- Project Runeberg -  Sundsvalls Tidning / Årgång 1888 /
354

Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Sveriges Statsbanor.

Tidtabell
Sundavall-Ånge,

iFffln Matfont.

BI.tÄg280|Bl.tåg2fiO|

. TM».’.

nu wat •

Wflttjom .
Matfors. .

t)’40f.m.
,0-45
10*10

t0’23

100

TorpHltiuninnr . . .1

m**>.......

TillSollefteå

BollnMa.......

Stockholm påf, dag G-55

11*50
12*0 c
12-83

1-06

1-35

Ö2Ö

Till Trondlijcui" påföljande dig 8*35, norek

Tisdags» ooh tfredttgsresändo med B!
200 till Östersund Ntanna öfvor natten 1
och ankomma Ull Östersund 9«45 f. m.

200 till

och fttiL
jando dagV

Ange—Sunda vall,

¦ för bortföraling af iftridés-
„—ing, sopor ooh kreatursånill-
ling försiggår hädanefter å polisvakt-

oflTiitt flyttbam^rF/ÄJBlM Sot
10 öre för tunna.

Sopor ooh andra afFailsämuen, umi-
samlade i täto oeh lätt flyttbara klfy
bortforslas likaledes mot 10 öro för tunna,

Kreatursapillniug, som i
dad med »opor eller nu.,
ftinneu mindre af värdefulla fa
bortforslas mot 10 öro för lass."

VederbörandoB uppmärksamhet föstes
dera, att slaskvatten ioke må slfls i sop-
tunnorna» enär detta försvarar tömnin-
gen, när vattnet frysor. Skulle soptun-
nornas innehåll vara så hårdt samman-
fruset, att jernspett måste auvändas vid
tömningen, kan reuhållniugsentrepreuö»
ren ej hållas ansvarig för den skada,
tunnorna lida,

Sundsvall den 14 November 1888.
140 jKelsovårdanämden.

Wattjom .

Töfva___________

Sundsvalla veotra.
Till Sundivåll .

Tflgcn göru uppohäll vid hållplaUerna Pi
rfjohannÄ, Edo, Loo, &odan#, 1.
ojö och Grönängen, dl resando upptagas «

KYRKOTIDNINGAR.

FÖDDE.

FrAu den 2-0 dee. anmälde: 3 tnank. 2
ktlnk.

DÖDE.

Nov. 12: Jonas Gotth. Borglund, 25 år,
29 dagar.

27: Arb. Anders Ljungberg 03 flr. 7 mån.
och 12 dagar.

Dec. !l. Fiökarc-cukau Kristina Märg. By-
berg 74 flr. 2 mån. och 1 dng.

ÄKTENSKAPSLYSNING.

l:a gången den 9 dec.
Mejeriförcflt, Michnel Kåtan. Michaelsson
och Anna Katarina Högström. Arb. Joh.
Nilsson Zetterlund och Emma Karolina Lurs-
dotter. Arb. Carl Gust. Formgren från Val-
knytt och Anna Sofia Bark.

VIGDE.

Dec. 9: Arb. Nils Adrian Andersson och
Fredrika Jonsdotter. Skom. Olof Johan Ols-
son och Anna Greta Johansdotter. Extra o.
poliskonst. Joh. Mago. Vesterberg och Hedvig
Augusta Lundgren. Smed. Carl Joh. Nylund
och Brita Maria Johansson.

UTFLYTTADE.

Dec. 3. Johanna Hedström till Stockholm.

Dec. 4. Eva Amalia Lind till Örebro.
Augusta Kristina Dalin till Grandsunda. Ba-
gareges. Joh. Oskar Norstrom till Attmar.

6. Anna Cajsa Lofgren till Sunne. Vaktm.
Joh. Er. Alfr. Bergström till Stockholm. Emma
Kristina Johansdotter till Luleå.

7. Karolina Peredotter till Stockholm. Kap-
ten B. C. V. Vennerström till Gefle. Kata-
rina Magd. Holmgren till ~

8. Maria Svensson till

INFLYTTADE,

Dec. 3. Maria Lovisa Carlsson från Kal-
mar. Maria Karolina Andersson från Säby.
Karin Berglund från Hässjö. Fritz Magn. Lund-
berg från Stockholm. Styrm. Jac. Alfr. Berg-
man från Aino. Handl. Carl Joh. Carlsson
från Glava. Skom. Joh. Tjemström från
Burträsk. Skom. Mäns MånsBon från Öster-
sund.

4. Alma Maria Nilsson från Köping. Ma-
tros Carl. Wilh. Sohlberg från Norge. Ker-
stin Andersdotter från Elfdalen. Charlotta
Ulrich från Hcmösand. e. o. postexp. Conr.
Teod.o Grönlund från Bergsjö, f. musikanten
Ax. Åkersten från Falun. Lärl. Klas Hjälm.
Valfr. Hubinett från Norrtelje. Anna Lovisa
Uddström från Arvika. Smeden Hans Hans-
son från Fors.

5. Oliva Maria Aulin från Landskrona.
Noach Simonsson från Södra Ljunga. Sko-
arb. Carl Emil Göfvert från Njurunda. Arb.
Aug. Bob. Carlsson från Stockholm. Arb.
Mart. Söderqvist från Arnäs. Handetabitr.
Herman Nilsson från Holm.

6. Arb. Olof Bergman från Piteå. Smed.
And. Lorentz Krantz från Vaxholm. Bageri-
arb. Joh. Gnst. Wabb från Upsala. Skoarb.
Carl Joh. Lundlöf från Stockholm. Arb. Frans

Bolagsstämma.
Aktieegare uti Aktiebolaget

Sundivult HftttÄelabank kollus
härmed till ordinarie bolagsstämma uti
bankens lokal i Sundsvall Lördagen den
29 December 1888, kl. 5 o. tn.

370 Styrelsen,__________

Auktioner.

offentlig auktion, som förrilt-
I stadens polisgård Lurdagen
innevarande månad kl* 10 f. m,
„ i ångbåtsbefölhafvareu J. M. Ho-
zetskys urarfva konkursbo tillhörigheten
Nyailfvev9 ylas oeh porslin,
en ny ilttbbelbössa, jemte linne
oeh gängklädet* m, nu

Sundsvall den 6 December 1888.
378 Magistraten.

Syföreningsauktion

anordnar Mctodistfiirsamlingon i Good-
templarnes ordenshus, Köpmangatan 42,
Fredag afton kl. 8.

Gäfvor mottagas tacksamt.

Behållningen tillfaller kyrkbyggnads-
Kom oeh köp! 390

Vilfa,
A

från Öfra Ullerud. Arb.
i frå di

Magnusson från Öfra
And. Ste£ Nordqvist från dito.

7. Enkan Tobine Turite från Aino. Tapets.
Joo. Er. Sandberg från Stockholm. Arb. Carl
Wilh. Karlson från Stockholm. Arb. Jon.
Fredr. Olofsson från Sundstö.

8. Arb. Ax. Gottfr. Johansson, Bio. Göteb.
lan. Arb. Fredr. Öm från Stora Tuna. Arb.
Lars Olof Eklund, från Stora Mettora. Arbet.
Bertram Cornelius Haagensen från Norge.
Smältaren Er. Joh. Lindqvist från Karlskoga.
Augusta Sofia TeUgren från Stockholm. Jo-
hanna Margr. Hedin från Nätra.

Maria Stef. Andersson från Gefle,

f*å grund af K« _ .
¦¦ Reglemente för Stadernas allmanna
Brandstodsbolag den 29 Oktober 1886
och Styrelsens skrifvelse af den 4 inne-
varande December, flr Brandstodskomi-
tén härmed anmoda de, som hafva sina
fastigheter försäkrade i nämnde bolag
att Tisdagen den 8 nästkommande Ja-
nuari 1889 kl. 10 f. m. å G. O. Sta-
dins kontor här i staden inbetala första j
terminens extra afgifter i anledning af
den eldsvåda som ofvergick Sundsvall
med flera städer under loppet af detta
år, med erinran derjémfe om § 33 i
ofvannämnde Reglemente som stadgar
att genast varda underkastad utmät-

idsvall den 7 Dec. 1888.
På Brandstodskomiténs vägnar:
379 O. O. Stadln.

Som alla handlingar

rörande Handlanden Laurentz Ot-
terstens konkurs vid eldsvådan här-
Btådes den 25 sistlidne Juni gått förlo-
rade, kallas borgenärerna i konkursen till
sammanträde å rådstufvurättens lokal
härstades Torsdagen den 20 nastk. De-
cember kl. 4 e. m. för att i anledning
af berörde förhållande fatta beslut vid
hvilket sammanträde borgenärerna böra
vara försedda med uppgift å sina i kon-
kursen bevakade fordringar och tillhö.
rande fordringsbevis.
Sundsvall den 28 November 1888.

346 Rättens Ombudsman

W. Ahlströms

Bokhandel.

(va.tr» hörnot utmed Mw
gvarm Ikpåt),

Såväl nyutkommen 10m
äldro In- ooh utlttnd»k
Ilttoratur.________

W. Ahlströms

Nr 93

Uttfftre.:

’, Toiidagar och Lördagar.____________]_________

Annomor h 10 <»ro pr filtrad tamt flir »torre atilar 1 férliAllnndo dcreftor mottagas I tidningens kontor

m ar 8 tar, och fcvarUl 1: 60 (poetarvodet tnräknadt), eller 50 dre pr mflnad. HcmbitringBafgift 15 öro pr månad. - Lospummer 10 dre. Preaumeration akall oTilkorligca i fowkott erlåggag.

II December

För BtÄendo a

r lerauua rabatt - Iugou annons införca undor 30 öro. Utländ»k» annonser koeU 15 öre pr rad.

Oottftdd Ostemans

U8

________„__ _._^,_______„......___________. „„..„„„____,_____härmed

alla Bundnvulli kompauiområdo N:o 165 tillhörande boviiringamäii, som ej under
året varit inkalkdo till vuponöfhing, (gåledea ufvon förm Arets artilleri- oeh
kavallcriboväring, Hotut do«»utom f. d, HtaniniiHtiilde, d. v. a. a&tlanii peradner,
hvilkn förut haft fust aiiNtulluing vid lidrens ellor llottuuB stum, oeh livilku vid
1887 åra utgång ioke ÖIVoi-HknTlit 32 firs AUlor, att personligen inställti iig
till mönatrintf å tXÅjamU tider och »tUllcn:
Sundovolls Hlad i boktryokoribolagetn steuhuB vester om

¦torbnui....................,....................................den 18 Dto. kl. 9 f. m.

SvttrtvikB ._.__,
HIcöhh socken I

Aln»

TimrA

Slå

TimrA

Selångers socken vid Belflngera kyrka......

Sftttna Kofland

g

Sftttna
Tuna
Attmars
Stöde
Torp

Tillkännagifvanden.
Skulder

ill Sundsvalls Mejeri-Aktiebo-
lag torde för undvikande af laga "’ "

frige beväringsmttn, som till kompaniområdesbefillet (kompaniomå^e
beftllhafVaren, a\lr. Sundsvall, 2sdra afdelningHonirfidesbeftilliafVaren, Kronolåns-
man Joh. Hammarlund, adr. Matfors) ullomnu tillförlitlig uppgift om
eftr den 28 Oktb id å Mddl ift kriftl

_______, .......______, „......................o _rrt,... om ein bostod

efter den 28 Oktober innevarande år. Meddela* uppgiften Hkriftligon skall i
den samma vara utsatt} utom adr«öBen, boviiringömanuous Nso oeh namn samt
vara bestyrkt af prest i församlingen eller annan tjenateman eller ordförande i
kommunalstämma, kommunalnlimden eller »tadHfullmftktigo; ooh skall uppgiften
hafva kommit kompaniomrftdeBbefiilet tillhanda senast A mönstriogsdagen t

att bovänngsnum till mönstring »kall medhafva sin inskriniingsbok, samt,
om han undergår mönstring å ort, der hon ioke är mantalsskriven, jomvul be-
hörigt prestbetygj

att såsom laga förfall för uteblifvande från mönstring aiiecs om man ur
sjuk, om man är i konungens eller rikets tjenst uppbudad eller furen, eller om
man sitter i häkte;

att sjukdom skall, for att såsom laga förfall anses, enligt § 44 vKrnpligts-
lagen vara styrkt med behörig läkares intyg, hvilket den värnpliktige är skyldig
sjelf anskaffa. Kan han ej skaffa läkarebetyg, vare honom tillåtet att styrka
förfallet med intyg af prest i församlingen eller af ordförande i kommunalstäm-
man eller ordförande eller ledamot i kommunalnämden;

att endast sjukdom, styrkt på sätt i föregående moment finnes stadgadt,
far af kompauiområdesbefulet godkännas såsom skäl för uteblifvande från mön-
string och att aunat fall ej befriar från böter, innan det blifvit af Kongl. Maj-.ta
bcfaUningshafvande pröfvadt ooh godkändt; samt

att vurnpligtig, hvilken erhållit Kongl, Hojits tillstånd att ur riket afflytta,
nen fortfarande vistas inom riket, åligger att vid enahanda påföljd för uteblif-
mnde, som för värnpligtig i allmänhet finnes stadgadt, vid mönstringen iakttaga
inställelse;

att beväringsman, som bort inställa sig till mönstring, men utan laga för-
fall uteblifver, bote fem (5) kronor.

Sundsvall den 10 November 1888.

G*. V. B. Waehrenqvist,

t. f. kompaniområdesbefölhafvare.

ler inbetalas före denna månads
Kontor: Gamla Kyrkogatan I1

Bankhuset.

Sundsvall den 3 December 1888.
9________________Styrelsen.

Till Ue af MM

Kassa-Kreditir.

De som för det kommande året önska
Kassa-Kreditiv i

Aktiebolaget

Sundsvalls Handelsbank

behagade innan den 20 December d. å.

inlemna sin begäran.
OBS.! Räntan kommer att nedsattas
till 5 proc.

200

Styrelsen.

Kassa-Kreditivansökningar

för år 1889 i Sundsvalls Folk-
bank mottagas till och med
Lördagen den 22 innevarande

månad.

Styrelsen.

ANSÖKNINGAR

om XASSA-2REDXTXVförårl88&
I Medelpads Folkbank böra vara
inlemnade senast den 22 December.

Banta 5 procent

i2 Styrelsen.

mottagning

flyttas från och med Måndagen den 26
November till f. d. Hellbergska stenhu-
set vid Storbron*, 1 trappa upp, ingång
från Skolhusalléen.

Mottagningstid: kl. 10—12 f. m. och
,3—V* 4 e. m.

Behandlar afven ldrwgiska åkommor.

Telefonnummer 87.

Vi rekommendera

fortfarande vår

Jernkramhandel

i den ärade allmänhetens välvilliga
hågkomst.

mr vår niiai ~m

vester i staden är från och med i dag!
åter öppnad å samma tomt som före
branden.

Sundsvall den 1 December 1888.

Näslund & Wiklund.

ANDS. BEGE,

Arkitekt.

Bostad tills vidare: Vreten 116
Skräddare Pettersons hus.

Från Januari: Enskilda Bankens hus.

Reference:HrStadsingeiiiörERydbflCk.
337

Snm- ooh Tobakshandel, Största lager, Billigaste priser.

Kungrörelse.

På grund uf § 82
\ Kongl. Majjtå nådiga

vårnpligtelagen _._________________

ä .förordning: rf; dm 6 December 1836,

t nf den 5 Juni 1885 samt

114 och
härmed
j d

Njurunda souken

I

&C°s

Jul-Exposition

Öppnas den IQ dennes. :!.,

Gultatröin^ bniksföriamliiig j vid Njunmda kyrka...
ttngihui.......................

»I vid

Belflngera
Kofland.
Matfors
Matfors
Edsta
Wissland

14

15
15
15
17
17
18
18
10
20
21
22

7

1 cm,
4 ,
8 f. m.
12midd.

0 f. in.

1 e. m.
0 f. m.
0

vaVfZIZZZ!. I 22 „ „ . „

Jcmlikt stadgandet i §§ 116 ooh 118 i ofvuimitnula kongl. förordning
varder till kännedom ooh efterrättelse vid ifrågavarande mönstring meddeladt:
att från personlig inställelse befrias t
de vid sjömanshus inskrifne,*

öfrige beväringsmttn, som till kompaniområdesbefillet
fV \l Sdll 2d l

priser å korn och humle hafva undertecknade ansett sig nödsakade att
från och med den 15 dennes höja prisen å våra tillverkningar af bai-
jerskt Öl och Iskällardricka på följande sätt:

Baijerskt Öl 16 öre pr boutelj om % liter förutom glas.

IskäTiardricka 12 ,’,’ " I I yl I » , »
Rrisen å andra" sorteV oförändrade.

I sammanhang härmed och sedan våra ölutkörare äro strängt för-
bjudna att å landsväg eller annorstädes å öppen plats utminutera öl
till förtäring på stallet anhålles vördsamt atf^ då någon af dem beträ-
des med en sådan minutforsäljning, vi må derom blifva underrättade.

Sundsvall den 6 December 1888.

Grönborgs Bryggeri-Aktiebolag.
Sundsvalls Ölbryggeri-Aktiebolag.

Gambrini Bryggeri-Aktiebolag.
Ljungå Bryggeri-Aktiebolag. Mariedals Bryggeri.
Angbryggeri-Aktiebolagets i Gefle Filial. 373

Lokaloinbyte!

H

usqvarna

D

är åter inflyttad i

i samma butik som före brände

_____i samma butik som Tore orangeri.._____

Mattqr

af

Jonsereds

utmärkta fabrikat, i kommission hos

Uriatare ocli Ur

Billigaste priser å alla slags , VJlC

TJR, UR-KEDJOR, MEDALJONGER, UR-FURNTTUR och UR-
VERKTYGER, hvilka säljas hos undertecknad.

Justeringar och reparationer af alla slags Ur verkställas

af i yrket skickliga arbetare,

med garanti, fort och billigt

__CoHn,

Sjögatan Var 12, mldt emot QJömanalitwet.

Huss & Martins

ituaUffSr

ttrflter öppnad i nyupnförd lokal fi samma tomt eom förr och re- ’
kommenderas i den ttÄ allmänhetonH viilvilliga hflgkomst.

OJ)SJ Stallrum för häBtur finnas. 326

Lokalombyte!

Underteoknads

Tillkännagifvande!

Af fö]

JMlLl hc_
malm.

»uad*vall d«n 3 D«cember 1888.
M. N. MichwilBaon.

^* ** 340

Vin låda innehållande .Filar» Sr från
«*¦ Sundsvalls kaj bortkommen och
anmodas tillvaratagaren eller den, hvil-
kon kan gifva upplyaning hvar lådan
finnes, underrätta undertecknad, då he-
derlig belöning utlofvaB.
344________jr. J> Linderberg.

är flyttad till
Grosshandl, C. 0. WESSÉNS stenhus vid Vängåfvan.

BERNHARD FRÖBERG.

364

Hel- & Halfylle-

Vadmal

hos

CISBERG k ALMGREN. .

För Toiletten:

Flera sorters

Eau de Cologne, III Tand- Ss Hårmedel,
Parfymer, || Tvåler m. m.

Yälsorteradt lager i

Gf-. Strönatoerers Kem. Tek. affär. 3.-

Till JULEN

rekommenderar

Frans Pettersson

sitt nya och välsorterade lager af

Svarta och Kulörta

\z klAdningstyger ?!

Tipliier,

ar*

Prima

Colofonium

och

Strängar

samt

Hakhållare

billigast hos

J. P. Sj

U.

Alp-Zittror,

Folk-Zittror,

Barn-Zittror

och

Zitter-Strängar

af Bronseradt Jern

att sammanlägga samt af

Trä i fickformat hos

U. T. oJUDlitllT,
Vängåftran 11.

Väl
Justerade

Gitarrer

med 6, 10 och
12 Strängar.

På grund af
omsorgsfull Ju-
stering öro de In-
strumenter som
köpas hos mig de
bästa och billi-
gaste som kunna
erhållas.

W

Vängåfvan II.

| Fruntimmerskappor,

Bahytter, Muffar,
Pilt-Schalar,
Tricotlif, Kjolar,
Tllelif, Damstrumpor,
Vantar, Handskar,
Kråser, Sidenhalsdukar,
Tllehalsdukar,
Yllekoftor, Yllevästar,
Borddukar, Servetter,
Jjinnenäsdukar,

! Sängkläder, Barnfiltar,
Akta Ryska Gummigaloscher,

Öfverrockar,

Kostymer,

Korderojbyxor & Västar,
Stärkskjortor, Kragar,
Manschetter, Rosetter,
Kravatter, Hängslen,

Normalskjortor, Tröjor,!!
Kalsonger, Mansstrumpor, Ii
Resfiltar, Kappsäckar,
Nattsäckar, Mansyllevästar, ||
Vintermössor,
Ofverrocksdofflar,
Kostymtyger, Byxtyger.

Olas. Allt säljes tiU mycket billiga priser.

Lokaler Storgatan 23, midt emot Berns Garnbod och I
Baxargatan 33 samt Mlial i Svartvik, ’

Pettersson.

Basargatan Nar 41.

Undertecknade Pelsvaruhandel är från och med denna dag ånyo
öppnad snedt emot Sundsvalls Folkbank. Beställningar och reparatio-
ner emottagas tacksamt och utföras fortast möjligt.
~ Sundsvall den 15 Augusti 1888.

P. F. HEJDENBERG, Körsnär.

Althorn, Tenorhorn,
Tenorbasuner, Bastubor,

af l:ma Meesing, billigast hot»

J. P. Sjöberg,

Vängåfvan 11. 393

Notpapper,

det bastå i handeln förekommande, 10,
12, 14, 16 till 24 liuiers, hos

J. P. SJÖBERG, Vängåfvan 11.

HVILSTOLAR,

af bästa kvalité, billigast hos

J. P. S1ÖBERG, Vuogafvan 11.

Bas-Trummor
-Trummor

Stol-Trummor
fiainTrummor

J. P. SJÖBERG, VSngåfvan 11.

n

är flyttad till uppförd byggnad å gamla tomten

35 Storgatan 35

lnvM t. i. Hellberg»*» Btenhnmt.

f^ svar-
ta & kulörta, släta,
randiga & broderade

ifrån de billigaste till
finare och elegantaste, glnfailjas
till hittills här på platsen ej kända
enormt låga priser.

Carl Luthman.

Sjögatan, vid Ångköket

TURKISKA DIVANER, billigast på platsen hos ERIK TAFLIN (Grossh. Westins gärd vid Vångåfvan).

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri May 10 17:25:39 2019 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/sundtidn/1888/0354.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free