- Project Runeberg -  Svensk-engelsk fackordbok för näringsliv, förvaltning, undervisning och forskning
(1977) [MARC] Author: Ingvar E. Gullberg - Tema: Dictionaries
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
INGVAR E. GULLBERG

A SWEDISH-ENGLISH DICTIONARY

OF TECHNICAL TERMS USED IN BUSINESS, INDUSTRY, ADMINISTRATION, EDUCATION AND RESEARCH SECOND REVISED EDITION WITH SUPPLEMENT
   

SVENSK-ENGELSK FACKORDBOK

FÖR NÄRINGSLIV, FÖRVALTNING, UNDERVISNING OCH FORSKNING ANDRA REVIDERADE UPPLAGAN MED SUPPLEMENT
P. A. NORSTEDT & SÖNERS FÖRLAG STOCKHOLM Caution against the unauthorized use of trade names: Some of the words appearing in this Dictionary are proprietary names even when no reference to this fact is made in the text. The appearance of any name without designation as proprietary is therefore not to be regarded as a representation by the editor or publisher that it is not a proprietary name or is not the subject of proprietary rights. Every effort has been made to ensure accuracy in the compilation of this Dictionary, but no liability can be accepted by the compiler or publisher for loss through error or omission. No part of this book may be duplicated or reproduced in any manner without written permission, except for normal review purposes. SECOND EDITION ISBN 91-1-775052-0 © INGVAR E. GULLBERG 1977 STOCKHOLM 1977. NORSTEDTS TRYCKERI 757219

Preface to the electronic edition

Project Runeberg digitizes dictionaries such as this one under the assumption that they are not covered by copyright for 70 years, but only by catalog (database) rights for 15 years. This book was digitized in April 2013.

This dictionary was first published in 1964. The digitized copy is of the second edition, 1977. It contains the original main text, but adds a supplement. A third edition in two volumes was published in 2000, having 25,000 more words, all integrated into the main text.

Index: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - X - Y - Z - Å - Ä - Ö
Supplement: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - X - Y - Z - Å - Ä - Ö


The above contents can be inspected in scanned images: half title, English title, titelsida, titelbladets baksida, xx

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - half title, English title, titelsida, titelbladets baksida, xx
Tillägnan och tack - v, vii
Förord till första upplagan (utdrag) - ix, x, xi
Förord till andra upplagan - xii, xiii, xiv, xv
Förklaringar och förkortningar - xvi, xvii, xviii, xix
    

A


A - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63
    A ... - 1
    absorbans ... - 2
    accisavgifter ... - 3
    ackumulatorlykta ... - 4
    adressplåt ... - 5
    affärsadress ... - 6
    affärsjurist ... - 7
    affärsvan ... - 8
    agrikulturfysik ... - 9
    aktieaffärer ... - 10
    aktiebolagslag ... - 11
    aktieägargrupp ... - 12
    aktstycke ... - 13
    alfabetslängd ... - 14
    allmän ... - 15
    allmänning ... - 16
    Amaranterbal ... - 17
    Amerikanska ... - 18
    Amerikanska ... - 19
    Amerikanska ... - 20
    ammonifikation ... - 21
    analysattest ... - 22
    andraga ... - 23
    angivningsinlaga ... - 24
    ankommande ... - 25
    anmäla ... - 26
    annonsbyråman ... - 27
    anonym ... - 28
    anlagsbevillning ... - 29
    anstyrningsfyr ... - 30
    ansvarig ... - 31
    ansökning ... - 32
    antikmarkerad ... - 33
    anvulkning ... - 34
    appreturmästare ... - 35
    arbeterska ... - 36
    arbetsgemenskap ... - 37
    arbetskörslor ... - 38
    arbetsprogram ... - 39
    arbetsventil ... - 40
    arkivexemplar ... - 41
    arméråd ... - 42
    artilleriförberedelse ... - 43
    arvtagare ... - 44
    assurering ... - 45
    atomenergianläggning ... - 46
    atomreaktordrift ... - 47
    auktionera ... - 48
    automatism ... - 49
    avbetalningsaffärer ... - 50
    avdelningskontorschef ... - 51
    avföring ... - 52
    avhandling ... - 53
    avkastningsberäkning ... - 54
    avlufta ... - 55
    avmagnetisera ... - 56
    avräkningsbelopp ... - 57
    avskjutning ... - 58
    avsmalna ... - 59
    avstängningsventil ... - 60
    avsättningssvårigheter ... - 61
    avtrappad ... - 62
    avvikelseklausul ... - 63
    

B


B - 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129
    B ... - 64
    baklängeshopp ... - 65
    balpress ... - 66
    bankaccept ... - 67
    bankkonsortium ... - 68
    banljus ... - 69
    barometeravläsning ... - 70
    beakta ... - 71
    bedövningsmedel ... - 72
    befordringstabell ... - 73
    begravningskassa ... - 74
    behov ... - 75
    bekläda ... - 76
    belastningsmotstånd ... - 77
    belåningsgräns ... - 78
    bensindriven ... - 79
    Bergen ... - 80
    beräkningsmaskinexpert ... - 81
    beskatta ... - 82
    beslutandefrihet ... - 83
    bestyrkande ... - 84
    bestämmelsehamn ... - 85
    besöka ... - 86
    betalningsanmodan ... - 87
    betalningssystem ... - 88
    betongbyggnad ... - 89
    betygsämne ... - 90
    bevisa ... - 91
    bidragsmetod ... - 92
    bildningsanstalt ... - 93
    billets ... - 94
    bindsula ... - 95
    biträde ... - 96
    blankoendosserad ... - 97
    blodkärl ... - 98
    blånor ... - 99
    bojankare ... - 100
    bokföringsåtgärd ... - 101
    boktryckarkonst ... - 102
    bolagsadvokat ... - 103
    bolagsstämmobeslut ... - 104
    bong ... - 105
    borgensprovision ... - 106
    boskapsuppfödarland ... - 107
    bostadslag ... - 108
    bottenis ... - 109
    brandalarm ... - 110
    brandstege ... - 111
    brevförsändelse ... - 112
    bristande ... - 113
    Brittiska ... - 114
    Brittiska ... - 115
    Brittiska ... - 116
    Brittiska ... - 117
    Brittiska ... - 118
    brittisk-europeisk ... - 119
    bromsyra ... - 120
    bruten ... - 121
    brytningsteknik ... - 122
    brättapparat ... - 123
    bullerdämpning ... - 124
    butiksvärd ... - 125
    byggnadsmaterial ... - 126
    bysthållare ... - 127
    bärare ... - 128
    börs ... - 129
    

C


C - 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138
    C ... - 130
    cellulosaklister ... - 131
    centralförening ... - 132
    certepartikopia ... - 133
    checkannullering ... - 134
    chefaktuarie ... - 135
    cirka ... - 136
    civilregister ... - 137
    cykelförbud ... - 138
    

D


D - 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170
    D ... - 139
    dalgrus ... - 140
    Danmarks ... - 141
    Dansk ... - 142
    Dansk ... - 143
    Dansk ... - 144
    Danske ... - 145
    Danske ... - 146
    datamaskinanläggning ... - 147
    dechiffrering ... - 148
    deklarera ... - 149
    delegationschef ... - 150
    dementera ... - 151
    depositionsfack ... - 152
    detalj ... - 153
    diakonanstalt ... - 154
    differentialmagnetisering ... - 155
    diplomati ... - 156
    direktörsassistent ... - 157
    diskretionär ... - 158
    dispositionsberättigad ... - 159
    distriktsstyrelse ... - 160
    dockavgifter ... - 161
    dollarland ... - 162
    domstolsbyggnaden ... - 163
    draga ... - 164
    driftaggregat ... - 165
    drivankare ... - 166
    dubbelanmälan ... - 167
    dumpningsavgift ... - 168
    dåvarande ... - 169
    döda ... - 170
    

E


E - 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
    eau-de-cologne ... - 171
    effektvåg ... - 172
    efterkravsavgift ... - 173
    eftersvetsning ... - 174
    egendomsagentur ... - 175
    ekonomibyggnad ... - 176
    ekumenisk ... - 177
    eldstadsplåt ... - 178
    elektrokardiograf ... - 179
    elektronräknemaskin ... - 180
    Elsass-Lothringen ... - 181
    emissionsbank ... - 182
    energiändring ... - 183
    enhetlighet ... - 184
    enmansubåt ... - 185
    enäggstvillingar ... - 186
    erlägga ... - 187
    etappglödgningsugn ... - 188
    Europahögkvarteret ... - 189
    Europeiska ... - 190
    Europeiska ... - 191
    Europeiska ... - 192
    Europeiska ... - 193
    Europeiska ... - 194
    Europeiska ... - 195
    evolution ... - 196
    exklusivitet ... - 197
    exploatering ... - 198
    exportkategori ... - 199
    expresskopia ... - 200
    

F


F - 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285
    F ... - 201
    fackarbete ... - 202
    faktoranalys ... - 203
    fallskärmsbomb ... - 204
    farmaci ... - 205
    fartygsreparatör ... - 206
    fastager ... - 207
    fastighetsägareförsäkring ... - 208
    federera ... - 209
    fenylkvicksilver ... - 210
    figur ... - 211
    filmproducent ... - 212
    finansieringsbolag ... - 213
    Finland ... - 214
    Finlands ... - 215
    Finlands ... - 216
    Finlands ... - 217
    finnbastu ... - 218
    Finska ... - 219
    fiskbestånd ... - 220
    fjäderbelastad ... - 221
    flerpunktsvetsmaskin ... - 222
    flushdäckad ... - 223
    flygmotor ... - 224
    flytbarhet ... - 225
    foga ... - 226
    folkmängdsuppgifter ... - 227
    fondbörsnoterad ... - 228
    fordonsskatt ... - 229
    formaldehyd ... - 230
    forskargrupp ... - 231
    fortbildningsskola ... - 232
    fotogenmotor ... - 233
    fraktförare ... - 234
    framgång ... - 235
    framställningsförmåga ... - 236
    fredsanbud ... - 237
    frietsad ... - 238
    friktionssvetsning ... - 239
    fritta ... - 240
    fruktträdgård ... - 241
    frånvaro ... - 242
    fuktighetsbestämning ... - 243
    fullmaktsblankett ... - 244
    fusionsvärme ... - 245
    fyrtiotal ... - 246
    fåravelsskola ... - 247
    fängelsepersonalförbund ... - 248
    färgharmoni ... - 249
    följa ... - 250
    förankra ... - 251
    förbigångsledning ... - 252
    förbrukningsmaterial ... - 253
    fördelaktig ... - 254
    fördragsstat ... - 255
    föreliggande ... - 256
    förening ... - 257
    föreningsstadgar ... - 258
    företaga ... - 259
    företagsledningsinstitut ... - 260
    förfallobok ... - 261
    författningsutredning ... - 262
    förhandlingsapparat ... - 263
    förhårdnad ... - 264
    förkörsrätt ... - 265
    förlossningsanstalt ... - 266
    förlängningsbox ... - 267
    förmånsavtal ... - 268
    förnyelse ... - 269
    förpliktiga ... - 270
    försatslins ... - 271
    förskottsbetalning ... - 272
    förstad ... - 273
    försumpningsgrad ... - 274
    försvarsfientlig ... - 275
    försäkran ... - 276
    försäkringsbasis ... - 277
    försäkringsobjekt ... - 278
    försäljningsagent ... - 279
    försäljningsposition ... - 280
    försöksaggregat ... - 281
    förtroendefråga ... - 282
    förvakuum ... - 283
    förvaltningsår ... - 284
    förväljare ... - 285
    

G


G - 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310
    G ... - 286
    gammabomb ... - 287
    gardintyg ... - 288
    gastäthet ... - 289
    gemmolog ... - 290
    genomarbetning ... - 291
    genomsnittsbenägenhet ... - 292
    geringssåg ... - 293
    giltighetstidsförlängning ... - 294
    gjutmassa ... - 295
    glasögon ... - 296
    glödspänning ... - 297
    godsanhopning ... - 298
    gottgörelse ... - 299
    granitemaljgods ... - 300
    grena ... - 301
    grovsortering ... - 302
    grundskatt ... - 303
    gruvmuseum ... - 304
    grönlandsval ... - 305
    guldsyra ... - 306
    Gustaf ... - 307
    gågata ... - 308
    gäldenärsintressen ... - 309
    gängolja ... - 310
    

H


H - 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339
    Haag ... - 311
    halvkontinuerlig ... - 312
    hamnplan ... - 313
    handelsaffär ... - 314
    handelsfolk ... - 315
    handelsland ... - 316
    handelsström ... - 317
    handläggning ... - 318
    harv ... - 319
    havsforskningsråd ... - 320
    helsmidd ... - 321
    hemortshamn ... - 322
    hexakloretan ... - 323
    hjälpa ... - 324
    homogenitet ... - 325
    hovceremoniel ... - 326
    humanekologi ... - 327
    hushållsskötsel ... - 328
    huvudgrupp ... - 329
    huvudväg ... - 330
    hypotek ... - 331
    hyvleri ... - 332
    hållström ... - 333
    häkta ... - 334
    hängantenn ... - 335
    härdspricka ... - 336
    hävdvunnen ... - 337
    högprotektionistisk ... - 338
    högvattenstabell ... - 339
    

I


I - 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387
    iakttaga ... - 340
    idrottsförbund ... - 341
    immigrant ... - 342
    importlicensrestriktioner ... - 343
    inbjudningsbrev ... - 344
    indisk ... - 345
    industriaktier ... - 346
    industriledare ... - 347
    inflationskonjunktur ... - 348
    infällslås ... - 349
    ingenjörsutbildning ... - 350
    inhämtningskonjunktur ... - 351
    inkomst ... - 352
    inköpsdelegation ... - 353
    inlägga ... - 354
    inlösningsinstitution ... - 355
    innehålla ... - 356
    inplanera ... - 357
    insamla ... - 358
    inspektionscertifikat ... - 359
    institution ... - 360
    inställande ... - 361
    intaglio ... - 362
    Intendenturförvaltningsskolan ... - 363
    intermittent ... - 364
    Internationella ... - 365
    Internationella ... - 366
    Internationella ... - 367
    Internationella ... - 368
    Internationella ... - 369
    Internationella ... - 370
    Internationella ... - 371
    Internationella ... - 372
    Internationella ... - 373
    Internationella ... - 374
    Internationella ... - 375
    Internationella ... - 376
    Internationella ... - 377
    Internationella ... - 378
    Internationella ... - 379
    Internationella ... - 380
    Internationella ... - 381
    Internationella ... - 382
    interpellant ... - 383
    intryck ... - 384
    invalsa ... - 385
    investeringsvärde ... - 386
    ishockeypuck ... - 387
    

J


J - 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396
    jack ... - 388
    Johanniterorden ... - 389
    jordbruksmekanisering ... - 390
    journalistik ... - 391
    jurisdiktionsort ... - 392
    jämför ... - 393
    järnförening ... - 394
    järnvägare ... - 395
    jäsa ... - 396
    

K


K - 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470
    KA-batteri ... - 397
    kaffebar ... - 398
    kaliumhydroxid ... - 399
    kallband ... - 400
    kamgarn ... - 401
    kanallots ... - 402
    kanslivaktmästare ... - 403
    kapitalexport ... - 404
    kapitalvaruexportör ... - 405
    karantänsstation ... - 406
    kartellnämnd ... - 407
    kassablock ... - 408
    Katanga ... - 409
    kemigraf ... - 410
    kilformig ... - 411
    klagande ... - 412
    klassificeringscertifikat ... - 413
    klippningsmaskin ... - 414
    klubbmästare ... - 415
    knivkubb ... - 416
    kohesion ... - 417
    kolla ... - 418
    kolonnformering ... - 419
    kommabacill ... - 420
    kommitté ... - 421
    kommunalskattepolitik ... - 422
    kompensationskurs ... - 423
    koncepthållare ... - 424
    konditionering ... - 425
    konfrontera ... - 426
    konjunkturcykel ... - 427
    konjunkturrytmisk ... - 428
    konkurrent ... - 429
    konkursombud ... - 430
    konsistensgräns ... - 431
    konstgjuteri ... - 432
    konstsmide ... - 433
    konsumentupplysning ... - 434
    kontantaffär ... - 435
    kontobetalning ... - 436
    kontorsmaskinsaffär ... - 437
    kontraktsbridge ... - 438
    kontrollerbar ... - 439
    konungatron ... - 440
    konvojera ... - 441
    kopparplåt ... - 442
    korning ... - 443
    korsa ... - 444
    korttidsdrift ... - 445
    kostnadsanalys ... - 446
    kraftanläggning ... - 447
    kranförman ... - 448
    krediteringsallegat ... - 449
    kremationsugn ... - 450
    Krigsmaterielinspektionen ... - 451
    kriminalpolisorganisation ... - 452
    krithaltig ... - 453
    kronoskogsauktion ... - 454
    kryssare ... - 455
    kuggskena ... - 456
    kulturutbytesfrågor ... - 457
    kungörelse ... - 458
    kurirpass ... - 459
    kursverksamhet ... - 460
    kvalitetsförlust ... - 461
    kvartersskola ... - 462
    kvinnosaksrörelsen ... - 463
    kylautomatik ... - 464
    Kyrkogods ... - 465
    kännbleck ... - 466
    kärnfysik ... - 467
    kärnvetenskap ... - 468
    köparkort ... - 469
    kör ... - 470
    

L


L - 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513
    labialpipa ... - 471
    lag ... - 472
    laga ... - 473
    lageranpassningar ... - 474
    lagfartsansökan ... - 475
    lagstiftningsarbete ... - 476
    landavträdelse ... - 477
    landsortsrörelse ... - 478
    lantbrukskemi ... - 479
    laryngoskopisk ... - 480
    lastrumskubik ... - 481
    ledarback ... - 482
    legera ... - 483
    leveransaffär ... - 484
    leveranstidpunkt ... - 485
    licensbestämmelse ... - 486
    likformig ... - 487
    likviditetsfordringar ... - 488
    linberedningsmaskin ... - 489
    linkapningsmaskin ... - 490
    litiumförening ... - 491
    livsarvinge ... - 492
    ljudkamera ... - 493
    ljusreklam ... - 494
    lokalangrepp ... - 495
    lossningshastighet ... - 496
    luftbevakningscentral ... - 497
    luftpanträtt ... - 498
    lumbangolja ... - 499
    lydstat ... - 500
    lådbalk ... - 501
    låna ... - 502
    långaxel ... - 503
    låskil ... - 504
    lägenhetstyp ... - 505
    läkartidskrift ... - 506
    Längman ... - 507
    lärarcirkel ... - 508
    läsapparat ... - 509
    lödtenn ... - 510
    lönesats ... - 511
    löpskida ... - 512
    lösnummerpris ... - 513
    

M


M - 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565
    Maasfloden ... - 514
    magnetiseringskraft ... - 515
    maka ... - 516
    mallad ... - 517
    mandelmusslor ... - 518
    mantalsskrivning ... - 519
    marihuana ... - 520
    markeringsboj ... - 521
    marknadsmässig ... - 522
    maserteknik ... - 523
    maskinglättad ... - 524
    maskinuppsättare ... - 525
    massprodukt ... - 526
    materialavdelning ... - 527
    matta ... - 528
    medborgarförbund ... - 529
    meddelare ... - 530
    medellängd ... - 531
    medicinalträdgård ... - 532
    medlingsbasis ... - 533
    mekanisk ... - 534
    mellanläggsark ... - 535
    meningsutbyte ... - 536
    metallborste ... - 537
    meteorregn ... - 538
    miasm ... - 539
    mikrospor ... - 540
    miljon ... - 541
    mineralogisk-geologisk ... - 542
    ministerkris ... - 543
    minsta kvadratmetoden ... - 544
    missionsverksamhet ... - 545
    mjölkbil ... - 546
    moderatorstyrning ... - 547
    molekylvikt ... - 548
    Montanunionen ... - 549
    morfinförgiftning ... - 550
    motinstruktion ... - 551
    motorcykelförsäkring ... - 552
    motorvarppråm ... - 553
    motsvarighet ... - 554
    mottagningsvagn ... - 555
    munstyckspapper ... - 556
    muskelförlamning ... - 557
    mynta ... - 558
    måleko ... - 559
    månadsmöte ... - 560
    mäklingsförsök ... - 561
    märlmaskin ... - 562
    mätspänning ... - 563
    mönja ... - 564
    mötesarrangör ... - 565
    

N


N - 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595
    nabb ... - 566
    narkos ... - 567
    nationallitteratur ... - 568
    nattspårvagn ... - 569
    naturvetenskaplig ... - 570
    nedfrysningsbehandling ... - 571
    nedsummera ... - 572
    nervlugnande ... - 573
    neutralisation ... - 574
    neutronspärr ... - 575
    nita ... - 576
    nobelium ... - 577
    nonkombattant ... - 578
    Nordiska ... - 579
    Nordiska ... - 580
    Norges ... - 581
    norgesalpeter ... - 582
    norsk-amerikansk ... - 583
    Norske ... - 584
    Norske ... - 585
    notariatavgift ... - 586
    novembernummer ... - 587
    nyanläggning ... - 588
    nyhetsöversikt ... - 589
    nymassa ... - 590
    nyttografisk ... - 591
    nämndeman ... - 592
    näringslösning ... - 593
    näsplastik ... - 594
    nödvärn ... - 595
    

O


O - 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627
    oaktsam ... - 596
    obelagd ... - 597
    obligationsaffär ... - 598
    oblodig ... - 599
    ockraröd ... - 600
    offentligen ... - 601
    officiell ... - 602
    ogill ... - 603
    ok ... - 604
    oljeaggregat ... - 605
    oljekammare ... - 606
    oljeutsläpp ... - 607
    olöslig ... - 608
    ombudsmannaskap ... - 609
    omgående ... - 610
    omljud ... - 611
    områdesursprung ... - 612
    omstrukturering ... - 613
    omsättningsrabatt ... - 614
    oorganiserad ... - 615
    opinionsundersökningsinstitut ... - 616
    opåtald ... - 617
    ordensband ... - 618
    orderanhopning ... - 619
    ordinera ... - 620
    oregelbunden ... - 621
    organisering ... - 622
    orkesterledare ... - 623
    orv ... - 624
    ostabil ... - 625
    otillåten ... - 626
    ovulkad ... - 627
    

P


P - 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699
    P ... - 628
    paketkvitto ... - 629
    panndekateringsmaskin ... - 630
    pantsättning ... - 631
    pappersagent ... - 632
    pappersklämma ... - 633
    paraffin ... - 634
    Parisöverenskommelsen ... - 635
    parti ... - 636
    partiprov ... - 637
    passivera ... - 638
    patentbeslut ... - 639
    paternosterverk ... - 640
    pejlavvikelse ... - 641
    penicillininjektion ... - 642
    penningvärlden ... - 643
    pensionsutbetalning ... - 644
    perimeter ... - 645
    permselektiv ... - 646
    personalklädskåp ... - 647
    personspilltid ... - 648
    pilhöjd ... - 649
    pivå ... - 650
    planeringschef ... - 651
    plansteg ... - 652
    plastisolerad ... - 653
    platsbeställning ... - 654
    plimsollinje ... - 655
    plåtarbete ... - 656
    plåttratt ... - 657
    polertrumma ... - 658
    poliskår ... - 659
    politisk ... - 660
    polystyren ... - 661
    portalkran ... - 662
    positiv ... - 663
    postdiligens ... - 664
    Postmästareföreningen ... - 665
    potatiskällare ... - 666
    praktikantprogram ... - 667
    preferensaktiekapital ... - 668
    premieökning ... - 669
    preskribera ... - 670
    pressbyråförbund ... - 671
    presspump ... - 672
    primfaktor ... - 673
    pris ... - 674
    prisavvägning ... - 675
    prisnivåindex ... - 676
    prisöverenskommelse ... - 677
    probernål ... - 678
    producentkooperation ... - 679
    produktionskris ... - 680
    professor ... - 681
    programarkiv ... - 682
    proklamation ... - 683
    propellerreglage ... - 684
    protamin ... - 685
    protokollchef ... - 686
    prova ... - 687
    provisionell ... - 688
    provpåkänning ... - 689
    prägeltryck ... - 690
    pseudopsykologi ... - 691
    pto ... - 692
    pulverindustri ... - 693
    punktalglas ... - 694
    Puutalo ... - 695
    pådragsmått ... - 696
    pålägga ... - 697
    påsvetsning ... - 698
    pärlemoskaft ... - 699
    

Q


Q - 700
    Q ... - 700
    

R


R - 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771
    rabatt ... - 701
    radarmarkör ... - 702
    radikalaxel ... - 703
    radiofjärrmanövreringsapparat ... - 704
    radiomateriel ... - 705
    radiotelefon ... - 706
    raggargäng ... - 707
    rama ... - 708
    rangermaskin ... - 709
    rasindelning ... - 710
    rationaliseringsåtgärd ... - 711
    reaktionär ... - 712
    realisationsvinstbeskattning ... - 713
    recit ... - 714
    redovisare ... - 715
    reellt ... - 716
    reflexologi ... - 717
    regeneratblandning ... - 718
    region ... - 719
    registreringsdatum ... - 720
    reglersystem ... - 721
    reklamackvisitör ... - 722
    reklamera ... - 723
    reklamtextförfattare ... - 724
    reksäck ... - 725
    religionssamfund ... - 726
    rembursansökan ... - 727
    remittering ... - 728
    renhållningsmaskin ... - 729
    renvatten ... - 730
    reportageavdelning ... - 731
    republikan ... - 732
    reseolycksfallsförsäkring ... - 733
    reserveskader ... - 734
    resistansavstämning ... - 735
    restaurangnota ... - 736
    resultatgränstävling ... - 737
    returtaxa ... - 738
    revisionsbyrå ... - 739
    ribbfilt ... - 740
    riksbankstjänsteman ... - 741
    riksföreståndare ... - 742
    riksråd ... - 743
    riktljusapparat ... - 744
    ringstrålrör ... - 745
    ristornopremie ... - 746
    rivull ... - 747
    rodervinkel ... - 748
    rotaryklubb ... - 749
    rotorström ... - 750
    ruggvals ... - 751
    rulltrappa ... - 752
    rundslipning ... - 753
    ryggfält ... - 754
    rymdvåglängd ... - 755
    rådgivare ... - 756
    råskena ... - 757
    räfflaförband ... - 758
    räknevåg ... - 759
    rälsförslitningsmätare ... - 760
    räntabel ... - 761
    ränteräkning ... - 762
    rätt ... - 763
    rättegångsbalk ... - 764
    rättshjälp ... - 765
    rättsställning ... - 766
    röjningskniv ... - 767
    röntgenlaboratorium ... - 768
    rörelseekonomi ... - 769
    rörlighet ... - 770
    röstberättigad ... - 771
    

S


S - 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966
    Saar ... - 772
    sakkunnigarvode ... - 773
    salpeterkrut ... - 774
    samarbetskommitté ... - 775
    samfärdsmedel ... - 776
    samkonossement ... - 777
    sammankila ... - 778
    sammansättningsband ... - 779
    samtalsbeställning ... - 780
    sandblästringsmunstycke ... - 781
    sanitetstjänst ... - 782
    satsa ... - 783
    schamponeringsblandare ... - 784
    sedelbunt ... - 785
    segelmakare ... - 786
    sekretess ... - 787
    sekvestrering ... - 788
    senapsolja ... - 789
    seriekompensation ... - 790
    servis ... - 791
    sherardisera ... - 792
    siderit ... - 793
    sifon ... - 794
    signalskydd ... - 795
    silikatforskning ... - 796
    silverplätering ... - 797
    sintringsugn ... - 798
    sjukförsäkring ... - 799
    sjuksköterskeelev ... - 800
    självbefruktning ... - 801
    självserveringsrestaurang ... - 802
    sjöfartsförbund ... - 803
    sjögräns ... - 804
    sjöpanträtt ... - 805
    skadeanmälan ... - 806
    skadegörare ... - 807
    skafferi ... - 808
    skalpell ... - 809
    skarvsula ... - 810
    skatteinnehållningsbevis ... - 811
    skattningsfunktion ... - 812
    skeppningshamn ... - 813
    skeppstid ... - 814
    skiftavlöning ... - 815
    skiljemannaförfarande ... - 816
    skivbibliotek ... - 817
    skjutvägg ... - 818
    skogsarbetsledare ... - 819
    skogsgallringar ... - 820
    skogsskövlingsförbud ... - 821
    skoklack ... - 822
    skolmognadsprov ... - 823
    skopelevator ... - 824
    skovelblandare ... - 825
    skrivarbete ... - 826
    skrotskulpturverkstad ... - 827
    skråordning ... - 828
    skuldavtal ... - 829
    skumkran ... - 830
    skyddsdäck ... - 831
    skyddsutrustning ... - 832
    skådespelerska ... - 833
    skänkel ... - 834
    skärmspänning ... - 835
    sköljvagn ... - 836
    slagantal ... - 837
    slakteriapparater ... - 838
    slanganslutning ... - 839
    sliperborrmaskin ... - 840
    slitskenestål ... - 841
    slusstrappa ... - 842
    slutkontroll ... - 843
    slåtterapparat ... - 844
    släpskrapespel ... - 845
    smidespressning ... - 846
    småföretag ... - 847
    smältsvetsning ... - 848
    snabbanalys ... - 849
    snarast ... - 850
    snittsvängjärn ... - 851
    socialanalys ... - 852
    socialisera ... - 853
    socialvetenskapsman ... - 854
    sockerrörsplantage ... - 855
    solifluktion ... - 856
    sopförbränning ... - 857
    sortlina ... - 858
    sovvagnskonduktör ... - 859
    spantavstånd ... - 860
    sparpris ... - 861
    specialkort ... - 862
    speditörförbund ... - 863
    spelautomat ... - 864
    spilljus ... - 865
    spis ... - 866
    sponthyvel ... - 867
    sprickfrekvens ... - 868
    sprits ... - 869
    språklärareförening ... - 870
    spåna ... - 871
    spårlära ... - 872
    spänningsanalys ... - 873
    spärrbom ... - 874
    stabiliseringsprogram ... - 875
    stadsbyggnad ... - 876
    stadsplaneringskontor ... - 877
    stamform ... - 878
    stannat ... - 879
    starbåt ... - 880
    startrelä ... - 881
    Statens ... - 882
    Statens ... - 883
    stationera ... - 884
    statistpersonal ... - 885
    statsbelånad ... - 886
    statsmakt ... - 887
    statsterritorium ... - 888
    stavformad ... - 889
    stencilera ... - 890
    stereobild ... - 891
    stickla ... - 892
    stiftelsedag ... - 893
    stilgjutning ... - 894
    stock ... - 895
    Stockholm ... - 896
    Stockholm ... - 897
    Stockholm ... - 898
    stoftpartiklar ... - 899
    stoppskor ... - 900
    storloge ... - 901
    straffarbete ... - 902
    stramalj ... - 903
    stridande ... - 904
    strukturformel ... - 905
    stråldosrecept ... - 906
    strålskyddsgummi ... - 907
    strö ... - 908
    strömming ... - 909
    studenthandbok ... - 910
    stum ... - 911
    styckkostnad ... - 912
    styrelsekommitté ... - 913
    styrsegment ... - 914
    ståla ... - 915
    stålräl[s] ... - 916
    ståthållarbostad ... - 917
    ställningsarbetare ... - 918
    stämpelapparat ... - 919
    stänkvattenskyddad ... - 920
    störande ... - 921
    stötprovapparat ... - 922
    succinat ... - 923
    sulfoantimonat ... - 924
    Suomen ... - 925
    Suomen ... - 926
    Suomen ... - 927
    svagdricka ... - 928
    svarandesida ... - 929
    svavelkis ... - 930
    Svensk ... - 931
    Svenska ... - 932
    Svenska ... - 933
    Svenska ... - 934
    Svenska ... - 935
    Svenska ... - 936
    Svenska ... - 937
    Svenska ... - 938
    Svenska ... - 939
    Svenska ... - 940
    Svenska ... - 941
    svensk-japansk ... - 942
    Sveriges ... - 943
    Sveriges ... - 944
    Sveriges ... - 945
    Sveriges ... - 946
    Sveriges ... - 947
    Sveriges ... - 948
    Sveriges ... - 949
    svetsbås ... - 950
    svetsslang ... - 951
    switchdollar ... - 952
    svängtapp ... - 953
    syftlinje ... - 954
    synkronstoppur ... - 955
    syreförbrukning ... - 956
    systematik ... - 957
    sågverksarbetare ... - 958
    säga ... - 959
    säkerhetspolis ... - 960
    säljarledare ... - 961
    sändarstation ... - 962
    sänkningstakt ... - 963
    säteri ... - 964
    söka ... - 965
    sönderdelningstemperatur ... - 966
    

T


T - 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059
    tabb ... - 967
    tagel ... - 968
    taktegel ... - 969
    talang ... - 970
    tallfröträd ... - 971
    talrör ... - 972
    tandröta ... - 973
    tapetfabriksmaskiner ... - 974
    tariffavtal ... - 975
    taxebestämmelser ... - 976
    te ... - 977
    tecknare ... - 978
    tegelpanna ... - 979
    teknisk-ekonomisk ... - 980
    telefonabonnemang ... - 981
    telefonsystem ... - 982
    telegramadress ... - 983
    teleskopera ... - 984
    telex ... - 985
    temperaturmätning ... - 986
    tensometer ... - 987
    terminsbelopp ... - 988
    termograf ... - 989
    terms of trade-index ... - 990
    testamentera ... - 991
    tetartoedrisk ... - 992
    textilindustriförbund ... - 993
    thorakoskopi ... - 994
    tidkula ... - 995
    tidsbefrakta ... - 996
    tidtabellsenlig ... - 997
    tillfredsställande ... - 998
    tillgodokvitto ... - 999
    tillhörighet ... - 1000
    tillräkna ... - 1001
    tillståndsbevis ... - 1002
    tillverkare ... - 1003
    tillåten ... - 1004
    tilläggstariff ... - 1005
    timmerelevator ... - 1006
    tiopunktsram ... - 1007
    titoism ... - 1008
    tjälbildning ... - 1009
    tjänstemannadomstol ... - 1010
    tjänsteyrken ... - 1011
    tobaksburk ... - 1012
    tomasfosfat ... - 1013
    tonkilometer ... - 1014
    torbernit ... - 1015
    tornartillerihantverkare ... - 1016
    torrspinning ... - 1017
    totalbombning ... - 1018
    trafikdepartement ... - 1019
    trafikreklam ... - 1020
    trall ... - 1021
    transformering ... - 1022
    transmissionshjul ... - 1023
    transportfartyg ... - 1024
    transporttaxa ... - 1025
    trassent ... - 1026
    tredjedel ... - 1027
    trepartiregering ... - 1028
    trikåvaruaffär ... - 1029
    Trondheimsleden ... - 1030
    trumslagare ... - 1031
    tryckavveckling ... - 1032
    tryckknappsströmställare ... - 1033
    tryckmätare ... - 1034
    trycktelegraf ... - 1035
    tråddragningssmörja ... - 1036
    trålarflotta ... - 1037
    trädfällningsmaskin ... - 1038
    trädymling ... - 1039
    träkil ... - 1040
    träskyddsforskning ... - 1041
    trävaruimport ... - 1042
    tuberkulinnegativ ... - 1043
    tullbro ... - 1044
    tullnederlag ... - 1045
    tullvaktmästare ... - 1046
    tunnelriktning ... - 1047
    turistförening ... - 1048
    tvista ... - 1049
    tvålivsförsäkring ... - 1050
    tvåsitsig ... - 1051
    tvärsittande ... - 1052
    ty ... - 1053
    typbeteckning ... - 1054
    tåg ... - 1055
    tågvägstryckknapp ... - 1056
    täljare ... - 1057
    tändände ... - 1058
    tättryckt ... - 1059
    

U


U - 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115
    U-balk ... - 1060
    ugnsanläggning ... - 1061
    ultraljudgenerator ... - 1062
    underbalans ... - 1063
    underhållning ... - 1064
    underkylningstemperatur ... - 1065
    underpris ... - 1066
    underslev ... - 1067
    undersökningsanstalt ... - 1068
    undertryckskammare ... - 1069
    undsättningsexpedition ... - 1070
    ungkarlsskatt ... - 1071
    universitetsvaktmästare ... - 1072
    uppdraga ... - 1073
    uppfinnare ... - 1074
    uppgiftsblankett ... - 1075
    upphettning ... - 1076
    uppkommen ... - 1077
    upplysningsarbete ... - 1078
    upplösningsbehandling ... - 1079
    uppreklamera ... - 1080
    upprättelse ... - 1081
    uppskovsränta ... - 1082
    uppställningsaxel ... - 1083
    uppsägningsbar ... - 1084
    upptagarpress ... - 1085
    uppvärmningsapparat ... - 1086
    uranmalm ... - 1087
    urinundersökningsinstrument ... - 1088
    ursäktlig ... - 1089
    utanför ... - 1090
    utbildningsanstalt ... - 1091
    utbytbar ... - 1092
    utdelningsbevis ... - 1093
    uteslutanderätt ... - 1094
    utfärdande ... - 1095
    utgarvning ... - 1096
    utgrävning ... - 1097
    uthamra ... - 1098
    utklareringspapper ... - 1099
    utloppsdel ... - 1100
    utläggningsdatum ... - 1101
    utlöpande ... - 1102
    utmätning ... - 1103
    utorgan ... - 1104
    utredningsavdelning ... - 1105
    utrikeshandelsbank ... - 1106
    utryckningscentral ... - 1107
    utsiktsvagn ... - 1108
    utskriva ... - 1109
    utspädning ... - 1110
    utställare ... - 1111
    utsändningslista ... - 1112
    uttalsbeteckning ... - 1113
    utvecklingsarbete ... - 1114
    utvidgningsfog ... - 1115
    

V


V - 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195
    vaccin ... - 1116
    vagnaccelerator ... - 1117
    vaktkontrollanläggning ... - 1118
    valdistrikt ... - 1119
    vallokal ... - 1120
    valskvarnsvals ... - 1121
    valutaaffärer ... - 1122
    valutakontrollformaliteter ... - 1123
    valutavärde ... - 1124
    vaneköp ... - 1125
    vapenhus ... - 1126
    vara ... - 1127
    vara ... - 1128
    varbygel ... - 1129
    varmgrop ... - 1130
    varpa ... - 1131
    varudeklarationssystem ... - 1132
    varumärkesansökan ... - 1133
    varvig ... - 1134
    vattenavvisningsmedel ... - 1135
    vattenförlust ... - 1136
    vattenlösning ... - 1137
    vattentank ... - 1138
    vaxgul ... - 1139
    vedergällningsvapen ... - 1140
    wellpappmaskin ... - 1141
    ventilationstratt ... - 1142
    verka ... - 1143
    verkmästareförbund ... - 1144
    verkstadsindustri ... - 1145
    verktygsarbetare ... - 1146
    Westfalen ... - 1147
    veterinäranatomförening ... - 1148
    vibrationsgalvanometer ... - 1149
    vidarebefordra ... - 1150
    vidmakthålla ... - 1151
    vikta ... - 1152
    vikttull ... - 1153
    villkorlig ... - 1154
    vinare ... - 1155
    vingklaffreglage ... - 1156
    vinnande ... - 1157
    vinstandelsfond ... - 1158
    vinterfälttåg ... - 1159
    vippfönster ... - 1160
    virkestransport ... - 1161
    visir ... - 1162
    visserligen ... - 1163
    vitkål ... - 1164
    vittnesplikt ... - 1165
    volymbeständig ... - 1166
    vridningsmätare ... - 1167
    vulstmaskin ... - 1168
    vågplattform ... - 1169
    vårdagjämning ... - 1170
    väckande ... - 1171
    väga ... - 1172
    vägg ... - 1173
    väglös ... - 1174
    vägtjära ... - 1175
    välgörenhetsförening ... - 1176
    välvillig ... - 1177
    vänlighet ... - 1178
    väpnare ... - 1179
    värdebeständig ... - 1180
    värdepappersförsäkring ... - 1181
    värdighet ... - 1182
    världsförfattning ... - 1183
    världssamfällighet ... - 1184
    värmechockprov ... - 1185
    värmemotordriven ... - 1186
    värmeöverföringsmedium ... - 1187
    västberlinare ... - 1188
    vätesuperoxidmotor ... - 1189
    vävgarn ... - 1190
    växelaccept[ering] ... - 1191
    växelendossemang ... - 1192
    växelslut ... - 1193
    växlingskort ... - 1194
    växtskyddslag ... - 1195
    

X


X - 1196
    xantat ... - 1196
    

Y


Y - 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202
    yaccafiber ... - 1197
    yrkande ... - 1198
    yrkesofficer ... - 1199
    Y-rör ... - 1200
    ytspänningsnedsättning ... - 1201
    ytterstadsdel ... - 1202
    

Z


Z - 1203, 1204
    zamak ... - 1203
    zinkoxalat ... - 1204
    

Å


Å - 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219
    åberopa ... - 1205
    åkeriarbetare ... - 1206
    åldra ... - 1207
    ångborstningsmaskin ... - 1208
    ångningsmaskin ... - 1209
    ångtub ... - 1210
    årligen ... - 1211
    årsuppgörelse ... - 1212
    åtala ... - 1213
    återbäringsfond ... - 1214
    återgångsdämpning ... - 1215
    återkommande ... - 1216
    återställd ... - 1217
    återutstråla ... - 1218
    åtkomst ... - 1219
    

Ä


Ä - 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226
    ädel ... - 1220
    äganderättigheter ... - 1221
    ägodelning ... - 1222
    äkthetsbevisning ... - 1223
    ämnesavklipp ... - 1224
    ändring ... - 1225
    äppelsäsong ... - 1226
    

Ö


Ö - 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246
    ödelägga ... - 1227
    ökning ... - 1228
    ölutkörare ... - 1229
    öppenhållning ... - 1230
    öppnande ... - 1231
    österländsk ... - 1232
    överbanmästare ... - 1233
    överdragningsmaskin ... - 1234
    överexponera ... - 1235
    överföringsanordning ... - 1236
    övergångszon ... - 1237
    överklagande ... - 1238
    överliggedagspengar ... - 1239
    övermatning ... - 1240
    överskotts- ... - 1241
    överstigande ... - 1242
    översättarråd ... - 1243
    övertryck ... - 1244
    övervåld ... - 1245
    övrig ... - 1246
    

Supplement


    

A


Supplement: A - 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284
    A ... - 1249
    absorptionsyta ... - 1250
    acklimatisering ... - 1251
    ADF-indikator ... - 1252
    adress ... - 1253
    aerodyn ... - 1254
    AFL ... - 1255
    aidaväv ... - 1256
    aktiekapital ... - 1257
    aktivitetsnät ... - 1258
    alfabetisk ... - 1259
    algebraisk ... - 1260
    alkaliserande ... - 1261
    allmän ... - 1262
    allomorf ... - 1263
    aluminiumsvetskomponent ... - 1264
    Amerikanska ... - 1265
    analys ... - 1266
    andra ... - 1267
    anläggningstillgång ... - 1268
    ANR ... - 1269
    ansvarsöverflyttning ... - 1270
    applikation ... - 1271
    arbete ... - 1272
    arbetsledare ... - 1273
    arbetsplattform ... - 1274
    area ... - 1275
    armeringsdubbelkorg ... - 1276
    assembler ... - 1277
    atmosfärforskare ... - 1278
    auktoriseringsprov ... - 1279
    avbeställningsskydd ... - 1280
    avgång ... - 1281
    avkänningslindning ... - 1282
    avskräckande ... - 1283
    avsökningsutrustning ... - 1284
    

B


Supplement: B - 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316
    B ... - 1285
    balanskonto ... - 1286
    bandraderare ... - 1287
    banvärde ... - 1288
    bastuapparater ... - 1289
    befolkningstillväxt ... - 1290
    behörighet ... - 1291
    bergborrstål ... - 1292
    beslutsförmåga ... - 1293
    beteendeuppsättning ... - 1294
    betongvara ... - 1295
    biblioteksnät ... - 1296
    bildavdrag ... - 1297
    bildmixare ... - 1298
    bildtelefonkonferens ... - 1299
    Bilregisternämnden ... - 1300
    binärkort ... - 1301
    bionisk ... - 1302
    biämne ... - 1303
    blixtstrejk ... - 1304
    bodelning ... - 1305
    bollmottagare ... - 1306
    borttagande ... - 1307
    brandorsak ... - 1308
    broelement ... - 1309
    brukspatron ... - 1310
    bränslekuts ... - 1311
    bullerintensitet ... - 1312
    Byggbranschrådet ... - 1313
    byggnadsinspektör ... - 1314
    byråkratspråk ... - 1315
    böjbrottgräns ... - 1316
    

C


Supplement: C - 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322
    c ... - 1317
    carcinos ... - 1318
    centrifugalpump ... - 1319
    chefsklarerare ... - 1320
    collageist ... - 1321
    CTH ... - 1322
    

D


Supplement: D - 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341
    d ... - 1323
    data ... - 1324
    datadefinitionskort ... - 1325
    datarelä ... - 1326
    dator ... - 1327
    datorhyra ... - 1328
    datorstyrd ... - 1329
    decimalmått ... - 1330
    delare ... - 1331
    depersonalisera ... - 1332
    detektivroman ... - 1333
    dialåda ... - 1334
    diplominnehavare ... - 1335
    diskret ... - 1336
    djupdraga ... - 1337
    doktor ... - 1338
    dotterkärna ... - 1339
    driftstillbehör ... - 1340
    duopson ... - 1341
    

E


Supplement: E - 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354
    E ... - 1342
    elektrisk ... - 1343
    elektronisk ... - 1344
    efterfrågeelasticitet ... - 1345
    ekologisk ... - 1346
    elektronteleskop ... - 1347
    elitprincip ... - 1348
    energi ... - 1349
    enhetstaxa ... - 1350
    epokgörande ... - 1351
    euromarknad ... - 1352
    excentrisk ... - 1353
    exportdokumentering ... - 1354
    

F


Supplement: F - 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386
    F ... - 1355
    factoringkostnader ... - 1356
    fartyg ... - 1357
    fastighetsbildning ... - 1358
    FBU ... - 1359
    ferrocement ... - 1360
    filmblock ... - 1361
    fingerskivstelefon ... - 1362
    flak ... - 1363
    fluidistorteknik ... - 1364
    flygposta ... - 1365
    flödesöverskott ... - 1366
    fondsocialism ... - 1367
    forskarutbildning ... - 1368
    fosgen ... - 1369
    fotosätta ... - 1370
    frankeringsstämpel ... - 1371
    frikyrkoråd ... - 1372
    fryspunktslära ... - 1373
    fullständig ... - 1374
    fuskbygge ... - 1375
    fåtöljresenär ... - 1376
    födoråd ... - 1377
    förbundsstämma ... - 1378
    förening ... - 1379
    företagskonsultfirma ... - 1380
    författarrabatt ... - 1381
    förmåga ... - 1382
    först ... - 1383
    försvarsöverveterinären ... - 1384
    Försörjningsberedningen ... - 1385
    förälder ... - 1386
    

G


Supplement: G - 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395
    G ... - 1387
    gashyvla ... - 1388
    generalplaneberedning ... - 1389
    geoteknik ... - 1390
    gjutgodsfel ... - 1391
    glödelektronurladdning ... - 1392
    grafem ... - 1393
    grupp ... - 1394
    gränsytlegeringsteknik ... - 1395
    

H


Supplement: H - 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406
    h ... - 1396
    halvledare ... - 1397
    handelsminister ... - 1398
    hastighet ... - 1399
    hem ... - 1400
    HHS ... - 1401
    hjärtvägg ... - 1402
    humangenetik ... - 1403
    hyalin ... - 1404
    hårdvaruimplementerad ... - 1405
    högfrekvensteknik ... - 1406
    

I


Supplement: I - 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418
    I ... - 1407
    IFYL ... - 1408
    inbyggnadshäll ... - 1409
    industripolitik ... - 1410
    informationsmaterial ... - 1411
    inhemsk ... - 1412
    inredare ... - 1413
    institutionalisera ... - 1414
    intensivuppfödd ... - 1415
    Internationella ... - 1416
    investeringsbonus ... - 1417
    iterativ ... - 1418
    

J


Supplement: J - 1419, 1420, 1421
    J ... - 1419
    jordbruksdrift ... - 1420
    järn ... - 1421
    

K


Supplement: K - 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450
    K ... - 1422
    kampanjfond ... - 1423
    karosseribyggare ... - 1424
    katastroffond ... - 1425
    KHA ... - 1426
    klibbmedel ... - 1427
    knarkkurir ... - 1428
    kollagen ... - 1429
    kommendörkapten ... - 1430
    kommunstyrelse ... - 1431
    koncernstabsenhet ... - 1432
    konformationsanalys ... - 1433
    konnotation ... - 1434
    konsument ... - 1435
    kontextsökning ... - 1436
    kontorsstädning ... - 1437
    kooperativ ... - 1438
    korrosionsskyddsolja ... - 1439
    kostnad ... - 1440
    krampneuros ... - 1441
    krigsfångeutväxling ... - 1442
    kronofogdesekreterare ... - 1443
    KTV ... - 1444
    kulturledare ... - 1445
    kurs ... - 1446
    kvalitetsanalys ... - 1447
    kvintil ... - 1448
    kärnbränsleförsörjning ... - 1449
    kärnvapenanfall ... - 1450
    

L


Supplement: L - 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469
    LA ... - 1451
    laglottsberäkning ... - 1452
    landsting ... - 1453
    laseravståndsmätare ... - 1454
    laserutvecklingsprogram ... - 1455
    lattice ... - 1456
    legal ... - 1457
    libration ... - 1458
    linjefunktion ... - 1459
    livsmedel ... - 1460
    ljusbågsbearbetning ... - 1461
    lokaliseringsutredning ... - 1462
    luftfälla ... - 1463
    Luftvärnet ... - 1464
    låg ... - 1465
    låsring ... - 1466
    länsskolinspektör ... - 1467
    lättbensin ... - 1468
    löptidsspektrograf ... - 1469
    

M


Supplement: M - 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491
    M ... - 1470
    makronäringsämne ... - 1471
    marginalskattesats ... - 1472
    marknadskommunikation ... - 1473
    maskinskada ... - 1474
    materialprovningsförbund ... - 1475
    medelvägspolitiker ... - 1476
    mekanik ... - 1477
    mervärdesteori ... - 1478
    metrologi ... - 1479
    mikrokort ... - 1480
    miljöfientlig ... - 1481
    miljövårdare ... - 1482
    minne ... - 1483
    modellbygge ... - 1484
    moms ... - 1485
    morfemvariant ... - 1486
    motsols ... - 1487
    multimedia ... - 1488
    mutera ... - 1489
    målsättning ... - 1490
    människorövare ... - 1491
    

N


Supplement: N - 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503
    N ... - 1492
    narkotikaliga ... - 1493
    naturvårdsverk ... - 1494
    negativ ... - 1495
    newtonmeter ... - 1496
    nodul ... - 1497
    Nordisk ... - 1498
    Norge ... - 1499
    NSB ... - 1500
    nummerlista ... - 1501
    nyttiggörande ... - 1502
    närmestorhet ... - 1503
    

O


Supplement: O - 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511
    O ... - 1504
    offentlig ... - 1505
    oljenivåvisare ... - 1506
    omplaceringsbar ... - 1507
    operationsberedning ... - 1508
    optometriker ... - 1509
    organisationskonsultverksamhet ... - 1510
    osymmetrisk ... - 1511
    

P


Supplement: P - 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538
    P ... - 1512
    pallisera ... - 1513
    paprika ... - 1514
    Parkinson ... - 1515
    patentansökning ... - 1516
    pengar ... - 1517
    period ... - 1518
    personlighetstyp ... - 1519
    placentografi ... - 1520
    planspel ... - 1521
    plastsvetsning ... - 1522
    polarimetri ... - 1523
    polyteknisk ... - 1524
    postförening ... - 1525
    praktisk ... - 1526
    pressvisning ... - 1527
    prisbildningsfaktorer ... - 1528
    produkt ... - 1529
    produktsäkerhet ... - 1530
    programpetita ... - 1531
    protestgrupp ... - 1532
    prägla ... - 1533
    psykisk ... - 1534
    publiceringstid ... - 1535
    pulsförstärkare ... - 1536
    pulsxenonlampa ... - 1537
    påfyllndsvaccinering ... - 1538
    

Q


Supplement: Q - 1539
    Q ... - 1539
    

R


Supplement: R - 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571
    R ... - 1540
    radialgata ... - 1541
    radiolagen ... - 1542
    raket ... - 1543
    RATI ... - 1544
    reaktionspotential ... - 1545
    realtidsanalogdator ... - 1546
    redovisningsrevision ... - 1547
    referensyta ... - 1548
    regionalkoncentrator ... - 1549
    regleringsorgan ... - 1550
    reklaminvesteringar ... - 1551
    rektangulär ... - 1552
    relaxation ... - 1553
    remsa ... - 1554
    reportagevagn ... - 1555
    reservationskort ... - 1556
    resonansöverspänning ... - 1557
    resursgap ... - 1558
    revolutionsråd ... - 1559
    Riksdataförbundet ... - 1560
    rikttid ... - 1561
    rivningsarbetare ... - 1562
    robotskal ... - 1563
    rotkropp ... - 1564
    rullkärna ... - 1565
    ryggpackning ... - 1566
    rymdtidsintervall ... - 1567
    räkneelement ... - 1568
    rättegångsfel ... - 1569
    rödvärmebeständig ... - 1570
    rörelseutveckling ... - 1571
    

S


Supplement: S - 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640
    S ... - 1572
    sakskadeförsäkring ... - 1573
    samhälle ... - 1574
    samhällsvård ... - 1575
    sammanställningskod ... - 1576
    sannolikhet ... - 1577
    satsfogning ... - 1578
    scen ... - 1579
    seger ... - 1580
    semifinalist ... - 1581
    servicemärke ... - 1582
    SFS ... - 1583
    SID ... - 1584
    silkscreentryck ... - 1585
    SI-systemet ... - 1586
    sjukvårdsnämnd ... - 1587
    självstyrelse ... - 1588
    skalad ... - 1589
    skattepliktig ... - 1590
    skiktvis ... - 1591
    skodd ... - 1592
    skollunch ... - 1593
    skrivenhet ... - 1594
    skumdämpande ... - 1595
    skålslipa ... - 1596
    sladdspår ... - 1597
    slumpfaktorer ... - 1598
    smidbar ... - 1599
    snabbfräsmaskin ... - 1600
    snubbeltråd ... - 1601
    socialförsäkringsavgift ... - 1602
    solfångare ... - 1603
    spardiagram ... - 1604
    SPHF ... - 1605
    sprickarmering ... - 1606
    språkgräns ... - 1607
    sprängsvetsning ... - 1608
    spärr ... - 1609
    SSRS ... - 1610
    stalinisera ... - 1611
    start ... - 1612
    SKI ... - 1613
    statisk ... - 1614
    status ... - 1615
    stereometrograf ... - 1616
    stiftelse ... - 1617
    Stockholm ... - 1618
    storhushållsbransch ... - 1619
    stratifikationsmodell ... - 1620
    strykfri ... - 1621
    strängpressningsprodukt ... - 1622
    studiestipendium ... - 1623
    styrhål ... - 1624
    ståndrör ... - 1625
    störst ... - 1626
    sulagemang ... - 1627
    svaghetstecken ... - 1628
    Svensk ... - 1629
    Svenska ... - 1630
    Svenska ... - 1631
    Svenska ... - 1632
    Sveriges ... - 1633
    Sveriges ... - 1634
    SVK ... - 1635
    SYNF ... - 1636
    system ... - 1637
    systemutvecklingsprocess ... - 1638
    säkra ... - 1639
    särskild ... - 1640
    

T


T - 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672
    T ... - 1641
    tal ... - 1642
    tandhygien ... - 1643
    tariffär ... - 1644
    teckningslikvid ... - 1645
    teknisk ... - 1646
    telefotomottagare ... - 1647
    tematisera ... - 1648
    tensorvillkor ... - 1649
    termitblandning ... - 1650
    termoregulator ... - 1651
    tetrationsyra ... - 1652
    tidningspress ... - 1653
    tillfart ... - 1654
    tillträdesförbud ... - 1655
    tillämpningsövning ... - 1656
    tjänsteanteckningar ... - 1657
    Togo ... - 1658
    TOR ... - 1659
    traditionsbärare ... - 1660
    transformationell ... - 1661
    transor ... - 1662
    trappkurva ... - 1663
    trickmodell ... - 1664
    trumpolering ... - 1665
    tryckvalsning ... - 1666
    trävaruhandelsförbund ... - 1667
    tumörvävnad ... - 1668
    TV-föreställning ... - 1669
    tvåsystem ... - 1670
    tyngdlyftningsförbund ... - 1671
    tältplatsföreståndare ... - 1672
    

U


U - 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686
    u ... - 1673
    ultrarapid ... - 1674
    underkontor ... - 1675
    undervisningsinnovation ... - 1676
    universitetsutbildning ... - 1677
    uppköpande ... - 1678
    uppstartningsingenjör ... - 1679
    urluftningsrör ... - 1680
    utbryta ... - 1681
    utgift ... - 1682
    utlokaliseringsbidrag ... - 1683
    Utredningsrådet ... - 1684
    utställningskostnader ... - 1685
    utvecklingskonsortium ... - 1686
    

V


V - 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703
    V ... - 1687
    vallning ... - 1688
    variabel ... - 1689
    vasoneuros ... - 1690
    vaxduksgrossist ... - 1691
    Veritas ... - 1692
    vetemjöl ... - 1693
    videotekniker ... - 1694
    vindkraftprojekt ... - 1695
    vippomkastare ... - 1696
    vittvätt ... - 1697
    vte ... - 1698
    våtanrikningsverk ... - 1699
    välståndssamhälle ... - 1700
    värdesäker ... - 1701
    värmegenomgångstal ... - 1702
    vävnadsdöd ... - 1703
    

X


X - 1704
    x ... - 1704
    

Y


Supplement: Y - 1705, 1706
    y ... - 1705
    yrkesutövare ... - 1706
    

Z


Supplement: Z - 1707
    Zaïre ... - 1707
    

Å


Supplement: Å - 1708, 1709, 1710
    ÅA ... - 1708
    åtalsunderlåtelse ... - 1709
    återställningskostnad ... - 1710
    

Ä


Supplement: Ä - 1711, 1712
    ädel ... - 1711
    ämnesmetodik ... - 1712
    

Ö


Supplement: Ö - 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718
    ö ... - 1713
    öppen ... - 1714
    överflytta ... - 1715
    överlappssömsvetsning ... - 1716
    översyn ... - 1717
    överviktsprincip ... - 1718
Ordboksöversikt - 1719, 1720, 1721, 1722

Project Runeberg, Fri Apr 12 00:55:53 2013 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/svenfack/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free