof Rudbeck. Några resultat av den nutida Rudbecksforskningen - 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486
Vår framgångsrikaste »dokumentförbättrare» - 486, 487, 488, 489, 490, 491
Förmyndarregeringens finanser och politik - 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498
Magnus Gabriel De la Gardie som kulturfrämjare - 498, 499
Frösö trivialskola - 499, 500, 501
Den Palmstruchska bankkraschen - 501, 502, 503
Kriget med Danmark 1675—79. Några allmänna reflexioner - 503, 504, 505, 506
Karl XI:s hjälp och tröst i motgången - 507, 508
Freden i Lund 1679 - 508
Inför stora välvningar - 508, 509
Den märkligaste riksdagen under karolinska tiden - 509, 510
Räfst med krigstidens jobbare - 510, 511
Reduktionen - 511, 512
Enväldet befästes - 512, 513
Förmyndarräfstens genomförande - 513, 514
Reduktionens genomförande - 514, 515
Om indelningsverket - 516, 517
När Karl XI mönstrade Västerbottens regemente 1694 - 517, 518
Om Karlskronas anläggning - 518, 519, 520, 521, 522
Nytt uppsving för vårt näringsliv. Järnförädling - 523, 524
Silver- och koppargruvor - 524
Det stora judedopet i Tyska kyrkan 1681 - 525
Envåldshärskaren och kyrkan - 526
Straffåtgärder mot sabbatsbrott - 526, 527
Jesper Svedbergs predikan - 527, 528
Fredspolitik - 528, 529
Obduktionen av Karl XI:s lik - 530
Nicodemus Tessin, den store slottsbyggmästaren - 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536
Trolldomsprocesser i Ångermanland och Västerbotten - 536, 537, 538
Trolldomsprocesser i Uppland - 538
Medevi brunn och några andra gamla offerkällor - 538, 539, 540, 541, 542
Aurora Königsmarcks besök i Karl XII:s högkvarter 1702 - 542, 543
Kriget i Östersjöprovinserna efter 1702 - 543, 544
Mazepa - 544
Stämningen inom svenska armén före slaget vid Pultava - 545
Vorsklavisan - 545
Kapitulationen vid Perevolotjna. Ytterligare ett ögonvittnes omdöme - 546
2. Smärre rättelser - 546, 547
3. Smärre tillägg - 548, 549, 550, 551, 552
4. Nya litteraturförteckningar - 552, 553
5. Tillägg till litteraturförteckningarna - 553, 554, 555, 556, 557, 558
6. Nya tillägg till litteraturförteckningarna - 559, 560, 561
    Supplement till band V - 563
    1. Sammanhängande kapitel - 565
Från slaget vid Storkyro 1714 - 565
När Löfving besökte ryska högkvarteret i Åbo - 565, 566, 567
Danska locktoner under kriget 1709 - 567, 568
Stenbocks kurir - 568
En skriftväxling mellan ryska regeringen och paschan i Bender om Mazepa - 568, 569, 570
Den turkiske storvesirens politik gent emot Karl XII - 570
En olycklig sjötransport - 570, 571, 572
Kalabaliken i Bender - 572, 573
Den asiatiska pesten - 573, 574
Tillståndet bland borgerskapet under stora ofreden - 575, 576
Krigets ekonomiska och moraliska verkningar - 576, 577, 578, 579
Från Karl XII:s försvar av Stralsund - 579, 580
Ett par beriktiganden i Tordenskiolds biografi - 581
Orsaken till att de ryska och danska planerna på landstigning i Skåne misslyckades - 581, 582
Sägnerna om de Gathenhielmska sarkofagerna m. m. - 582, 583, 584
Hur Görtz skötte det diplomatiska spelet. Uppgiften om mötet på Loo mellan Peter I och Görtz - 585
Åländska kongressen 1718 - 585, 586, 587, 588
Karl XII:s sista fälttåg - 589
Har Karl XII fallit för en lönnmördares kula? - 589, 590
Närkes siste karolin - 590, 591
Länkarna till det förflutna - 591
Om de Armfeltska karolinernas dödsmarsch - 592, 593
Stora ofredens sista år. Om ryssarnes framfart i Östergötland - 593
Fredsunderhandlingarna med Hannover 1719 - 594, 595, 596
Freden i Nystad - 596, 597
De svenska krigsfångarne i Ryssland - 597, 598
Den svenska skolan i Tobolsk - 598, 599, 600
Ett par fall av oväntad hemkomst från rysk fångenskap - 600, 601
Ryska krigsfångar i Sverige - 601, 602, 603
Rörstrands porslinsfabrik - 603, 604, 605
Olofströms bruk - 606
1731 års riksdagsbeslut angående brännvinsbränning - 607
Ett par typiska episoder för våra mellanhavanden med Barbareskstaterna - 607, 608
Arvid Horn får ett nytt parti mot sig - 609, 610
Karl Gustav Tessin och lantmarskalksvalet 1738 - 610, 611, 612, 613
Amiral Taubes avsked från rådsämbetet - 614
2. Smärre rättelser - 614, 615, 616
3. Smärre tillägg - 616, 617
4. Ny litteraturförteckning - 618
5. Tillägg till litteraturförteckningarna - 618, 619, 620, 621, 622
6. Nya tillägg till litteraturförteckningarna - 622, 623, 624, 625

Project Runeberg, Mon Nov 10 08:15:22 2014 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/sfubon/10/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free