- Project Runeberg -  Svensk söndagsskolsångbok för hem, skolor och barngudstjänster
(1929) [MARC]
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

SVENSK
SÖNDAGSSKOLSÅNGBOK

FÖR HEM, SKOLOR OCH
BARNGUDSTJÄNSTER

STOCKHOLM
NYA BOKFÖRLAGS AKTIEBOLAGET

STOCKHOLM
ERNST WESTERBERGS
BOKTRYCKERI A.-B.
1929


Förord till den elektroniska utgåvan

Detta är Projekt Runebergs digitala faksimilutgåva av 1929 års utgåva av Svensk söndagsskolsångbok för hem, skolor och barngudstjänster. Mer om verket kan man läsa här i förordet samt i svenska Wikipedia. Boken scannades i mars 2005.

Det alfabetiska registret anger felaktigt att "Herre, se en liten skara" skulle vara psalm 88 på sidan 10. Det skkulle stått psalm 8. Det finns några små stavfel, men de är försumbara och har inte korrigerats. Författarnas namn anges inte, men däremot nästan genomgående kompositörernas namn. Ibland anges också årtal för tonsättningen. Sångernas indelning i grupper för vid vilka tillfällen de enskilda sångerna passar att sjunga är i nummerordning, men eftersom en melodi i många fall kan användas till flera texter så följer inte sångnumreringen sidnumreringen. Varje text som hör till en bestämd melodi hittas därför tillsammans med första gången melodin ifråga presenteras.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, titelbladets baksida, 310

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, titelbladets baksida, 310
Förord - 3, 4
Alfabetiskt register - 311, 312, 313, 314
Melodiregister - 315, 316, 317, 318, 319, 320
I. Inlednings- och samlingssånger - 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
    1. Hela världen fröjdes Herran - 5
    3. Jesus, du min fröjd och fromma - 5
    2. Jag lyfter mina händer - 6
    3 = 1 - 6
    4. Herre, samla oss nu alla - 7
    5. Som daggens pärlor glöda - 8, 9
    6. Här samlas vi - 9
    7. Herre, se din unga skara - 10
    8. Herre, se en liten skara - 10, 11
    9. Herre Jesus, värdes skåda - 11
    9 = 8. - 11
    10. Jesus, öppna du vårt öra - 12
    11. Fort skynden alla - 12, 13
    12. Nu skynden alla. 12 = 11. - 13
    12 = 11 - 13
    13. Jag älskar söndagsskolan - 14, 15
    118. Jag ville likna Jesus - 15
    14. Här med fröjd ännu en gång - 16, 17
    15. Med glättigt mod - 18, 19
II. Guds makt och härlighet - 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
    16. Höga majestät, vi alla - 20
    293. Oss välsigna och bevara - 21
    17. Mäktig är Herren - 21
    18. Härlig är jorden - 22
    19. Vem gjorde skyn så klar och blå - 23
    20. Den underbara världen - 24
    21. Kom, hör min vackra visa - 24, 25
    22. Dig, Herre Gud, är ingen. (Se även n:o 25.) - 26, 27
    90. O, dag av frid och vila. (Se även n:o 5.) - 27
III. Guds kärlek och omsorg - 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
    23. Så älskade Gud världen all - 27
    24. Guds kärlek är det största - 28, 29
    179. Re'n bådar morgonstjärnan - 29
    25. Gud älskar utan like - 30
    133. Du ömma fadershjärta - 30, 31
    26. O, sök ej hjälp hos andra - 31
    99. Vem älskar väl som Jesus - 31
    27. I en djup, oändlig skog - 32
    155. Dyre Jesus, led du mig - 32
    28. I korpungar små - 33
    29. Kärlek från vår Gud - 34
    30. Jag kan icke räkna dem alla - 35
    31. Hav tack, du käre Herre - 36, 37
    114. Var trogen i det lilla - 37
    252. Bred dina vida vingar - 37
IV. Advents- och julsånger - 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61
    32. Hosianna - 38, 39
    33. Gå, Sion, din konung att möta - 40
    34. Gläd dig, du Kristi brud - 41
    35. Hell dig, du härliga julafton, klara - 42, 43
    36. Förlossningen är vunnen - 44
    37. Var hälsad, sköna morgonstund - 45
    38. Lyssna, hör, i stilla natten - 46, 47
    224. Låt din Gud bestämma vägen - 47
    39. Se, natten flyr för dagens fröjd - 48
    149. Ack, Herre Jesus, hör min röst - 48
    40. O du saliga - 49
    41. När juldagsmorgon glimmar - 50
    49. När juletid är inne - 50
    42. Ett barn är fött - 51
    43. Det är en ros utsprungen - 52
    44. När Jesusbarnet låg en gång - 53
    45. En är gåvan framför andra - 54
    46. Det är högtid igen - 55
    47. Fröjdas vart sinne - 56
    48. Nu tändas tusen juleljus - 57
    48 = 41 - 57
    50. Gläns över sjö och strand - 58, 59
    51. Stilla natt, heliga natt - 60
    52. Härlig är den himmel blå - 61
V. Jesu person och namn - 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71
    53. Se, Jesus är ett tröstrikt namn - 62
    147. O Jesus Krist, dig till oss vänd - 62
    164. I Jesu namn till bords vi gå - 62
    54. Jag vet ett namn så dyrt och kärt - 63
    55. Tag det namnet Jesus med dig - 64
    56. Jesus kom från himlen ned - 65
    151. Milde Jesus, var oss när - 65
    57. O kom, låt oss sjunga om Jesus - 66
    58. Högtlovat vare Jesu namn - 67
    59. Låt mig fä höra om Jesus - 68, 69
    60. Jesus älskar mig, jag vet - 70, 71
    61. Jag vet, att Jesus har mig kär - 71
    219. Ett litet fattigt barn jag är - 71
VI. Jesu lidande - 72, 73, 74, 75, 76
    62. Guds rena Lamm, oskyldig - 72
    63. Du går, Guds lamm, du milda - 72
    63 = 62 - 72
    64. Du bar ditt kors, o Jesus mild - 73
    65. Han på korset, han allena - 74
    153. Jesus, gör mig så till sinnes - 74, 75
    66. Jesus för världen givit sitt liv - 75
    67. Jesus, du mitt liv - 76
VII. Påsksånger - 77, 78, 79, 80, 81, 82
    68. Upp, min tunga - 77
    69. Vad ljus över griften - 78
    70. Du segern oss förkunnar - 79
    71. Vid gryende dag - 80
    72. Uppstånden är vår Herre Krist - 81
    76. Uppfaren är vår Herre Krist - 81
    73. Sjung hans lov - 82
VIII. Kristi himmelsfärd - 83, 84
    74. Jesus, som farit dit upp - 83
    75. Till härlighetens land igen - 84
    76 = 72 - 84
IX. Den helige Ande och hans verk - 85, 86, 87, 88, 89
    77. Nu är det pingst - 85
    215. O Gud, som haver barnen kär - 85
    78. Helge Ande, ljuva - 86
    95. Här en källa rinner - 86, 87
    207. Fader, från det höga - 87
    216. Läs i Bibeln kära - 87
    79. Kom, helge Ande, till mig in - 88
    80. När pingstens dag begynte gry - 89
X. Guds ord - 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97
    81. Helga Bibel, Herrens ord - 90
    82. Vår dyrbara Bibel - 91
    83. Uti Bibeln finns en skatt - 92, 93
    176. Är du glad, av hjärtat nöjd - 93
    84. Omkring ditt ord, o Jesus - 94
    130. Så tag nu mina händer - 94
    85. Jesus, dig vi nu åkalla - 95
    86. Ungdom, som går ut i världen - 96
    87. Ditt ord, o Jesus, bliva må - 97
XI. Sabbatsdagen - 98, 99, 100, 101
    88. Sabbatsdag, hur skön du är - 98
    89. Tack, o Jesus, att du låter - 99
    90 = 22 - 99
    91. Så skön är ej den friska vår - 100, 101
XII. Frälsningen i Kristus - 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
    92. När jag ser i Guds bok - 102, 103
    199. Det blir något i himlen - 103
    93. Den store läkaren är här - 104, 105
    94 Stilla, ljuvlig, underbar - 106, 107
    95 = 78 - 107
    96. Ofta i kvällens - 108
    97. Vem som helst - 109
    98. Lever du det nya livet - 110, 111
    99 = 26 - 111
XIII. Inbjudningssånger - 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
    100. Jesus, full av kärlek, ropar - 111
    101. Jag vet en port, som öppen står - 112, 113
    102. Skynda till Jesus, Frälsaren kär - 114, 115
    103. Lämna dig helt åt Jesus - 116, 117
    104. Kan du giva ditt hjärta för tidigt åt Gud - 117
    105. Giv din ungdomsdag åt Jesus - 118
    106. I den ljusa morgonstunden - 118, 119
    120. Jesus hjärtat vill jag giva - 119
    107. I jublande vårdag - 120, 121
    279. Du gamla, du fria - 121
    108. Medan allting ler och blommar - 122
    109. Ungdom i världen - 123
    160. Herre, mitt hjärta - 123
    110. Var är mitt vilsna barn i kväll - 124, 125
XIV. Jesu efterföljelse - 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142
    111. Vaka, själ, och bed - 125
    112. Låt synden ej råda - 126
    113. Värj din tro - 127
    114 = 31 - 127
    115. Om någon till ont mig locka vill - 128
    116. Gud, i mina unga dagar - 129
    117. Vi äro väl ringa - 130, 131
    118 = 13 - 131
    119. Jag bär min synd till Jesus - 132, 133
    121. Jag är ej mer min egen - 133
    120 = 106 - 133
    121 = 119 - 133
    122. Är jag en solglimt för Jesus - 134, 135
    123. Jesus jag följer - 136
    124. Jesus, Jesus, han allena - 137
    232. Tack, o Gud, att du mig givit - 137
    125. Gode Jesus, låt mig vara - 138
    126. I livets vår hur skönt att få - 139
    233. O gode Gud, jag tackar dig - 139
    127. Frälsare, tag min hand - 140
    128. Dyraste Jesus, dig vill jag älska - 141
    129. O Jesus kär, jag vill, jag vill - 142
XV. Guds barns glädje och trygghet - 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157
    130 = 84 - 142
    131. Vår Gud är oss en väldig borg - 142, 143
    132. Gud låter sina trogna här - 144
    177. Din spira, Jesus, sträckes ut - 144, 145
    133 = 25 - 145
    134. Tryggare kan ingen vara - 145
    135. Vår fasta klippa Herren är - 146, 147
    136. Säll är den som sina händer - 148, 149
    137. Jag lyfter mina ögon upp till bergen - 150
    138. Jag vet, var jag min styrka har (Se även nr 126.) - 151
    139. Blott en dag, ett ögonblick i sänder - 152, 153
    140. Min framtidsdag är ljus och lång - 153
    141. Hela vägen går han med mig - 154, 155
    142. Som fåglar små - 155
    143. Var ej bekymrad, vad än må ske - 156, 157
XVI. Böne- och lovsånger - 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191
    144. O Gud, all sannings källa - 158, 159
    145. Giv oss, o Gud, din Ande god - 159
    146. Helige Fader - 160
    206. Saliga de, som ifrån världens öden - 161
    276. Fader i höjden över fader alla - 161
    147 = 53 - 161
    148. Gode Herde, led och bär oss - 162
    150. O Jesus, jag längtar att helt bliva din - 162, 163
    151 = 56 - 163
    152. O Jesus, se i nåd till mig - 164
    218. Se, mild och ljuvlig Herden står - 165
    285. Välsignat är det hem förvisst - 165
    153 = 65 - 165
    154. Herre, tag du in mitt sinne - 166, 167
    178. Evigt strålar Faderns kärlek - 167
    155 = 27 - 167
    156 A. Jesus kär, gå ej förbi mig - 168
    156 B. Jesus kär, gå ej förbi mig - 169
    157. Fader, du som från din himmel - 170
    158. Du, som av kärlek varm - 171
    159. Jesus, du som blodet har gjutit. - 172, 173
    160 = 109 - 173
    161. Herre, låt ingenting binda - 174
    162. Herre, se från det höga - 175
    163. Glöm aldrig bönens timmar - 176
    164 = 53 - 176
    165. Allena Gud i himmelrik - 177
    166. Jublen, I himlar - 178
    167. Upp, alla verk, som Gud har gjort - 179
    168. Upp, själ, och sjung - 180
    246. Vi tacka dig - 180
    169. Upp att Jesus prisa - 181
    170. Min själ, upp att lovsjunga Herren - 182, 183
    171. Guds ära vi sjunga - 184
    172. Stäm in i änglars kor - 185
    173. Kom, låtom oss pà barnavis - 186, 187
    174. Blott om Jesus vill jag sjunga - 188, 189
    230. Vem skall sjunga, om ej barnen - 189
    175. Det är saligt på Jesus få tro - 190, 191
    176 = 83 - 191
    194. Till det härliga land ovan skyn - 191
XVII. Missionssånger - 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211
    177 = 132 - 191
    178 = 154 - 191
    179 = 24 - 191
    180. Så långt som havets bölja går - 192
    181. Lev för Jesus - 193
    182. Väldigt går ett rop - 194, 195
    183. Lyft den högt, den vita fanan - 196, 197
    184. Till verksamhet för Kristi skull - 197
    185. Rädda de döende - 198
    186. Tänk, vilken underbar nåd av Gud - 199
    187. Så den ädla säden - 200, 201
    188. Gyllne fält för vinden vaja - 202, 203
    189. O, säg ett ord om Jesus - 204, 205
    272. Vad är all lust på jorden - 205
    190. Gör det lilla du kan - 206, 207
    191. Ringa vattendroppar - 208
    192. Jag ville vara en liten stråle - 209
    193. Ack, saliga dag - 210, 211
XVIII. Hemlandssånger - 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223
    194 = 175 - 211
    195. Ack, saliga hem hos vår Gud - 212, 213
    196. Det finns ett hem - 213
    197. Vem är den stora skaran där - 214
    198. Vem är skaran - 215
    199 = 92 - 215
    200. Omkring Guds tron - 216
    201. Där uppe ingen död skall vara - 217
    202. O, hur saligt att få vandra - 218, 219
    203. Få vi alla en gång mötas - 220, 221
    204. Jag är en pilgrim här - 221
    205. Jag är en gäst och främling - 222, 223
    206 = 146 - 223
XIX. Barndoms- och ungdomstiden - 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244
    207 = 78 - 223
    208. Välsigna och beskydda - 224
    209. Jesus älskar barnen små - 224, 225
    210. Lilla barn, ack, lyft ditt öga - 225
    235. Flitig var, och du skall vinna - 225
    211. Jag är ett litet, litet lamm - 226
    212. Jag är Jesu lilla lamm - 227
    213. Jag är ej för liten - 228
    214. Jesus, lär mig bedja - 228
    217. Högt ifrån sin himmel - 228
    214 = 213 - 228
    215 = 77 - 228
    216 = 78 - 228
    217 = 213 - 228
    218 = 152 - 228
    219 = 61 - 228
    220. Min gode Frälsare har sagt - 229
    221. Börja allt med Herren Gud - 230
    222. Gud signe de kära barn - 231
    223. Jag lyfter ögat mot himmelen - 232
    224 = 38 - 232
    225. Jag är en telning - 233
    226. Ett litet lamm hade kommit - 234
    227. O, låten små barnen - 234, 235
    228. De fly så snart - 236
    229. Barnen i Jerusalem - 237
    230 = 174 - 237
    231. Kämpar vi äro - 238
    232 = 124 - 238
    233 = 126 - 238
    234. När solens stråle i hyddan min - 239
    235 = 210 - 239
    236. Det växte en blomma - 240
    237. Små ljus i världen - 241
    238. Blott en gång jag lever - 242, 243
    288. O, se ej till vinet - 243
    239. O du sköna ungdomstid - 244
XX. Mors dag - 245, 246, 247, 248, 249
    240. Nu öppnar sig min barnasjäl - 245
    241. Det finns en tråd så stark, så fin - 246, 247
    242. Mor, lilla mor (Astrid Gullstrand) - 247, 248, 249
XXI. Morgon och afton - 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257
    243. Din klara sol går åter opp - 250
    244. Så går en dag - 250
    244 = 243 - 250
    245. Morgon mellan fjällen - 251
    246 = 168 - 251
    247. Jesus kär, var mig när - 252
    248. Till Gud jag flyr - 252, 253
    249. För den dag, som nu har gått - 254, 255
    250. När jag trött till vila går - 256
    251. Gud, som haver barnen kär - 256, 257
    252 = 31 - 257
XXII. Naturen och årstiderna - 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276
    253. Uti den vackra våren - 258, 259
    254. Vintern rasat ut - 260, 261
    255. Hör, hur västanvinden susar - 262, 263
    256. Blåsippan ute i backarna står - 264
    257. Den blomstertid nu kommer - 264, 265
    258. Den ljuva sommarn stundar - 265
    258 = 257 - 265
    259. Den gröna jord är ung på nytt - 266
    260. O, vad jorden nu är skön - 267
    261. Vi tacka dig, o Fader kär - 268
    262. Tror du, små blommor bedja - 269
    263. Solen lyser - 270
    264. O Gud, du vare lovad - 271
    265. De rika skördar - 272
    266. Hur härligt vittna land och sjö - 273
    267. Dagar komma, dagar flykta - 274
    299. Herre, signe du och råde - 275
    268. Åren gå och komma - 275
    269. Låt mig börja med dig - 276
XXIII. Vid lärare- och föräldramöten - 277, 278, 279, 280, 281, 282
    270. O Herre, Herre - 277
    271. Kärlek av höjden - 278
    272 = 189 - 278
    273. Lyssna, det Jesu stämma är - 278, 279
    274. Såningsman - 280, 281
    275. Samla dem alla - 282
    276 = 146 - 282
XXIV. Hem och fosterland - 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295
    277. Bevara, Gud, vårt fosterland - 283
    278. Konung och rike - 284, 285
    279 = 107 - 285
    280. Sverige. - 286, 287
    281. Sverige är mitt allt på jorden - 288, 289
    282. Hur härligt sången klingar - 290, 291
    283. Vårt land, vårt land - 292, 293
    284. Mer än dig själv - 293
    285 = 152 - 293
    286. Slumrande toner - 294, 295
XXV. Nykterhetssånger - 296, 297, 298, 299
    287. Ett enda steg som viker av - 296, 297
    288 = 238 - 297
    289. Gud skydde Sveriges gossar - 298, 299
XXVI. Kristi tillkommelse - 300, 301, 302
    290. Nattens skuggor sakta vika - 300, 301
    291. När han kommer - 302
XXVII. Avslutningssånger - 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309
    292. O du, som gav ditt liv för fåren - 303
    293 = 16 - 303
    294. O, gode Ande, led du mig - 304
    295. Salig, salig den som kände - 305
    296. Ja, amen, se, du hörer bön - 306
    297. O Jesus, bliv när oss - 306, 307
    298. Pris vare Gud - 308
    299 = 267 - 308
    300. Vår Herre Jesu Kristi nåd - 309

Project Runeberg, Tue May 1 11:04:06 2007 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/sondag/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free