- Project Runeberg -  Solidaritet: Organ för den syndikalistiske Arbejderbevægelse i Danmark /
1:4

(1925)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

4. Side

Nr 1

Arbeiderens

Organisering

—o—

Det er en Kendsgerning, at
med de nuværende
Organisationer. vil Arbejderne ikke
kunne erobre Magten over
Samfundsforholdene, eller faa disse
ændret til sin Fordel, trods det,
at saa godt som alle Arbejdere
i Danmark er organiserede, og
som saadan skulde have de
stor-ste Betingelser for at kunde
ændre det nuværende til en for
Arbejderen retfærdig
Samfundsordning. Vi staar, skont
talmæssigt stærkt, saa svagt som ingen
Sinde, svage, fordi
Organisationerne har bunden sin Magt ’i
retslige Lænker hos Kapitalen,
har overgivet statistisk Bureau
Myndighed til at bestemme
Arbejdernes Lon og dermed
Levefod, afslutter Overenskomster,
som Arbejderen kun har ringe
Indflydelse paa, og holder disse
i Uvidenhed om de faktiske
Forhold. Hvorlænge vil
Arbejderen endnu beholde et System og
en Organisering, som kun kan
blive en Marsch paa Stedet, en
Marsch med Fattigdom og
Elendighed for saa mange
Kammerater. Naar l véd, at kun
Arbejdernes Organisering i
Kamporganisationer kan ændre dette
System, og det véd I, som da
ævner at tænke, da skulde Skridtet
jkke være svært at tage, til at
{organisere Eder, paa en Maade,
^ er Arbejderen værdig, ikk?
•■s^glzn nu efter faglig Stolthed,
og mere beregnet paa Erobring
af Palamentet end
Arbejdspladsen.

Dem i Parlamentet skal nok
sorge for at klare sig og giver
Pokker i dem, som lider under
Systemet, derfor er der ogsaa
kun én Vej for Arbejderen at
gaa: at tage Magten paa
Arbejdspladsen, og saa hoste den
store Fordel, som det
uvægerlig maa blive.
Socialdemokraterne med flere siger: stem paa
os, saa skal alt blive herligt og
godt, vi skal nok ordne Eders
Sager og pleje Eders Interesser,

saa I kan være tjent med det,
I behover intet at foretage jer,
andet end sætte dette lille Kryds
paa Stemmeseddelen. En stor
Del Arbejdere er da bleven’klar
over, at dette er en forbandet
Logn, og kun Gogl — Bluf og
Svindel; men dette er ikke nok
at have mistet Troen, disse maa
nu være med til et virkeligt
revolutionært Fag brenmgsarbejde
som nok skal vise sig at bære
Frugter for Arbejderklassen, her
hjælper ikke store Ord og
tomme Fraser, men kun Oplysning
og Arbejde for at fore de
revolutionære syndikalistiske
Idéer ud i Livet, saadan at disse
kan blive til Virkelighed. Forst
revolutionere Fagbevægelsen fra
at være Forsikringskasser og lig
Nul, til at blive en Magtfaktor i
Klassekampen, hvor Parolen
maa være: Kamp mod
Kapitalens Magt over Arbejderen,
Produktionen og Jorden. Men for
at naa dette, maa vi forst fore
Kampen mod Fagbevægelsens
nuværende smaaborgerlige
Formaal og forældede
Organisationsformer med dens reakt
onæ-re Styreform, den vaklende
Taktik med glidende Lonskala og
lammende Overenskomster,
dette er en Betingelse og
Nodven-dighed for at rejse Kampen mod
selve Lønsystemet, og for
Overtagelse af Samfundsmagten. For
at vilde overtage Magten, maa
Arbejderen ogsaa organisere sig
med dette Formaal ved at skabe
sig Kamporganisationer," som er
sin Opgave voksen, og dette kan
jkun blive gennem Bedriftsraad
1jg lnd-jstrifbrbund, s^^J-ende
tilden kapitalistiske, tekniske og
industrielle Udvikling; thi før
Organisationerne er som de skal
være nu, ikke som de skulde
være for 50 Aar siden, nytter
det ikke at gøre sig Haab om at
kunde bekæmpe en
velorganiseret Kapitalistgruppe, eller
fratage denne sin Magt over
Arbejderen. Mod haardt hjælper ikke
vakkelvaaren og Blødsødenhed,
men kun haardt, derfor skal
Arbejderen lære at bruge Midler i
Klassekampen, saa den
kapitalistiske Magt skal komme til at
skælve i sin Grundvold, saa

Tii Kamp mod dei iiuide Rædselsuælde

i Spanien

-o—

_Abonner paa „Solidaritet."__

Lokilporto
S Øre
Udenbyi 10 Øre
sende» I aaben

Til Kuvert

Solidaritets Ekspedition

Landemærket 4 1

K.

Forhandl „Solidaritet" ved din Organisations Møder.

Til

Lokalporto
5 Øre
Udenbys 10 Øre
sendes I aaben
Kuvert

Solidaritets Ekspedition

Landemærket 4 1

K

Kammerater!

Det spanske Proletariat har
begyndt en heroisk Kamp mod
Primo de Rivieras
Blodherredomme.

1 Barcelona, Spaniens
revolutionære Hjerte, er der udbrudt
en Rejsning blandt Arbejderne,
som har fort til blodige
Sammenstod med
Militærkamarilla-en. Disse Kampe er
Forpost-fægtninger til den kommende
spanske Revolution.

Den herskende Militarisme
har ogsaa denne Gang sejret
over Proletariatet. Medens
Barcelonas Gader endnu dampede
af Blod efter de første Kampe,
slog Despoternes Hævn ned paa
de modige Revolutionære.

Det hvide Rædselsvælde har
begyndt sit Arbejde og slaar ned
paa den proletariske
Revolutions bedste Sønner.

Militærdomstolene er atter
traadt i Aktion under Martinez
Anidos Ledelse. Masser af
Dødsdomme forkyndes og
fuldbyrdes. Mange kendte og
hengivne Forkæmpere for
Revolutionen er allerede sendt i
Do-den, og mange andre trues af
samme Skæbne.

Ved Grænsen i Pyrenæerne
er de spanske Revolutionære
grebet af den kapitalistiske
Republik, Frankrigs Politiknægte,
~†g Utyiy "Jef^Ttil det spajiske
Blodv;elde.f >

Paany er det spanske
Proletariat ført ind paa Lidelsens Vej,
som de i det sidste Aar saa ofte
har været tvungen til at vandre
under Reaktionens Pisk.
Blomsten af Spaniens revolutionære
Proletariat er knust.
Proletar-blod udgydes, Fængsler,
Tugthuse og Fangeanstalter fyldes
med Lidelser og Raab af For-

deres Lakajer vil komme til at
hoje sig for Arbejderens
retfærdige Krav, som hidtil har været
rene Smaatterier i Forhold til
deres Pligt, at kræve som
Producenter og Mennesker, hvad vilde
Overklassen ined sit Militær og
Skrammel være ved Siden af en
Arbejderklasse, som forstod sin
Betydning som Producenter i
Samfundet, lærte at bruge
Midler som Sabotage og direkte
Aktion, og hvis ikke dette slog til,
da at feje deres Tyraner og
Undertrykkere til Side, for selv at
spænde for og styre mod det
retfærdige socialistiske Samfund,
for intet er vel mere rigtige
end Karl Marx’ Ord, at:
Arbejderen har intet at tabe, men en
Verden at vinde, derfor er det
vor Pligt som Arbejdere, at være
aktiv i Kampen mod
Slavesystemet, som kun forandres ved,
at der reageres mod det
Bestaaende. Brug din Magt gennem
industriel Organisering og direkte
Aktion, i Parlamentet er vi
Konger; men endnu er vi .Slaver paa
Arbejdspladsen!

H. L.

baiideiser fra levende
begravede. Kvinder og Bom græder
over sine Mænd og Fædre. •

Proletarer i alle Lande! Hor
disse Smertens Raab, hor paa
Opfordringerne fra vore modige
og ulykkelige Kammerater!

Endnu er de Udbvttedes og
Undertryktes Kamp paa den
anden Side Pyrenæerne ikke
indstillet for altid. Den vil blive
taget op og fort videre, indtil
det forbandede Rædselsvælde
bliver slaaet ned.

I Dag rettes Opfordringen
Eder! Lad ikke Bodlerne
uforstyrret faa Lov at fortsætte
med deres blodige Haandværk!
Organiser en Boykot mod alle
spanske Produkter. Los intet
Skib med Varer fra Spanien!
Producer ingen Varer for
Spanien og transporter ingen Varer
til dette Land.

Organiser
Massedemonstratio-overalt, hvor saadant er muligt
som Protest mod det
forbryderiske Vold, der oves mod de
spanske Kammerater.

Arbejdere i Frankrig! Tillad
ikke Eders Regering at
udlevere vore spanske Klassebrodre
Ri-re vore spanske Klassebrødre til
Rivieras Bodler! Tving det
herskende Bourgeoisi til at frigive
de fangne Spanier! Vern om
Asylretten! Sørg for at ingen

spansk Revolutionær falder i
Hænderne paa de spanske
(irænsemvndigheder. Vis Eder
værdige til de Forhaabninger,
som de lidende spanske Brodre
stiller til Eder!

I alle Lande maa Raabet lvde:
Frihed for vore Brodre i
Spanien !

Ned med det blodrige
Bod-delvælde!

Ned med det hvide
Rædselsvælde!

Internationale
Arbejder-Assn-ciationens (I A. A ) Sekretariat

Medlemmerne

erindres om den ordinære
Generalforsamling, der afholdes
Torsdag den 15. Januar, samt
Medlems- og Diskussionsmødet
Torsdag den 29. Januar, begge
Gange Kl.8 i Kommunekælderen.

Revolutionært Arbejderforbund.
Styrelsen.

Gartner- og GarineriarDejflernes Klud

afholder Generalforsamling
Lørdag d. 24. Januar Kl. 8 i Cafe
„du Lac". Styrelsen.

„Solidaritet" kommer en
Gang om Maaneden og koster
35 Øre Kvartalet.

Bemærk? w

Kontorerne og Ekspeditionen,
Landemærket 4aabnes ikke
før Tirsdag d. 13. Januar,
indtil da foregaar Ekspeditionen
fra M. Sørensen, Murergade 2

Revolutionært
Arbejderforbund.

Kontor:
Landemrv!:et 4

Lier den sundihalistiske Beuægeises
Teorier og Organisaiionslormer at hende!

Læs den syndikalistiske Literatur!

Paa „Solidaritets" Ekspedition kan, saalangt
Oplaget strækker faas følgende Bøger og Pjecer:

Carl O. Tangen:

Rudolf Rocker:

Tom Mann:

G. H. son Holmberg:

I Albert Jensen:

I ,

/. /. Ipsen:

Chr. Christensen:
P. Aisjinov:

Den syndikalistiske Organisation ... Kr. 0,30

Akkordsystemet......................................- 0,30-

Ned med Vaabnene, sænk Hamrene. - 0,30

Socialdemokrati og Anarkisme............- 0,15

Hvorfor jeg er Syndikalist....................- 0,50

Syndikalismen........................................- 1,50

do. indb................................- 2,50

Bolchevisme — Syndikalisme............- 1,50

do. indb. . - 2,50

Breve fra Utopister................................- 0,50

Valgdagssvindel......................................- 0,30

Arbejderne og Børneflokken................- 2,00

De ukrainske Bønders Frihedskamp.

(Machno-Bevægelsen)............................- 2,50

Hvordan bør Fagorganisationen
omlægges? Arbejdernes føderative Klas-

sekampsorganrsation..............................- 0,50

„Allarm", (Organ for norsk
syndikalistisk Federation), udkommer hver

Uge...............,.:........................- 0,25

- Køb - Læs - Spred -

syndikalistisk Literatur.

Revolutionært Arbejderforbunds
Oplysningsudvalg.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri Feb 4 16:33:06 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/solidarit/0004.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free