- Project Runeberg -  Sundsvalls Tidning / Årgång 1888 /
33

Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

C. 0. COLLINS

Bok-, Musik-, Pappers- &
, Konsthandel

8 Ildre och Nyare Svensk Literatur.

i lrf»ÄmÄL.

kij Planschverk. i

Fransk, Tysk, Engelsk, Dansk och |
I * Sork Skönliteratnr m. m.
i Fotografier. j

! psalmböcker i hUliga och de mest ele- ,
’ ganta band. ¦

¦ Billigaste priser.

Annonser i Sundsvalls Tid-
ning föras icke i räkning, utan
l Tid inlemnandet kontant

hetalas.

Senaste Bref-inlemningatider

vid Sundsvalls Postkontor
för landsvägs- och jernväesposter.

Ain ocb södra orterna, till Österland och veitra
5l MWto» °ch det «*• NorrUBd umt UU
itta»*rt« •»» dagar T «. m.

f och FJUi alU dagar 7 e. m.

B«rt5 od» Wtuä O. L. 7 •. m.

IJo.torp: M Ib. 1 «•

Tyndero: T. F. 7 e. m.

AEBBdBåré direkt: O. h. 7 e. m.

IM "a direktO V. 7^ m. wmtM.Th 7e.m

Ä^S" 7 e. m. med Jorn^g, dirAt O.

wiMr: T. 7 e. nr
: M. O. P. 7 . m.
Hammerdal öfyer

^h SBrtjsdea Ofw

’8.

M. F. 7e. tn.

" " PilgrirasUd: L. 7 e. m.
B0rrr»«t«t: L 7 • m («a P«lgrimst«d ocb Stugnn).
ftfåU (vi» Pilgnmsttd) Th Lift m.
B«f«JÖ öfver HåHÖ:Tb. 7 e. m.
Htd«rikes ör»er Östewnnd: S. O. 7 e. m.
gftoiU, OrrTiken ocb Haciås öfver Östersund: S.

Olike» öfver Östersund: S. 7 e. m.
d:o öfver HedeWkea (resp. Ljusdal) O. 7 o. m.

ort asanrer.de for«I»deUer, paket,

t« cisalnear orh pontförRtottsförsäodelssr skola vara
iilemiad* enTumme tidigare an den förestående, för vanlig»
Uf ..erfimdaioiemoiugstiden^____________^^

r Postkontoret hllles öppet söknedagar från kl. 8 f.m.
e SfSS och helgdaga? från kl. 8 Ull 9 f. m.. 1 Ull
ut 5 till 7 e. m.

Sveriges Statsbanor.

Tidtabell.___________

Dagligen: | ^Ttft Lokaltig. |

Afg. frän Sundsvall.....9.40 f. m. 3.50 e. m.{

Ank. till Ange............1.35 e. m.8.io „ j

., „ Östersund ...... 6.25 „ II

., „ Bollnäs ................’8.20 „

Afg. frän Bollnäs ........... 8.0 f. m.

„ „ Östersund ............J9.50 „

„ „ Ange .................|2.25 e. m.|5.30 f. m.

Ank. till Sundsvall.............,6.20 „ 9.50 „ j

Kyrko-tidningar.

3 Sönd. efter Trettondagen.
I Stadskyrkan. Högmessan: Boström. Afton-
sången: Arbman.

I SjSmanskapellet. Söndagen den 22 Jan., kl.
6 e. m, kyrkoherde Boström.
Torsdag* ’26, kl. 6 e. ro., stadsmissionär Källberg.

I Elimkapellet predikas Söndagen den 22 Jan.,
kl. 11 f. m. och 6 e. m. af C. G. Lagergren.

Hvarje Torsdag kl. 7 e. m. bönemöte.

/ Mödraföremngens hus, Stenhammaren, predikan
kl. 4 e. m af Anton Österman.

I Bethleheniskapellet predikas nästa Söndag
kl. 11 f. m. af J. Kellgren och kl. 5 e. m. af J. K
Bergström

I letodlstförsainling»ns lokal predikas nästa
böndag kl. 11 f. m. och 5 e. m. af A. Jonsson.

Trolofvade:

Medicine Licentiaten

AMJOT WIESLASDEB.

MARIE JOSEPHINE THÉBAUD.

Paris den 5 Januari 1888.

Dödsfall:

Tillkännagifves

att
Enkan

INGRID BERGSTRÖM

efter en långvarig sjukdom stilla afled i Timrå
? %Prber? Tisdagen d. 17 Januari 1888,
1 en ålder af 80 år, 10 mån. och 9 dagar;
Begråten af 5 bara samt slägt och vänner.

£s. 204.

Kungörelser.

Kungörelse.

Ren snö och is må tillsvidare afstjelpas dels i
!>elängersån vester om Storbron samt emellan
klapphuset och nya bron, och dels i stadsfjerden
S Tau ÖbadhU8et och ånSaren »Nylands» till-
Sundsvalls Rådhus den 16 December 1887.
____________Magistraten. (407 8)

Kungörelse.

fcom stadsfullmäktige beslutat att skatt
lor hund innevarande ar skall i Sundsvalls
stad.utgöras med 10 kronor, så kommer
"PpborJ af nämda skatt att ega rum Fre-
dagen den 27 innevarande månad, kl. 11
"V P.a dfgen, ä Drätselkammarens lokal.

Sundsvall den 12 Januari 1888.
__________UräUelkummaren. (388)

ji oflentlig auktion som Måndagen
>* den 30 Jan., kl. 12 middagen, förrättas
1 ^bankens lokal i Sundsvall försäljes:

Kreditaktiebolagets i Sundsvall ute
stående osäkra fordringar.

Sundsvall den 11 Januari 1888.
_____________StyreUen. (382)

Anbud å leverance!

Förseglade anbud å beklädnadsleverance f r
fattiga skolbarn inlemnas till fatt-gvårdsstyrelsen
härstädes före denna månads utgång. Till spe-
kulanters kännedom meddelas, att kläderna, för-
utom skor, skola utgöras: för gossar af rock och
byxor förfärdigade af godt krafttyg och fodrade
med s. k. kassinett samt för flickor af kofta och
kjortel af halfylletyg. Särskilda anbud å endast
skodon emottages.

Närmare upplysningar erhållas å fattigvårdens
»xpeditiousrum i Stadshuset hvarje Tisdag och
"redagkl. 10—11 f. m.

Sundsvall 19 Januari 1888.

(430) Fattigvårdsstyrelsen.

Poa> tidningen 3 gioger.

Borgenärerna uti Tegelsla-

aren Per Lundgrens i Hö-om konkurs kal-

s härmed till sammanträde å Medelpads Folk-
tanks lokal i Sundsvall Lördagen den 4 instun-
dande Februari, kl. 5 e. m., för att höras om frå-
gor, rörande konkursens utredning.
Sundsvall den 19 Januari 1888.

Rättens Ombudsman. (422)

Kungörelse.

*id entreprenadauktion, som inför lasa-
rettsdirektionen förrättas Tisdagen den 7
Jästa lebruari, kl. 1 e. m., å lasarettet,
kommer att upplåtas uppförandet af ett ved-
SKJul a laaarettstomten enligt ritning och
arbetsbeskrifning, som före auktionen hållas
tillgängliga hos lasarettssysslomannen L. S.
Ahrene.

Sundsvall den 18 Januari 1888.

^4l7) Laaarettsdirektionen.

SUNDSVALLS TIDNING

kr., tnåtjuiéMM Ir to 60, hälft ar 5 kr. och ett Marta! fa 50 (pcurrode Inbegripet), eller 60 Oro pr mlnxl Hembarlu;

och TuLgrstoto^ls. sorteradt lager hos GOTTFRID ÖSTEMAN i Sundsvall.

.enom offentlig auktion, som förrättas å under*
tecknads kontor Tisdagen den 31 denna må-
nad, kl. 2 e. m., försäljes J. A. Lidholms kon-
kursmassas fastighet gården M 188 i denna stads
fjerde qvarter med adressnuramer 48 vid Träd-
gårdsgatan.

A tomten äro uppförda:

l:o) boningshus i 2 våningar med frontispis,
innehållande i nedre våningen 3 rum och 2 kök, i
andra våningen 5 rum och ett kök samt i fronti-
spisvåningen 5 rum och 2 kök.

2:o) hus af timmer, innehållande 3 bonings-
rum, bryggstuga, matbodar och vedbodar.

3:o) uthus af plank.

Fastigheten är bevillningstaxerad till 27,000
kronor och åbygggnaderna brandföreäkrade för
35,000 kronor.

Sundsvall den 19 Januari 1888.

(439) * Ax. 6. Andersson.

rjenom öppen och frivillig auktion, låter Nils
V-* Andersson i Bergebom Torsdagen den 26
ch Fredagen den 27 dennes till den högstbju-
dande försälja sin i Rii by, Timrå socken, be-
lägna torplägenhet om 3 tunnland jord med dera
ippförda åbyggnader.

Derjemte försäljes tre kor, diverse husgeråds-
saker och redskap jemte ett parti hö och halm,
cirka femton tunnor potatis, korn, hafra m. m.

Köpevilkoren uppgifvas vid auktiontillfallet.

Auktionen börjar kl. 10 f. m.

Bergebom den 18 Januari 1888.

(420) Auktionsförrättaren.

Kungörelse.

Fattigvården.

Jemlikt 27:e § i det för staden gällande fattig-
årdsreglemente får fattigvårdsstyrelsen tillkän-
nagifva, att den för året utgöres af följande leda-
möter, nemligen:

Ordförande Handlanden Axel Larsson,

v. d:o Kammaskrifvare J. Hullenberg,

Ka&samau & Sekreterare Ingeniören //. Klint.

Chef för Usta Distriktet, omfattande stadens
!:a, 2:a oeh 3:e qvarter, Herr J. Hultenberg;

Chef för 2:a Distriktet, omfattande stadens
4:e, 5:e och 6:e qvarter, Urmakaren L. P.
Dahlberg;

Chef för 3:e Distriktet, omfattande Östra
Stenhammaren och Stadsmon samt angrän-
sande vretar Timmermannen Johan Bylund;

Chef för 4:e Distriktet, omfattande Vestra
Stetihammaren, med angränsande vretar samt
Sidsjö och Bote byar, Skolläraren Joh. Ny-
ström;

Chef för 5:e Distriktet, omfattande Norr
malm samt stadens öfriga område norr om
Sdångersån, Handlanden Fr. Bohman.

Assistenter:

for l:a Distriktet: Handlanden G. Öhrling,
;årdsegaren Ivar Wiberg samt fru Justina Fors-
terg;

2:a Distriktet: Bryggmästaren C. A. Carls-
son, kamrerare B. Söderbaum samt Fru Elise
Rehnmark;

3:e Distriktet: Arbetaren A. Holmberg, Stads-
lon, grundläggaren O. Lindqvist samt Fru Märta
Berglund;

4:<>. Distriktet: Arbetann J. A. Jonsén, Ve-
stra Stenhammaren, A. O. Janson, Böle, samt
fru Albertina Lindberg;

5:e Distriktet: Löjtnant P. Arhusiander samt
fru Carin Hultgren.

Hjelpsökande erinras om att med ansökningar
hänvända sig till vederbörande distriktchef eller
någon af hans assistenter.

Dessutom erinras om:

l:o. Att enskild t allmosegifvande åt bettlare icke
bör ega rum, emedan det motverkar fattig-
vårdens ändamål och merändels gifver näring
åt tanklöshet, lättja, oordentlighet och an
dra laster.

2:o. Att om någon vill visa särskildt välvilja mot
de fattiga, sådant alltid bör — till förekom-
mande af oordning — ske genom styrelsen,
som uppfyller gifvarens önskan, när den öf-
verensstämmer med fattigvårdens plan och
syftemål.

Ordföranden och kassamannen träffas hvar-
je helg fri thdag och fredag klockan 10 till 11
f. m. å fattigvårdens lokal i Stadshuset.
Sundsvall 5 Januari 1888.
{376) Fattigvärdsstyrelsen,

Sandsvalls Skridskoklabbs

anteckningslistor finnas utlagda i W. Ahlströms
Bokhandel och J. F. Andersons Pappershandel,
der märken erhållas mot kr. 2,10 för äldre och
kr. 1,10 för barn i skolåldern.

Klubben har beslutat att klubbdagar skola hål-
las hvarje Onsdags och Lördags afton, då en-
dast i klubben inskrifna personer ega tillträde till
banan.

A öfriga tider upplåtes banan för utom klub-
ben stående personer mot en afgift af 10 Öre
för barn och 25 Öre för äldre pr gång mot po-
letter, som tillhandahållas genom banbetjeningen.

Hvarje åkande bör vara försedd med antingen
märke eller polett.

Till dem, som förut antecknat oig å klubbens
listor, utlemnas märken mot stadgad afgift i W.
Ahlströms Bokhandel.

Såvida vädret blir gynsarat, kommer banan att
invigas medelst illuminering Lördagen den 21 Ja-
nuari. Sundsvall den 17 Januari 1888.

STYRELSEN. (4 os)

Sundsvalls Handelsinstitut.

Kontorsafdelningen» undervisning- börjar den 9 Februari och slutar i slutet af Maj. Kur-
sen omfattar fullständig undervisning i räkning, modersmål, bokföring, kontorsgfiromål, han-
delsfeorrespondens och baudelsvetensknp. Specialitet för skolan är undervisning i kontorsgöro-
mål och bokföring hörande till träidtrien Q v inliga eleve håll äkildt lkti

orpoens och baudelsvetensknp. Specialitet för skolan är undervisning i kontorsgöro
mål och bokföring, hörande till trävaruindustrien. Q v inliga elever erhålla särskildt lektionsrum.
UpitniarKaamhet fästes vid, att undervisningen inom skolans läroämnen numera är grundligare och
billigare än vid öfriga handelsskolor inom riket, att inackorderingskostnaden är billig samt att skolans
elever hafva, i jemförelse med andra, haft lätt att erhålla anställning. Utförligt pro«pekt, i bokfor-
mat, tillsändes och inackordering ombestyres vid brefvexling med MindsYalls Handelsinstitut. An-
».ai-.. k«- „«__„ a_ „*_ lesg hellre# skolans föreståndare. Herr Carl Fltesberg, träffas allasöc-

kendagar mellan kl. Vä12-2 i skolans lokal M 11 A Stora Nygatan (JernhandlaÄ Näslunds gård).
Herrar affärsman ombedjas rid bcliof af biträden, manliga eller qvinliga, hänrända »ig till institutet.

Medelpads

35

Folkbank

35

Sundsvall

Storgatan

mottager penningar på
Deposition 6 månader och deröfver mot 4l/2 % årlig ränta.

D:o 3 d:o ,,4 % „

Sparkasseräkning „ &L% „

Upp- och Afskrifning ,,3 % „ „ (393)

Beviljar län och kassakreditiv, köper vexlar och säljer postremissvexlar
samt besörjer inkasseringar.

Sjrförsäkrings-Äktiebola-iet

i Götebo/g

tecknar genom undertecknad, befullmäktigadt orabud, försäkringar å casco, frakter, frakt-
förskotter, haveri- och bodmeripenningar, varor, utrustnirg etc. till billiga premier.

J^^_^__________(i. G. Wickberg.

FÖRSÄKRINGS-AKTIEBOLAGET

STOCKHOLM .

meddelar

Brandförsäkring dels på viss tid, dels för all framtid;
Lifförsäkring på lifstid med andel i bolagets vinst å motsvarande
försäkringar:

dels halfva vinsten, utan förhöjda premier,
dels tre fjerdedelar af vinsten, mot förhöjda premier;
Lifförsäkring på kort tid, Lifräntor, Kapital- och Utstyrsel-
försäkring.

För Brand- & Lifi^säkring: För Liffftrsäkring: Medasfent: Unéeragent:

A. EDSTRÖM. L. M. Nenman. Olof Edström. S. F. Ehinger i Fränsta.
Skandias kontor hålles öppet alla helgfria förmiddagar uti Sparbankens lokal, Gross-
handlaren Wikströms hus vid Vångåfvan. Telefonnummer 68.______________________

Lokalombyte.

äd fö äd kd tillkäif tt j<r flytta

Undertecknad får härmed för ärade kunder tillkännagifva att jagflyttat min

S

till N:O 42 EÖpmangatan i Goodtemplarhuset och på samma gång jag tackar för det för-
troende jag hittills rönt rekommenderar jag mig fortfarande i ärade kunders och vänners åtanka vid
förefallande behof af hvad till yrket hörer. Nytt lager af ntt inkomna tyger.

Beställningar af barnkläder mottagas. Högaktningsfullt
(3993)_________________________________J. A, JPalmqvist, Skräddare.______

Sko-Etablissement

Som undertecknad öfvertagit Alfr. Rydelius Sko-
måkeri, rekommenderar jag mig till utförande af de
bästa och modernaste skor på platsen, emedan jag
erhållit skickliga arbetare samt tillskäraren och un-
dertecknad har erhållit medalj för skicklighet.

Glöm ej adressen!

Högaktningsfullt

G. A.

(421)

Nya Kyrkogatan 33.

-ROB. ALMGREN

JERNHANDEL

Botv. Johansons gård vid stora torget

SUNDSVALL.

Beela varor, möjligast billiga priser.
Order från landsorten expedieras pr omgående. (358)

Liljeholmens Stearinljus.

Guldmedalj i Paris 1878.

Snperior, Prima äfvensom Extra, af utmärkt beskaffenhet.
OBS.! Hyarje lins af Snperior och Prima sort är stämpladt LILJEHOLMEN.
OBS.! Hvarje paket innehåller 1 skalp, eller 425 gram ntom papperet.

(Spiralformade)
i Tackra giftfria färger i paket om 6 ljus försäljas hos de flesta handlande i riket.

Derjemte rekommenderas fabrikens tillverkningar af:

Olein oob. Glyoerln.
Liljeholmens Stearinfabriks Aktie-Bolag.

SZZ^T*****- *»§&’w a b.

Följande Cigarrsorter af eget fattat häfta vi äran

rekommendera i vår minutaffär, Storgatan 17:

La Turia........................ 150 kr. pr 1,000 st.

Leon De Cuba............... d:o „ „ „ „

Hilda.............................. d:o „ „ „ „

Bella Seniora.................. 120 „ „ „ „

La Carona ..................... 120 „ „ „ „

Nelly............................. 100 „ „ „ „

La Lindeza.................... 100 „ „ „ „

Vid köp af 100 st. lemnas 25 procent rabatt.
Sundsvall den 4 Januari 1888.

(311)

Skulder till Thomas Rönholms

sterbhus behagade inbetalas å sterbhusets kontor
före denna månads slut.

Sandsvall i Jannari 1888.

(348)____________Sterbhusets delegare.

Sönd

i Sjömanskapellet oeh Stenhammarens
folkskola begynner åter sin verksamhet nästa
Söndag den 22 Januari, kl. 1 e. ra., då äfven da-
gen för julfestens firande tillkännagifves. Barn
och lärarepersonal önskas hjertligt välkomna till
skolan. (413)

Nykterhetsföredräg

hålles Lördagen den 21 d:s, kl. 8 e. m., i Good
templaraalen af Herr Hjalmar Wernberg.

Fritt inträde.

Logen 101 Strid och Frid.

OBS. Detta är sista föredraget i staden som
Herr Wernberg håller under denna resa.

af Herr Hjalmar Wernberg Söndagen d. 22 den-
nes, kl. 3 e. m., i Goodtemplarhuset i Stenham-
maren. 10 öres inträde. Kaffe serveras mot
särskild afgift._______________Komjjérade.

Stora Farväl möten komma att hållas Lörda-
gen den 21 och Söndagen den 22 på Kubiken-
borg å gamla lokalen.

Lördagen, kl. 7 e. m., stor Farväl-Téfest.

Entré 35 öre.

Söndag Helgelsemöte kl. half 12. Kl. 3 e. m.
10 öres entré, då löjtnant Nilson säger farväl.

Kl. 7 e. m. Farvälmöte af undertecknad.

Entré 10 öre.

OBS. Mötet i Stenhammaren kl. 7 e. m. in-
ställes. A. Karlsson.

(414) Kapten.

Fettisdag-en

den lé Februari anställes

Subskriberad

Maskeradbal.

Närmare framdeles.

G. RUTHSTRÖM.

Sundsvalls Teater.

Söndagen 22 Jan., kl. ys8—omkr. 10 e.n

gifver undertecknad med biträde en

Musikalisk-dramatisk

enligt följande program:

1) Lundström som post Hjon, komisk
dialog med kupletter i 1 akt.

2) Sång af Musikdirektör E. Eriksson.

3) Deklamation af V. Montell.

4) Sång af Musikdirektör E. Eriksson.

5) Min VOS i skogen, komedi i 1 akt.

F. F. Novander.

Levy’ska Musikkapellet

uppträder hvarje afton från kl. 7—11 å

Hotell Nord.

(25i) A. F. Enanst.

Doktor G. STÉENHOFF.

Bostad: Sundsvalls Folkbanks hus, i

tr. upp. Mottagningstid: Sökendagar 10—12
och 3—4, Helgdagar 10—11. (330)

Tandläkaren Carl Smitit

är återkommen. Träffas hvarje helg.
fri dag kl. 10—2. (243)

Vice Häradshöfdingen

Ax. G. Andersson

Enskilda bankens hus, en trappa jipp- Ingång
från Gamla Kyrkogatan. Mottagningstid klockan
12—2. (231)

meddelas å 50 öre pr timma.
Vidare underrättelser hos J. P.
Sjöberg, Trädgårdsgatan 24. (4 24)

Vattenkflrinrättningei!.

hålles öppen Söckendagar kl. 11 f. m.
till 3 e. m. & 5-»/29 e. m. samt Sönda-
gar kl. 8-10 f. m.__________________

Lån mot pant

utlemnas alla dagar i

O. A. Nyléns Pantlånekontor
(22 4) M 23 Trädgårdsgatan.

Pantlånekontoret

Trädgårdsgatan 37 A,

hålles öppet alla dagar. E. W. Cohn,
(g82) _______(F. d. Bröd:a Witkowskys filial).

33 Storgatan 33

Sundsvall

rekommenderar sig till utförande af allt hvad till
yrket hörer. Billiga priser och välgjordt arbete
ntlofvas.

Obs. Kommissionär för illustrerade vecko-
tidningarna Svea, i*.ret Om, Danska Famil-
je-Jonrnalen och Hemmets Allehanda.

(329) Paul Lindahl.

Till skydd mot smittosamma sjukdo-

mar rekommenderas åt herrar läkare, chirurger,
sjuksköterskor såväl som åt den förbrukande all-
mänheten

M. Zadigs medicinska

Karbolsyre-TVål

som försäljes på de flesta apotek samt i alla
väl fonrnerade detalj affärer.

M. Zadig, Malmö.
(411) Kem. Tekn. Fabriker.

Ett oeh annat

or den ekonomiska komiténs botankande.

Den ekonomiska komitén inleder sitt be-
tänkande med en på offisiella källor och
ämbeteberättelser grundad skildring af den
ekonomiska ställningen i landet, ur hvU-
ken framställning vi hemta ett och annat
af intresse.

Koraitén framhåller till en början, att det
icke lär kunna betviflas eller bestridas, att
vårt land öfver hufvud taget för närvarande
befinner sig i en mer eller mindre ogyn-
sam ekonomisk belägenhet. Denna är för
handen särskildt med nånsyn till de närings-
källor, ur hvilka landet förnämligast har att
hemta styrka och inkomst, och är följaktli-
gen i samma mån egnad att ingifva allvar-
liga bekymmer.

Men själfva arten af de för handen va-
rande svårigheterna och det ekonomiska be-
trycket är ännu icke klart utrönt.

Fäster man sig först särskildt vid befolk-
ningsförhållandena, hvilka pläga anses af vä-
sentlig betydelse såsom mätare af ett lands
ekonomiska ställning, så finner man, att
tillväxten i landets folkmängd under åren
1861—1870 utgjort i medeltal 0,7 7 procent
och under åren 1871—1880 0,92procent. —
På samma gång har för hela Europa me-
deltillväxten vant resp. 0,7 5 procent och O,so
procent. Vid jämförelse med Europas sär-
skilda länder har Sverge intagit nr 12 bland
23 länder.

Antalet ingångna äktenskap har urder pe-
rioden 1871—1880 varit relativt ogynsamt
— med 6,81 på 1,000 invånare — och har
stält Sverge sist bland 15 länder. För 1885
utgjorde äktenskapens antal 6,63 på 1,000,
hvilket förhållande är bättre än under de
sju näst föregående åren.

Hvad beträffar utvandring och invandring
framhålles, att utvandringen, som från 1866,
då den utgjorde 7,206 personer, år 1882
steg till 50,178 personer, sedermera min-
skats, så att den år 1885 uppgick till en-
dast 23,493 personer. Invandringen, som
först 1873 var af betydenhet, har därefter
alltjämt ökats, så att den år 1885 utgjorde
5,792 personer. Icke ens 1882, då utvan-
dringen var högst, var den stark nog att
omintetgöra den naturliga folkökningen.

Tager man i betraktande landets fattig-
vårdsförhållanden, hvilka väl om något böra
anses vara betecknande, visar det sig, att väl
det absoluta antalet understödstagare, som
åren 1866—1870 utgjorde 194,763, år 1881
stigit till 225,296 och år 1885 ännu uppgick
till 221,911, men att sistnämda antal i pro-
cent af folkmängden icke utmärker sämre
förhållande än åren 1866—1870, eller 4,74
procent.

I afseende på brott och förseelser finner
man att medeltalet af fångar, som på 10,000
invånare årligen under åren 1866—1870 ut-
gjort 14,3, sedermera successive nedgått så
att det 1885 utgjorde blott 8,3. Vidare fin-
ner man, att antalet sakfälde, som 1866—
1870 utgjorde i medeltal 77,5 1881—1885
stigit till 121,4, men att antalet af dem,
som blifvit fälda för gröfre brott, utgjort
1866—1870: 5,6, men 1881—1885 sjunkit
till 4 — eller ensamt för 1885 till 3,9, allt
pr 10,000 invånare årligen. Häraf är up-
penbart, att tillväxten i antalet sakfälde ute-
slutande faller på sådana förseelser, som kun-
nat försonas med böter, men att däremot de
gröfre, med fängelse eller straffarbete be-
lagda förbrytelserna, till hvilka höra jämväl
brott mot egendom, under den angifna tiden
med mera än en fjärdedel förminskats.

Tillser man vidare, huru det under de
tjugo åren 1866—1885 förhållit sig med ut-
sökningsmålen och konkurserna i landet, så
inhemtas, att de afgjorda utsökningsmålen
för åren 1866—1870 visade i årligt medeltal
ett antal af 75,553 och ett ådömdt belopp
af 15,904,115 kr. samt under nästa femårs-
period betydligt minskades, men sedermera
äter stigit, för åren 1881—1885 uppgått till
ett antal af 23,521 med ett ådömdt belopp
af 8,605,305 kr. och ensamt 1885 till resp.
25,988 och 10,343,943 kr. Åfven om de år
1886 något ökats, torde de nu icke uppgå
till mera ån omkring a 3 af de för 1866—
1870 angifna antal och belopp eller af
ungefår lika höjd, som för åren 1878 och
1879.

Vidare framgår, att förhållandet med af-
seende på konkurserna, som i medeltal ut-
gjort aren 1866—1870 4,516, men åren 1881
—1885 3,599, varit ungefär enahanda.

Af de under perioden 1866—1885 lagfarna
köp för fast egendom utgjorde köpesumman
1866 90,439,170 kr. och hade 1855 stigit
till 299,169,007 kr. Häraf komma för egen-
dom försåld efter utmätning eller konkurs
under åren 1866—70: 14,4 proc; under
aren 1871—1875: 3,8 proc; under åren
1876—1880: 4,7 proc. och 1881—1885: 4,2,
samt till siet ensamt för år 1885: 3,1 proc.
Detta feistnämda procenttal år lägre än de
7 näst föregående arens endast ’|s till 7«
af procenttalen 1867—1871, ungefår ’s af
det år 1879 orh ’ 2 af procenttalet 1881.

Till bedömande af tillgången pa arbete
och arbetspriserna meddelas tabeller öfver
fabriksverksamheten aren 1866—1885 och
öfver arbetspriserna 1866—1884.

Aren 1866—1870 utgjorde antalet i gäng
varande fabriker: 2,235; använde arbetare:
31,601 och hästkrafter: 9,974 samt tillverk-
ningsvärde: 82,966,107 kr. Efter ett suc-
cessivt stigande utgjorde för år 1885 anta-
let i gång varande fabriker: 2,976, använde
arbetare 72,980, hästkrafter 41,349 och till-
verkningsvärde 191,469,886 kr. Detta eiet-
nämda \ årde år det högsta under 20-årspe-
rioden och år i likhet med arbetareantalet
mellan 2 och 3 gånger högre ån vid perio-
dens början.

Arbetslönerna hafva varit höget under
åren 1873—1876. Ehuru de sedermera min-
skats, åro de ännu betydlist högre än åren
1866—1870. I hvarje fall år minskningen
icke anmärkningsvärd, i synnerhet om den
eammanstålles med den samtidigt inträdda
minskningen i kostnaderna för de förnäm-
sta lifsförnödenheterna.

Till upplysning om kapitalbildningen i
landet meddelas, att under perioden 1866—
1884 sparbankernas antal ökats med eirka
97 proc, delegarnes med 258 proc. och de-
ras innestäende behållning, som eistnårnda

XilmännaHypoteksbanken unoer tiden från
861, då dess verksamhet börjades, till 1886

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sat Dec 21 13:24:19 2019 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/sundtidn/1888/0033.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free