- Project Runeberg -  Svensk boktryckeri-historia 1483-1883 /
286

(1884) Author: Gustaf Klemming, Johan Gabriel Nordin - Tema: Printing and typography
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

TRYCKFRIHETSSTADGAR. 1600.

komma i Liuset, hwilket icke allenast löper emot all god Ordning och
Skick i gemecen, uthan och enkannerligen dhe Stadgar och Påbud, som
til sådan Orimligheetz förekommande, både utaff Wår Högt:de Sahl. Herr
Fader glorwyrdigst i åminnelse, åhr 1655 den 27 Junij förmedelst dhe
för Academien i Upsala fattade Constitutioner, och sedermera under
något wijdare Begrep uthi Wåra omyndige åhr, aff då warande Wåre
Förmyndare och Rijksens Regering åhr 1662 den 15 Julij, så och dhet
fölliande 1663 den 14 Augusti fattade och allom til Rättelse uthgångne
äro: Hwilke och Wij sielfwe effter Wårt Anträde til Regementet medh
Wåir skrifftelige Ordre, så til andre Wederbörande som i Synnerheet til
dhem aff Biskoparne och Consistorierne, hoos hwilka Tryckerijerne
inrättade finnas, åhr 1674 den 12 Novemb. reitererat och uprepat hafwa;
Altså på det sådane hälsosamme Förordningar icke måge uthur acht
sättias, uthan deras fulla Krafft hafwa, och den Nytta som där igenom
sökt är, i Wärket förspörjas och rönas; Ty wele Wij dem här medh i
alla måtto uprepat och förnyat hafwa, så at hwadh Tryckerijen wid
Academierne, och där under lydande Mäns Arbeten widkommer, måste
sådane arbeten intet på Trycket komma, uthan föregången Censur aff
wederbörande Faculteter, eller dhe Män som sådant competerar, aldeles
såsom för:de aff Wår Sahl. Herr Fader höglofligst Ihugkommelse
Academien i Upsala gifne Constitutiones i Bookstafwen förmå och innehälla,
åliggandes Consistorio där öfwer alfwarligen Hand at hålla, så at där
emot icke må brutit warda i någon måtto wid Laga Straff tilgiörandes.
Skulle och någon Professor eller annan wid Academierne något Wirk
sammanfatta, som icke så egentceligen under Censur där å Orthen komma
kunde, så skal det hijt til Wårt Cantzlij insändas, där anten att censeras,
eller effter des Beskaffenheet til den Orth som det hörer, och Wij godt
finne det at förwijsa, skickas och Censur underkastas. Men hwad andre
Orter här uthi Rijket, där Tryckerijen finnas, belangar, wele Wij at
således där med förhållas skal, det Trykkarne icke effter deras egen Lust
och Godtyckio, måge upläggia hwad nytt dem behagar, undantagandes
Kyrkio- och Skole-Böcker, uthan angifwa sigh hoos Consistorium där å
Orten, som bepröfwa må hwad i dhet Målet nödigt eller nyttigt wara
kan: Men uthi andre Wärk, Andelige eller Werldzlige Saker som
nyskreffne äro, intet understå sig något aff Trycket låta uthgå, förr än dhe
godkände äro, anten aff Wårt Cantzlij eller sådane Män som til sådana
Böckers upläggiande egenteligen förordnade äro; Såsom hwad Antiquiteter
angå, egenteliga aff Antiquitatum Collegio, och dem ther wid authorizerade
äro; Så skola och Biskoparne, Superintendenterne, Presides
Consistoriorum och andre lärde Männ hwar å sin Ort, hafwa här öfwer ett noga
och grant inseende på dhet som hoos dem tryckt warder, och icke något
onyttigt, skadeligit eller förargeligit tillåta i Liuset framkomma,
stadfästandes Wij här med alt hwad ofwanber:de uthi Wår minderåhrigheet
ähr 1662 och 1663 uthgångne Placater förmå och innehälla, icke
annorledes än wore dhe Ord ifrån Ord och i sielfwe Bookstafwen här införde.
Elliest alldenstund Wij och icke uthan Missnöye förnimme, at aff alle
dhe Skriffter, Böcker och Tractater, som sedan åhr 1662 aff Trycket
utbgångne äro, ganska få Exemplar til Wårt Archivum och Bibliothec
inlefwererade äro, där om lijkwäl så alfwarsampt uthi ofwanber:de Placat


<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sat Dec 21 13:24:44 2019 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svboktrhi/0298.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free