- Project Runeberg -  Sundsvalls Tidning / Årgång 1888 /
25

Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

C. 0. COLLINS

Bok-, Musik-, Pappers- &
Konsthandel

största lager af In- och Utländska
Sto gP!anschTerk.
Fransk, Tysk, Engelsk, Dansk och
Norsk iSkönUteratur m. m.

Fotografier.

Psalmböcker i billiga och de mest ele-
ganta band.
Papper & Skrifmateriel.

Kontorsartiklar.
Billigaste priser.

Senaste Bref-inlemningstider
vid Sundsvalls Postkontor
för landsvågs- och jeraväesposter.

.. a»>»kkalM oeb »ödr» orterna, till ÖstersoBd och vestra
Tl" §^™1 Si Sollefteå och det öfre Norrland samt tUl
K ocb »UMKlet; «»* dagar T •. m.
Ktnömå, Wifttawf ocb Fjil: alla dagar 7 e. m.
" ilaö* S O. Tt. 9,15 t. m.

.EU.*»-»—-" «.*.’"

JJwtorp: M- Th. 7 e. m.

Ty«ler5: T. F. 7 e. m.
" iBBidgiri direkt: O. L. 7 e. ta.
" iSn direkt o. L. 7 o. m. «amt M. Th. 7 e. m. via Blspe.

BUpeskd" «U* dagar 7 e. m. med järnväg, direkt O.

tlHrf1^ Sirtigäea Mn* Torpskammw: T. 7 e. n*
" a» &o „ KMame: M. O. P. 7 • m.

" StrSm Marint, Ut, lUn«li och Bammerda! öfver
" firtewofl 8. O. 7 e. m.

L»UetotverBWke:M.F.7e,ia.
", offerdal(»I»MMe»):T.F.7e. m.

Hiifierö: 8.O.U m.

" iS.,bjBöfr«Wiiidal:S.O.7e.m.
" BtBgo öfter Filgård: M. F. 7 e. m.
" „ Oitersuä: O. 7 e. m.

" " „ PHgrtaBtad: L. 7 e. ib.
" BsrsMttaet: t- » •¦ m- (*ift PUs**™8’** och Stngnn).

" Bedifé öfrer 88115: Th. 7 e. m.

" HedeTlle» öfver Öittnnd: S. O. I e. m.

" Situth Orrrikea och Haekås öfver Ostersawl: S.

" O. 7 «. m.

Oiftea öfver österland: S. 7 e. m.
jj &o öfver Hedevikea (resp. Ljusdal) O. 7 e. m.

Bckaaaeaderade oeh aeitrerade fSraSiidelser, paket,
rtrtTSalar ort postfS.-skottsfSraSadelser skola vara
mismaada en timm» tidigare än den förestående, för vanliga
bref bestämda inienmingstiden.

Kyrko-tidningar.

Födde:

Till den 16 Jan. anmälde 2 mank. och 1 kvink.
»Ode:

Dec 9: Sjömannen Bror Joh. Hamberg i London
21 år, 11 m., 24 d.
1888

Jan 7: Arbet. Jon Edvalls dotter Frida Wilhel-
mina 12 år, i mån., 20 d.

11: Fiskaren Isak Styf 78 år, 14 d.

14: Garfv. Johan Eman. Tverlings hustru Maria
Katarina Nordström 51 år, 6 m., 18 d.
Utflyttade:

Jan. 9: Ida Kri3tina Andersson till Stockholm.

11: Emma Lundmark till Skellefteå.

12: Tapets. Joh. Albert Arvedson till Stockholm.
- Matilda Häger till Tuna. — Handelsbitr. Carl
Löfanius till Göteborg. — Smeden Olof Berg till
Siön.

Född:

En SON.
Forssa den 12 Januari 1888.

Hilda och Carl Jernberg.

Dödsfall:

Att
min ömt älskade maka

JOHANNA ANDERSON,

född Damsten,

i tron på sin Frälsare stilla och fridfullt af-
led Lördagen den 14 Januari 1888, i en ål-
der af 22 år, 4 mån. och 16 dagar; djupt
sörjd och saknad af mig, fosterföräldrar och
fostersyskon samt talrika vänner; varder en-
dast på detta sätt för slägt och deltagande

vänner tillkännagifvet.
Stadsmon den 16 Jan. 1888.

Claes Anderson.

Att

min ömt älskade make
Xämdetnannen

Erik Olof Tydrén,

efter några dagars sjukdom i tron på sin
Frälsare fridfullt afsomnade Onsdagen den
11 Januari 1888, kl &s« e. m., i en ålder af
42 år 4 månader, 18 dagar: djupt sörjd af
injg. å syskon, 2 svågrar, 4 syskonbarn samt
sJägt och talrika vänner; varder endast på

detta sätt tillkännagifvet.
Öfveriännäs & Tybränn den 12 Jan. 1888.
Elisabeth Dorothea Tydrén,

född Persson.

Tillkännagifves

att
vår käre son

Bror Johan Hamberg

genom vådlig händelse omkom vid inseglin-
gen till Londons hamn den 9 December 1887,
i en ålder af 21 år och 14 dagar; sörjd och

saknad af oss, 3 syskon samt slägtingar
och vänner.

Sigrid Maria och Jfils Johan Hamberg.

Sveriges Statsbanor.

Tidtabell.

Dagligen:

A. uu &.:-;;;;;;; fe» \-ftS * -

Lokal tig.

Genomgå-
ende tåg.

Kungörelser.

Kungörelse.

Ren snö och is må tillsvidare afstjelpas dels i
»eiängersån vester om Storbron samt emellan
wapphuset och nya bron, och dels i stadsfjerden
emellan Sjöbadhuset och ångaren »Nylands» till-

Sundsvalls Rådhus den 16 December 1887.
Magistraten. (407 8)

SUNDSVALLS TIDNING

Kungörelse.

&om stadsfullmäktige beslutat att skatt
lur hund innevarande år skall i Sundsvalls
«ad utgöras med 10 kronor, så kommer
uppbörd af nämda skatt att ega rum Fre-
dagen den 27 innevarande månad, kl. 11
tUl 1 på dagen, å Drätselkammarens lokal.

öundevaU den 12 Januari 1888.

Drätselkammaren, (388)

Nr 7

Tisdag 17 Januari I ¦""""•¦•ESS.___«-J 1888

Otsrcurarox», Snus, Röls.. och T*u.g-g-tofc>£Hx. sorteradt lager hos GOTTFRID ÖSTE MAN i Sundsvall.

Genom offentlig auktion, som förrättas å stadens
auktionskammare Lördagen den 21 inne-
varande månad, klockan 12 på dagen, försäljes
förre handlanden Axel Hellströms konkursmassa
tillhöriga

Osäkra fordringar.

Sundsvalls Rådhus den 12 Januari 1888.

(318)

C\ enom offentlig auktion, som förrättas uti åka-
VJ re Wadells magasin- å Norrmalm midt emot
Skohandlare Hägglunds gård Onsdagen den 18
innevarande månad, klockan 10 förmiddagen,
med 14 dagars anstånd, försäljes nedannämnde
lösegendom: bord, stolar, en salsskänk, en skrif-
pulpet, en pendyl, en större spegel, en målad
diskbänk, en vattencistern, ett par jernkälkar, en
åksläda samt 2 jernspislar.

Sundsvall den 10 Januari 1888.

(365) J. Bodins konkursmassa.

G 1 enom offentlig auktion som Måndagen
* den 30 Jan., kl. 12 middagen, förrättas
Sparbankens lokal i Sundsvall försäljes:
Kreditaktiebolagets i Sundsvall ute-
stående osäkra fordringar.
Sundsvall den 11 Januari 1888.

Styrelsen. (382)

Rlenom offentlig auktion, som förrättas hos
*X Fiskare Lindqvist, Norra Sjögatan, Fre-
dagen den 20 innevarande månad, kl. 11 f.
m., försäljes diverse fruntimmers-gångkläder
samt diverse husgerådssaker och körredskap,
en bättre släde med fjäderdynor, en nästan
ny symaskin för skomakare, soffor, bord,

stolar samt mycket annat, som ej så noga
kan specificeras. Kände köpare erhålla 14

O. D. Hägglund.

dagars anstånd.

(407)

Lördagen den 21 innevarande Januari månad,
kl. 12 middagen, låta undertecknade genom
Entreprenadauktiou å hemmanet Berghammar i
Hassela socken, till den minstfordrande öfverlåta
utförandet af diverse strömrensningsarbeten, kist-
och dambyggnader m. m. efter Fransängsån,
Mörtsjön, Kölån och Svartån inom Hassela soc-
ken.

Närmare upplysningar om arbetenas utförande
smnas af Herr O. Jödahl å Bergshammar samt
id auktionstillfället.

För anbudens antagande fordras, »af arbetsgif-
rarne godkänd», borgen, och förbehålles två tim-
nars tid efter auktionens slut, att pröfva de lem-
lade anbudens antaglighet eller förkastande.
Stocka Såg den 5 Januari 1888.

För Stocka Sågverks Intressenter:

Ludvig Steinmetz. (sss)

Borgenärerna uti Handlan-

len C. O. CarlanderS konkurs kallas härmed
ill sammanträde Lördagen den 28 innevarande
aåuad, kl. 1 eftermidd., i Rättens förmak å här-
arande Rådhus för att besluta om frågor som
ira konkursboets utredning och förvaltning.
Sundsvall den 13 Januari 1888.

Rättens Ombudsman. (386)

Borgenärerna i firman Pet-
terson & Bloms konkurs torde samman-
räda i rättens förmak å rådhuset i Sunds-
Fall Tisdagen den 31 Januari 1888 kl. 1 e.
i. för att höras öfver de besvär, grosshand-
landen Oskar Mattsson från Stockholm an-
fort öfver valet till godemän i konkursen.
Rättens ombudsman (408)

Skulder till Thomas Rönholms

sterbhus behagade inbetalas å sterbhusets kontor
fre denna månads slut. *

Sundsvall i Januari 1888.
(348) Sterbhusets delegare.

gan om anläggande af en elek-
trisk belysnings-station i
Sundsvall få undertecknade
härmed vördsamt inbjnda in-
tresserade personer att samman-
träda i Börsföreningens lokal
Torsdagen den 19 Januari, kl.
5 e. m.

Isidor Dehn. Th. R. Thnresson.
J. F. Cornell. Aug. Bystedt.

G. W. Dahlström. (396)

Föreningen

Skogskullar i Norrland

kallas till ordinarie årssammankomst å tingshuset
i Sollefteå Onsdagen den 25 Januari 1888, kl. 11
f. m., hvarvid följande diskussionsämnen föredra-
gas:

a) angående anställande af brandrotmästare och
hemställan till vederbörande myndighet omför-
ordnande för desse;

b) det af Jemtlands Landsting uppgjorda förslag
till enskild skogslagstiftning;

c) begränsning af tiden för aftal om skogsafverk-
ning;

d) angående begränsning om betesrätten å ohäg-
nad mark.

Backe den 14 December 1887.
För Bestyreisen:
AUG. BURMAN. (407 9)

Fortsatinmgsskola.

Enligt Kyrkostämmans beslut inrättas in-
nevarande termin vid folkskolan fortsätt-
ningsskola. I denna mottagas både gos-
sar och flielror, som genomgått folksko-
lans 4:de klass och erhållit fullständigt af-
gångsbetyg. Skolan anordnas såsom afton-
skola och pågår under 18 veckor, 5 dagar
(måndag—fredag) i veckan, 2 timmar (kl.
5—7 e. m.) om degen. Läroämnena äro
de i Folkskolestadgan föreskrifna: Kristen-
domskunskap, Modersmålet, Räkning och
Geometri, Historia, Naturkunnighet och
Teckning.

Inskritning eger rum i goss-skolans lokal,
i tr. upp Onsdagen den 18 jan. kl. 5 e. ni.

OBS! Ingen afgift!

Sundsvall den 11 januari 1888.

(370) Skolrådet.

Sundsvalls Folkbank

emottager penningar på
Deposition 12 månader mot 5 proc. årlig ranta,

Ba> 6 „ „ 41/,,,
Spartasserfikning 5 „

Upp- och Afskrifning 3 „

säljer PoBtremi88YOxlar, Disconterar rexlar samt lomnar Lån och Kasea-Kreditiy.
För medel som genom posten insändas erhålles omgående insättningebevis.

Sundsvalls Folkbank,

Sundsvall.

Lokalombyte.

Undertecknad får härmed för ärade kunder tillkännagifva att jag flyttat min

till N:O 42 Köpmangatan i Ooodtemplarhnset och på samma gång jag tackar för det för-
troende jag hittills rönt rekommenderar jag mig fqjtfarande i ärade kunders och vänners åtanka vid
förefallande behof af hvad till yrket hörer. Nytt lager af nil inkomna tyger.
Beställningar af barnkläder mottagas.

(3993)

Högaktningsfullt
J. A. Palmqvist, Skräddare.

JOH. NYBERGS

Skrädderiaffär oöh Klädeshandel

Sundsvall
Bredgränd 27 B, midt emot Sundsvalls Tidning,

rekommenderar sitt stora och väl sorterade lager af de bästa

Svenska och Utländska Tyger.

Beställningar mottagas och ulföras väl oeh punktligt

OBS. Elegant snitt! Profver sändas på begäran. Friserna de mest billiga
på platsen.

OBS. Glöm ej adressen! ___

(«•¦> JOH. NYBERG.

Följande Cigarrsorter af eget fattat krita vi äran

rekommendera i vår minutaffär, Storgatan 17:

La Turia........................ 150 kr. pr 1,000 st.

Leon De Cuba............... d:o

Hilda.............................. d:o

Bella Seniora.................. 120

La Carona ..................... 120

Nelly.............................. 100

La Lindeza..................... 100

Vid köp af 100 st. lemnas 25 procent rabatt.

Sundsvall den 4 Januari 1888.

o.» Sundsvalls Tobaks-Fabriks-Mebok

ROB. .ALMGREN

JERNHANDEL

Botv. Johansons gård vid stora torget

SUNDSVALL.

Beela varor, möjligast billiga priser.
Order från landsorten expedieras pr omgående, (sss)

Vårterminen vid nnder-

tecknads skola börjar den 17 Januari.

(36 7) Josefina Billström.

Vårterminen i underteck-

nåds skola börjas den 20 Jan., kl. 11.

Anmälningstid alla dagar från 10—11.

(368) Elvira Dalenins.

Undertecknads skola bör-

jar den 21 jannari. Förberedande under-
visning till elementarskolornas lägre klasser
meddelas. Amalia Tjernberg. (391)

En elevplats hos aktiebolaget

Vesternorrlands läns trädgårdsförening är ledig
att tillträdas den 24 nästinstundande April, med
skyldighet för blifvande innehafvaren att kvar-
stanna 2!/2 år. Ansökan skall vara inlemnad före
den 1 April detta år. Erforderliga upplysningar
lemnas af skolans föreståndare Aug. Engberg.
Hernösand den 5 Januari 1888.

Gustaf Ryding. (398)

Sparbanksräntan

uti Attmars Sockens Sparbank nedsättes
från och med den 1 Maj detta år till Fyra
(4) pros., kommande äfven» samtidigt rän-
tan för lån hos banken, som tills dato äro,
eller framdeles komma att beviljas tills vi-
dare, nedsatt till Fem (5) procent allt pr
anno räknat, hvilket härmed i enlighet med
§ 10 af gällande reglemente kungöres.
Attmar den 16 januari 1888.

Direktionen. (405)

af Herr Hjalmar Wernberg samt sång och
deklamation, hålles Tisdagen den 17 dennes,
kl. 8 e. m., å Goodtempiarhusets stora sal.

Kaffe serveras.

Fritt inträde.

Allmänheten inbjudes.

Komitérade.

Möte i Gångviken.

I dag den 17 januari, kl. 7 e. m., möte i Nya
missionshuset i Gångviken.
Föreläsning af I. S. Östermai
Predikan af C. G. Lagergren.
Sång och strängaspel.
Inträdesafgift 25 öre.

Tandläkaren Carl Smidt

är återkommen. Träffas hvarje helg-
fri dag kl. 10—2. (243)

Sundsvalls Teater.

Onsdagen 18 Januari, kl. »/28 omkr. 10%

gifver undertecknad med benäget biträde en

Musikalisk-Dramatisk

SOARÉ

enligt följande program:

1) Karl den IX dröm, utföres i kostym
af undertecknad.

2) Sång. ======

3) Deklamation af V. Montell.

4) Sång. ___

5) Satanella, fars i 2 akter. Öfversättnin?.

F. F. Norander.

Levy’ska Musikkapellet

uppträder hvarje afton från kl. 7—11 å

Hotell Mura.

(25i) A. F. Knaust.

Sundsvalls Liselokal

hålles öppen Sökendagar från V212 f. m. till 3
e. m. och från 5 till !/2ll e. m. samt Helgdagar
från kl. V212 f. m. till ’/211 e. m.
STYRELSEN.

Doktor G. STEENBOFF.

Bostad: Sundsvalls Folkbanks hus, 1

tr. upp. Mottagningstid: Sökendagar 10—12
och 3—4, Helgdagar 10—11. (330)

Theodor Lagercrantz,

t. Häradshöfding.

Juridisk byrå 1 tr. upp C. O. Wesséns hus.

Mottagningstid kl. 10—2.
Telefonnummer 228. (289)

s-Kontoret

i Stadshuset hålles öppet hvarje söckendag kl. 10
—11 f. m.

Afträdesspillning uppsamlad i författningsenliga
kärl, samt kreaturaspillning, som ej är uppblan-
dad med sopor eller andra som gödningaämne mer
eller mindre värdelösa beståndsdelar, bortforslas
gratis.

Sopor, uppsamlade i täta och lätt flyttbara kärl,
bortforslas för 10 öre per tunna.

Hemtning försiggår senast andra dygnet efter
det budning skett.

Författningsenliga afträdeskärl försäljas å Drät-
selkammaren för 2 kr. 50 öre st.

Sundsvall den 20 September 1887.

(2 38) Helsovårdsnämnden.

Vördsamt får jag hårige-

nom underrätta, att efter att bafva utträdt ur fir-
man C. O. Wessén, jag härstädes fortsätter gross-
handelerörelse under firma N. O. Ydén, oeh utbe-
der jag mig att få min affär till det bästa rekom-
mendera.

Mitt kontor är uti M 12 Storgatan.

Sundsvall 2 Januari 1888.

(so5) N. 0. Ydén.SVERIGE

STOCKHOLM
ttftoft fe 4S7S

Utbatalda brandskador... Kr. S.8O3.Q1Q
Pondwr 1 Januari 1883_ » 3.202.300

afslutar Försäkring mot Brandskador å fa-
briker, ångsågar, trävarulager, växande skog samt
all slags fast och lös egendom på billiga och för
delaktiga vilkor genom

Th. R. Thuresson,
Bolagets befullmäktigade ombud.

0. B. Joachimson & C. M. Ullman,

Sundsvall.

Alfr. Schöblom, Eärfsta.
Kontoret flyttadt till huset M 17 vid Köp-
mangatan och blifvande Nytorget.

Mannheimer

afslutar alla slags sjöförsäkringar på varor och
kasko samt försäkring på valutaförsändelser, vär-
desaker och varor som kunna sändas pr post el-
ler jemväg. F. J. Rehbinder.
(2228) Sundsvall.

GRUNDKAPITAL:
12,000,000,

Kröner.

Skåne.

Malmö.

Brand-, Hyre-, Lif-, Pension-, Lifränte-

m. fl. försäkringar meddelas genom:

F. J. Rehbinder. Frans Jeansson.
Sundsvall.
Medagenter:

Gust. Larsson. Theodor Lagercrantz.
A. Löfgren. Alex. Axling.

Sundsvall.

An?. Sjellén. H. £. Hammarberg.
Wifstavarf. Sunds Bruk.

8. B. Haverman.
Galtströms bruk.

Endast för

brandförsäkring: lifförsäkring:

C. B. Geintschein. £. Berggren.

Matfors. Sundsvall.

Försäkrings-Aktiebolaget

SKANDIA

STOCKHOLM

meddelar

Brandförsäkring dels på viss tid, dels

för all framtid;

Liftörsäkring på lifstid med andel i bo-
lagets vinst å motsvarande försäkringar:
dels lialfva Tinsten, utan förhöjda
premier,

dels tre fjerdedelar af vin-
sten, mot förhöjda premier;
Lifförsäkring på kort tid, Liträntor,
Kapital- och Utstyrselfårsäkring.

För Brand- och Lifförsäkring:

A. EDSTB0M.

FSr Lifförsäkring: Medagent:

L. M. Neaman. Olof Edström.

Underagent:

S. F. Ehinger i Fräns ta.
Skandias kontor hålles öppet alla hdqfria för-
middagar uti Sparbankens lokal, Grosshandlaren
Wikströms hus v%d Vängåfvan. Telefonnummer 68

Förmyndareräkningar

uppgöras af Notarien S. Siiuonsson.

Uti Gården 17 A

Stora Nygatan längst in på gården 1 tr. upp mot-
tages Herrkläder till lagning, rengöring och upp-
pressning fort väl och billigt. (*oi)

Lån mot pant

utlemnas alla dagar i

0. Å. Nyléns Pantlånekontor
(224) M 23 Trädgårdsgatan.

Pantlånekontoret

Trädgårdogatan 37 A,

hålles öppet alla dagar. E. W. Cohn,

^222) f. d. Bröderna Witkowsky.

Pantlånekontor

hålles öppet alla dagar från kl. 8 f. in.—8 e. m.
förutom Lördagar endast från mörkrets inbrott
till kl. 9 e. m. E. W. Cohn.

(F. d. Bröd:a Witkowskys filial)
(223) __________Trädgårdsgatan 37 A.

Yattenkttrlnrättiingen,

hålles öppen Söckendagar kl. 11 f. m.
till 3 e. m. & 5—’/29 e. m. samt Sönda-
gar kl. 8—10 f.m.__________________

M. ZADIGS
Flytande

SmOi> Äm Oitflrg

Ssttipriitrabt

prisbelönt å in- k utländska utställningar samt
undersökt och godkänd af auktoriteter på me-
jeridriftens område, försäljes på de flesta apo-
tek samt i alla väl fournerade detaljaflarer.
M. Zadig, Malmö.
Kem. Tekn. Fabriker.
OBS. Efterse å Etiketten Lejonmärket; endast
då är den äkta. (400)

9 Skolfrågan.

I Göteborgs Handelstidning läses:

Ett förträffligt yttrande i skolfrågan ljuder till
oss från Norge. Det består i ett föredrag, som
hölls nyligen på ett möte i Sogndal af statsrådet
Jacob Sverdrup. Af den redogörelse därför, som
läses i »Vestlaiidsposten», framgår, att statsrådet
"S. uttalat sig i, bland annat, de vigtiga frågorna
om folkskolans samband med den s. k. lärda sko-
lan (elementarläroverken) samt om Barnundervis-
ningen på ett sätt, som visar, att han uppfattat
den nya tidens åskådningssätt och kraf i dessa
hänseende klart och riktigt. Hans framställning,
som bär prägeln af frihet från fördomar och sann
humanitet, eger full giltighet äfven för våra sven-
ska förhållanden. Vi återgifva det här nedan, ly-
dande försvenskadt, efter några inledande ord, så-
lunda:

»Det jag tänkt tala om och söka belysa är de
tankar, som äro uppe på folkupplysningens,
folkuppfostrans, område.

Det är en upprörd tid, vi lefva i. Alla slags
taukar bryta sig fram, alla slags tankar upptagas
till pröfning, till undersökning. Äfven de mest
rotfasta tankar, hvilka man skulle tro aldrig kunde
rubbas, skola pröfvas på nytt. Det går då olika i
denna pröfning: något består profvet, andra ting
falla.

Det är naturligt, att nutiden först och främst
pröfvar de tankar, som röra folkuppfostran, ty
uppfostringsfrågan är en af de största och bety-
delsefullaste frågor; den är af stor, ja af den allra
största betydelse för ett folk, ty genom uppfostran
och upplysningen grundlägges ett folks framtid.
Upplysningsfrågan skall därför i framtiden ännu
mer upptaga folkens sinnen.

Det, som man på detta område arbetar på, är
att få bort alla onaturliga band och skrankor;
tiden har uppbygdt många sådana. Dessa skrankor
hafva uppstått genom människornas fördomar och
konster. Nu sträfvar man att nedbryta dem; an-
dra söka att hålla dem uppe och göra klyftan
större mellan de olika samhällslagren, mellan rika
och fattiga.

Att man i detta arbete går för långt, är något
som kan väntas; men i det hela taget måste vi
säga, att det är berättigadt och godt. Det är jäm-
likhets- och enhetstanken, man vill genomföra.
Hvad som kan åtskilja oss: förmåga, krafter, yttre
vilkor och dylikt, är litet mot det, som enar oss
och gör oss lika. Yi äro alla människor, skapade
af Gud och bestämda till samma ändamål. Men
när tiden nu sträfvar att rifva ned, är det icke
hvad som naturligt skiljer, utan endast de ona-
turliga skrankorna.

Ett stort arbete måste alltid börjas med barnen,
om det skall tränga ned till folket. Hur skall då
detta arbete utföras? Det ligger nära, att det må-
ste vara upplysning, som erfordras; därför har
denna frågan, hur man skall kunna skaffa större
allmän upplysning framkommit. Vi hafva kom-
mit så långt framåt, att vi måste hafva upplys-
ning, icke blott religiös, utan äfven världsligt all-
män upplysning, som sätter oss i stånd att fylla
vår plats här i världen och gör oss till nyttiga
medlemmar af samhället. Den tjänar äfven till
att knyta individerna vid hvarandra. Det är en
stor, en modern tanke att skaffa alla mera upp-
lysning.

Betrakta vi då den gamla skolan, den allmän-
bildande skolan, så var hon delad i tre skarpt åt-
skilda afdelningar, hvilka hvardera hade sin plan,
sina medel och särskilda mål. Det var alltså tre
skolor att gå in i:

1) Allmogeskolan. (Folkskolan). Den var för
bönder och arbetare, hade sin egen plan, förde
till sitt säregna mål och stod icke i förbindelse
med någon annan skola.

2) Borgarskolan i städerna. Den var för
handtverkare och dem, som hade fått burskap.
Den hade äfven sin egen plan, sina egna medel
och ledde till ett mål, som icke stod i förbindelse
med någon annan skola.

3) Den lärda skolan var ämbetsmännens och
de rikes skola. Den stod äfven på sin egen grund
samt hade sin särskilda plan och afslutning.

Genom denna tredelning af folkskolan klyfves
barnströmmen i tre delar, trestammen, som mot-
svara de tre delarne i folket. Det förstås, att
gränsen är flytande, så att man ej kan säga: där
börjar och slutar den delen och där den, men
olika är den dock i sina grunddrag. Vi måste då
fråga: är det lyckligt, är det godt och gagneligt,
att det finnes åtskilnad på folk och ända från
barndomen? Och dock äro isynnerhet barnen
lika; de veta ej af, att det finnes någon skilnad på
rikt och fattigt folks barn, på bondens, borgarens
och ämbetsmannens barn. De måste först lära
denna skilnad. Det är icke öfverensstämmande
med barnnaturen att särskiljas. Här alltså vid
ingången i skolan grundläggas de onaturliga
skrankorna mellan folk. Men icke nog härmed.
Allmogeskolan måste äfven lida häraf — icke på
landet, där man ej hade någon annan skola och
där allas barn gingo tillsammans — utan i stä-
derna, där är den en fattigmans skola, en armo-
dets skola. Enhvar, som kan, drager sina barn
bort från allmogeskolan. I Kristiania finnas klas-
ser, där man betalar för sina barn, och föräldrarne
göra allt möjligt för att hålla sina barn fria från
den armodets prägel, som i allmogeskolan kom
att hvila öfver dejn. Det är bättre att betala än
att få en armodets prägel öfver sig. Men därige-
nom kommer folkskolan icke att stå så högt i all-
män aktning, som hon borde. De bättre stäldas
barn förlorar hon och därigenom de barn, som
kunde verka bildande på de andra. Detta är ona-
ligt och odemokratiskt, ty skall skolan vara de-
mokratisk, så måste hon utgöra en lefvande en-
het, bilda en sammanhängande enhet från öf-
verst till nederst, från nederst till öfverst. Det
måste därför vara en skola för alla — åtminstone
till en viss del — då blir det i sanning en frisko-
la. — Något är redan utråttadt på detta område,
men mycket återstår dock. Borgarskolan är borta,
så att nu delar skolan sig i två delar. På den
ena sidan allmogeskolan och på den andra
mellanskolan och gymnasierna. Mellanskolan
har tvänne ändamål: att bilda ett särskildt afslu-
tadt helt och att bilda en förskola för universite-
tet. Nu är frågan den: kan allmogeskolan ut-
vidgas och ombildas efter detta system, så att hon
först bildar en afslutad helhet och därnäst samti-
digt bildar en förskola för en vidare gående skola,
hvarigenom man kunde gå gradvis uppåt från all-
mogeskolan ända till den högsta, till universite-
tet, med stationer, där de, som vilJe, kunde stiga
af. Första stationen blefve då allmogeskolan, den
andra mellanskolan, o. s. v. Härpå skulle man du
vinna det, att alla barn till omkring lolf-års-
åldern komme att gå tillsammans, sitta sida vid
sida, få samme lärare och samma lära. Då blefve
skolan i sanning folkskola, men det är hon i san-
ning icke nu. Nu är allmogeakolan böndernas,

FAVORI söt.

V O RI

(301)

Annonser i Sundsvalls Tid-
ning föras icke i räkning, etan
giola Tid inlemnandet kontant
betalas.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sat Dec 21 13:24:19 2019 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/sundtidn/1888/0025.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free