- Project Runeberg -  Svensk boktryckeri-historia 1483-1883 /
281

(1884) Author: Gustaf Klemming, Johan Gabriel Nordin - Tema: Printing and typography
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

TRYCEFRIHETSSTADGAR.

och mengia sigh vthi itt Werck, som anginge så månge Christelige
Potentater, Nationer och Församblingar, effter sådant är betänckligit, och kunde
lätteligen i framtijdhen föda vthaf sigh skadelige consequentier, så til
förringande af den respect, som Öss tilbör, som til samptlige Rijkzsens
Ständers, jämwäl och Wår Christelige Religions- och Kyrckofridz
merckelige meen och förfång. Nu kunne Wij wäl besinna, at cen Christelig
Öfwerheet, intet bättre anstår, än til at sökia och befrämia Gudz
Församblingz Frijdh och rooligheet, och Wij fördenskul ingen ting heller
skulle åstunda, än at ecen Christeligh eenigheet i Läran, och Uniformitet
vthi ceremonierne måtte kunna ibland alle Christne oprättas, och alla
blifwa förde til den rätta Saligheetennes Grund och Kundskap; warandes
och der hoos i den nådige meningh om bemelte Biskopen i Strängnäs,
at han, som een förnemd Församblingennes Föreståndare och Liärare,
intet annat måhl och vpsåth skal hafwa hafft medh sine Skriffter, än til
at befordra Gudz ähra, och hans Församblingz eenigheet, och ingalunda
tänckt ther medh, antingen grijpa vthi Wår Högheet, eller prejudicera
någon annan in eller vthom Landz; Men effter han vthi bemelte Fredz
Förslagh befins hafwa praposteré handlat, så at dhe af honom föreslagne
medel, icke äre dhen rätta wäghen, der igenom ecen sådan i sigh sielff
godh intention kan erhållas, vthan är ther vthi wijdare gången, än honom
anstodh, mästedeels framstellandes myckit misstänckte och farlige
conditioner; Och then åhåge och omsorg, som Gudh Wårt höga Embete tillagt
hafwer, består widh så fatte saaker dher vthi, at waka för hans helga
Församblingz Wälfärdh, och der hoos tilsee, at dben Werdzlige Friden
och rooligheeten emillan Vndersåtherne inbördes, icke måtte på något
sätt lijda meen, eller genom hwariehanda tilfälle blifwa hindrat och
förstördt; Dy hafwe Wij detta äbrendet, såsom dhet der af stoor wichtigheet
är, och et moget öfwerläggiande behöfwer, medh Wårt Rijkz Rådz rådhe
noga öfwerwägat, och för någon tijdh sedan, nådigst befalt Wår Troo
Man och Erchiebiskop, sampt Professoribus Facultatis Theologicae i
Vpsala, at dhe mehrbemelte Biskopens i Strängnäs Böcker och Skrifter sigh
företaga, dem igenomläsa, och sedan Oss dheras vnderdånige betänckande
deröfwer medhdela skulle. Hwilcken Wår nådige befalningh, til hörsampt
fölie, dhe och hafwa sin meningh vthi ett kort scripto deröfwer affattat,
och Oss vnderdånigst insinuera låtit; Hwarvppå, när Wij således saaksens
beskaffenhet der af nogare hafwe intagit, Wij hafwe rådsampt befunnit,
någre af Edhert medel och Stånd, enkannerligen bemelte Wår
Erchebiskop medh twenne Professoribus Theologige från Vpsala Academia, såsom
och Biskoperne af Linköping och Wästrås at hijtfordra, och dem här
adjungera låta någre andre af Clerkeriet, både af Ministerio här i
Stockholm, så wäl som elliest här på ohrten då wijstandes förnemblige, och
vthi sådane saker förfarne Män, befallandes dem samptligen, att tilsamman
träda, än wijdare saken öfwerläggia, och dheras mening Oss i
vnderdänigheet tilkänna gifwa. Hwarföre och emedan icke allenast bemelte Wåre
deputerade af Clerkerijet, hafwa förbe.fe Erchiebiskopens och Facultatis
Theologicae vthi Vpsala, Oss tilförende insende Skrifft vthi alla stycker
gillat, och henne vnderskrifwit, Wij och altså effter ett sådant föregånget
moget vndersökande, än wijdare förnummit, at någre af mehrbemelte
Biskopens i Strängnäs Böker och Skriffter, enkannerligen dhe, som af


<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sat Dec 21 13:24:44 2019 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svboktrhi/0293.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free