- Project Runeberg -  Svensk lag /
Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse angående serskilda stadganden i afseende på minderåriga personers anwändande wid fabriker och handtwerk; Gifwen Stockholms Slott den 22 Maj 1852

Tema: Reference, Politics
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse angående serskilda stadganden i afseende på minderåriga personers anwändande wid fabriker och handtwerk; Gifwen Stockholms Slott den 22 Maj 1852.

Kongl. Maj:t har, efter det uti 36 § af Fabriks- och Handtwerks-Ordningen den 22 December 1846 till iakttagande meddelats åtskilliga föreskrifter, åsyftande wården och befrämjandet af fabriks- och handtwerksarbetares helsa, sedlighet och nödiga underwisning, uppå derom gjord underdånig framställning, angående detta ämne, ytterligare i nåder stadgat, som följer:

1 §. Wid fabriksinrättningar i riket må icke till arbete nattetid, mellan kl. 9 på aftonen och kl. 5 på morgonen, anwändas arbetare under 18 års ålder.

2 §. Öfwerträdes detta förbud, böte fabriksägaren Sex r:dr 32 sk. för hwarje person, som, i strid mot förbudet, blifwit anwänd.

3 §. Enahanda bötesanswar ware den fabriks- eller handtwerksidkare underkastad, som beträdes att, emot Fabriks- och Handtwerks-Ordningens 32 § 4 Mom., hafwa i arbete antagit barn under 12 års ålder, eller som underlåtit iakttaga hwad uti ofwan omförmälde 36 § i samma författning blifwit fabriks- och handwerksidkare med afseende på wården af arbetares helsa, sedlighet och underwisning ålagdt.

4 §. Med fördelning af de i nästföregående 2 §§ stadgade böter, samt dessas förwandling, när tillgång för deras gäldande saknas, skall förhållas på sätt uti Fabriks- och Handtwerks-Ordningens 48 och 49 §§ finnes i lika hänseenden bestämdt.

Det alle, som wederbör, etc.


Project Runeberg, Fri Dec 14 20:28:58 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svealag/kk-1852-0522mp.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free