- Project Runeberg -  Svensk-engelsk hand-ordbok
(1872) [MARC] Author: Victor Emanuel Öman - Tema: Dictionaries
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

SVENSK-ENGELSK
HAND-ORDBOK.

UTGIFVEN
AF
V. E. ÖMAN.

ÖREBRO 1872,
ABR. BOHLINS BOKTRYCKERI.


Förord till den elektroniska utgåvan

Denna svensk-engelska ordbok är enligt titelsidan tryckt 1872. Trots detta stavas järn med ä (enligt 1889 års reform i 6:e upplagan av Svenska Akademiens ordlista), men qvarn stavas tidsenligt med qv. Enligt Libris-katalogen har nya upplagor getts ut 1881, 1888, 1897, 1903, 1912 och 1918. Enligt titelbladets baksida är det digitaliserade exemplaret inregistrerat vid University of Oxford den 8 oktober 1943.

Ordlistan är något innehållsrikare än Wessely's men är till uppställningen mycket lik. Dock används här liten bokstav i huvudorden och bindestreck i huvudordet i stället för vertikalstreck för att markera avledningsstammen.

Via Internet Archive nedhämtades denna bok i mars 2011, inscannad av Google. Tyvärr är bildkvaliteten inte den bästa, inte heller texten. Kanske går det att göra en bättre OCR-tolkning?

Till innehållet - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - X - Y - Z - Å - Ä - Ö - Namn

This volume was scanned by Google Book Search, from where the scanned images were copied to Project Runeberg. We very much appreciate that they have made this possible and want to encourage other digital library projects to follow their example. Read more about Project Runeberg's image sources.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida
Förord - iii, iv
Tillägg - 469
Rättelser - 469, 470
Anmärkta och här rättade fel beträffande genus - 470
Förkortningar - 471
    A
A - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
    Abbé ... - 1
    addera ... - 2
    afbarka ... - 3
    afdomna ... - 4
    affärd ... - 5
    afhysa ... - 6
    aflefva ... - 7
    afmeja ... - 8
    afruttna ... - 9
    afskeppa ... - 10
    afsläcka ... - 11
    afsvalna ... - 12
    aftryck ... - 13
    afvälta ... - 14
    akter ... - 15
    allernådigste ... - 16
    alpari ... - 17
    anagram ... - 18
    andraga ... - 19
    anhang ... - 20
    anlända ... - 21
    anrycka ... - 22
    anstryka ... - 23
    antagonism ... - 24
    aorta ... - 25
    arbiträr ... - 26
    arkiv ... - 27
    asa ... - 28
    axiom ... - 29
    B
B - 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
    bal ... - 30
    bananträ ... - 31
    barbera ... - 32
    baryton ... - 33
    bedraga ... - 34
    befatta ... - 35
    befäl ... - 36
    begå ... - 37
    behemot ... - 38
    beifra ... - 39
    bekänna ... - 40
    bemedla ... - 41
    benöja ... - 42
    berga ... - 43
    beröm ... - 44
    beskatta ... - 45
    beslut ... - 46
    bestrida ... - 47
    bestämma ... - 48
    besynnerlig ... - 49
    betarfva ... - 50
    betyg ... - 51
    bevilja ... - 52
    bibringa ... - 53
    biljett ... - 54
    bisätta ... - 55
    black ... - 56
    blifva ... - 57
    blod ... - 58
    blond ... - 59
    blånor ... - 60
    blänga ... - 61
    bodmeri ... - 62
    bol ... - 63
    bordell ... - 64
    bort ... - 65
    boskap ... - 66
    bracka ... - 67
    bref ... - 68
    broche ... - 69
    brumma ... - 70
    brygg ... - 71
    bråspel ... - 72
    bräsma ... - 73
    bubbla ... - 74
    bulla ... - 75
    byk ... - 76
    bång ... - 77
    bära ... - 78
    bättring ... - 79
    börs ... - 80
    C
C - 80, 81
    chaussé ... - 81
    D
D - 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94
    dadel ... - 82
    dam ... - 83
    degel ... - 84
    dendrit ... - 85
    desperat ... - 86
    diktan ... - 87
    divination ... - 88
    dominant ... - 89
    dragant ... - 90
    dront ... - 91
    dublera ... - 92
    dust ... - 93
    dädan ... - 94
    E
E - 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101
    ebb ... - 95
    efter ... - 96
    egg ... - 97
    elevation ... - 98
    endemisk ... - 99
    epålett ... - 100
    evinnelig ... - 101
    F
F - 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138
    fager ... - 102
    familier ... - 103
    fast ... - 104
    feja ... - 105
    final ... - 106
    fjor ... - 107
    flaxa ... - 108
    flyga ... - 109
    flöjt ... - 110
    fond ... - 111
    forte ... - 112
    framt ... - 113
    frid ... - 114
    frukost ... - 115
    frän ... - 116
    fur ... - 117
    fåla ... - 118
    fänge ... - 119
    föga ... - 120
    för ... - 121
    förbistra ... - 122
    fördrag ... - 123
    föreläsa ... - 124
    förfalska ... - 125
    förglömma ... - 126
    förhärja ... - 127
    förköpa ... - 128
    förlänga ... - 129
    förmörka ... - 130
    förpåla ... - 131
    förskapa ... - 132
    försorg ... - 133
    förständiga ... - 134
    försörja ... - 135
    förtröttas ... - 136
    förvilda ... - 137
    förödmjuka ... - 138
    G
G - 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153
    galosch ... - 139
    gemål ... - 140
    genott ... - 141
    giga ... - 142
    glaf ... - 143
    gnabb ... - 144
    gona ... - 145
    grind ... - 146
    grupp ... - 147
    gräslig ... - 148
    gulden ... - 149
    gå ... - 150
    gåfva ... - 151
    gärd ... - 152
    gördel ... - 153
    H
H - 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175
    haj ... - 154
    halster ... - 155
    handel ... - 156
    hardt ... - 157
    hej ... - 158
    hemlig ... - 159
    hes ... - 160
    hitta ... - 161
    hjässe ... - 162
    hop ... - 163
    horsgök ... - 164
    hug ... - 165
    hundra ... - 166
    hut ... - 167
    hvimla ... - 168
    hysa ... - 169
    hån ... - 170
    häck ... - 171
    hällre ... - 172
    hör ... - 173
    hätsk ... - 174
    höger ... - 175
    I
I - 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185
    I ... - 176
    igenom ... - 177
    imperator ... - 178
    infalsa ... - 179
    ingärda ... - 180
    inne ... - 181
    inrikta ... - 182
    insticka ... - 183
    interdikt ... - 184
    inöfva ... - 185
    J
J - 185, 186, 187, 188
    jakobsstaf ... - 186
    jungman ... - 187
    järpe ... - 188
    K
K - 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214
    kakerlacka ... - 189
    kamp ... - 190
    kappe ... - 191
    kasse ... - 192
    kejsare ... - 193
    klaffare ... - 194
    klena ... - 195
    kloss ... - 196
    klädra ... - 197
    knop ... - 198
    kobolt ... - 199
    komma ... - 200
    kommando ... - 201
    kongress ... - 202
    kontrahent ... - 203
    korderoj ... - 204
    korvett ... - 205
    kramp ... - 206
    krikon ... - 207
    kronisk ... - 208
    krypta ... - 209
    kugge ... - 210
    kursiv ... - 211
    kåk ... - 212
    käpp ... - 213
    köld ... - 214
    L
L - 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234
    labb ... - 215
    laga ... - 216
    landå ... - 217
    latin ... - 218
    lefver ... - 219
    lian ... - 220
    liga ... - 221
    likta ... - 222
    lindra ... - 223
    ljumske ... - 224
    lof ... - 225
    lort ... - 226
    lulla ... - 227
    lut ... - 228
    lyss ... - 229
    långa ... - 230
    läglig ... - 231
    lända ... - 232
    läsa ... - 233
    lön ... - 234
    M
M - 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251
    mager ... - 235
    makulatur ... - 236
    mandibel ... - 237
    maskin ... - 238
    medalj ... - 239
    melis ... - 240
    metamorfos ... - 241
    miniatur ... - 242
    misshällighet ... - 243
    mjölk ... - 244
    momang ... - 245
    motett ... - 246
    mundera ... - 247
    muta ... - 248
    mål ... - 249
    mått ... - 250
    mätress ... - 251
    N
N - 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259
    naf ... - 252
    natur ... - 253
    negation ... - 254
    nick ... - 255
    not ... - 256
    nå ... - 257
    nära ... - 258
    nöja ... - 259
    O
O - 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276
    oaktsam ... - 260
    obestiglig ... - 261
    obäddad ... - 262
    ofjädrad ... - 263
    oförsagd ... - 264
    ohelsa ... - 265
    okär ... - 266
    omak ... - 267
    ominne ... - 268
    omsluta ... - 269
    oneklig ... - 270
    orden ... - 271
    oridderlig ... - 272
    orödd ... - 273
    ostadig ... - 274
    otrygg ... - 275
    overkställbar ... - 276
    P
P - 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292
    pack ... - 277
    parabel ... - 278
    passagerare ... - 279
    pensel ... - 280
    petition ... - 281
    pirk ... - 282
    pligg ... - 283
    plötslig ... - 284
    porträtt ... - 285
    preliminär ... - 286
    pris ... - 287
    pronomen ... - 288
    pudrett ... - 289
    putsa ... - 290
    pålysning ... - 291
    pöl ... - 292
    Q
Q - 292, 293
    qved ... - 293
    R
R - 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309
    rackare ... - 294
    rappa ... - 295
    redaktion ... - 296
    regula di tri ... - 297
    renegat ... - 298
    reserv ... - 299
    ridå ... - 300
    ringa ... - 301
    rodna ... - 302
    rotgel ... - 303
    ruska ... - 304
    ryss ... - 305
    råka ... - 306
    ränker ... - 307
    rätt ... - 308
    röra ... - 309
    S
S - 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375
    sagg ... - 310
    salut ... - 311
    ssammastädes ... - 312
    sand ... - 313
    schackra ... - 314
    sedan ... - 315
    sena ... - 316
    sidländ ... - 317
    sinder ... - 318
    sjelf ... - 319
    sjö ... - 320
    skabb ... - 321
    skallmeja ... - 322
    ske ... - 323
    skida ... - 324
    skir ... - 325
    skoj ... - 326
    skotta ... - 327
    skrinda ... - 328
    skuff ... - 329
    skylla ... - 330
    skämma ... - 331
    skön ... - 332
    slak ... - 333
    slipprig ... - 334
    slutta ... - 335
    slån ... - 336
    slät ... - 337
    smergel ... - 338
    smäcker ... - 339
    snara ... - 340
    snår ... - 341
    soda ... - 342
    soppa ... - 343
    sparf ... - 344
    spendera ... - 345
    spirituel ... - 346
    springa ... - 347
    spy ... - 348
    spöka ... - 349
    stafett ... - 350
    statik ... - 351
    stenograf ... - 352
    sticken ... - 353
    stim ... - 354
    stocka ... - 355
    stork ... - 356
    streck ... - 357
    strypa ... - 358
    ström ... - 359
    styf ... - 360
    stål ... - 361
    stång ... - 362
    ställsten ... - 363
    stör ... - 364
    succession ... - 365
    sus ... - 366
    svarfva ... - 367
    svindel ... - 368
    svära ... - 369
    synagoga ... - 370
    så ... - 371
    säjare ... - 372
    sänka ... - 373
    söckendag ... - 374
    söndag ... - 375
    T
T - 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401
    tackel ... - 376
    tagel ... - 377
    talang ... - 378
    tapir ... - 379
    teknik ... - 380
    tiga ... - 381
    tilldana ... - 382
    tillhandagå ... - 383
    tillnarra ... - 384
    tillsäga ... - 385
    tinga ... - 386
    tjära ... - 387
    tolta ... - 388
    torraka ... - 389
    trasa ... - 390
    triumf ... - 391
    trumf ... - 392
    träck ... - 393
    trängta ... - 394
    tull ... - 395
    tuska ... - 396
    tvål ... - 397
    tyda ... - 398
    tåla ... - 399
    täppa ... - 400
    törn ... - 401
    U
U - 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420
    under ... - 402
    underjordisk ... - 403
    undfly ... - 404
    uppblossa ... - 405
    uppfatta ... - 406
    upphacka ... - 407
    upplag ... - 408
    uppom ... - 409
    uppskatta ... - 410
    uppsvälla ... - 411
    uppväga ... - 412
    urtappa ... - 413
    utdika ... - 414
    utfösa ... - 415
    utkrama ... - 416
    utomkring ... - 417
    utskifta ... - 418
    utströmma ... - 419
    uttömma ... - 420
    V
V - 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441
    vad ... - 421
    valknut ... - 422
    vandalism ... - 423
    variant ... - 424
    vau ... - 425
    vefva ... - 426
    vers ... - 427
    vi ... - 428
    vidräkning ... - 429
    vilkor ... - 430
    vind ... - 431
    viol ... - 432
    vissen ... - 433
    vrida ... - 434
    våg ... - 435
    vårta ... - 436
    väga ... - 437
    väld ... - 438
    vända ... - 439
    värja ... - 440
    vört ... - 441
    Y
Y - 441, 442
    Yster ... - 442
    Z
Z - 442
    Å
Å - 442, 443, 444, 445, 446, 447
    Åbo ... - 443
    Ålägga ... - 444
    Åsämjas ... - 445
    Åtfölja ... - 446
    Åtvarna ... - 447
    Ä
Ä - 447, 448, 449, 450
    Älg ... - 448
    Ängd ... - 449
    Ärt ... - 450
    Ö
Ö - 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457
    Öfver ... - 451
    Öfvergjuta ... - 452
    Öfverläggning ... - 453
    Öfverströmma ... - 454
    Ögna ... - 455
    Ömka ... - 456
    Örngott ... - 457
    
Dopnamn samt namn på länder, städer, m.m. - 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467
    Aachen ... - 458
    Asow ... - 459
    Dacien ... - 460
    Frans ... - 461
    Hiob ... - 462
    Konrad ... - 463
    Majorka ... - 464
    Orkadiska öarna ... - 465
    Salamanca ... - 466
    Tiberius ... - 467

Project Runeberg, Tue Mar 8 15:17:35 2011 (runeberg) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/svenhand/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free