- Project Runeberg -  Svensk-estnisk ordbok : Rootsi-eesti sõnaraamat
(1976) [MARC] Author: Per Wieselgren, Paul Ariste, Gustav Suits With: Herbert Lagman - Tema: Estonia, Dictionaries
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

SVENSK - ESTNISK ORDBOK

UNDER REDAKTION AV
PER WIESELGREN
PAUL ARISTE GUSTAV SUITS

Tredje upplagan
omarbetad av
HERBERT LAGMAN

© Institutionen för finsk-ugriska språk, Uppsala 1976

ROOTSI - EESTI SÕNARAAMAT

toimetanud
PER WIESELGREN
PAUL ARISTE GUSTAV SUITS

Kolmas trükk
ümber töötanud
HERBERT LAGMAN

© Soome-Ugri Keelte Instituut, Upsala 1976

Sammanställd med anslag från
Riksbankens Jubileumsfond


Förord till den elektroniska utgåvan

Svensk-estnisk ordbok av Wieselgren, Ariste och Suits utgavs i Tartu 1939 och omfattade 1014 sidor. En förkortad och kompletterad andra upplaga kom 1945, omfattande 384 sidor, bearbetad av Heino Meister. Den senare utgavs även 1971 och 1990. Herbert Lagmans tredje upplaga utkom 1976, omfattande 630 sidor. Det är den som har digitaliserats, vilket skedde i oktober 2012. Det digitaliserade exemplaret har tillhört Linköpings universitetsbibliotek.

Projekt Runeberg digitaliserar översättningsordböcker under antagandet att de inte omfattas av upphovsrätt i 70 år, utan enbart av katalogskydd i 15 år.

Index: Aa - Bb - Cc - Dd - Ee - Ff - Gg - Hh - Ii - Jj - Kk - Ll - Mm - Nn - Oo - Pp - Qq - Rr - Ss - Tt - Uu - Vv - Xx - Yy - Zz - Åå - Ää - Öö


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, titelsida, titelbladets baksida, v, vi

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, titelsida, titelbladets baksida, v, vi
Parandusi : rättelser - i, 1, 2, 3
Förord - vii
Essõna - viii
Juhendid sõnaraamatu tarvitamiseks - ix, x
Svensk sammanfattning av anvisningarna för ordbokens begagnande - x
Lühendid : förkortningar - xi, xii, xiii
    Grammatiline ülevaade - xiv
I. Hääliuõpetus - xiv, xv, xvi, xvii
II. Vormiõpetus - xviii, xix, xx, xxi, xxii, xxiii, xxiv, xxv, xxvi, xxvii, xxviii, xxix, xxx
    

Aa


Aa - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
    A ... - 1
    accession ... - 2
    admittera ... - 3
    afse ... - 4
    aktie ... - 5
    allé ... - 6
    alv ... - 7
    anblick ... - 8
    anförtro ... - 9
    ankomma ... - 10
    anormal ... - 11
    anstöt ... - 12
    apokryf ... - 13
    arkebusera ... - 14
    askes ... - 15
    auktionsbridge ... - 16
    avböja ... - 17
    avgjutning ... - 18
    avkristna ... - 19
    avrunda ... - 20
    avstanna ... - 21
    avvika ... - 22
    

Bb


Bb - 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
    backfisch ... - 23
    bal ... - 24
    bann ... - 25
    basa ... - 26
    befjädrad ... - 27
    behandskad ... - 28
    belevad ... - 29
    bergsbo ... - 30
    beksaffad ... - 31
    bestånd ... - 32
    beting ... - 33
    bevärdiga ... - 34
    biledning ... - 35
    bitsk ... - 36
    blazer ... - 37
    blodsband ... - 38
    bläcka ... - 39
    boka ... - 40
    borgerlig ... - 41
    botten ... - 42
    breda ... - 43
    brosk ... - 44
    brysk ... - 45
    bräsch ... - 46
    bulna ... - 47
    byta ... - 48
    bärig ... - 49
    

Cc


Cc - 50, 51, 52
    C ... - 50
    charad ... - 51
    copyright ... - 52
    

Dd


Dd - 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
    Dalarna ... - 53
    debet ... - 54
    delo ... - 55
    destruktiv ... - 56
    dirigent ... - 57
    ditt ... - 58
    domän ... - 59
    dragant ... - 60
    drive ... - 61
    dubb ... - 62
    dusk ... - 63
    däckel ... - 64
    

Ee


Ee - 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74
    E ... - 65
    efter ... - 66
    egyptier ... - 67
    elektor ... - 68
    emittera ... - 69
    encyklika ... - 70
    epidermia ... - 71
    essä ... - 72
    evolution ... - 73
    expo ... - 74
    

Ff


Ff - 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118
    fabriksarbetare ... - 75
    fall ... - 76
    famnsbredd ... - 77
    fasa ... - 78
    fattig ... - 79
    ferment ... - 80
    filera ... - 81
    fingera ... - 82
    fiskal ... - 83
    fjärsing ... - 84
    flat ... - 85
    flod ... - 86
    flykt ... - 87
    flört ... - 88
    folk ... - 89
    fordring ... - 90
    fortis ... - 91
    fotogen ... - 92
    fram ... - 93
    frappera ... - 94
    fri ... - 95
    fromage ... - 96
    fråga ... - 97
    fräsch ... - 98
    funder ... - 99
    fyrk ... - 100
    fång ... - 101
    fängelse ... - 102
    fästing ... - 103
    förakt ... - 104
    förbålt ... - 105
    förfinskning ... - 106
    förhall ... - 107
    förkorta ... - 108
    förlägenhet ... - 109
    förnedrande ... - 110
    förryskas ... - 111
    förskylla ... - 112
    förståndig ... - 113
    försätta ... - 114
    förtvining ... - 115
    förvägra ... - 116
    förgående ... - 117
    förstagradsekvation ... - 118
    

Gg


Gg - 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146
    galeas ... - 119
    gaphals ... - 120
    gatubelysning ... - 121
    genera ... - 122
    genomlysa ... - 123
    georgier ... - 124
    gille ... - 125
    givande ... - 126
    glasaktig ... - 127
    gloria ... - 128
    glömsk ... - 129
    godartad ... - 130
    gordonsetter ... - 131
    granris ... - 132
    gravröse ... - 133
    gripare ... - 134
    grovna ... - 135
    grundton ... - 136
    gråskimmel ... - 137
    grävare ... - 138
    gudfruktighet ... - 139
    gulla ... - 140
    gylta ... - 141
    gå ... - 142
    gå ... - 143
    gångled ... - 144
    gäms ... - 145
    göra ... - 146
    

Hh


Hh - 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172
    habituell ... - 147
    halma ... - 148
    handarbete ... - 149
    handelsväg ... - 150
    harpuntåg ... - 151
    havsanemon ... - 152
    helskugga ... - 153
    hemslöjd ... - 154
    herul ... - 155
    hipp ... - 156
    hjälpare ... - 157
    hoj ... - 158
    hopsättbar ... - 159
    hovdam ... - 160
    humanism ... - 161
    hurtig ... - 162
    huvudaccent ... - 163
    hymla ... - 164
    hålla ... - 165
    hållningslös ... - 166
    hädelse ... - 167
    hänföra ... - 168
    härmed ... - 169
    hävda ... - 170
    högvördig ... - 171
    höst ... - 172
    

Ii


Ii - 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187
    idel ... - 173
    ihållande ... - 174
    immatrikulation ... - 175
    inbrott ... - 176
    industriland ... - 177
    inge ... - 178
    ink ... - 179
    inleverera ... - 180
    innerst ... - 181
    inrådan ... - 182
    inspirera ... - 183
    insänka ... - 184
    intransigent ... - 185
    invit ... - 186
    islandshäst ... - 187
    

Jj


Jj - 187, 188, 189, 190, 191, 192
    jak ... - 188
    jolt ... - 189
    juli ... - 190
    jämmer ... - 191
    jäst ... - 192
    

Kk


Kk - 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246
    kaftan ... - 193
    kalkera ... - 194
    kamraderi ... - 195
    kanister ... - 196
    kapa ... - 197
    karabinjär ... - 198
    Karlavagnen ... - 199
    kasino ... - 200
    kastor ... - 201
    kavaljer ... - 202
    kilo ... - 203
    klack ... - 204
    klarinett ... - 205
    klibb ... - 206
    kloak ... - 207
    klunga ... - 208
    kläm ... - 209
    knape ... - 210
    knittel ... - 211
    knyckla ... - 212
    knäppare ... - 213
    koka ... - 214
    kollekt ... - 215
    komet ... - 216
    kommendant ... - 217
    kompendium ... - 218
    koncipiera ... - 219
    konicitet ... - 220
    konsommé ... - 221
    konstnärsaktig ... - 222
    kontrovers ... - 223
    kopiös ... - 224
    kormoran ... - 225
    Kors ... - 226
    kosing ... - 227
    krage ... - 228
    kredensa ... - 229
    kriminell ... - 230
    kritik ... - 231
    kroppduva ... - 232
    krydda ... - 233
    kräkas ... - 234
    kubb ... - 235
    kultje ... - 236
    kur ... - 237
    kutter ... - 238
    kvarka ... - 239
    kvint ... - 240
    kybernetik ... - 241
    kål ... - 242
    kängeru ... - 243
    käril ... - 244
    kölna ... - 245
    körna ... - 246
    

Ll


Ll - 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276
    ladugård ... - 247
    lagun ... - 248
    landsortsbo ... - 249
    lapsk ... - 250
    latrin ... - 251
    ledamot ... - 252
    lek ... - 253
    levang ... - 254
    lida ... - 255
    liguster ... - 256
    liktornsplåster ... - 257
    lingvist ... - 258
    liter ... - 259
    livsandar ... - 260
    ljuster ... - 261
    lok ... - 262
    lotta ... - 263
    lugg ... - 264
    lunk ... - 265
    luta ... - 266
    lymmel ... - 267
    låga ... - 268
    långa ... - 269
    lägervall ... - 270
    läkararvode ... - 271
    längta ... - 272
    läsebok ... - 273
    lättra ... - 274
    löpe ... - 275
    lövrik ... - 276
    

Mm


Mm - 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309
    magistrat ... - 277
    makulatur ... - 278
    man ... - 279
    mankemang ... - 280
    markant ... - 281
    maskerad ... - 282
    matarbord ... - 283
    mayafolk ... - 284
    med. ... - 285
    medieval ... - 286
    mellerst ... - 287
    mercerisera ... - 288
    metodist ... - 289
    militieombudsman ... - 290
    minnesbelastning ... - 291
    missakta ... - 292
    mitella ... - 293
    mjölke ... - 294
    modus ... - 295
    monokel ... - 296
    morganatisk ... - 297
    mot ... - 298
    motell ... - 299
    muller ... - 300
    mur ... - 301
    musseldjur ... - 302
    mynt ... - 303
    mål ... - 304
    mången ... - 305
    måtta ... - 306
    märg ... - 307
    mätress ... - 308
    mörda ... - 309
    

Nn


Nn - 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325
    nachspil ... - 310
    napalm ... - 311
    nattín ... - 312
    ned ... - 313
    ned ... - 314
    nedan ... - 315
    nesa ... - 316
    nit ... - 317
    nominal ... - 318
    Norrbotten ... - 319
    nucka ... - 320
    Nya Syd-Wales ... - 321
    nåd ... - 322
    nära ... - 323
    nässla ... - 324
    nöja ... - 325
    

Oo


Oo - 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349
    oaptitlig ... - 326
    obeaktad ... - 327
    obskur ... - 328
    oegennytta ... - 329
    ofred ... - 330
    oförarbetad ... - 331
    ogängad ... - 332
    ok ... - 333
    olidlig ... - 334
    olönad ... - 335
    omdömesbrist ... - 336
    omknyta ... - 337
    omskriken ... - 338
    omtöckna ... - 339
    oombedd ... - 340
    oral ... - 341
    ordningsbestämmelse ... - 342
    orne ... - 343
    osed ... - 344
    ost ... - 345
    otillbörlig ... - 346
    ourskiljbar ... - 347
    overklig ... - 348
    

Pp


Pp - 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382
    P ... - 349
    palatal ... - 350
    panna ... - 351
    parabel ... - 352
    parfait ... - 353
    partisan ... - 354
    pastej ... - 355
    pax ... - 356
    pennalism ... - 357
    pergament ... - 358
    personage ... - 359
    pidginengelska ... - 360
    pinnakotek ... - 361
    piss ... - 362
    planet ... - 363
    plebej ... - 364
    plump ... - 365
    plös ... - 366
    pollution ... - 367
    pose ... - 368
    pott ... - 369
    preferens ... - 370
    prestation ... - 371
    pris ... - 372
    professur ... - 373
    propsa ... - 374
    prygel ... - 375
    puck ... - 376
    puns ... - 377
    pyrrosseger ... - 378
    påhaka ... - 379
    påpeka ... - 380
    påtackla ... - 381
    pö om pö ... - 382
    

Qq


Qq - 382
    

Rr


Rr - 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415
    rackelhane ... - 383
    ragg ... - 384
    ramla ... - 385
    rappakalja ... - 386
    rayon ... - 387
    reda ... - 388
    refrakt ... - 389
    reglett ... - 390
    rekryt ... - 391
    remittent ... - 392
    rentré ... - 393
    resa ... - 394
    resp. ... - 395
    retur ... - 396
    riddare ... - 397
    riksha ... - 398
    rink ... - 399
    ristornera ... - 400
    rocka ... - 401
    roquefortost ... - 402
    rota ... - 403
    ruin ... - 404
    runga ... - 405
    rusta ... - 406
    ryka ... - 407
    ryss ... - 408
    rådbråka ... - 409
    räd ... - 410
    räkneapparat ... - 411
    rättegång ... - 412
    rättika ... - 413
    Röda havet ... - 414
    rörelseapparat ... - 415
    

Ss


Ss - 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506
    S ... - 416
    sakrament ... - 417
    samarit ... - 418
    sammanflöde ... - 419
    sandal ... - 420
    sats ... - 421
    schersmin ... - 422
    segel ... - 423
    semla ... - 424
    sexual ... - 425
    signatärmakt ... - 426
    sinder ... - 427
    sisu ... - 428
    sjunga ... - 429
    sjätte ... - 430
    skaffa ... - 431
    Skandinavien ... - 432
    sken ... - 433
    skiljedom ... - 434
    skjuts ... - 435
    skolastik ... - 436
    skraj ... - 437
    skrock ... - 438
    skråma ... - 439
    skuldra ... - 440
    skyffel ... - 441
    skyttel ... - 442
    skänk ... - 443
    skönja ... - 444
    slagg ... - 445
    slav ... - 446
    slips ... - 447
    slunk ... - 448
    slå ... - 449
    slänt ... - 450
    slöjd ... - 451
    smink ... - 452
    små ... - 453
    smälta ... - 454
    snackbar ... - 455
    snirkel ... - 456
    snylta ... - 457
    snöra ... - 458
    solarisk ... - 459
    sonat ... - 460
    sova ... - 461
    sparlakan ... - 462
    spekulant ... - 463
    spickefläsk ... - 464
    spirea ... - 465
    sportel ... - 466
    sprita ... - 467
    sprätt ... - 468
    späka ... - 469
    stackare ... - 470
    stamma ... - 471
    stat ... - 472
    steglits ... - 473
    steril ... - 474
    stigma ... - 475
    stjälk ... - 476
    stomme ... - 477
    storax ... - 478
    strangulation ... - 479
    stril ... - 480
    striknin ... - 481
    sträng ... - 482
    stubben ... - 483
    stuv ... - 484
    styv ... - 485
    ståhej ... - 486
    stäcka ... - 487
    stämbord ... - 488
    stöd ... - 489
    stötta ... - 490
    subtil ... - 491
    summer ... - 492
    surnumerär ... - 493
    svang ... - 494
    svekoman ... - 495
    sving ... - 496
    svämbildning ... - 497
    sväv ... - 498
    sympatetisk ... - 499
    syntaktisk ... - 500
    såld ... - 501
    säker ... - 502
    sänka ... - 503
    sätta ... - 504
    söcken ... - 505
    söndra ... - 506
    

Tt


Tt - 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546
    tabernak ... - 507
    tag ... - 508
    tak ... - 509
    talang ... - 510
    tank ... - 511
    tars ... - 512
    teckningsblock ... - 513
    tempera ... - 514
    territorium ... - 515
    tidelag ... - 516
    tillta ... - 517
    tillfälligtvis ... - 518
    tillklämma ... - 519
    tillräcklig ... - 520
    tillstädesvarande ... - 521
    tillvägagående ... - 522
    tionde ... - 523
    tjeck ... - 524
    tjänst ... - 525
    tokajer ... - 526
    toque ... - 527
    tortera ... - 528
    trakta ... - 529
    trapets ... - 530
    tredje ... - 531
    trilla ... - 532
    trofé ... - 533
    trottel ... - 534
    tryffel ... - 535
    träck ... - 536
    träng ... - 537
    tröstedryck ... - 538
    tumla ... - 539
    tunnel ... - 540
    tvaga ... - 541
    tvång ... - 542
    tyda ... - 543
    tåg ... - 544
    täkt ... - 545
    tät ... - 546
    

Uu


Uu - 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569
    U ... - 547
    undanflykt ... - 548
    undergångsstämning ... - 549
    undervisningsanstalt ... - 550
    uniformsförbud ... - 551
    uppdragsgivare ... - 552
    uppgå ... - 553
    upplivningsförsök ... - 554
    uppresa ... - 555
    uppsjö ... - 556
    uppstånden ... - 557
    upptäcktsresa ... - 558
    urfasa ... - 559
    urban ... - 560
    utbrott ... - 561
    utför ... - 562
    utigenom ... - 563
    utläkt ... - 564
    utredning ... - 565
    utskriva ... - 566
    utströmning ... - 567
    utträde ... - 568
    ute ... - 569
    

Vv


Vv - 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602
    V ... - 570
    vakt ... - 571
    valplats ... - 572
    vandringsbibliotek ... - 573
    vara ... - 574
    variant ... - 575
    vasall ... - 576
    vattumannen ... - 577
    vedettbåt ... - 578
    verklighetsavbildning ... - 579
    vete ... - 580
    vid ... - 581
    vide ... - 582
    viking ... - 583
    vilken ... - 584
    vin ... - 585
    vingel ... - 586
    vinthund ... - 587
    visavi ... - 588
    vit ... - 589
    vittra ... - 590
    vrensk ... - 591
    vränga ... - 592
    våldsakt ... - 593
    våt ... - 594
    väga ... - 595
    välformad ... - 596
    väld ... - 597
    vända ... - 598
    värdi ... - 599
    värma ... - 600
    västan ... - 601
    växel ... - 602
    

Xx


Xx - 602, 603
    xeroform ... - 603
    

Yy


Yy - 603, 604, 605
    yrka ... - 604
    ytterlig ... - 605
    

Zz


Zz - 605
    

Åå


Åå - 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613
    Å ... - 606
    åkeri ... - 607
    ångbåtsbefälhavare ... - 608
    åra ... - 609
    åtbörd ... - 610
    återbeställa ... - 611
    återljuda ... - 612
    

Ää


Ää - 613, 614, 615, 616, 617, 618
    Ä ... - 613
    ägiljett ... - 614
    ämabel ... - 615
    ändalykt ... - 616
    ärende ... - 617
    ättefader ... - 618
    

Öö


Öö - 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630
    ödem ... - 619
    Öland ... - 620
    ör ... - 621
    öster ... - 622
    överbord ... - 623
    överflöda ... - 624
    överhöghet ... - 625
    överlopps ... - 626
    överrepresenterad ... - 627
    översomra ... - 628
    övertalig ... - 629
    övlig ... - 630

Project Runeberg, Thu Oct 18 21:10:12 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/svet1976/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free