- Project Runeberg -  Sveriges statskalender / 1942 /
192

Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

[154-159] Riksdagen.

[148]

V. Riksdagen, dess Ombudsmän

och Verk.

Riksdagen,

Lagtima riksdag skall, i kraft av rikets
regeringsform, sammanträda varje år den 10 januari eller, om
helgdag då inträffar, dagen därefter.

Första kammarens ledamöter äro 150 och väljas för
åtta år, räknade från och med januari månads början
året näst efter det, under vilket valet skett, av
landstingen och stadsfullmäktige i de städer, som ej
deltaga i landsting. För val till Första kammaren är
riket indelat i 19 valkretsar. Stockholms stad och
Göteborgs stad utgöra var för sig en valkrets.
Annan stad, som ej deltager i landsting, tillhör samma
valkrets som det landstingsområde, vari staden förut
ingått. Indelningen i valkretsar innehålles i
vallagen. För varje valkrets väljes efter folkmängden
inom dess område en riksdagsman för vart fullt tal,
motsvarande 1/i5o av rikets folkmängd. Valkretsarna
indelas i åtta grupper, vilken indelning fastställes i
vallagen. Varje år under september månad skall inom en
av nämnda grupper förrättas val för nästföljande
åttaårsperiod. Det antal riksdagsmän de särskilda
valkretsarna skola utse bestämmes enligt ovannämnda
norm av Konungen vart io:e år (K. kung. härom 13/e
1941). Valbara äro i kommunernas allmänna
angelägenheter röstberättigade män och kvinnor, som
uppnått 35 års ålder.

Andra kammarens ledamöter äro 230, valda för en tid
av fyra år, räknade från och med januari månads
början året näst efter det, under vilket valet skett. För
dessa val är riket indelat i 28 valkretsar. För varje
valkrets väljes efter folkmängden inom dess område en
riksdagsman förvart fullt tal, motsvarande V230 av rikets
folkmängd. Rikets indelning i valkretsar innehålles i
vallagen. Varje län utgör en valkrets, utom Älvsborgs län,
som är delat i 2 kretsar, varjämte följande städer bilda
var sin valkrets: 1) Stockholm, 2) Malmö, Hälsingborg,
Landskrona och Lund, 3) Göteborg. Det antal
riksdagsmän, varje valkrets äger utse, fastställes för varje
fyraårsperiod av Konungen (K. kung. härom 3/s 1940).
Valrätt tillkommer envar svensk man och kvinna, som
senast under nästföregående kalenderår fyllt 23 år, dock
ej den, som står under förmynderskap eller är i
konkurstillstånd, ej heller den, som är av allmänna fattigvården
omhändertagen för varaktig försörjning. Valbara äro män
och kvinnor, som uppnått 25 års ålder samt äga
valrätt inom valkretsen eller, där fråga är om stad, som
består av flera valkretsar, inom någon av dessa.

Gemensamt för båda kamrarnas ledamöter gäller, att
riksdagsmannabefattning kan utövas endast av svensk
medborgare.

Till båda kamrarna ske valen med proportionellt
valsätt.

Beträffande ersättningen för
riksdagsmannauppdra-gets fullgörande hava bestämmelser givits i en av
Konungen och riksdagen år 1941 samfällt beslutad stadga.
Bestämmelserna äro i princip utformade så, att
arvode utgår endast å tider, då frågor, som Konungen
förelagt riksdagen, äro beroende på dennas prövning.
Vid lagtima riksdag skall arvode dock utgå för minst
fyra månader, så framt ej riksdagen dessförinnan upp-

löses. Arvodet under lagtima och urtima riksdags
faktiska sammanträdestider utgår med 750 kr. för
månad för riksdagsman, som är bosatt i riksdagsorten,
och 1,000 kr. för månad för annan riksdagsman. Vid
resa till och från riksdagen vid dess början och slut
är riksdagsman, som ej är bosatt å riksdagsorten,
berättigad till ersättning för därav föranledd
resekostnad. Därjämte äger riksdagsman, som under tid, då
arvode utgår till honom, efter beviljad ledighet
besöker hemorten, åtnjuta ersättning för därav föranledd
resekostnad, dock högst för det antal resor fram och
åter, som motsvarar en var femtonde dag.

Kamrarnas talmän erhålla under tid, då arvode till
dem utgår, representationsbidrag med 1,000 kr. för
månad, dock högst med 5,000 kr. under ett och
samma kalenderår.

Genom en år 1941 företagen ändring i § 30
riksdagsordningen har möjlighet beretts att vid krig eller
krigsfara uppskjuta val till riksdagen, såväl till första
som andra kammaren. Konungen och riksdagen hava
nämligen berättigats att gemensamt besluta, att i
nämnda fall val till riksdagen skall, öm det finnes
oundgängligen nödvändigt, uppskjutas, dock högst ett
år — beslutet kan emellertid upprepas — från det
valet bort äga rum, och att valperiod, som skolat utlöpa,
förlänges med ett år. Härvid må tillika bestämmas,
att giltighetstiden för det val, som äger rum i stället
för det uppskjutna, skall förkortas med ett år. För
riksdagens del erfordras emellertid för beslut om
uppskov av val och förlängning av valperiod minst ’à/i
majoritet i vardera kammaren. Det nya stadgandet
om förlängning av valperiod medför ingen
inskränkning i Konungens rätt att förordna om nya val.

Allmänna val till Andra kammaren skedde senast år
1940, vilka val gälla för perioden 1941—1944.

Första kammaren.

Stockholms stad.
(Mandattiden utgår år 1945.)
Hagman, Emil Oskar, Byråchef [88], f. 80; 38

(.adr. Ulvsunda).
Wistrand, Karl Knutsson, fd. Direktör [976], f.

89; 38 (adr. Stockholm).
Ström, Otto Fredrik, Skriftställare [501], f. 80;

38 (adr. Ulvsunda).
Ewerlöf, Knut Gerhard, Statsråd [48], f. 90;

38 (adr. Stockholm).
Carlsson, Olof, fd. Förtroendeman, f. 72; 38

(adr. Stockholm).
Gärde, Johannes Natanael, fd. Justitieråd [72 a],

f. 80; 38 (adr. Stockholm).
Branting, Georg, J. K., Advokat, f. 87; 38
(adr. Stockholm).

192

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri May 10 17:20:51 2019 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/statskal/1942/0192.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free