- Project Runeberg -  Sociallagstiftning och socialt arbete i Sverige
(1928) [MARC]
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
K. SOCIALSTYRELSEN

SOCIALLAGSTIFTNING OCH SOCIALT ARBETE I SVERIGE

STOCKHOLM 1928 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 281722

Förord till den elektroniska utgåvan

Boken från 1928 digitaliserades av Projekt Runeberg i oktober 2013.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, iv, v, vi

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, iv, v, vi
Förord - iii
Inledning - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
    1) Naturtillgångar - 3
    2) Viktigare industrier - 10
    3) Befolkningen och dess levnadsstandard - 18
I. Det sociala arbetets organisation - 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
    1) Den statliga socialförvaltningen - 26
    2) Enskilda organisationer - 31
II. Arbetsgivare och arbetare - 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61
    1) Organisations- och avtalsväsen - 34
    Arbetarorganisationer - 34
    Arbetsgivarorganisationer - 36
    Kollektivavtal och arbetskonflikter - 38
    2) Arbetsmarknad och arbetslöshet - 45
    Allmän översikt av arbetsmarknaden - 45
    Arbetsförmedling - 46
    Arbetslösheten och dess bekämpande - 50
    Ut- och invandring - 58
III. Arbetarskydd - 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81
    1) Lagstiftning - 62
    Allmän översikt - 62
    Minderårigas användande - 64
    Kvinnors användande i arbete - 65
    Skyddsföreskrifter mot yrkesfara - 66
    Arbetstidens begränsning - 66
    2) Lagstiftningens tillämpning och övervakning - 68
    Yrkesinspektionen - 68
    Fartygsinspektionen - 74
    Arbetsrådet - 75
    3) Enskilda sammanslutningar och välfärdsanordningar - 76
    Föreningen för arbetarskydd - 76
    Välfärdsanordningar - 77
IV. Socialförsäkring - 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108
    1) Olycksfallsförsäkringen - 82
    2) Sjukkassor - 88
    3) Pensionsförsäkringen - 96
    4) Pensionskassor och andra understödsföreningar - 104
    5) Sjömansförsäkring - 107
V. Hälso- och sjukvård - 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142
    1) Den allmänna hälso- och sjukvårdens organisation - 109
    2) Enskilda organisationer - 115
    Röda korset - 115
    Föreningen för folkbad - 120
    3) Kampen mot folksjukdomarna - 121
    Tuberkulos - 121
    Könssjukdomar - 124
    Tandsjukdomar - 127
    Kräftsjukdomar - 128
    4) Abnormvården - 130
    Sinnessjuka - 130
    Sinnesslöa - 132
    Fallandesjuka - 134
    Vanföra - 135
    Blinda - 137
    Döva och dövstumma - 140
VI. Nykterhetsarbetet - 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156
    1) Den organiserade nykterhetsrörelsen - 143
    2) Nykterhetslagstiftningen - 146
    3) Undervisnings- och upplysningsverksamheten - 154
VII. Offentlig och enskild hjälpverksamhet - 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196
    1) Samhällets fattigvård - 157
    2) Samhällets barnavård - 166
    3) Enskild välgörenhet - 176
    4) Fri rättshjälp - 184
    5) Behandling av asociala samhällsmedlemmar - 186
    Lösdrivarvård - 186
    Alkoholistvård - 188
    Villkorlig dom - 192
    Vård av frigivna fångar - 193
    Behandling av unga brottslingar - 194
VIII. Jord- och egnahemsfrågan - 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214
    1) Jordlagstiftningen - 197
    Lagstiftning angående rätten att förvärva fast egendom - 197
    Arrende- och vanhävdslagar - 199
    Jord- och markupplåtelse - 200
    2) Egnahems- och kolonisationsfrågan - 202
    Egnahemsverksamheten - 202
    Kolonisation å de norrländska kronoparkerna - 207
    Koloniträdgårdsrörelsen - 210
IX. Bostadsfrågan - 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231
    1) Översikt över bostadsförhållandena - 215
    2) Åtgärder för bostäders uppförande - 223
    Det allmännas åtgärder - 223
    Bostadskooperation - 226
    Enskilda arbetsgivares åtgärder - 229
X. Kooperationen - 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241
    Konsumentkooperationen - 233
    Producentkooperationen - 239
XX. Folkundervisning och bildningsarbete - 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269
    1) Folkskoleväsendet - 242
    2) Den högre undervisningen - 247
    3) Yrkesutbildningen - 249
    4) Allmän folkbildning och social utbildning - 258
    Folkbiblioteksverksamheten - 258
    Den populärvetenskapliga föreläsningsverksamheten - 260
    Studiecirklar - 262
    Folkhögskolorna - 263
    Ungdomsorganisationer med kulturella eller sociala syften - 266
    Institutet för socialpolitisk och kommunal utbildning och forskning - 268
XII. Samhällets omkostnader för sociala ändamål - 270, 271, 272, 273, 274
    1) Statens utgifter - 270
    2) Kommunernas utgifter - 272

Project Runeberg, Wed Oct 30 18:36:41 2013 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/socarb/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free