- Project Runeberg -  Svensk konst och svenska konstnärer i nittonde århundradet /
II. Från Karl XV till sekelslutet

(1925-1928) Author: Georg Nordensvan
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

SVENSK KONST
och
SVENSKA KONSTNÄRER
i nittonde århundradet

av
Georg Nordensvan

II. Från Karl XV till sekelslutet

Ny, grundligt omarbetad upplaga

Stockholm
Albert Bonniers Förlag
Alb. Bonniers Boktryckeri 1928


Förord till den digitala utgåvan

Detta är Projekt Runebergs digitala faksimilutgåva av andra delen Svensk konst och svenska konstnärer i nittonde århundradet.


The above contents can be inspected in scanned images: bandtitel, titelsida, titelbladets baksida, v, vi

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - bandtitel, titelsida, titelbladets baksida, v, vi
Bildförteckning - vii, viii, ix, x, xi
    I. Karl XV:s tid. Konstvård och konstvårdare - 1
1. Läget vid seklets mitt - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
    Konstskolornas uppryckning - 2
    Johan Boklund - 3
2. Konstakademien - 7, 8, 9
    Gustav Söderberg - 8
    Fritz von Dardel - 9
3. Nationalmuseum fullbordat - 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
    Nationalmuseum inviges 15 juni 1866 - 12
4. Karl XV konstlivets centralgestalt - 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
    Boklund och Dardel - 19
5. Scholander - 23, 24, 25, 26, 27, 28
6. Scholander opponent och konstnär - 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
7. Scholander som arkitekt - 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
8. Arkitektur och arkitekter - 40, 41, 42, 43, 44
    Emil Langlet - 43
    II. Karl XV:s tid. Konstnärer och konstverk - 45
1. Konstriktningar - 45, 46, 47, 48, 49
    Den nordiska konstutställningen 1866 - 47
2. Tidens smak - 49, 50, 51, 52, 53
    Smakledare: Lorentz Dietrichson, Karl Rupert Nyblom - 50
3. Qvarnström och Molin - 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59
4. Boklund som målare - 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67
    Johan Höckert - 61
5 - 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75
6 - 75, 76, 77
7. Mårten Eskil Winge, Johan Aug. Malmström - 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86
8 - 86, 87, 88, 89
    III. Karl XV:s tid. De gamla och de unga - 90
1. De gamla - 90, 91, 92, 93
    Billmarks svenska bilder - 92
2. Troilis senare verksamhet - 93, 94, 95, 96, 97, 98
3. Kiörboes senare verksamhet - 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106
    John Arsenius, Fredrik Lönnroth, Oskar Anderson, Henrik Ankarcrona - 100
    Gustav Brandelius, Brynolf Wennerberg - 102
    Nils Andersson - 104
4. Amalia Lindegren - 106, 107, 108, 109, 110
    Geskel Saloman - 108
    Agnes Börjesson, Gustav Brusewitz - 109
    Gottfrid Virgin, Josef Malmberg, Hanna Winge, Fritz Ahlgrensson - 110
5. Landskapsmålare - 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
    Markus Larson - 112
6 - 120, 121
7. Edvard Bergh - 122, 123, 124, 125
8. Alfred Wahlberg - 125, 126, 127, 128
    Gustav Rydberg - 127
    IV. I Sverige, 1870-talet - 129
1. De ledande - 129, 130, 131, 132
2. Akademiens elevkrets - 132, 133, 134, 135, 136
    August Strindberg som konstkritiker - 135
3. Utställningarna 1875 och 77 - 136, 137, 138, 139, 140
    Perséus' elevkrets - 138
4. Reformer inom akademien - 140, 141, 142
5. Arkitekter - 142, 143, 144
    Johan Erik Söderlund, Axel Kumlien, Hjalmar Kumlien, Gustav Dahl, Ernst Jacobsson, Herman Holmgren - 142
6. Helgo Zettervall, Lunds domkyrkas restaurering - 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150
    Zettervalls konflikt med Scholander angående restaurering av Uppsala domkyrka - 147
    Klaes Grundström - 148
7. Scholanders sista tid - 150, 151, 152, 153
    V. 1870-talets konstnärskrets. Germansk och romersk påverkan - 154
1. Düsseldorf - 154, 155, 156, 157, 158
    München - 155
    Rom - 156
2. Georg v. Rosen - 158, 159, 160, 161, 162
3 - 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168
4. Gotthard Werner - 169, 170, 171, 172, 173
5. Julius Kronberg - 173, 174, 175, 176, 177, 178
6. - 178, 179, 180, 181, 182
7. Edvard Perséus - 182, 183
8. Axel Gustav Hertzberg - 183, 184, 185
9. Karl Gustav Hellqvist - 186, 187, 188, 189, 190
    Knut Ekvall, Ture Cederström - 190
10. Fritiof Kjellberg - 190, 191, 192, 193, 194
11. John Börjeson - 194, 195, 196, 197, 198, 199
12. Medaljgravörer - 199, 200, 201, 202
    Johan Edvard Ericsson - 199
    Adolf Lindberg, Alexander Carlson - 200
    Oskar Berg, Albert Nyström - 202
    VI. Svenska parisare, 1870-talet - 203
1. Rörelser inom det franska måleriet - 203, 204, 205, 206
2. Den svenska pariskolonien - 206, 207, 208, 209, 210, 211
3. Alfred Wahlberg i Paris - 211, 212, 213, 214
4. Hugo Salmson - 215, 216, 217, 218
5. August Hagborg - 218, 219, 220, 221
6. Gustav Cederström, Nils Forsberg - 221, 222, 223, 224
    Nils Forsberg - 223
7. Axel Borg, Georg Pauli - 225, 226, 227, 228, 229
    Ernst Josephson - 226
    Carl Larsson - 227
    Hugo Birger - 228
8. Målarinnor - 229, 230
    Mimmi Zetterström, Anna Nordlander, Amanda Sidvall, Kristine Sundberg - 229
9. Svenska landskapsmålare - 230, 231, 232, 233
10. Vilhelm von Gegerfelt, Mauritz Lindström, Oskar Törnå - 233, 234, 235, 236
    Mauritz Lindström, Oskar Törnå - 234
11. Karl Hill - 237, 238
12. Per Ekström, Karl Skånberg - 238, 239, 240, 241, 242, 243
    Karl Skånberg - 241
    VII. Konstnärsschismen. 1880-talet - 244
1. Seklets två sista årtionden - 244, 245, 246
2. Missnöje bland parisersvenskarna - 246, 247, 248, 249, 250
    Pontus Fürstenberg - 249
3. 1885, akademiens jubileum och oppositionens utbrott - 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256
    Opponenternas inlaga till akademien - 252
4. Utställningar i Stockholm 1885 - 256, 257, 258
5. - 258, 259, 260, 261, 262, 263
    Konstnärsförbundet bildas - 259
    Svenska konstavdelningen på världsutställningen i Paris 1889 - 263
    VIII. Åttiotalets pariser svenska målare - 264
1. Dess karaktär och strävan - 264, 265
2. Ernst Josephson - 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272
3. Hugo Birger - 272, 273, 274, 275
4. Carl Larsson - 275, 276, 277, 278, 279, 280
    Georg Pauli - 278
    Nils Forsberg - 279
5. Richard Bergh - 280, 281, 282, 283
6. Hanna Hirsch, Eva Bonnier - 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292
    Ivar Nyberg - 286
    Allan Österlind, Richard Hall, Emma Löwstädt-Chadwick, Georg Arsenius - 287
    Nils Kreuger - 288
    Karl Nordström - 290
    IX. Svenska målare. Resenärer och hemmasittare - 293
1. Alfred Wahlbergs senare verksamhet - 293, 294
2. Gustav Rydberg - 294, 295, 296, 297, 298
3. Anders Kallenberg, Per Daniel Holm - 298, 299, 300, 301
4. Olof Arborelius - 301, 302, 303
    Olof Hermelin - 303
5. Reinhold Norstedt - 303, 304, 305, 306, 307
    Albert Gellerstedt - 305
    Viktor Forssell - 306
6. Oscar Törnå, Gustav Fischer - 308, 309
7. Berndt Lindholm, Vilhelm v. Gegerfelt, Johan Ericsson, Axel Lindman - 309, 310, 311, 312
    Ferdinand Hernlund, Alfred Thörne, Wilhelm Jaensson - 310
    J. Kindborg, Johan Krouthén - 311
8. Axel Borg, Axel och Jakob Kulle - 312, 313, 314, 315
    Johan Tirén - 314
    X. 1890-talet. Konstvård och konstpolitik - 316
1. Konstnärsschism och fredsförsök - 316, 317, 318, 319
    Konstakademiens nybyggnadsfråga - 318
    Johan Nordenfalk - 319
2. - 320, 321, 322, 323
    Svenska konstnärernas förenings tillkomst - 321
    Brytning mellan denna förening och Konstnärsförbundet - 322
3. - 323, 324
4. Konstakademiens verksamhet, elever och stipendiater - 325, 326, 327
5. - 327, 328, 329, 330, 331, 332
    Konstnärshuset - 328
    Världsutställningen i Paris 1900 - 329
    Konflikt om stadgar för statens konstinköp - 329
    XI. Vid seklets slut. Svenskt måleri - 333
1. Konstläget i olika länder - 333, 334, 335, 336
2. Den nationella rörelsen i Sverige - 336, 337, 338, 339, 340, 341
    De styrande inom Konstakademien - 338
3. Carl Larssons verksamhet i hemlandet - 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349
    Nationalmuseets väggmålningsfråga - 343
4. - 349, 350, 351, 352, 353
5. Uppslag inom dekorativt måleri: Viktor Andrén - 353, 354, 355, 356, 357, 358
    Georg Paulis fresker i Göteborgs museum - 356
6. Zorn - 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364
7. Richard Bergh - 364, 365, 366, 367, 368, 369
8. Oscar Björck - 369, 370, 371, 372, 373
9. Robert Thegerström, Ivar Nyberg, Axel Jungstedt - 373, 374, 375, 376
    Målarinnor, Hanna Pauli - 375
    XII. Vid seklets slut. Svenskt måleri (fortsättning) - 377
1. Svenskt betonad naturskildring - 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386
    Karl Nordström - 379
2.Nils Kreuger - 386, 387, 388
3. Bruno Liljefors - 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395
4. Prins Eugen - 395, 396, 397, 398, 399
5. Eugen Jansson - 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406
6. August Strindberg - 406, 407, 408
7. Olof Sager-Nelson - 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414
    Ivan Aguéli - 413
8. - 414, 415, 416, 417
    Karl Trägårdh - 415
    Gustav Albert, Arvid Johanson - 416
9. Per Ekström efter hemflyttningen - 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424
    Edvard Rosenberg, Gustav Fjaestad - 418
    Herman Norrman - 420
10. Otto Hesselbom - 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431
    Anshelm Schultzberg, Gottfrid Kallstenius - 425
    Axel Fahlcrantz, m. fl. landskapsmålare - 426
    Axel Erdmann, Aron Gerle - 428
    Axel Sjöberg - 428
    Oskar Hullgren - 429
    Skånska målare - 430
11. Skildrare av svenska folket i svensk natur: Emerik Stenberg, Carl Wilhelmsson - 431, 432, 433, 434
12. - 434, 435, 436, 437, 438, 439
    Gunnar Hallström - 435
    Bror Lindh, Fritz Lindström, Björn Ahlgrenson - 437
    Gustav Ankarcrona - 437
    Alf Wallander, Robert Lundberg - 438
13. Fantasiinslag i svenskt måleri - 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446
    Acke - 440
    Garibaldi Lindberg, Olle Hjortzberg, Ole Kruse - 445
    John Bauer, Ivar Arosenius - 446
14. Tecknare - 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452
    Carl Larsson - 447
    Viktor Andrén - 448
    Albert Engström - 450
15. Etsare: Axel Herman Hägg - 452, 453, 454, 455
    XIII. Vid seklets slut. Skulptur och arkitektur - 456
1. Skulptörer - 456, 457, 458, 459, 460
    Edvard Brambeck, Ingel Fallstedt - 456
    Carl Hammar - 458
    Teodor Lundberg - 459
2. Per Hasselberg - 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
    Christian Eriksson - 464
    Gusten Lindberg, Verner Åkerman, Axel Ebbe - 468
3. Nya skulptörnamn vid sekelskiftet - 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474
    Harald Sörensen-Ringi - 468
    Carl Eldh, Carl Milles - 469
    Tävlingen om Sturemonumentet i Uppsala - 470
    Ruth Milles, Herman Neujd, Aron Jerndahl, Axel Robert Petersson i Döderhult - 472
4. Arkitekturen: Helgo Zettervall överintendent, Uppsala domkyrkas restauration - 474, 475, 476, 477, 478, 479
5. Förslag att bygga riksdags- och riksbankshus på Helgeandsholmen i Stockholm - 479, 480, 481, 482, 483, 484
    Tävlan - 481
    Zettervalls därpå följande förslag - 483
    Aron Johanssons ritningar antagna 1894, "Det stora motförslaget" 1895 - 484
6. Tidens byggnadssmak - 484, 485, 486
    Magnus Isaeus - 485
    Adolf Kjellström ivrare för äkta byggnadsmaterial - 486
7. 1880-talets unga genombrottsmän: Carl Möller, Gustaf Clason, Ludvig Peterson - 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494
8. Byggen i Stockholm av Axel Anderberg, Erik Lallerstedt - 494, 495, 496
9. Gustav Wickman, Ferdinand Boberg - 496, 497, 498, 499, 500, 501
10. - 501, 502
11. Inre dekoration: Agi Lindegren. Textilkonst - 502, 503, 504
    Handarbetets vänner - 502
    Keramik: Alf Wallander, Gunnar Wennerberg - 503
    Slutord
Slutord - 505, 506, 507, 508, 509, 510
Litteratur - 511, 512, 513
Namnförteckning - 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526
Rättelser - 527

Project Runeberg, Thu Dec 13 19:37:45 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/svekon19/2/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free