- Project Runeberg -  Svensk konst och svenska konstnärer i nittonde århundradet /
I. Från Gustav III till Karl XV

(1925-1928) [MARC] Author: Georg Nordensvan
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

SVENSK KONST
och
SVENSKA KONSTNÄRER
i nittonde århundradet

av
Georg Nordensvan

I. Från Gustav III till Karl XV

Ny, grundligt omarbetad upplaga

Stockholm
Albert Bonniers Förlag
Alb. Bonniers Boktryckeri 1925


Förord till den digitala utgåvan

Detta är Projekt Runebergs digitala faksimilutgåva av första delen Svensk konst och svenska konstnärer i nittonde århundradet.

Register finns bakerst i del 2.


The above contents can be inspected in scanned images: bandtitel, titelsida, titelbladets baksida, vii, viii

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - bandtitel, titelsida, titelbladets baksida, vii, viii
Förord - v, vi
Bildförteckning - ix, x, xi, xii
    I. 1700-talet. Grundlinjer och utgångspunkter - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
1 - 1, 2, 3, 4, 5, 6
    Slottsbygget i Stockholm - 2
    Import av franska konstnärer och fransk smak - 4
2. Ritskolan - 6, 7, 8, 9, 10
3. Svenska konstnärer i utlandet - 10, 11, 12, 13, 14, 15
4. Louis XVI och nyantik - 15, 16
5. Konstakademien organiseras - 16, 17, 18, 19, 20
6. Gustav III - 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
    II. Omkring sekelskiftet. Konstvården
II. Omkring sekelskiftet. Konstvården - 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43
    Karl Fredrik Sundvall - 32
    Kungl. museum - 33
    Karl Fredrik Fredenheim - 35
    Gustav IV Adolf, martelliska konstsamlingen - 41
    Abraham Niklas Edelcrantz - 43
    III. Omkring sekelskiftet. Den gustavianska konstnärskretsen - 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112
1. Nyklassicism och romantik i utlandet - 44, 45, 46, 47, 48, 49
2. De kvarlevande konstnärerna i Sverige - 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58
    Karl Gustav Pilo - 51
    Per Krafft d. ä., Lorenz Pasch, Ulrika Pasch - 54
    Niklas Lafrensen, Per Hilleström - 56
3. Sergel, Ehrensvärd - 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67
    Tobias Sergel - 59
    Karl August Ehrensvärd - 65
4. Louis Masreliez - 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76
5. Masreliez som dekorativ konstnär - 76, 77, 78, 79, 80
6. Louis Jean Deprez - 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87
7. Wertmüller, Åkerström - 87, 88, 89, 90, 91, 92
    Adolf Wertmüller - 87
    Jonas Åkerström - 90
8. Karl Fredrik von Breda - 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98
9. Elias Martin, Johan Fredrik Martin - 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112
    IV. Arkitekturen under det sengustavianska skedet - 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130
1. Den antika smakens envälde - 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
    Olof Tempelman, Erik Palmstedt - 113
    Desprez - 114
    Gustav av Sillén - 117
2. Byggnader i Stockholm - 119, 120, 121, 122
    Karl Gjörwell, Karl Vilhelm Carlberg - 120
3. Herrgårdar: Piper, Bassi, Sundvall - 122, 123, 124, 125
    Fredrik Magnus Piper, Charles Bassi - 123
4. Interiörer - 125, 126, 127
5. Trädgårdskonst - 127, 128, 129, 130
    Gamla byggnadsminnen - 129
    V. Konstutställningar och konststomdömen - 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159
1. Akademiens skolor - 131, 132, 133, 134, 135
    De första utställningarna - 133
2. Kritik: Wennberg - 135, 136, 137, 138, 139, 140
    Ture Wennberg - 135
    Gustav Abraham Silverstolpe - 138
3. Ideell konst - 140, 141, 142, 143, 144
4. Bilder ur det samtida livet - 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155
    Porträtt - 146
    Miniatyrer - 147
    Lorenz Svensson Sparrgren - 149
    Domenico Bossi, Anton Ulrik Berndes, Johan Erik Bolinder, Jakob Axel Gillberg - 150
    Landskap: Louis Belanger - 152
5. Unga konstnärer - 155, 156, 157, 158
    Per Nordqvist - 155
    Per Krafft d. y. - 157
6. Akademien under Masreliez' ledning - 158, 159
    VI. Bondemålning - 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175
1. Ämneskrets och stil - 160, 161, 162
2. Sydsverige - 162, 163, 164, 165
3. Per Hörberg - 165, 166, 167, 168
4. Norrland, Gästrikland, Dalarna - 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175
    Hans Wikström - 170
    VII. Karl Johanstidens första skede - 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209
1. Tidsläget, akademien, utställningar - 176, 177, 178
2. Fordran på ideell hållning - 178, 179, 180
    Lorenzo Hammarsköld, Jakob Vilhelm Gerss, Lars August Ekmarck - 179
3. Sergels sista år - 180, 181, 182
    Johannes Törnström, Erik Cainberg - 181
4. Sergels elever - 182, 183, 184, 185, 186
    Niklas Byström - 182
    Gustav Göthe - 184
    Bengt Fogelberg - 186
5. Bredas sista tid. Kröningstavlan - 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192
    John von Breda - 191
6. Krafft, Westin, Limnell - 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199
    Per Krafft d. y. - 192
    Fredrik Westin - 195
    Emanuel Limnell - 197
7. Hasselgren, Sandberg, Lauréus - 199, 200, 201, 202
    Gustav Hasselgren - 199
    Johan Gustav Sandberg, Alexander Lauréus - 200
8. Det romantiska landskapet - 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209
    Karl Johan Fahlcrantz - 203
    VIII. Den götiska rörelsen - 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228
1. Dess uppkomst. Missnöje med akademien - 210, 211, 212, 213
    Fredrik Silverstolpe - 211
2. Hammarskölds konsthistoriska föreläsningar - 213, 214, 215
3. Den götiska tävlan - 215, 216, 217, 218
4. De båda utställningarna 1818 - 218, 219, 220, 221, 222, 223
    Fogelbergs asagudar - 222
5. Kritiken - 223, 224, 225, 226, 227, 228
    IX. Förbindelserna med utlandet återknytas. -- I Paris och Rom, 1820-talet - 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248
1. Svenskar i Paris - 229, 230, 231, 232, 233, 234
    Leonard Henrk Roos av Hjelmsäter - 230
    Alexander Hambré, Kristian Forssell - 231
    Axel Nyström, Mikael Gustav Anckarsvärd - 232
2. Strömningar i den franska konsten - 235, 236
3. Intryck av fransk konst - 236, 237, 238, 239, 240
4. Hantverket - 240, 241, 242, 243
5. Rom - 243, 244, 245, 246, 247, 248
    X. Byström -- Fogelberg - 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282
1. Byström i Rom och i Stockholm - 249, 250, 251, 252, 253
2 - 253, 254, 255
3 - 256, 257, 258, 259
4. Fogelberg, hans klassiska tid - 259, 260, 261, 262, 263, 264
    Freunds nordiska gudar - 263
5. Fogelbergs gudar - 265, 266, 267
6 - 267, 268, 269, 270, 271
7 - 271, 272, 273, 274
8. Fogelbergs moderna statyer - 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282
    XI. Tre militära målare: Wetterling, Mörner, Södermark - 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301
1. Alexander Klemens Wetterling - 283, 284, 285, 286
2. Hjalmar Mörner - 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292
3. Olof Johan Södermark - 292, 293, 294
4 - 294, 295, 296, 297
5 - 297, 298, 299
5 - 299, 300, 301
    XII. I Sverige 1820--1844. Konstvård. Arkitektur - 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332
1. Förhållanden inom Konstakademien - 302, 303
2. Konstakademien under Fredrik Silverstolpes ledning - 303, 304, 305, 306, 307
2. Kungliga museum under Rööks ledning - 307, 308, 309, 310, 311
    Lars Jakob von Röök - 307
    Nationalmuseifrågan. Konstföreningens tillkomst - 310
3. Karl Johanstidens arkitektur - 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318
    Monumentala nyttobyggnader. Sundvalls Carolina rediviva - 314
4. Fredrik Blom - 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325
    Rosendal - 319
5. Axel Nyströms verksamhet i Sverige - 325, 326, 327
6. "Götisk" stil. Medeltidskyrkor restaureras - 327, 328, 329, 330, 331, 332
    Lunds domkyrkas restauration - 328
    Karl Georg Brunius - 329
    Riddarholmskyrkan - 331
    XIII. I Sverige 1820--1844. Gamla konstnärer och unga - 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376
1. Göthes senare verksamhet - 333, 334
2. Kraffts och Westins senare verksamhet - 334, 335, 336, 337, 338
3. Hasselgrens sista år - 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346
    Johan Gustav Sandberg - 340
    Otto Wallgren, Johan Holmbergsson - 345
4. Fria artister - 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352
    Karl Vilhelm Nordgren - 346
    Karl Peter Mazer - 347
    Gustav Vilhelm Finnberg - 348
    Maria Röhl - 349
    Elis Chiewitz, Ferdinand Tollin - 350
    De grafiska konsterna - 351
5. Landskapsmåleriet - 352, 353, 354
    Karl Samuel Graffman - 353
6. - 354, 355, 356, 357, 358
    Karl Andreas Dahlström - 357
7. Kritiken - 358, 359, 360, 361, 362
8. Missnöje inom akademien - 363, 364, 365
9. Skolorna, lärarna, högtidsdagen, tävlingsämnen, medaljer - 365, 366, 367, 368, 369
10. Högtidsdagen - 369, 370, 371, 372, 373
11. Stipendiater - 373, 374, 375
12. Akademihusets ombyggnad - 375, 376
    XIV. I konstens huvudstäder. 1830--40-talen - 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393
1. Tyskland - 377, 378
2. Frankrike - 378, 379, 380
2. De svenska utvandrarnas skaplynne - 380, 381, 382
4. Skandinaviskt konstnärsliv i Rom - 382, 383, 384, 385, 386
5 - 386, 387, 388
6 - 388, 389
7 - 390, 391, 392
8 - 392, 393
    XV. Parisersvenskar och romare. 1830--40-talen - 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434
1. Per Wickenberg - 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400
2 - 400, 401, 402, 403
3. Gustav Vilhelm Palm - 403, 404, 405, 406, 407, 408
4. Josef Magnus Stäck - 408, 409, 410, 411, 412
5. Johan Kristian Berger - 412, 413, 414
    Karl Johan Billmark - 413
6. Karl Fredrik Kiörboe - 414, 415, 416
7. Robert Vilhelm Ekman - 416, 417, 418
8. Karl Plagemann - 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
    Sofia Adlersparre - 424
9. Karl Gustav Qvarnström - 425, 426, 427, 428, 429, 430
    Uno Troili - 427
10. Fredrik Vilhelm Scholander - 430, 431, 432, 433, 434
    XVI. Karl Wahlbom -- Egron Lundgren - 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467
1. Karl Wahlbom - 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444
2 - 444, 445, 446, 447, 448, 449
3 - 449, 450, 451, 452, 453
4. Egron Lundgren - 453, 454, 455, 456
5 - 456, 457, 458, 459
6 - 460, 461, 462, 463
7 - 463, 464, 465, 466, 467
    XVII. Oskar I:s regeringstid - 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518
1. Anckarsvärd och Nyström konstens ledare - 468, 469
2. Nationalmuseifrågan - 469, 470, 471, 472, 473
    Scholander hemkallas, hans förslag, vädjan till Stüler, frågans lösning - 472
3 - 473, 474, 475, 476, 477, 478
4. Konstvården - 479, 480, 481
    Konstnärsgillet, Nils Månsson Mandelgren - 480
5. Byggnadsskolan - 482, 483
    Karl Gustav Blom-Carlsson, John Haverman, Georg Teodor Chiewitz, Petter Johan Ekman, Viktor v. Gegerfelt, Johan Fredrik Åbom, Albert Törnqvist, Hans Jakob Strömberg - 483
6. Tidens arkitektur - 483, 484, 485, 486, 487
7. Qvarnström - 487, 488, 489, 490, 491, 492
8. Johan Peter Molin - 492, 493, 494, 495
9. Karl Staaff - 495, 496, 497, 498, 499
    Alexis Wetterbergh, Johan Julius Ringdahl, Nils Andersson, Johan Zacharias Blackstadius, Johan Gustav Köhler - 497
    Teodor Billing - 498
10. Emil Roberg - 499, 500, 501
11. Nils Jakob Blommér - 501, 502, 503, 504, 505
12 - 505, 506, 507, 508
13. Lorenz August Lindholm - 509, 510, 511
14. Konstlivet hemma - 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518
    Det första statsinköpet - 514
    Akademiens utställning 1850 - 515
    Världsutställningen i Paris 1855 - 517
    XVIII. Düsseldorf - 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547
1. Düsseldorfsmåleriet - 519, 520, 521
    Tidemand - 520
2. Svenska målare - 521, 522, 523
3. Karl Lützow D'Uncker - 523, 524, 525, 526, 527
3. Bengt Nordenberg - 527, 528, 529, 530, 531
4. Vilhelm Wallander - 531, 532, 533, 534, 535
5. Eskilsson, Koskull, Rudbeck, Zoll - 535, 536, 537, 538
    Peter Eskilsson, Anders Koskull, Alexander Rudbeck, Kilian Zoll - 535
6. August Jernberg - 538, 539, 540, 541
7. Ferdinand Fagerlin - 541, 542, 543, 544
8. Axel Nordgren - 544, 545, 546, 547

Project Runeberg, Thu Dec 13 18:36:12 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/svekon19/1/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free