- Project Runeberg -  Svenskt allmänt författningsregister för tiden från år 1522 till och med år 1862
(1865) [MARC] Author: Nils Herman Quiding
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Svenskt Allmänt Författningsregister

för tiden från år 1522 till och med år 1862, under titlar, som antyda författningarnes föremål, med iakttagande af alfabetisk och kronologisk ordning, samt med återgifvande af de officiela författningsrubrikerna utarbetadt af N. H. QUIDING, Rådman i Malmö. STOCKHOLM, 1865. P. A. NORSTEDT & SÖNER, Kongl. Boktryckare.

Förord till den elektroniska utgåvan

Detta verk har digitaliserats av Göteborgs Universitet och anpassats för Projekt Runeberg den 11 juli 2013 av Ralph E.


The above contents can be inspected in scanned images: Titel

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - Titel
Förord - 1, 2, 3, 4
Förtecking öfver de i detta verk innefattade artiklars titlar - 5, 6, 7, 8
    Adel ... - 5
    Furstliga personer ... - 6
    Landtbruket ... - 7
    Skrifter ... - 8
Adel - 9, 10
Advokat - 10, 11
Afvittringsverket - 11, 12
Akademien för de fria konsterna - 12
Allmoge - 12, 13, 14
Allmänna brandförsäkringsverket - 14, 15, 16
Allmänna brandförsäkringsverket för byggnader å landet - 16
Allmänna enke- och pupillkassan - 16
Allmänna handlingar - 16
Allmänna magasins-inrättningen - 16, 17
Allmänna sammanskott - 17
Allmänna transportinrättningar - 17, 18
Almanak - 18
Amiralitetskrigsmanskassan - 18, 19
Ansöknings- och besvärsskrifter - 19
Apotekare - 19, 20, 21
Arfs- och giftorätt - 21, 22, 23, 24
Armeens ackordsamorteringsfond - 24
Armeens enke- och pupillkassa - 24
Armeens pensionskassa - 24, 25, 26
Armeens pensionskassas utdelning - 26
Artilleri - 26, 27
Assignationer - 27
Auktion - 27, 28
Barn - 28, 29
Barnförlossning - 29
Barnmord - 29, 30
St. Barthelemy - 30
Begrafning - 30
Bergskollegium - 30, 31
Bergs- och brukshandteringen - 31, 32
Bergs- och brukshandteringens utskylder - 32, 33, 34
Beskickning - 34, 35
Beväring - 35, 36
Bolag - 36
Borgen till kronan - 36, 37
Borst - 37
Boställen - 37, 38, 39, 40, 41
Brandförsäkrings-kontoret i Stockholm - 41, 42
Brandordning - 42, 43, 44
Bruksegares hypotekskassa - 44
Brännvin - 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54
Brännvinsprofvare - 54
Byggnadsordning - 54, 55, 56
Bysättning - 56
Båtsmanshållet - 56, 57, 58
Bön - 58
Böndag - 58, 59, 60, 61
Carl Johans pensions-inrättning - 61
Charta Sigillata - 61, 62, 63, 64, 65
Civilstatens enke- och pupillkassa - 65
Civilstatens pensions-inrättning - 65, 66, 67
Dannviks hospital - 67
Desertör - 67, 68
Diskonter - 68, 69, 70
Distrikts-regleringar - 70
Drottningens hospital - 70, 71
Dryckenskap - 71
Duell - 71
Ecklesiastik-staten - 71, 72, 73, 74, 75, 76
Ecklesiastik-statens aflöning - 76, 77
Ecklesiastik-statens boställen och löningshemman - 77, 78
Eder - 78, 79, 80, 81, 82
Ek - 82, 83
Elfsborgs hypoteksförening - 83
Embets- och tjenstemän - 83, 84, 85, 86
Embets- och tjenstemäns sportel-inkomster - 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92
Embetsverks titulatur - 92
Eskilstuna - 92, 93
Farsot - 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
Fartyg - 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
Fastighet - 120, 121, 122, 123
Fattigvården - 123, 124, 125, 126
Fideikommiss - 126
Filialbanker - 126, 127, 128
Fisk - 128, 129, 130, 131
Fiskerisocieteten - 131
Flagg - 131
Flors linnemanufakturi - 131
Folknöjen - 131, 132
Folksamling - 132
Freds- och förbundsslut - 132, 133, 134, 135, 136
Frihamn - 136, 137
Främmande drycker - 137, 138
Furstliga personer - 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146
Fångenskap - 146
Fångvården - 146, 147, 148, 149, 150, 151
Fästning - 151
Föreningen till understöd för enkor och oförsörjda barn efter Häradshöfdingar, Landssekreterare och Landskamrerare - 151
Författningsverket - 151, 152, 153, 154
Förmånsrätt - 154, 155
Förrådskassor - 155
Församling - 155, 156
Förvaltningen af sjöärendena - 156
Garn - 156, 157
Gefle-Dala hypotheksförening - 157
Generalassistanskontoret - 157
Generalfaktoriet - 157
Generalsjömilitie-kontoret - 157
Generalstaben - 157
Generaltull-styrelsen - 157
Geografiska mätningar - 157, 158
Gernings-ören - 158
Gifter - 158
Glas och porslin - 158, 159
Gottlands hypoteksförening - 159
Grundlagarne - 159
Grönlandskompagniet - 159
Gustafs inrättning till understöd för Stockholms stads fattige arbetare - 159, 160
Gymnastiska central-institutet - 160
Gärder - 160, 161, 162, 163, 164, 165
Gästgifveri - 165, 166, 167
Götha kanal - 167, 168
Götheborgs hypothekskassa - 168
Götheborgs nya brandstodsförening - 168
Götheborgs privatbank - 168
Hallands enskilda bank - 168
Hamn och fiskeläge - 168, 169
Handel - 169, 170, 171
Handelstraktater - 171, 172, 173, 174, 175
Helgedag - 175, 176
Hemmansförmedling - 176
Hemmansklyfning - 176, 177
Hofstaten - 177
Hypotheksföreningar - 177
Hästkreatur - 177, 178, 179
Högmål - 179, 180, 181, 182, 183, 184
Ingeniörkåren - 185
Inqvartering - 185, 186
Institutet för döfstumma och blinda - 186
Interimsregering - 186, 187, 188, 189, 190
Invalid-inrättningen - 190
Jagt - 190, 191
Jern - 191, 192, 193, 194, 195
Jernväg - 195, 196
Jordebok - 196, 197
Jubelfest - 197
Judar - 197, 198
Jus asyli - 198, 199
Jus detractus - 199, 200
Justitiekansler - 200
Justitie ombudsman - 200
Kadaver - 200
Kaffe och thé - 201
Kalk - 201
Kammarkollegium - 201, 202
Kammarrätten - 202, 203
Kanal- och slussverk - 203, 204, 205
Kollekt- och stamboksmedel - 205, 206
Kommendering - 206, 207
Kommerskollegium - 207
Kommunalförfattningen - 207
Kongl. Maj:ts och Kronans gods - 207, 208, 209
Kongl. Maj:ts och Kronans hus - 209, 210
Konkurs - 210, 211, 212
Konsul - 212, 213, 214
Konungaförsäkran - 214, 215
Konungens Hospital - 215
Konungens Råd och Kansli - 215, 216
Konvojafgift - 216, 217
Koppar - 217, 218
Koppor - 218
Kreaturssjukdom - 218, 219, 220, 221, 222
Krig - 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245
Krigsakademien - 245
Krigsartiklar - 245, 246, 247, 248
Krigskollegium - 248, 249
Krigsmakten till lands - 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
Krigsmakten till sjös - 255, 256, 257, 258, 259
Kronoarbetskåren - 259, 260
Kronobrefbäring - 260
Kronoförpaktning - 260, 261
Kronoförråder - 261, 262
Kronoåklagare - 262, 263
Krut - 263, 264
Kröning - 264, 265
Kurir - 265
Kyrkogods - 265, 266
Kyrkoordning - 266, 267
Kyrkoplikt - 267
Köping - 267, 268
Laglydnad - 268
Lagsamlingar - 268, 269, 270
Landtbruket - 270, 271, 272
Landtbruksstiftelser - 272
Landtmilitiens möten och mönstringar - 272, 273, 274
Landtmilitiens utredning - 274, 275, 276, 277
Landtmilitiestaten - 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283
Landtmäteriverket - 283, 284, 285, 286, 287
Landtstaten - 287, 288, 289
Landtvärnet - 289
Lappmarken - 289, 290
Lefnadsbeskrifningar - 290
Lefnadssätt - 290, 291, 292
Levantiska handeln - 292
Lifsmedel - 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299
Lin och hampa - 299, 300
Lotteri - 300
Lönbesparing - 300, 301, 302, 303
Mantalsskrifning och uppbördsmöte - 303, 304
Manufaktur- och ulldiskontfonderne - 304, 305, 306
Markegång - 306, 307, 308, 309, 310
Marknad - 310, 311
Medalj - 311
Medicinalverket - 311, 312, 313, 314
Medico-chirurgiska institutet - 314
Medico-legala besigtningar - 314
Metallkontroller - 314, 315, 316
Militärfortskaffning - 316, 317
Minnesmärken - 317
Musikaliska akademien - 317
Mynt - 317, 318, 319, 320, 321
Mynt- och kontrollverken - 322, 323
Mått, mål och vigt - 323, 324
Mäklare - 324
Mälareprovinsernas enskilda bank - 324
Mälareprovinsernas hypotheksförening - 324, 325
Navigationsskolor - 325
Norrköpings enskilda bank - 325
Norrlands hypotheksförening - 325
Nämndeman - 325, 326
Näringsidkares föreningar - 326, 327
Näringsstatistik - 327
Olyckshändelser - 327
Omyndighet - 327, 328
Ordnar - 328, 329
Oroligheter - 329, 330
Ostindiske handeln - 330
Papper - 331
Patent - 331
Patriotiska sällskapet - 331
Perlfiske - 331
Personliga utskylder - 331, 332
Pionnierkåren - 332, 333
Postverket - 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343
Pottaska - 343
Presterskapets enke- och pupillkassa - 343
Privatbanker - 343
Privilegier - 343
Protokoll - 343, 344, 345
Psalmbok - 345, 346
Qvarn - 346, 347
Qvarntull - 347
Rang - 347, 348
Reduktion - 348, 349, 350
Reformförslag - 350
Regeringsform - 350
Rekognitionsskogar - 350
Religionsvården - 351, 352
Resande - 352, 353, 354
Revision af stats-, banko- och riksgäldsverken - 354, 355, 356
Riddarhuset - 356, 357, 358
Riksbanken - 358, 359, 360, 361, 362
Riksdagskallelse - 362, 363
Riksdagsmannalistor - 363
Riksdagsordning - 363, 364, 365, 366, 367
Riksens Ständers beslut - 367, 368
Riksgränsen - 368, 369
Riksgäldskontor - 369, 370
Riksstyrelsen - 370
Rusthåll - 370, 371
Räntor och tionde - 371, 372, 373, 374
Rättegång - 374, 375, 376, 377, 378
Rättegångsstatistik - 378, 379
Rättegångsverken - 379, 380, 381, 382, 383
Sala silfververk - 383
Salt - 383, 384, 385
Saltpeter - 385, 386
Samlag - 387, 388, 389
Sedelmynt - 389, 390, 391, 392
Sjukhus - 392, 393, 394
Sjöfolk - 394, 395, 396
Sjömannasällskapet - 396
Sjöskada - 396, 397
Skatteköp och byte - 397, 398
Skattläggning - 398, 399, 400
Skeppshandlingar - 400, 401
Skeppsklarerare - 401, 402
Skeppsmätning - 402
Skinnvaror - 402
Skjutande - 403
Skjuts - 403, 404, 405
Skogseffekter - 405, 406, 407
Skogshushållning - 407, 408, 409
Skogs- och jägeristaten - 409, 410
Skrifter - 410, 411, 412
Skuldfordring - 412, 413, 414
Skånka brandförsäkrings-inrättningen - 414
Skånska hypotheksföreningen - 414
Skånska privatbanken - 414, 415
Slafhandel - 415
Smålands hypotheksförening - 415
Smålands privatbank - 415, 416
Socker - 416, 417
Socknemagasin - 417, 418
Sparbank - 418
Spel - 418
Spinnhusfonden - 419
Stad - 419, 420, 421, 422, 423
Statskontoret - 423
Statsskuld - 423, 424, 425, 426
Statsverket - 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432
Stipendier - 432, 433
Stockholms enskilda bank - 433
Stockholms hypothekskassa - 433
Stockholms sjöassuranskompagni - 433
Stockholms sjöförsäkringsbolag - 433
Stockholms stads tjenstemäns enke- och pupillkassa - 433
Stora Kopparbergs läns och bergslags enskilda bank - 433
Storamiral - 433, 434
Straff - 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440
Styrelsen för allmänna väg- och vattenbyggnader - 440
Städernes allmänna brandstodsbolag - 440
Städernes bolag till försäkring af lösegendom - 440
Stämning - 440, 441
Stängsel - 441
Sundhetskollegium - 441
Svenska akademien - 441
Svenska fornskriftsällskapet - 441, 442
Svenska missionssällskapet - 442
Sveriges och Norriges förening - 442, 443, 444
Söderkompagniet - 444, 445
Tabellverket - 445
Tal - 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454
Tekniska elementarskolor - 454
Teknologiska institutet - 454
Telegraf-inrättningen - 454, 455
Tidelag - 455
Tidning - 455, 456
Tillgrepp - 456, 457
Ting - 457, 458
Tjenstefolk - 458, 459
Tjära - 459
Tobak - 459, 460, 461
Tronföljd - 461, 462, 463, 464
Träkol - 464, 465
Tullverket - 465, 466, 467, 468
Ull - 468, 469
Undsättning - 469
Uniform - 469, 470
Universitet - 470, 471
Uppbringning - 471, 472
Uppfostringsverket - 472, 473, 474, 475
Ur - 475
Utsökning - 475, 476
Vadstena adliga jungfrustift - 476
Vadstena enskilda bank - 477
Vadstena krigsmanshus - 477, 478, 479
Vadstena krigsmanshus' gratialister - 479, 480
Vapen - 480, 481
Vargerning - 481
Varupris - 481, 482
Varuskatt - 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489
Varustämpling - 489, 490
Varutillverkning - 490, 491, 492, 493, 494, 495
Varutransport - 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504
Varuupplag - 504, 505
Vattendrag - 505, 506
Veneriska sjukdomen - 507
Vermlands hypotheksförening - 507
Vermlands provincialbank - 507
Vestindiska handeln - 507, 508
Vetenskapsakademien - 508
Vetenskapssocieteten i Upsala - 508
Veterinär-inrättningen - 508
Vitterhetsakademien - 508
Vittne - 508, 509
Våg - 509, 510
Väfnad - 510, 511, 512, 513
Väg - 513, 514
Värfning - 514, 515
Växel - 515, 516
Växelkurs - 516
Ångfartyg - 516, 517
Öfverintendenten - 517
Öfvervåld - 517, 518
Örebro hypotheksförening - 518
Örebro privatbank - 518
Öresundsfarten - 518, 519
Östersjökompagniet - 519
Östgötha bank - 519
Östgötha hypotheksförening - 519
    Bihang - 520
Förteckning å benämningar, under hvilka författningarna utgifvits - 520
Särskildt register - 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570
    Abalieneradt ... - 521
    Akademiska ... - 522
    Apotek ... - 523
    Bankorevisor ... - 524
    Besvärsskrift ... - 525
    Bornholm ... - 526
    Byelf ... - 527
    Christiansand ... - 528
    Domkyrka ... - 529
    Embetsexamen ... - 530
    Falsk ... - 531
    Flyttning ... - 532
    Fyen ... - 533
    Förmyndarekammare ... - 534
    Generallandtmäterikontoret ... - 535
    Guldmynt ... - 536
    Handqvarn ... - 537
    Hospitalshjon ... - 538
    Indragningsstaten ... - 539
    Justitie-statsdepartementet ... - 540
    Klyfning ... - 541
    Konstförbättring ... - 542
    Krigstjenst ... - 543
    Kyrkobyggnad ... - 544
    Landthamn ... - 545
    Liköppning ... - 546
    Länsman ... - 547
    Marmen ... - 548
    Mullbärsträd ... - 549
    Nora ... - 550
    Ordinarie ... - 551
    Pietisteri ... - 552
    Prestexamen ... - 553
    Redogörare ... - 554
    Ridderskap ... - 555
    Rågmjöl ... - 556
    Sedvänjor ... - 557
    Skaraborgs län ... - 558
    Skuffning ... - 559
    Spanskt salt ... - 560
    Sterbhusdelegare ... - 561
    Städernas ... - 562
    Söderköping ... - 563
    Tio riksdaler ... - 564
    Tryckpapper ... - 565
    Ullasjö ... - 566
    Utmark ... - 567
    Vederlike ... - 568
    Vågbalans ... - 569
    Ägoskifte ... - 570

Project Runeberg, Sun Oct 20 13:04:34 2013 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/svallmforf/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free