- Project Runeberg -  Sundsvalls Tidning / Årgång 1888 /
355

Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r93

Jul-Exposition

af

Böcker, Jul-Kalendrar,

Musikalier & Musik-Portföljer,

Fotografi-Album,

Gravyrer & Fotografier

på glM i eleganta ramar.

SKRIFTYG & IHTIKLIB

passande för

Skrifbordet och Kontoret m. m. m. m.

eamt lampliga till

JULGÅFVOR. IM

Allt till billigaste priser i

C. O. Collins
Bokhandel

Bankhuset.

na rekvisitioner från lande-

J. P. Wiklanders
Hatt- och MÖM-Aff Ar

förening med fikta Ryska Gununi-
Galosclior, är nu inrymd uti ny lokul,
p& samma tomt sona förö branden, ooh
ekommenderas i allrataheteå» välvilliga

•Sundsvall den 1 December 1833.

orten expedieras omsorgsfullt. m

Flöjtar och Klarinetter,

Flöjt- & Piccola-Viskor.

Klarinett-Tungor Es, D, C & B, billigast hos

380 J. R SJÖBERG, Vängåfvan N:o 11

Uti

S. Hillelson J:ors

forsäljes till billiga priser:

Dofflar, Korderojer, Kläden, Herr-Kläder,
Öfverrockar, Kostymer, Kavajer, Byxor, flera sorter,

Doffel-Västar, Ylle-Västar,
Skinn-Tröjor, Res-Kappor, Jaeger-Skjortor, Tröjor, Kalsonger,

Strumpor, Filtar, Schalar, Näsdukar,
Sidendukar, Handskar, Vantar, Dam-Koftor och Västar.

Stort urval af

Kravatter och Rosetter, Skjortor, Kragar och Manschetter.
Koffertar, Kappsäckar, Läderväskor m. m.
till lägsta priser hos

S. Hillelson Junior,

Storgatan 5,

Pra Rebetskys tomt. 401

500 par Byxor!

Byxor af Vadmal, Cheviot, Corderoj och Siden-Corderoj, frän 3,50 till 16 kr.
pr —

100 st. Vinter-öftrerrockar från 23 till 45 kr. pr st.

150 st. Kavajer från 14 till 20 kr. pr st

250 st. Bundttröjor från 2 till 3,50 pr st.

Ett parti Dam-Yllekoftor från 5 kr. till högre priser.

Normalskjortor kr. 5,50 pr st

TriCOttröjOr från kr. 1,75, 2, 2,25 pr st.

Artist-, Fack-, Berliner- och Reform-Blusar från 1,25 till Ijzo pr st

Arbetsskjortor från kr. 1 till 2,25 pr st

Kalsonger från 0,75 tiU kr. 1,60 pr par.

Strumpor från 0,50 till 1 kr. pr par.

Stärkskjortor, 3-dubbla veck, a kr. 1,75 pr st

Kragar, garanterade 4-dubbla hellinne-, 0,35 pr st

HängSlen från. 0,50 till kr. 1,25 pr par. Fältskärs-Hängslen å 1 kr. pr par,

YUe-Amier från 0^7 pr st till >iogre priser. V V

Vackare-TJr kr. 5 pr st

Finare TTr kr. 9—15 pr st.

Såväl bättre som sämre Tyger från 2 till 6 kr. aln.

Nattsäckar, Portmonnäer, Planböcker m. m. m. m.

tui t>iinera pnsen

O. A. Kylen.

Trädgårdsgatan N:o 13 A.

SUNDSVALL.
Hotel Knaust.

30 ram Or resande. ’

Restauration, CaB & BilkrA

I A. F. Knatut.

Med en viss förundrar har jag, skri-
vet tVphfrf Wmt och rättvisa», er-
A ¦&«’•foriU af detta 18na för-
samliDgaK tiUstyrkt kyrkomötets förslag
tiU la|förHndring rönwde odtoteii**
rätt JlyrJMiitamnMi, och jag har förr**
vftAålaOvai mm väft *W4
tiU församlingarna! tillstyrkanden. Icke
ha dessa kyrkoatämmobcslut kunnat till-

Nya

Tr&snlderi-
Mönster

ntt tttkomne.

Sven Dymling & öow

Lager af Slöjdmatoriol.
Ny nriskurant ftanko på boaHna.
4oa (ö. a?740xi)

ha dessa kyrkoatumniobc
komma på’Sm grM «tt d© odSp
verkat menligt p* cl® beslut nom af
kyrkostämmorna hittills fattats, ty de
odöpte halva, med högst fä undantag,
Ännu ieke uppnått don ålder Bom erfor-
dras för utöfvando af rösträtt utikyrko-
oeh kommunalstämmor, ej heller hafva,

så vidt kftndt Är, de I
giöse menlig inverkat på de

Jul-
Exposition

8

från 6 öre till högre priser, iir öppnad hos

A. ROTHMAN.

fVireli-

tade ståmmobesluteu. De hafvti alltid
— med högst ft undantag — visat in-
tresse för fölkundervisningoehhvadsom
till god ordning hörer. lika litet har

ag kunnat fatta, att den föreslagna log-
förändringen hvilar på billighet eller
rättvisa, ty ieke bör enligt min åaigten
andlig handling, kunna beröfVa en per-
son medborgerlig rutt — rätten att sig

1 ’? beskatta, - Men sedan jag i sön-
i åtta dagar bevistade kyrkostämman
H-sjö församling, hur jag fått en
aning om egentliga auleduingen till lag-
foriiudmigcM, tack vitro ordföraudens uti
berörda kyrkostämma sätt att leda för-
handlingarna och hans om allt annat än
granlagonhet och verklig bildning vit-
nande sätt att sig yttra.

Ordföranden ausftg kyrkomötet vara
en myoket hög oeh vi» institution, hva-
dan om församlingsmedlemmarna mot
förmodan hade något mot lagförändrin-
gen att erinra, do borde helst hålla inne
med dessa anmärkningar, men om do
det icke gjorde, yttra sig i mild form
oeh ödmjuk ton, annat dugde inko, så
vidt do ville undgå att kallas till ord-
ningen mod ty åtföljande obehagligheter.
Emellertid, oeh ehuru ordföranden lade
hvar ooh en på hjertat att väl beakta
nödvändigheten af den föreslagna log-
förändringen — dook utan angifvanao
af några skäl endast blind tro ooh lyd-
nad — vågade en af församlingens med-
lemmar yttra sig mot lagförslaget samt
yrka afslag på kyrkomötets framställning,
uti hvilket yttrande flera instämde, och
vid framställd proposition på kyrkomö-
tets förslag läto så mångu nej sig höra
att omröstning ansågs nödvändig att vid-
taga för att om möjligt rädda försam-
lingens hederliga anseende — som ve-
derbörande sig yttrade —, men efter

ötei bf jöt

billigast hos

A. BOTHMAN,

Sigrid Lind

Adr.: Sjöströms gärd, strax
"Tivoli" grinden, midt emot

Telefonnummer är 210.

Sigrid Lindqvist.

Sundsvall

den 11 December.

De odöptes rösträtt
kyrkostämma.

del

domkapitel yttrat sig, de förra med
endast ett par undantag afstyrkande,
de senare, såsom ju helt naturligt
" ¦, tillstyrkande.

Länsstyrelsen här i länet har ieke
på egen hand velat afgifva sitt ut-
låtande, utan har dessförinnan in-
fordrat yttrande från länets kyrko-
stämmor. Strax efter det länssty-
relsen utsändt sin anhållan om dy-
lika kyrkostämmoutlåtande, uttalade
Dagens Nyheter en farhåga för hu-yttranden skulle bli,
man känner, hvilket inflytande

kyrkostämmans ordförande,—kyrko-

den eger vid kyrkostämmobeslutens
fattande. Vi trodde dock då, att
denna fruktan var obefogad, enär vi
ansågo, att presterskapet, som vid
kyrkomötet låtit höra sin mening,
sedermera, då det var fråga om att
menige man äfven skulle fa ut-
tala sig i frågan, skulle afhålla sig
att med inflytande oeh maktspråk
inverka på kyrkostämmornas ifråga-
varande beslut Då man känner,
att de odöpte hittills vållat icke den
ringaste oreda eller det minsta obe-
hag vid kyrkostämmornas beslut, har
det dock synts oss alltmera besyn-
nerligt, att af de församlingar, som
hittills’ uttalat sig i frågan, de flesta
uttalat sig tillstyrkande till kyrkor
mötets förelag. Vi vilja visst icke
påstå, att presten härvidlag alltid
varit den, som dikterat beslutet.
Men att fall verkligen förekommit,
der presterskapet icke aktat för of-

___rftrfcl|flnril

____„_____.....¦ déh stora branden

utgingo efter tariffen 3 oeh 4, ha nu be-
stämts att utgå efter tariff 10. Sundsvall
får härigenom de högsta afgifterna bland
alla Sverges städer. Då enligt tarifferna
3 och 4 afgifterna i allmänhet varierat
mellan 1 kr. 50 öre oeh 5 kr. pr mille
för hus med tak af plåt, skiffer o. d.,
samt för hus med tak af trä eller spån
med belfiggning af skiffer eller asfalt
m. m. mellan 1 kr. 80 öre och 7 kr. 20
öre pr mille, komma de nämligen enligt
tariff10 att utgå med respektive 3 kr.
BO öre, 5, 6* 10 ooh IB kronor pr 1,000
för hus med tak af först nämda kvali-
fikation, ooh med 5, 7 kr, 20 6re, 8 kr.
60 öre, 15 kr. 60 öre och 21 kr. 60 öre
pr 1,000 för hus med tak af senare

.... Sollefteå utgå afgifterna efter tariff
9, för Örnsköldsvik, efter tariff 8, för
Hemösand delvis efter tariff 7 och del-
vis efter tariff 8.

Sundsvalls ångspruta afprofva-
des för andra gängen i lördags, < ’
dan don dorvid hefupits uppfyl
i kontraktet bcBtiuuda vilkor, öfverlom-
nados sprutan till brandkåren i Sunds-

derböran ig y ,

rösteummeringen befanns nej-rösterna

.WWW^.V..UB«U __—.«, ~~.—~____». . , , ~ midsommarfest, an-
uppgå till B-dubbla antalet mot ja-röster- sågs att i stallet en julfest borde an-
na. Den ifrågavarande församfingsmed- ordnas. Tiden för densamma bestämdes
."8. . > . B- • till fjerdedagjul, eller fredagen den 28

kommer att hållas

lemmen vågade derefter ånyo påyrka
att en af honom då framlemnad skriftlig
resolution skulle såsom svar på kyrko-

mötets framställning af kyrkostamman
i. Sedan denna resolution blifvit
i förklarade ordföranden i myndig
att resolutionen ieke vore svar på
frågan utan »ett gudsfre’ och yxskaft»
såsom hon så vältaligt yttrade sig, ooh
ehuru ordföranden protesterade och re-
serverade sig blef denna resolution med
öfvervuldigande röstöfvervigt antagen.
Få nu se om lansstyrelsen förstår det
af församlingen afgifna svaret.
Af förhandlingarne vid denna stamma,
hade nöjet åhöra, fick jag den

lingep att presterna i denna fråga
vore ytterst intresserade — troligen för
Att i någon mån, om ock ringa, återfå
sin från katolska tiden förlorade ma

Antagligt är att de helst sett att fe.
slaget sådant det i kyrkomötet först
framstäldes oförändrat hade af kyrko-
mötet antagits så att äfven de som icke
begått nattvarden jemväl beröfvats röst-
rätt (denna del af förslaget förkastades
nämligen, såsom kändt är, med 2 säger
två röster söfveryigt, tack vare hr Ham-
marskjölds energiska uppträdande i denna

ocn sä de som icke kunna styrka sig
hafva bevistat minst 45 högmessor och
det antal otte* och aftonsånggudstjenster
som vederbörande nådigt pröfva.

O, huru härligt det då skall bli!

Så långt »vän af billighet och
rättvisa».

Vi för egen del vilja i det längsta
tro oeh hoppas, att ett dylikt fall
varit enastående vid hittills fattade
beslut oeh äfven vid framdeles hållna
kyrkostämmor i frågan må blifva

Dopet ooh rösträtten. Senaste

kyrkomötets framställning om i
vande af rösträtt för.odöpte på _,—„
stämma afstyrkes af Örebro länsstyrelse.

I sitt yttrande skrifver länsstyrelsen

and annat:

Den bestämmelse, hvilken kyrkomötet före-

slagit _____,

dande i odöpt

för en persona framhär-
’-J innebär enligt e. k

; befhdes förmenande blide en halfhet
. såsom flere af c. k. maj:te befhde i af-
gifna underdåniga utlåtanden visat, en obitlig-
het. Härtill kommer, att om den åsyftade
lafå&å?SF5 ^f tUA8tå°d’ den stadgade

3 genom att låta
skalle innebära

påföljden för de odöpte att mists
borgerliga rättigheter, hvilka de g

dopa sig kunna At sig bevara, ak___________

en frestelse att endast i sådan afeigt undfå
dopet och sålunda för världsliga ändamål mias-
braka dopenens sakrament. N. A.

Hvilka äro att hänföra under
rubriken "Odöpt©"? Under diskus-
sionen på kyrkostämman i Nora sistlidne
söndag rörande kyrkomötets bekanta för-
slag, uppstod en rätt tiflig diskussion
mellan ett par talare rörande hvilka per-
soner, som, derest det nya * "~ *
vunne framgång, skulle d

Den ene talaren syftade på ;

lenades allo, som icke blifvit
prestmin döpte, åeé andre *

man, ville framhålla, at
blifvit i Fadrens, Bönens
namn döpt, vore

samling och risom_____

lagförslaget. Såsom stod

dermiot,8jelfpifcrt.
. hvar och en, som
oeh Den helige Ändes
i Jesu Kristi för-

komlingar, rfshfflehettri^kTrtomo^

Otto Jonsson, DanwriI iDånielssp» Holm
oc¥ Olof Petter Nordberg, hvMka eamt-
blifvit till konungens befallningH-
Se i länet infbrpassade för dess

^ISn^ianntn^Aug Sjöatedt i Skon
har för sedeslöst lefoadssltt och lös.
drifveri häktats ogitta Sofia Wilhelmina
Solve frän Kalmar, förut straffad för
andra resan stöld och 4 gånger häktad
för lösdrifreri.

— Stadsfiskalen i Sundsvall har un-
der eietUdne november månad varnat
följande jpersoner för lösdrifverj, nSm-
ligen: arbetaren J. P. Nordström från
Stockholm, förre artilleristen J. P. Pet-
tersson frän Gotland, Bkrtidderiarbctarcn
P. HilBson från Karlstad, arbetskarlen

nÄgot öfvor 12
" vatten

vall. Uppoldi

minuter i ansi

tycktes vara för salt för ..

jttRvatton bildade »ig undor

Sjöfarten. Sundsvulls hamn iir full-
komligt iwfVi ooh torde nog kunna till
följd of de» blida vttderlckcn hfillas
öppen ännu nflgon tid. Emellertid lut-
vUntas endust ott par Utav till, hvar-
oftor Hjöttirton skall upphöra.

I söndags, på morgonen, inkom ån-
garen Priuu Oskar mud full last af
¦ * rodu och passagerare, llmu luulo
„ .Jt svår, ooh endast <jjook dimma
hade något förlängt densamma.

thewka »öudaéinkolanii 10
rare Ooh lttrarinnor w\mmtuitn’iildo
i söndags kl 1, eftor gudstjoustens slut
’ bönesulen å luroverkshueet.

Ordföranden, kyrkoherden Boström,

¦ . . . H W fe • ¦ /ht kk %

ypplyste, att såsom lokaler för söndags-
skolan för nästkommande år kunde på-
riiktms icke blott bön»alen i liirovorks-
husot, hvurå talaren redan erhållit löfte,
utan iifven skollokalen i Stenhammaren
och, dock först liiugre fram, i blifvande
folkskolehuset å doBa nedbrända tomt
söder om kyrkan.

Då briston på lampliga lokaler så-
lunda var afhjelpt, beslöt man, att sön-
dagsskolans verksamhet skulle taga sin
början strax efter nyåret, eller första
söndagen efter vårterminens början.

Som söndagsBkolbarnen ej, på goda
grunder, ffitt å idaft

december.

lnroverkshusets bönsal, som af vederbö-
rande välvilligt blifvit stäld till sön-
dagsskolans förfogande, dock med vilkor
att ingen kokning af mat, kaffe- eller
tédrickning, ej heller lekar vid festen finge
förekomma. Med anledning htiraf Bkola
barnen undfägnas med smörgåsar och
mjölk samt konfekt, och tvenne smärre
julgranar anskaffas.

Enär alla förteckningar å sondags-
skolebarnen gingo förlorade vid den
stora branden i sommar, beslöts att, dels
genom annons i tidningarna, dels ge-
nom kungörelse, uppläst vid " "

sten nästa söndag, skulle g____ „_

känna det alla lutherska söndagsskolans
barn borde för rättighet att deltaga i sön-
dagsskolans julfest, söndagen den 23
december, strax efter gudstjenstens slut,
infinna sig i bönsalen i läroverkshuset,
då samtliga lärare och lärarinnor jemväl
skulle vara tillstädes för att öfver samt-
liga barnen upprätta ny förteckning.

Söndagsskolans kassa upplystes hafvL
vid tiden för den stora branden uppgått
till omkring 50 kr.

Till att anordna julfesten utsagos föl-

fråga). Men presterna tänka förmodligen Ja°de fyra lärarinnor, nemligen: fröknarne
nu så, att få vi blott in ett finger så få Brundell, Smerling, Gernandt och Hen-
vi snart in hela handen och då skola
församlingarne icke erhålla tillfälle att
sig vanhedra. Sålunda;

först de odöpte,

så de som icke begått nattvarden, der-
efter de som icke gått till nattvarden
minst 2:ne gånger om året

och så de som icke kunna styrka

Sundsvalls arbetareklubb. Vid

sammanträdet i söndags afton i good-
templarlokalen, inledde ordföranden Sö-
renson följande diskussionsämne: "Hvar-
för finnas socialdemokrater?" men då,
efter det ordet förklarats fritt, ingen af
de fåtaligt närvarande ville yttra sig,

g

biet diskussionen
illmänna sammai

;n uppskjuten
inträde, som k

till nästa

hållas söndagen den 16 dennes.

ommer att

"Ett

blad ur kvinnans

historia" utgjorde ämnet för ett före-
drag, som i söndags afton hölls i good-
templarlokalen af litteratören G. Frösell.
Talaren behandlade kvinnofrågan från
urtillståndet till tiden för kristendomens
införande. Antalet åhörare ver omkring
70, inträdesafgiften 10 öre, och skulle
nettobehållningen tillfalla goodtemplars
biblioteksfond.

Sundsvalls stads

äro kallade tiU mönstring den IB
cember, kl. 9 f. m. Mönstringen fbr-
* år i Boktryckeribolagets stenhus
Vestra Ågatan, stax nedanför gamla
kyrkplan.

Regnbåge i december. I :

morse, kl. 10,8, observerades här ifi__

Sundsvall en praktfull regnbåge afteckna
sig mot nordvestra horisonten. Bågen,
som började midt för Selångers kyrka
och slutade ofvanfor Norra stadsber-
get, fcyntes fullt tydlig. För tillfallet,
var det klar luft och molnfri himmel.
Det den här tiden på året eärdeles ovan-
liga naturfenomenet varade endast ett
par minuter.

Ett rykte om tvänne mord,

som nyligen skulle ha begåtts på vä
mellan Svartvik och Sundsvall, är
närvarande ute och går man och man
emellan. De båda offren skulle,
ryktet, vara en osthandlare som ö__
bundet besökte trakten omkring Svart-
vik, äfvensom en landtman, bägge till
namnet okända.

ok

Enligt af oss gjorda förfrågningar,
har någon anmälan härom till vederbö-
rande polismyndigheter ej blifvit gjord,
hvadan ryktet helt säkert saknar all
d ll k ki Ul fö

yt helt säkert saknar all rw-
grand, eller ock uppkommit tUl följd af TåK
slagsmål som tidt och oft fök Fåö

slagsmål, som ttdt och ofta förekomma Frånö nya aktiebolag........

-^ vägen mellan nämnda orter. Fjellsjö komm-bost:

Bossö intressenter
Barnsele kyrkoh.-bost.:

Er. Bäckland i Ramsele .....
Edsele komm.-boat.:

Er. Backlund i Barnsele ..
HeUgums komm.-boat.

SöSdrifrare. Af stadsfiskalen här-
städes har under november månad häk-
tat» för lösdrifveri: Nils Johan Petters-
bod, Johan Johanson Tell, Ernst gCad

O. A.

från Helsingtuna socken.

arbetarnePros Anders Ersson från Gag-
nef, A. Olsson Dahlström ftfin Bron-
skogs socken i Vermland och S. J. An-
derfson från Fridlefstads socken i Ble-
kinge, rcBehaudlandco O. H. Ekfeldt
från Vissefjerda sooken i Kalmar län,
kolportören K. G. G. Dahlström från
Wimmerby, kommissionuren A. Anders-
son Strömqvist från Kinna socken i
Elfsborgs län, skoarbetaren Th. L. Fro-
iund från Stockholm, resehandlaren A.
Gunnnrsosn från Markaryda socken al
Kronobergs län. stenarbetaren C. G.
Sundstedt från Vermdö i Stockholms
län, arbetarne G. Andersson från Götne
i Skaraborgs län, J. S. Engman från
Vasa i Finland ooh H. Henriksson i
OstmarkB sooken af Karlstads ltiii; hvil-
ka samtliga, utan att söka arbete, stru-
kit omkring sysslolösa ooh förande ett
oordontligt leinadssätt till våda för all-
män säkerhet oeh utan medel till sitt
uppehälle.

Vaoker erkttnila. Sedan förre
hemmansegaren Olof Persson efter U
årig vill vitsordad tjenstgiiring, på egen
begäran, undfått ntekccl från fjerdings«
mansbofattuingen i Hässjö |soeken, ha
HUshjo soeknemän enhälligt i talrikt
bevistad kommuualstllmma den 0 i denna
månad, såsom erkänsla för den långa
och i alla afseenden viil vitsordade
tjänstgöringen, tilldelat Olof Persson en
firlig pension af femtio kronor, att utgå
från den dag han erhöll afsked, skrif-
ves tiU Sundsvalls Tidning.

tukt

902 7-07
..I-. 296 é-46

551 5.71
525 2-67

Bjdrkqvtet.. 570 4-00
Stipendiater. Till innehafvare at
it under teologiska fakultetens -*-•

fitående kon’ " " ~

studenterna

Bland

ris märkas Hfven hr Rathaman från Sunds-
vall, 4 Itne Faitbout. A. B.

Slöjdundervisningen. Vidkyrko
stamma med Indals-Liden» kommun dei
11 statl. november beslöts att en slöjd-
skola i förening med dervarande fastt
folkskola vid kyrkan skulle anordnas til
nfleta hösttermins början.

Såsom slöjdlärare antogs fotkskoMra-
råren C, Wiklund, hvilken varit kurs-
deltagare vid länets högre slöjdskola.
H. P.

Till skollärare, klockare och
organist i Adals-Lidens socken, vt
des å kyrkostämma den 2 december en-
hälligt, med 3,897 röster af 59 röstande,
folkskolläraren Olof Strömstedt från Gud-
mundrå, hviiken innehade l:eta förslags-
rummet*

I andra rummet var uppförd A. Bei
från Graninge, samt i 3:dje rummet C.
F. Johansson från Lommaryd. H. P.

Vexelförfalskaren Wimmer-
mark finnes efterlyst, beskrifven oeh
fotograferad i senaste numret af tyska
skämtbladet »Fliegende Blätter». Af
porträttet att döma synes W. ha
och manligt utsende.
ians gripande är utlofvadt 50l
francs i belöning.

Norrlands nation i Upsala har

till förste kurator efter jnr. stud. E. R.
Hammarberg, som afsagt sig uppdraget
utsett fil. kand. Petrus Ruutb.

Akademiska konsistoriet har
och förordnat med. kand. Ax. Häggq1
norrländing, till extra ordinarie amanuens
vid kirurgiska polikliniken.

Tjenstledighet. K m:t har be-
viljat landträntmästaren. i Vesternorr-
lands län B. H. Lindberg, för svag
helsas vårdande, tjenstledighet till den
10 november 1889 samt i nåder för-
ordnat länsbokhållaren, vice häradshöf-
dingen Axel Arnell att under tiden be-
strida landträntmästaretjensten i nämnda
län.

Friset pä blodiglar å apoteket
Skog under tiden från den 1 innevaran-
de December till och med den 31 Maj
1889 är 50 öre stycket.

Sollefteå handelsplats har nu fatt
byggnadsplan faststäld af k. m:t

P. T.

Antagna SkOgsaninid. Länssty-
relsen har, enligt V. A., antagit följande
vid meromnämda auktionen den 13 no-
vember afgifna högsta anbud:

rMM/1M1ii „ Antal fru

Kronoparker: trgdi prträd.

Laxsjö östra:

Nils Afltrom i Liden............ 1,000 3-68

Boda (vester om Bönängsbäcken):

P. Persson i Bispgården........ 1,134

Boda (söder om Norrvegsj5n):

P. Persson i Bispgården.....

P. Persson i Bipgåden.......

Oxsjö vestra (norra delen af 1888

års brandfält):

Fagerviks aktiebolag ..______5,223 2-07

ödra Viken:

Sven Persson i Littsbo, Ljusdal 3,000 4-48
Tallnäs:

Bamviks sågverkflaktiebolag.... 425 431

___(vikens sågverksaktiebolag 4,700

Hällåsen:

C. J. Persson i Lungsjon, Barn-
sele ................

FängsjÖ, LidbloniBakiftet:

450 3-49

Frånö nya aktiebolag _.....2,183 4’31

306 2-53

torrskog

mas aktiebolag............. 188 3’51

Foresmoi

C. L. Carleson, Hernösand.... 9,158 5-28
Stennäs:

J. Westman Örnsköldsvik..... 503

Nyiker:
J. C. Unge, Hnsnm ........... 2,111

Ecklesiastika bostaUsskogar;
Ljustorps kyrkoh.-bost.:

E. A. Enhörning .......... 475

HafVerö kyrkoh.-bMt.:

N. O. Näs.......... 845

Torps kyrkoh.-boet.:

J- Berglund, Fränsta - ... 631 4*80
Engelsberg, £ d. kyrkoh.-bosfc:

gg, yrko

Fagervils aktiebolag
Indals kyrkoh.-bost.:

291 3-72

ERIK TAFLIN, lager af Ir- och Utländska MÖBLER till moderata pris.

Er. Backlund i Ramsele.

Den för vexelfÖrfalsknW,..

tade bonden Gidlöf frän SnS •
Gideii socken, Arnäs tingslag, är e
häradsrätterna i närhetef fikä
liht Såähf

tterna i närhetef vfikäÄ?
sonlighet. Såstärhanf.n.tiUta!adforärI
kräiiEning, bestående den, att han bt
skylt en person för förfalskning. Vid
ett annat tillfälle instämde Gidlöf sjelf
en äldre man för utspridande af fabka
rykten, som skulle gått Gidlöfc ära för
nura, Åldringen hade nämligen uppgif-
#."** J«f, Wifvit rånad af Gidlöfmen
då han fidlkoinligt saknade bevis för sitt
påstående, måste han bötföllos för sina
oförsigtigo yttranden. H. P.

t. f. pastorn N. F.
r kyrkohcrdebeBtällnin-
irat den 30 december.
20 januari 1889. H.P.

Bgendomshandel. Bankdirektö.

ren J. Lindauist i Örnsköldsvik härför
90,000 kr. köpt Bo egendom på Li-
dingön i Stockholms lttn. HrLindquist
har till enkefru Englund Bålt sitt hus
n:r 06 Dalagatan i Stockholm för 150,000

kronor.

50,00
D. N.

Förenade i Uftret ooh döflea,
F. bonden Daniel Brandclls i i\ätra
hustru, Bara Elisabot, afled den ig i
förra månaden och två dagar derefter
skattades den öfverlefvaudc makcu k
Hustrun var 73 och man.

H. P.

kyrkovigsel som ej blef af.
En för envist fasthållande af antikverade

kyrkolagbestämmelser kund kyrkoherde
i Ornsköldsviks närhet ville söndagen
den 25 november ej på några vilkor
sammanviga ett brudpar i kyrkan. Han
uppgaf såsom skäl för sin vägran, att
dagens predikotext, som, såsom bekant,
Handlar om yttersta domen, ej tillät eller
lämpade sig för en vigselhögtid i kyr-
kan. Likaledes nekade han att förratta
vigöcln i brudens hem, utan skulle don
få ega rum i kyrkoherdens bostad. Som
emellertid brudparet ej ville underkasta
sig detta, måste en prest från en grann-
församling efterskickas. H. P.

Pressen. Arboga, en ny tidning
för staden af samma namn och dess om-
nejd, har utsändt sitt första nummer.
Tidningen, som säger Big vilja på ett
pasbionsfritt, ärligt och humant sätt föra
tullvännernas talan, har till utgifvarehr
Reinhold Ericson och tryckes i Köping.

Vesterviks"Posten har i dagarne, be-
rättar OsL T., af boktryckaren Meurlin
blifvit såld för 15,000 kr. till ett ny-
bildadt aktiebolag. I epetscn för detta
bolag står bl. a. d:r Lund, de frihan-
delsvänliga Vester viks bornas riksdags-
kandidat. Förut hafya stadens båda
tidningar varit protektionistiska.

Borås Tidning fyller nästa fredag
50 år.

Veckoposten, svenska baptisternas or-
gan, hvilken för kort tid sedan
genom köp af aktiebolaget med sam-
ma namn, öfvertogs af tidningens
;are, hr A. Drake, har i
återigen ombytt egare, i det
nämligen hrr J. A. Borgström och J.
Byström af hr D. inköpt tidningen. Hr
D. kvarstår dock i redaktionen.

Norrland.

Från höga fjellen. En vår meddelare
från Enafors i Jemtland skrifver till vår
tidning:

Det har nu en tid varit starka östliga
regnstormar — nu regn med vestlig
vind. — Backar mot söder äro alldeles
bara med gröna stenar — aprillika.
Renmarknaden slut — stor efterfrågan,
behofvet ej fyldt — 25 å 30 kronor
för ordinär ren.

Nu bo lapparne ej långt från Ann —
4- å 5,§00 renar ute på villostig - efter
vargstriderna irrande utan vakter i fjel-
len mot söder, och då >trår» renen till
Herjedalsfjell, trår oemotståndligt mot
söder. Då är lappen bekymrad. — En
Daniel Andersson, en af de förmögnaste
lapparne, miste hela sin flock, 2- å 3,000
renar, som han efter gräsliga mödor åter-
fann på Helagsfiell, der hjorden slog sig
tillsammans med Herjedalslappens, som

dylika fall tar emot flyktingarne som
egna.

I

na.

Inga resande på jeraväg — endast

i och då någon jemte, som skuttar öf-
ver till Amerika.

Storliens sanatorium har två finska
damer till vintergäster, och i Are bo
lungsotspatienter, dit ordinerade af dok-
tor Westerluud.

Grosshandlar Naas har börjat med
sitt bebådade storverk: Tegefor» sana-
torium, som mången önskar se tuppen
på för det vackra lägets skull — den
väck- raste punkten i Are.

Hufvudstaden.

Fastetäldt Utslag. Högsta domstolen
ir stadfäst underrätternas domar, hvari-
genom "Arbetets" redaktör Daniehson i
Malmö ådömdes sex månadera fängelse
och 500 kr. böter (inalles tre mål).
Sv. Tbn.

Janhett inför hofrätten. Skräddaren

fenhekt ransakades i fredags vid hot’

rätten och dömdes till sju månader»

fängelse; han frigaft genast, tills domco

vunnit laga kraft Sv. Tbn.

Religionsmålet i Helsingborg. Snk-ka-

n Berg har dömte, enär han den il

november på offentligt möte uppläst»

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri May 10 17:25:39 2019 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/sundtidn/1888/0355.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free