- Project Runeberg -  Suomalainen Vuonna 1846 (N:o 1-23) /
Anmälan

(1846) With: Carl Axel Gottlund
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

ANMÄLAN

Från och med början af nästkommande år,
kom-mer, med Allernådigst tillftånd, att, ifrån un-

dertecknads här i stadcu uu öppnade Boktrycken
ri,#utgifwas en Finsk Tidning kallad
Suonta-lainen, hwilken ehuru egenteligen egnad den
så-kallade bildade samhällsklajjen, jag, med afseende

å enkelhet i ftil och klarhet i framställning,
lik-wäl skall söka göra så populär som möjligt, för

att derigenom göra densamma lika begriplig och

lättfattlig äfwen för allmogen; till hwilket
sedna-re ändamål ock, om företaget uppmuntras genom

en talrikare prenumeration, ett särskildt Bihang,

under namn af (Seuralainen ftundom torde
medfölja, hufwudsakligen upptagande hwad som

till folkets kännedom kan wara nödigt såwäl af

utkommande allmänna kungörelser som enskildte
auktoriteters utfärdade publikationer; hwarutom

man genom meddelande af litograferade Finska

före|Trifter, aritmetiska tabeller, kartor och andra
hjelpredor skall, i detta fall, soka betjena, gagna,
ccl) upplysa den Finska menigheten, — de der i
så-dan händelse, koftnadsfritt, skola åtfölja Tidningen.

Till följe häraf anhåller Utgifwaren
wän-skapligen hos herrar ßandsmän i allmänhet, och
hos Församlingarnes Föreftåndare och
Q^refler-skap isynnerhet, äfwensom hos den fofterländska
litteraturens SCänner, Øynnare och Befordrare,
det de benäget härom ej blott wille underrätta
fina grannar och sockneboer, utan äfwen, wid
frå-ga om möjliga requifltioner, tjenjtwilligt derwid
gå dem tillhanda.
$å wigten och behofwet af Finska språkets

allmännare (indium och wetenskapliga bearbetande,
numera, torde wara insedd och erkänd ej blott af

en hwar utaf fofterlandets sanna wänner utan

äfwen af sjclfwa den stora mafjan, och då till
följd deraf äfwen den wärma ocl) kärlek hwar-

med man hittills allmänt omfattat det ©wenska
tungomålet, hos den uppwärande generationen
re-dan öfwergått, eller åtmin|lone håller på att
öf-wergå till det Finska, så borde wäl den, som för nära
30 år sedan förf* egenteligen uppträdde och,
protefte-rande emot det @wens)Pa språkets oswerwälde här i
landet, reklamerade den då fa allmänt föraktade

Finnans naturliga rättigheter, nu äfwen anse
fig uppmanad att, biträdd af några wänner,
er-bjuda fin swaga förmåga till ett gemensamt
bear-betande öch förberedande af det Finffa
modersmå-lets i wettnfkapligt fawäl som i officielt afseende
möjligen framtida emancipation. Också torde
kanske mången finna det likaså lempligt som
än-damålsenligt att så beskaffade allmänna
natio-nella sträfwanden icke allenafl hafwa fin
central-punkt i landets hufwudflad, utan äfwen fttt rotfäfte
wid sjelfwa Uniperfltetet.

£>å anmälan af hwarje ny Tidning
wanli-gen börjar med att uppduka en lång
^)romemo-ria öfwer allt hwad densamma fkall komma
att innehålla ocl) utweckla, så utlofwas här på
förhand alls intet — endast 52 Numror; men jag
skall deremot soka att, så widt möjligt, begagna dem
till det bästa. Blott ett löfte, hwilket äfwen
skall hållas, må wara wår lösen: Finska språkets
dyrbarafle och heligafle intrefjen f]fola, så widt
det lilla utrymmet medgifwer, på det
samwets-grannare respekteras och bewakas; hwilket med
andra ord will säga: man fikall bemöda fig att,
efter förmåga, ej blott närmare uppfatta och
ftude-ra fig djupare in i sjelfwa språkets anda och
na-tnr, utan skall man äfwen referera och relegera allt
hwad som i någon mån kan tjena att befrämja
ocl) utwidga defj rätt.

Tidningen ©uomalainen, hwaraf nu till en
början endaji utkommer en Numer i weckan,
ut-gifwes hwarje helgefri lördag, tryckt med nya
ocl) wackra stilar i twenne spalter å ett ark
af mindre folio format, priset är, oberäknadt
det wanliga po|larfwodet (som torde utgöra 15
kop.) en SRubel (Silfwer för året, och 60 kop.
per half år. $>els för att å ena fidan
upp-muntra, dels för att å andra fidan, ehuru i en
ganska ringa mån, ersätta dem, hwilka af
nitäl-skan för saken eller af luft och kärlek att bland
wåra ßandcmän wäcka och underhålla eller bibringa
håg och sinne för Finsk lektur, möjligen wilja
gö-ra fig beswär att förskaffa wårt blad ett större
antal läsare, will üiedaktionen härmedelfl, åt en
hwar som t enskildt wäg hos undertecknad pre=

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Wed Nov 10 20:33:28 2021 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/suomala-46/0005.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free