- Project Runeberg -  Soldatens sångbok
(1893-1903) [MARC] [MARC] With: Henric Gyllenram, Teodor Holmberg - Tema: Music, War
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

SOLDATENS SÅNGBOK

UTGIFVEN AF
HENRIC GYLLENRAM
regementschef.
och TEODOR HOLMBERG
direktör för tärna
folkhögskola
.
Pris: inb. 50 öre. Melodihäfte till Soldatens Sångbok säljes särskildt à 1 kr. för inbundet exemplar. SJÄTTE UPPLAGAN. STOCKHOLM FAHLCRANTZ & Co. IVAR HAEGGSTRÖMS BOKTRYCKERI A. B., 1903.

Förord till den elektroniska utgåvan

Soldatens sångbok utkom 1893. Ett exemplar av sjätte upplagan från 1903 digitaliserades i november 2015. Sångerna är författade av ett stort antal olika författare. Sammanställarna av sångboken har vi satt som medförfattare. En egendomlighet är att ordet psalm här stavas salm. Stavningen "fogeln" från 1893 har 1903 moderniserats till "fågeln" (i sång 135). Vi vet inte om upplagorna skiljer sig åt i övrigt.

Melodihäfte till Soldatens sångbok utgavs separat. Exemplaret från 1893 i Linköpings stiftsbibliotek, som enligt Libris-katalogen är det enda i landet, fotograferades av i november 2015.


The above contents can be inspected in scanned images: omslag, titelsida, titelbladets baksida, 125, 126, 127

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - omslag, titelsida, titelbladets baksida, 125, 126, 127
Förord - 3, 4
    I. Salmer och andliga sånger - 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
    Krigssalmer - 5, 6, 7
1. Vår Gud är oss en väldig borg - 5, 6
2. Förfäras ej, du lilla hop - 6
3. Krigsbön (Gud, jag anropar dig) - 6, 7
    Morgon- och aftonsalmer - 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
4. Morgonsalm (Jag lyfter mina händer) - 7
5. Morgonsalm (Befall i Herrans händer) - 8
6. Morgonsalm (Din klara sol går åter opp) - 8, 9
7. Söndagsmorgnen (Hör, i fria rymder skalla) - 9
8. Morgonbön (Haf tack, o Gud, för hvilans stund) - 10
9. Morgon mellan fjällen - 10
10. Morgonsalm (Min gärning nådigt skåda) - 11
11. Morgon- och aftonsalm (I Herrans hand jag lämnar mig) - 11
12. Morgon- och aftonbön (Dig, Jesu, vi åkalla) - 12
13. Morgon- och aftonsång (O Gud, till dig med hopp jag flyr) - 12
14. Aftonsalm (Din sol går bort, men du blir när) - 12, 13
15. Aftonsalm (Så går en dag än från vår tid) - 13
16. Aftonsalm (Gud, lär mig dock besinna) - 13, 14
17. Aftonsalm (Nu denna dag förliden är) - 14, 15
18. Aftonsalm (Uti din vård, o Fader blid) - 15
19. Aftonhymn (Villsam är vägen) - 15, 16
    Högtidssalmer - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
20. Julsalm (Si, natten flyr för dagens fröjd) - 17
21. Julsalm (Nu segrar alla trognas hopp) - 17, 18
22. Julsalm (Ack, Herre Jesu, hör min röst) - 18
23. Julsång (O du saliga, o, du heliga) - 19
24. Julsång (Härlig är jorden) - 19
25. Mitt hjärtas tankar ila - 20, 21
26. Påsksalm (Upp min tunga, att lofsjunga) - 21
27. Påsksalm (Hvad ljus öfver griften) - 21, 22
28. Salm på Kristi himmelsfärdsdagen (Till härlighetens land igen) - 22
29. Pingstsalm (Kom, Helge Ande, till mig in) - 23
30. Pingstsalm (Kom, sannings Ande, vittne bär) - 23
    Andliga sånger af blandadt innehåll - 24, 25, 26
31. Sommaren (Din klara sol, o Fader vår) - 24
32. Sommarsång (Besinna, min själ) - 25
33. Bön (Fader, vi bedje dig) - 25, 26
34. O land, du sälla andars land - 26
    II. Fansånger - 27, 28, 29, 30
35. Fansång (Framåt, framåt på ljusets bana) - 27
36. Fanmarsch (Stå stark, du ljusets riddarvakt) - 27
37. Upp med fanan, duken blå - 28
38. Fansång (Hell dig, vår fana) - 28, 29
39. Flaggsång (Sverges flagga, stolta, ärorika) - 29, 30
40. Fansång (Den ed, jag svurit fanan) - 30
    III. Fosterländska sånger - 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58
41. Ur svenska hjärtans djup - 31
42. Du gamla, du friska - 31
43. Vårt land, vårt land, vårt fosterland - 32
44. Hell dig, du höga Nord - 32, 33
45. Härliga land - 33
46. Till Sverige (Sverge, Sverge! Framför allt på jorden) - 33, 34
47. Bön för fäderneslandet (Konung och rike) - 34, 35
48. Fäderneslandet (Fädernesland, hvars härliga minnen) - 35
49. Till Sverge (Vet rätt din lycka njuta) - 35
50. Till Sverge (O Sverge, våra fäders och våra hjärtans land) - 36
51. Hemlandet (I glädje och smärta du är mig så kär) - 36
52. Du ärans hem, du höga Nord - 36, 37
53. Jag vet ett land, där himlen omkring fjällen - 37, 38
54. Norrland (Jag vet ett land, där tysta stjärnekvällen) - 38
55. Dalkarlasång (Jag vet ett land, långt upp i högan Nord) - 39
56. Västmanna-Dalasång (Vivant Västmannias) - 39, 40
57. Värmland (Ack, Värmeland, du sköna) - 40, 41
58. Södermanländingens sång (Känner du landet, det härliga, rika) - 41, 42
59. Sång till hembygden (Hembygdens ängder, Östgöta marker) - 42, 43
60. Sång till Skåne (Skåne, land för våra fäder) - 43, 44
61. Till tings! Till tings! - 44, 45
62. Vikingabalk (Nu han sväfvade kring) - 45, 46
63. Sten Sture d. y. (Herr Sten, den unge Sture) - 46, 47
64. Dalkullands visa om Gustaf Vasa (Hvar markens ros skall vissna) - 47
65. Vid Lützen d. 6:te nov. 1632 (Hvems är den häst, som där ses springa) - 48
66. Slaget vid Helsingborg (Kung Fredrik i Danmark han satt på sin stol) - 48, 49
67. Karl XII (Kung Karl den unge hjälte) - 49, 50
68. Karl XII vid Holofzin (Kung Karl med blixt och dunder stod) - 50, 51
69. Sinclairsvisan (Sist när på ljuflig blomsterplan) - 51, 52, 53, 54, 55, 56
70. Se, öfver dal och klyfta - 56, 57
71. Det gamla Göta lejon hvilar - 57, 58
72. Kung Oskars valspråk (Bjöd så i Tule en konungased) - 58
    IV. Marscher, soldat- och beväringssånger - 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96
73. Hör oss, Svea! Moder åt oss alla - 59
74. Låt dina portar upp - 59, 60
75. Fältsång (När Nordens ovän hotar) - 60
76. Hell vårt land! (Ja, hell vårt land) - 60, 61
77. Marsch (När ditt bröst slår af fröjd) - 61
78. Fosterlandssång (O fosterland, hur ömt jag älskar dig) - 61, 62
79. Marsch (Till vapen, män uti Nord) - 62
80. Hurra för Sverge! (Hurra för Nordens länder) - 62
81. Svensk krigsmarsch (Till vapen upp! Guds egen stämma) - 63
82. Stenbockesn marsch (Marsch, bussar, gån på) - 64
83. Vasa-marsch (I högan Nord vår vagga stod) - 64, 65
84. Gud med oss (Ljöd »Gud med oss» på Narvas hed) - 65, 66
85. Marsch (I Norden växer en ädel stam) - 66
86. Orsamarsch (Mandom, mod och morske män) - 66
87. Marsch för Södermanlands regemente (Framåt, kamrater! Hör musikens toner) - 67
88. Skånske soldatens sång (För konung och fädernesland vi oss öfva) - 67, 68
89. Marsch för skåningarna (Igenom häfden strålar han klar) - 68, 69
90. Infanterisång (När hornet smattrar, trummorna gå) - 69
91. Skyttemarsch (Framåt, I stridbare män) - 70
92. Kavallerisång (Låt vår lätta, raska, modiga tropp) - 71
93. Artilleristens ed (Ur grufvans svarta schakt) - 71
94. Sång för svenska flottan (Hell dig, vårt fädernesland) - 71
95. Finska rytteriets marsch i slaget vid Lützen 1632 (Den snöiga Nord är vårt fädernesland) - 72
96. Björneborgarnes marsch (Söner af ett folk, som blödt) - 72, 73
97. Soldatvisa från 30-åriga kriget (I Finnland där åto vi rofvor och gröt) - 73, 74
98. Ryttmästar Silfverlod (I låga ryttartorpet vid höga Hunneberg) - 74, 75, 76
99. Drabanten Gustaf Örn (Kung Karls bedrifter flögo) - 76, 77
100. De två dragonerna (Stål så hette en, den andra) - 78, 79, 80
101. Visa om tyska fälttåget 1813 (Karl Johan beordrar oss bröder i fält) - 81, 82, 83, 84
102. Soldatvisa från 1848 (Å efter vi nu setter i stugan o här me' fre') - 84, 85
103. Svensk soldatsång (För frihet, fädernesland och kung) - 86
104. Svensk soldatmarsch (För konung och för fosterland) - 87
105. Den svenske soldaten (Soldaten han älskar sin kung och sitt land) - 87, 88
106. Krigarens dröm (Krigarn hvilar sig i mark och skog) - 88
107. Soldatsång (Sjung lustigt, bröder, hopp falleralla) - 88, 89, 90
108. Soldatsång (Tolfte regementets trogna soldater) - 90
109. Soldat-trall utan ord (Se nothäftet) - 90
110. Huskvarnamarschen (Se nothäftet) - 90
111. Soldatmarsch A. B. C. (Se nothäftet) - 90
112. Soldatvisa (Jag är en ung och rask soldat) - 91
113. Soldatvisa (När fienden kommer, jag tänker som så) - 91
114. Soldatvisa (Jag ej vill blifva hemma) - 91, 92
115. Soldatsång (Nissaryd och Draryd) - 92
116. Beväringssång (Friskt slår vårt hjärta) - 92
117. Lilla rekryten (Den, som dväljs bland knektars skara) - 93
118. Beväringsvisa (Till slätten jag drager så gladlig) - 93, 94
119. Beväringsmarsch (Hej, flickor små, se nu) - 94
120. Beväringsvisa (Farväl, I vänner alla) - 94, 95
121. Visa om, huruledes Jan Erssa i Trygghult skötte försvaret (Jan Erssa, bonde, var stark) - 96
    V. Vid bivuaken och i kamratkretsen - 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124
122. Sång i skogen (Skogen står tyst) - 97
123. Jägaresång (När solen går upp öfver skogens bryn) - 97
124. Jägaresång (Vilda, mäktiga sinne, njut) - 98
125. Jägarevisa (Och jägarn med sin gröna tröja) - 98, 99
126. Dåne liksom åskan, bröder - 99
127. Ej för en ytlig gammans - 100
128. Väl liten är vår skara - 101
129. Var frisk och glad och blomstra ung - 101, 102
130. Hvem är, som ej vår broder minns - 102
131. O yngling, om du hjärta har - 102, 103
132. O, låtom oss svärja - 103
133. Vintern rasat ut bland våra fjällar - 103
134. Vårvindar friska leka - 104
135. Vårsång (Glad såsom fågeln i morgonstunden) - 104, 105
136. Hvila vid denna källa - 105, 106
137. Storm och böljor tystna re'n - 106, 107
138. Upp, Amaryllis - 108
139. Hör, hur härligt sången skallar - 108, 109
140. Till Österland vill jag fara - 109
141. Stilla skuggor breda sig i kvällen - 109
142. Den gamle krigarn till sin son (Se här, mitt svärd jag lämnar dig) - 110
143. Soldaten och hans flaska (Kom, hjälp mig ned ur vagnen här) - 110, 111
144. Korpen och räfven (Det satt en gång uti ett träd en korp) - 111, 112
145. Bremsen (Å bremsen han for te Permäss) - 113, 114
146. Alundavisan (Gossen min bor i Alunda by) - 114, 115
147. Och gossen gick sej ut i morgonstund - 115
148. Jungfrun och sjömannen (Det gick en jungfru uti en hage) - 116
149. Å jänta å ja - 116, 117
150. Vingåkersrosen (Skön Anna var Lasses dotter i byn) - 118, 119
151. Äfventyret i skogen (Det kommer en ryttare uti galopp) - 119, 120
152. Tänker du, att jag förlorader är - 120
153. Vi ska ställa till en roliger dans - 121
154. Visa (Det var en afton, jag var så glader) - 121
155. Visa (Jag sjunger hi, och jag sjunger hej) - 121, 122
156. Källan sprang ur jordens barm - 122
157. Det står ett ljus i Österland - 123
158. På vandring (På jorderingen det finnes ingen) - 123
159. Fjärran han är från de leende dalar - 124
160. En gång i bredd med mig - 124
Förlagets reklam - 127, 128
Melodihäfte till Soldatens sångbok

Korrstaplar / Proof bars for subvolumes

melodi


Project Runeberg, Fri Nov 27 17:54:59 2015 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/soldsang/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free